Influence of early regulatory problems in infants on their development at 12 months: A longitudinal study in a high-risk sample

Influence of early regulatory problems in infants on their development at 12 months: A longitudinal study in a high-risk sample
  • Mã tin : 97
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
This study examined the extent to which regulatory problems in infants at 4 and 6 months influence childhood development at 12 months. The second aim of the study was to examine the influence maternal distress has on 4-month-old children’s subsequent development as well as gender differences with regard to regulatory problems and development.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY