Giới thiệu về Công nghệ X quang, Ấn bản thứ 8

Giới thiệu về Công nghệ X quang, Ấn bản thứ 8
  • Mã tin : 11056
  • Ngày đăng : 29/03/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409

MRI Chuyển động nội voxel không liên tục (IVIM) – Nguyên lý và ứng dụng lâm sàng, 2019

Nội tiết học căn bản và bệnh tiểu đường, ấn bản 2022

MRI khuếch toán điện toán – Kỷ yếu Hội thảo về MRI khuếch tán điện toán CDMRI’18, 2019

Chẩn đoán và Điều trị suy giảm ý thức và Hôn mê của Plum và Posner – ấn bản thứ 5

MRI định lượng não: Nguyên tắc đo lường vật lý, Phiên bản 2, 2019

Bao gồm mọi thứ mà một kỹ thuật viên và bác sĩ X quang sơ cấp cần biết, Giới thiệu về Công nghệ X quang, Ấn bản thứ 8 đặt nền tảng cho một sự nghiệp thành công. Nó bao gồm phạm vi bảo hiểm của các môn học cần thiết, các kỹ năng học tập cơ bản, quan điểm lịch sử về X quang và cái nhìn sâu sắc về các chủ đề chính như ngôn ngữ y học, hình ảnh kỹ thuật số, chăm sóc bệnh nhân và an toàn bức xạ. Cuốn sách này cũng bao gồm những thay đổi mới nhất trong kỳ thi đăng ký và thảo luận về vai trò của bác sĩ X quang trong môi trường hành nghề và cơ hội thăng tiến.

Văn phong rõ ràng, dễ đọc không có nghĩa là bạn đã có kiến ​​thức trước về chủ đề này.
Kỹ năng tư duy phản biện được nhấn mạnh, với bốn bước quan trọng cần thực hiện để đánh giá tình huống và đưa ra quyết định sáng suốt.
Hướng dẫn cho một nền tảng nghề nghiệp chụp X quang vững chắc thảo luận về dịch vụ khách hàng, đạo đức và tính chuyên nghiệp, và các tổ chức nghề nghiệp.
Giới thiệu kỹ lưỡng về công nghệ X quang bao gồm một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những gì bạn có thể mong đợi trong môn học của mình.
Phạm vi bảo hiểm đa dạng văn hóa định hướng bạn đến thách thức đối phó với bệnh nhân từ các nền văn hóa khác nhau trong môi trường y tế.
MỚI! Các cơ hội thăng tiến nghề nghiệp được cập nhật và thuật ngữ y tế mới nhất chỉ bao gồm số lượng chi tiết phù hợp cho các bác sĩ X quang mới.
MỚI! Việc kết hợp các đơn vị đo lường SI mô tả chính xác các tiêu chuẩn thực hành hiện hành.

TRÍCH DẪN__
Introduction to Radiologic Technology 8th Edition
by William J. Callaway MA RT(R) (Author)
Publisher ‏ : ‎ Mosby; 8th edition (May 6, 2019)
Language ‏ : ‎ English
Paperback ‏ : ‎ 192 pages
ISBN-10 ‏ : ‎ 0323643396
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0323643399
Item Weight ‏ : ‎ 11.2 ounces
Dimensions ‏ : ‎ 7.2 x 0.4 x 9.1 inches

Tải ebook: Định dạng PDF, 192 trang, Kích thước 17 MB, Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY