MangYTe

Tài liệu y khoa

Hiểu về các khía cạnh ảnh hưởng đến hiệu suất của các bác sĩ, ấn bản 2023

Hiểu về các khía cạnh ảnh hưởng đến hiệu suất của các bác sĩ, ấn bản 2023
  • Mã tin: 11628
  • Ngày đăng: 04/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Hiểu về các khía cạnh ảnh hưởng đến hiệu suất của các bác sĩ, ấn bản 2023

Sổ tay Lãnh đạo và Quản lý Y tế Oxford, ấn bản 2023

Phương pháp thống kê để theo dõi hiệu suất chăm sóc sức khỏe

Khái niệm cơ bản về thiết kế các cơ sở chăm sóc sức khỏe, ấn bản 2023

Phát triển nhân sự một cách sáng tạo trong lĩnh vực y tế, ấn bản 2022

Hiểu về hiệu suất của bác sĩ giải quyết các lý do có thể khiến các bác sĩ hoạt động kém hiệu quả, bao gồm các lĩnh vực cụ thể như giáo dục và đào tạo, sức khỏe thể chất và tinh thần, khối lượng công việc, tính cách, văn hóa tổ chức, lạm dụng ma túy và rượu, và suy giảm nhận thức do tuổi tác, văn hoá tổ chức, động lực làm việc, thu nhập. Nó tập hợp bằng chứng và mô tả các yếu tố (ngoài năng lực lâm sàng) ảnh hưởng xấu đến hiệu suất và cách chúng có thể được ngăn ngừa, xác định, đánh giá và giải quyết. Cuốn sách thiết thực và dễ đọc này là vô giá đối với các nhà quản lý NHS, giám đốc y tế, giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị, cùng với các giám đốc nhân sự trong các chuyên gia y tế và chăm sóc sức khỏe quan tâm đến việc đánh giá hiệu suất hoặc quản lý hoạt động kém hiệu quả.

TRÍCH DẪN__
Understanding Doctors’ Performance
Author(s):Jim Cox, Jennifer King, Allen Hutchinson, Pauline McAvoy
Publisher:CRC Press
Year: 2023
Language:English
Pages (biblio\tech):181\183
ISBN: 9781857757668

Download eBook: Định dạng PDF, 183 Trang – 5 MB – Ngôn ngữ: Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/hieu-ve-cac-khia-canh-anh-huong-den-hieu-suat-cua-cac-bac-si-an-ban-2023/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY