MangYTe

Tài liệu y khoa

Hiệu quả của hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ tim bẩm sinh từ 12-24 tháng tuổi sau phẫu thuật tim mở

Hiệu quả của hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ tim bẩm sinh từ 12-24 tháng tuổi sau phẫu thuật tim mở
  • Mã tin: 824
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Hiệu quả của hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ tim bẩm sinh từ 12-24 tháng tuổi sau phẫu thuật tim mở nghiên cứu này nhằm nhận xét hiệu quả của hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ tim bẩm sinh có suy dinh dưỡng sau phẫu thuật tim mở.

Nội dung Text: Hiệu quả của hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ tim bẩm sinh từ 12-24 tháng tuổi sau phẫu thuật tim mở

PHẦN NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA HỖ TRỢ DINH DƯỠNG CHO TRẺ TIM BẨM SINH TỪ 12-24 THÁNG TUỔI SAU PHẪU THUẬT TIM MỞ Trịnh Thị Ngọc1, Lưu Thị Mỹ Thục2, Lê Hồng Quang2, Trần Thị Na2 1. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc, 2. Bệnh viện Nhi Trung ương TÓM TẮT Đặt vấn đề: Trẻ sau phẫu thuật tim bẩm sinh (TBS) đặc biệt khi bị suy dinh dưỡng (SDD) nếu không được can thiệp hỗ trợ dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến kết quả phục hồi sau phẫu thuật. Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm nhận xét hiệu quả của hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ tim bẩm sinh có suy dinh dưỡng sau phẫu thuật tim mở. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp không có nhóm chứng trên trẻ 12-24 tháng tuổi mắc TBS bị SDD nhẹ cân sau phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 11/2020 đến 05/2021. Trẻ sau phẫu thuật được dùng sữa công thức đạm Whey thủy phân cao năng lượng (1kcal/ml) và chế độ ăn bổ sung phù hợp theo lứa tuổi trong thời gian nằm tại khoa Nội Tim mạch. Kết quả: Trước khi xuất viện, năng lượng và protein đạt được tương ứng là 131kcal/kg/ngày và 3,5g/kg/ngày tương đương 87% và 88% so với mục tiêu. Tăng cân trung bình là 38g/ngày. Có 26,7% trẻ có các triệu chứng đường tiêu hóa nhưng đều được cải thiện nhanh chóng. Kết luận: Việc sử dụng sữa công thức đạm Whey thủy phân có đậm độ năng lượng cao cùng với hướng dẫn chế độ ăn bổ sung đúng đã tăng lượng năng lượng và protein tiêu thụ, giúp tăng cân với khả năng dung nạp tốt. Từ khóa: Phẫu thuật tim, tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng, whey thủy phân cao năng lượng. ABSTRACT EFFECTIVENESS OF NUTRITIONAL SUPPORT FOR MALNOURISHED CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DISEASE AFTER HEART SURGERY Background: Children after congenital heart surgery especially when malnourished without nutritional support interventions will affect the recovery results after surgery. Objectives: This study aims to evaluate the effectiveness of nutritional support for malnourished children with congenital heart disease after open heart surgery. Methods: An intervention study without a control group on children 12-24 months old who were identified as underweight after open heart surgery at Viet Nam National Children’s Hospital from November 2020 to May 2021. After surgery, who were used high energy hydrolyzed Whey protein formula (1kcal/ml) and an age-appropriate supplemental diet during stay at the Department of Cardiology. Results: Before discharge, energy and protein gain were 131kcal/ kg/day and 3.5g/kg/day, 87% and 88% of the target, respectively. Mean weight gain was 38g/day during the intervention period. There were 26.7% children with gastrointestinal symptoms but improved rapidly. Conclusion: The use of high energy density hydrolyzed Whey protein formula with correct dietary guidelines increased energy and protein intake, result in weight gain with good tolerability. Keywords: Congenital heart diseases; cardiac surgery; malnutrition; high energy hydrolyzed Whey protein formula. Nhận bài: 5-6-2021; Chấp nhận: 20-6-2021 Người chịu trách nhiệm chính: Trịnh Thị Ngọc Địa chỉ: Email: trinhngoc.ytb@gmail.com 49

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 1. ĐẶT VẤN ĐỀ sát thấy trong nhiều nghiên cứu [4]. Từ thực tiễn đó, công thức năng lượng cao 100% whey dựa Bệnh tim bẩm sinh là dị tật bẩm sinh phổ biến trên peptid và giàu MCT đã được phát triển có thể nhất ảnh hưởng đến 0,8% trẻ sinh sống. Hầu hết là một lựa chọn phù hợp với các hướng dẫn dinh trẻ mắc TBS sinh ra đủ tháng với các chỉ số nhân dưỡng, để giúp các bác sĩ lâm sàng cải thiện hiệu trắc học nằm trong giới hạn bình thường, nhưng quả của việc hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ có các vấn một tỷ lệ trong số đó (từ 33% đến 92%) bị suy đề y tế phức tạp như kém hấp thu và yêu cầu tăng dinh dưỡng trong những năm tiếp theo [1]. SDD cường dinh dưỡng để phục hồi SDD. Vì vậy, nghiên gây ra nhiều hậu quả bất lợi cho trẻ mắc TBS như cứu được tiến hành với mục tiêu: Đánh giá hiệu chậm trễ trong phẫu thuật tim, hiệu quả kém hơn quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng và độ an toàn sau phẫu thuật và suy giảm phát triển nhận thức. của việc hỗ trợ dinh dưỡng bằng công thức đạm Hơn nữa, trẻ phải chịu nhiều stress trong phẫu Whey thủy phân cao năng lượng cho trẻ TBS có SDD thuật tim nên nếu trẻ bị SDD càng đòi hỏi nhu cầu sau phẫu thuật tim mở. dinh dưỡng cao, tăng tình trạng dị hóa cơ, tăng kháng insulin. Thiếu hụt năng lượng và protein 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU làm trầm trọng thêm phản ứng dị hóa, gây ra cân bằng nitơ âm tính, làm suy yếu quá trình sửa chữa 2.1. Đối tượng nghiên cứu mô và làm chậm quá trình phục hồi. Do đó, dinh Tuổi 12-24 tháng bị SDD thể nhẹ cân (CN/T

PHẦN NGHIÊN CỨU (TTDD) gồm cân nặng và chiều dài. Dữ liệu thu khi xuất viện - Cân nặng trước can thiệp): Tổng số thập trong quá trình can thiệp: năng lượng và ngày can thiệp. protein tiêu thụ hàng ngày, TTDD trước và sau Mức tăng cân theo cân nặng (g/kg/ngày) = can thiệp, các triệu chứng tiêu hóa. Mức tăng cân trung bình: Cân nặng (kg). Phương pháp đo lường Khả năng dung nạp: Trẻ được theo dõi hàng Tình trạng dinh dưỡng: Cân nặng bằng cân điện ngày về triệu chứng tiêu hóa từ khi bắt đầu can tử SECA độ chính xác 0,001kg và chiều dài nằm bằng thiệp đến khi xuất viện: nôn, chướng bụng (chu thước gỗ UNICEF với độ chính xác 0,1cm. Phân loại vi bụng tăng hơn 10%), tiêu chảy, táo bón (không TTDD theo phân loại Z-score theo WHO 2006. có phân sau 48 giờ). Năng lượng tiêu thụ: Dựa trên khẩu phần 24 Phân tích dữ liệu: Sử dụng phần mềm WHO- giờ, sau đó sử dụng phần mềm Vietnam Eiyokun Anthro để tính Z-score cân nặng theo tuổi (CN/T), để tính năng lượng, lượng protein trong khẩu chiều dài nằm theo tuổi (CC/T) và cân nặng theo phần ăn, sau đó so sánh với nhu cầu cần thiết để chiều dài nằm (CN/CC). bắt kịp tăng trưởng. Phân tích và xử lý số liệu theo thuật toán Dựa theo nhu cầu khuyến nghị cho người Việt thống kê y học, sử dụng phần mềm SPSS 20.0. Sự Nam 2016 và hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 Hình 1. Mối tương quan giữa năng lượng tiêu thụ và mức tăng cân trung bình sau can thiệp Khảo sát mối liên quan giữa năng lượng tiêu thụ khi xuất viện và mức tăng cân trung bình hàng ngày cho thấy có mối liên quan chặt chẽ (R2=0,267 và P=0,003). Bảng 3. Sự thay đổi Z-score các chỉ số nhân trắc sau can thiệp Z-score Khi nhập viện1 Trước can thiệp2 Khi xuất viện3 P P =0,001 1,2 -2,48 ± 0,57 -2,76 ± 0,78 -2,43 ± 0,61 P2,3=0,000 CN/T P1,3=0,202 P1,2=0,001 -2,03 ± 0,79 -2,43 ± 0,89 -1,95 ± 0,78 P2,3=0,000 CN/CC P1,3=0,097 P1,2=0,067 -2,06 ± 0,67 -2,14 ± 0,69 -2,18 ± 0,68 P2,3=0,135 CC/T P1,3=0,027 Nhận xét: Z-score CN/T giảm từ khi nhập viện đến trước can thiệp, từ -2,48 giảm xuống còn -2,76 (p

PHẦN NGHIÊN CỨU 4. BÀN LUẬN tự do hóa lượng dịch, cũng như hạn chế tối đa các gián đoạn cho ăn và dung nạp được cải thiện đã Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của hỗ giúp trẻ đạt được mức năng lượng tốt hơn. Bên trợ dinh dưỡng bằng sử dụng công thức đạm cạnh năng lượng, protein là chất dinh dưỡng đa Whey thủy phân cao năng lượng cùng chế độ lượng được quan tâm nhất. Giai đoạn dị hóa cấp ăn phù hợp cho trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân sau tính được đặc trưng bởi sự phân hủy protein toàn phẫu thuật tim mở. Nghiên cứu đã cho thấy trẻ bộ cơ thể và mất cơ bất thường (ở người lớn lên em dung nạp tốt với chế độ ăn điều trị. Ngoài ra, đến 1 kg mỗi ngày). Ngoài giai đoạn cấp tính, có mối tương quan tích cực của việc sử dụng công tình trạng suy giảm khối cơ thường vẫn tồn tại do thức đạm Whey thủy phân cao năng lượng với các yếu tố liên quan đến bệnh tật và dinh dưỡng. tăng năng lượng tiêu thụ và tăng cân ngắn hạn, Trong giai đoạn hồi phục, nhu cầu protein tăng từ đó giúp phục hồi tăng trưởng sau phẫu thuật. lên để bổ sung lượng dự trữ đã cạn kiệt nhưng Thực tế, trẻ thường không được cung cấp đủ cũng để sửa chữa mô và bắt kịp tăng trưởng. Kết dinh dưỡng trong thời gian nằm viện sau phẫu quả nghiên cứu (Bảng 1), protein trung bình tiêu thuật tim bẩm sinh. Schwalbe-Terilli (2009) khi thụ là 3,5g/kg/ngày đạt 88% so với mục tiêu khi quan sát 100 trẻ sau phẫu thuật tim được nuôi xuất viện. Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu dưỡng đường tiêu hóa thấy lượng calo tiêu thụ của Marino (2019) [8]. Lượng protein trong công là 100kcal/kg đạt được ở 48,4% số ngày cho ăn thức Peptamen cung cấp 12% năng lượng, tương qua đường ruột, và 120kcal/kg chỉ đạt được trong đương 3g/100ml sữa, cao hơn so 7,5% trong sữa 19,7% số ngày cho ăn [5]. Tương tự, Hong (2014) mẹ và 8-8,5% trong sữa công thức thông thường thấy lượng calo trung bình là 106,7 kcal/kg/ngày cùng với đó trẻ được ăn bổ sung hợp lý nên bệnh đạt được trước xuất viện thấp hơn mức khuyến nhân của chúng tôi đã đạt được lượng protein nghị trong nghiên cứu của họ [6]. Nghiên cứu tiêu thụ khá cao. trong nước của Hoàng Thị Tín (2014) tại Bệnh viện Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy có Nhi Đồng 1 cho thấy, năng lượng đạt được theo khuyến nghị thấp (44,46%) ở ĐTTC và (60,42%) mối liên quan giữa năng lượng tiêu thụ và tăng ở Nội Tim mạch [7]. Năng lượng tiêu thụ cao hơn cân (Hình 1) (R2=0,267 với p=0,003). Việc cung cấp đã đạt được trong nghiên cứu của chúng tôi, khi nhiều năng lượng hơn sau phẫu thuật đã dẫn đến kết thúc can thiệp là 131kcal/kg/ngày và đạt 87% kết quả tăng cân tốt hơn trong các nghiên cứu nhu cầu mục tiêu, cao hơn ngày đầu can thiệp khác. Pillo-Blocka (2004) cho thấy nhóm tiến bộ (62%). Kết quả này phù hợp với Marino (2019), nhanh chóng đến công thức năng lượng cao hơn khi sử dụng công thức thủy phân toàn phần đạt được năng lượng tiêu thụ trước xuất viện cao giàu năng lượng thì năng lượng tiêu thụ trước hơn so nhóm chăm sóc thông thường (P=0,01) và xuất viện là 135% nhu cầu năng lượng khi nghỉ tỷ lệ tăng cân trung bình cũng cao hơn (20g/ngày) ngơi (REE) so với thời gian đầu là 61% REE trong so với nhóm chăm sóc thông thường (giảm 35g/ngày, đơn vị Tim mạch 1 và 213% REE so với 152% REE p

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 lượng trung bình đạt được trong quá trình can nhóm trẻ có SDD mức tăng cân ≥5g/kg/ngày chỉ thiệp là 106,7kcal/kg/ngày, tăng cân đạt được là đạt được ở 11/24 trẻ (45,8%) [7], chỉ ra rằng phẫu 12g/ngày. Tuy nhiên, lại có 98% bệnh nhân trong thuật có thể cải thiện một phần tăng trưởng của nghiên cứu của họ giảm chỉ số Z-score CN/T từ trẻ TBS tuy nhiên cần có sự hỗ trợ dinh dưỡng để khi phẫu thuật đến khi xuất viện, với sự thay đổi giúp trẻ đạt tăng trưởng tốt hơn. trung bình là -1,14 [6]. Khác với nghiên cứu này, Công thức cao năng lượng là lựa chọn khi kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấy với mức muốn đạt được năng lượng tiêu thụ cao hơn khi năng lượng trung bình đạt được là 131kcal/kg/ngày mà có hạn chế dịch hoặc lượng ăn vào ít. Tuy trẻ đạt được tăng cân trung bình cuối can thiệp nhiên, chúng được đánh giá là gây ra nhiều triệu 38g/ngày. Cùng với tăng cân đã đạt được, chúng chứng không dung nạp hơn so với công thức tôi cũng nhận thấy sau giai đoạn suy giảm tăng tiêu chuẩn. Zhang (2018) khi đánh giá tình trạng trưởng ban đầu từ khi nhập viện đến trước can không dung nạp đường tiêu hóa trên trẻ sau thiệp (p

PHẦN NGHIÊN CỨU ở 9,2% trẻ bú sữa công thức tiêu chuẩn so với chỉ hồi tăng trưởng sau phẫu thuật với tăng Z-score 1% ở trẻ bú mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên, ở nghiên CN/T và CN/CD khi kết thúc can thiệp so với trước cứu này chúng tôi không gặp trẻ nào bị táo bón, can thiệp. Các triệu chứng tiêu hóa là tạm thời và mặc dù trước đó có 2 bệnh nhi được ghi nhận là không ảnh hưởng đến quá trình cho ăn. thường xuyên bị táo bón khi can thiệp. Các công thức giàu năng lượng thông thường có áp suất TÀI LIỆU THAM KHẢO thẩm thấu cao hơn (340 mOsm/L) so với công thức tiêu chuẩn là lý do làm tăng nguy cơ mất cân 1. Herridge J., Tedesco-Bruce A., Gray S., et al. bằng trong hệ thống dịch ruột ở những trẻ bệnh Feeding the child with congenital heart disease: a dẫn đến tiêu chảy, chướng bụng, nôn... Công thức narrative review. Pediatr Med, 2021, 4(0). được sử dụng trong nghiên cứu của chúng tôi có 2. Scheeffer V.A., Ricachinevsky C.P., Freitas áp suất thẩm thấu thấp (322mOsm/L) nên hạn A.T., et al. Tolerability and Effects of the Use of chế được các triệu chứng không dung nạp trên. Đánh giá về khả năng dung nạp sữa công thức Energy-Enriched Infant Formula After Congenital dựa trên peptid khi so sánh với sữa công thức cao Heart Surgery: A Randomized Controlled Trial. phân tử, Minor (2016) cũng thấy rằng việc chuyển JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2020, 44(2), 348- đổi từ công thức protein nguyên vẹn sang công 354. thức dựa trên peptid chứa 100% đạm Whey đã 3. Minor G., Ochoa J.B., Storm H., et al. cải thiện nhiều triệu chứng không dung nạp ở trẻ Formula Switch Leads to Enteral Feeding chậm phát triển do làm rỗng dạ dày nhanh hơn Tolerance Improvements in Children With và dễ hấp thu hơn [6]. Hơn nữa, công thức năng Developmental Delays. Glob Pediatr Health, lượng cao chứa đạm thủy phân và giàu MCT đã được chứng minh dung nạp tốt và thúc đẩy tăng 2016, 3, 2333794X16681887. trưởng trong một nghiên cứu khác [4]. Những kết 4. Smith C., McCabe H., Macdonald S., et al. quả này phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi Improved growth, tolerance and intake with an cho thấy công thức Whey thủy phân toàn phần extensively hydrolysed peptide feed in infants giàu năng lượng và giàu MCT được dung nạp tốt with complex disease. Clin Nutr, 2018, 37(3), và giúp phục hồi tăng trưởng sau phẫu thuật. 1005-1012. Điểm mạnh trong nghiên cứu của chúng tôi là 5. Schwalbe-Terilli C.R., Hartman D.H., Nagle tính chất tương lai của nó, bởi đây là nghiên cứu đầu tiên về hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sau mổ tim M.L., et al. Enteral feeding and caloric intake in tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy kết quả có một neonates after cardiac surgery. Am J Crit Care Off số hạn chế là can thiệp không có nhóm chứng Publ Am Assoc Crit-Care Nurses, 2009, 18(1), nhưng các kết quả có lợi đã được nhân viên y tế 52-57. và gia đình bệnh nhân ghi nhận. 6. Hong B.J., Moffett B., Payne W., et al. Impact 5. KẾT LUẬN of postoperative nutrition on weight gain in infants with hypoplastic left heart syndrome. J Hỗ trợ dinh dưỡng với công thức đạm Whey Thorac Cardiovasc Surg, 2014, 147(4), 1319-1325. thủy phân cao năng lượng cho trẻ sau phẫu thuật TBS giúp đạt được năng lượng và protein tiêu thụ 7. Hoàng Thị Tín, Lê Nguyễn Thanh Nhàn, khi xuất viện là 131kcal/kg/ngày và 3,5g/kg/ngày Nguyễn Phước Mỹ Linh. Tình trạng dinh dưỡng ở với mức tăng cân trung bình là 38g/ngày, trong đó trẻ bị tim bẩm sinh trước và sau phẫu thuật chỉnh tăng cân ≥5g/kg/ngày chiếm 73,3%. Có sự phục tim, Tạp chí y học TP.Hồ Chí Minh, 2014, 8, 54-65. 55

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 8. Marino L.V., Eveleens R.D., Morton K., heart disease reduces duration of hospital stay: et al. Peptide nutrient-energy dense enteral a randomized clinical trial. J Pediatr, 2004, 145(6), feeding in critically ill infants: an observational 761-766. study. J Hum Nutr Diet Off J Br Diet Assoc, 2019, 32(3), 400-408. 10. Zhang H., Gu Y., Mi Y., et al. High-energy 9. Pillo-Blocka F., Adatia I., Sharieff W., et nutrition in paediatric cardiac critical care al. Rapid advancement to more concentrated patients: a randomized controlled trial. Nurs Crit formula in infants after surgery for congenital Care, 2019, 24(2), 97-102. 56

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/hieu-qua-cua-ho-tro-dinh-duong-cho-tre-tim-bam-sinh-tu-12-24-thang-tuoi-sau-phau-thuat-tim-mo-2554605.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY