Kết quả tạo hình vú tức thì bằng túi độn điều trị ung thư vú giai đoạn sớm tại Bệnh viện K

Kết quả tạo hình vú tức thì bằng túi độn điều trị ung thư vú giai đoạn sớm tại Bệnh viện K
  • Mã tin : 1830
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Kết quả tạo hình vú tức thì bằng túi độn điều trị ung thư vú giai đoạn sớm tại Bệnh viện K trình bày đánh giá kết quả tạo hình vú tức thì bằng túi độn trong điều trị ung thư vú giai đoạn sớm.

Nội dung Text: Kết quả tạo hình vú tức thì bằng túi độn điều trị ung thư vú giai đoạn sớm tại Bệnh viện K

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 TÀI LIỆU THAM KHẢO 4. McElduff P, Boyes A, Zucca A, Girgis A. Supportive Care Needs Survey. Centre for Health 1. Đỗ Thị Thắm, Nguyễn Minh An, Nguyễn Đăng Research & Psycho-oncology (CHeRP), The Trường. Đánh giá nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ và University of Newcastle, Australia. 2004. các yếu tố liên quan của người bệnh sau phẫu 5. Steuer C.E, El-Deiry M, Parks J.R, al e. An thuật ung thư đại tràng tại bệnh viện K năm 2018. update on laryngeal cancer. CA Cancer J Clin. Tạp chí khoa học Điều dưỡng. 2019;2(1):73-82. 2017;67(1):31-50. 2. Phạm Thị Hồng Chiên. Tình trạng dinh dưỡng và 6. Tabrizi J.F, Rahman A, Jafarabad A.M, al e. chế độ nuôi dưỡng của bệnh nhân phẫu thuật ung Unmet supportive care needs of Iranian cancer thư hạ họng thanh quản tại BV Tai Mũi Họng TW patients and its related factors. Journal of Caring năm 2017- 2018 [Luận văn Thạc sỹ Y học]: Đại Sciences. 2016;5(4):307-16. học Y Hà Nội.; 2018. 7. Yen NTK, Weiss B, Trung LT. Caseness rates 3. Bùi Thế Anh, Phạm Tuấn Cảnh, Keven Seung and risk factors for depression among Vietnamese Yong Ji, al e. Longitudinal evaluation of quality of cancer patients. Asian J Psychiatr. 2016.;23:95-. life in laryngeal cancer patients treated with doi:10.1016/j.ajp.2016.07.020. surgery. Int J Surg. 2018;58:65-70. KẾT QUẢ TẠO HÌNH VÚ TỨC THÌ BẰNG TÚI ĐỘN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN SỚM TẠI BỆNH VIỆN K Đỗ Đình Lộc1, Vũ Quang Vinh2 TÓM TẮT January 2015 to December 2021. Result: The rate of postoperative complication was low. Aesthetic score 48 Mục tiêu: đánh giá kết quả tạo hình vú tức thì were at the excellent and good level at 1 month, 1 bằng túi độn trong điều trị ung thư vú giai đoạn sớm. year, and 2 years after surgery was 82,4%; 76,5%; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi 70,5%, respectively. The patients who treated with cứu trên 60 bệnh nhân ung thư vú được phẫu thuật adjuvant radiotherapy had lower aesthetic score than cắt tuyến vú tiết kiệm da hoặc bảo tồn núm kết hợp the patients group without radiotherapy. Adjuvant đặt túi từ tháng 1/2015 – tháng 12/2021 tại khoa chemotherapy does not affect to aesthetic result. Ngoại Vú bệnh viện K. Kết quả: Tỷ lệ biến chứng sau Conclusion: Immediate breast reconstruction with mổ thấp. Điểm thẩm mỹ ở mức đẹp và tốt ngay sau implant had good aesthetic results, with aesthetic mổ, sau mổ 1 tháng, 1 năm, 2 năm, 4 năm lần lượt là deterioration over time and in the group of patients 91,8%; 89,7%; 82,2%,76,6% và 73,5%. Điểm thẩm treated with adjuvant radiotherapy. mỹ sau mổ giảm theo thời gian. Nhóm xạ trị bổ trợ có Keyword: Aesthetic results, breast reconstruction, điểm thẩm mỹ thấp hơn nhóm không xạ trị (p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 rãi. Bên cạnh đó, phương pháp phẫu thuật này - Cỡ mẫu: thuận tiện vẫn còn có tỷ lệ biến chứng nhất định sau mổ. 2.3. Các bước tiến hành Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá kết - Các bệnh nhân thoả mãn tiêu chuẩn lựa quả phẫu thuật tái tạo tuyến vú một thì bằng túi chọn và không nằm trong tiêu chuẩn loại trừ độn và một số yếu tố liên quan. được đưa vào nghiên cứu. - Thu thập thông tin: lâm sàng, cận lâm sàng, II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU chỉ số về nhân trắc học tuyến vú. 2.1. Đối tượng nghiên cứu. 60 người bệnh - Phương pháp phẫu thuật: ung thư vú được phẫu thuật cắt tuyến vú tiết + Cắt tuyến vú tiết kiệm da (Skin-sparing kiệm da hoặc bảo tồn núm vú kết hợp đặt túi mastectomy) được Toth là Lappert đề cập lần độn từ 1/2015 tới 12/2021 tại khoa Ngoại Vú - đầu năm 1991, giúp giữ tối đa vạt da vú . Bệnh viện K. + Cắt tuyến vú bảo tồn núm (Nipple-sparing *Tiêu chuẩn lựa chọn mastectomy) được Petit phát triển nhằm giữ tối - Bệnh nhân nữ được chẩn đoán xác định ung đa da và phức hợp quầng núm vú. thư biểu mô tuyến vú bằng bộ ba (lâm sàng, - Ghi nhận phương pháp sử dụng trong mổ, xquang vú, cyto) hoặc chẩn đoán chính xác qua thể tích túi, thời gian mổ. giải phẫu bệnh - Theo dõi sau mổ: ghi nhận các biến chứng - Giai đoạn trước mổ: I, II (chảy máu, đọng dịch, nhiễm trùng, hoại tử vạt - Có chỉ định phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn da, hoại tử núm vú, hình thành bao xơ), các chỉ do chống chỉ định bảo tồn hoặc do bảo tồn đạt số đánh giá độ thẩm mỹ. kết quả thẩm mỹ kém. + Phân độ bao xơ sau đặt túi (Baker classification) - Có nhu cầu tạo hình tuyến vú bằng túi độn Độ 1: Ngực mềm mại, không sờ thấy túi, bầu một thì sau cắt toàn bộ tuyến vú. ngực không bị biến dạng *Tiêu chuẩn loại trừ Độ 2: Cứng nhẹ, bầu ngực kém mềm mại, có - Đã điều trị xạ trị diện vú bị ung thư. thể sờ thấy túi nhưng bề ngoài bình thường - Từ chối điều trị bổ trợ tiếp theo phác đồ sau Độ 3: Bầu ngực cứng hơn, dễ dàng sờ thấy phẫu thuật: hóa chất, xạ trị… túi ngực, nhìn thấy túi. 2.2. Phương pháp nghiên cứu Độ 4: Rất cứng, đau ngực, ngực biến dạng nhiều. - Phương pháp nghiên cứu: mô tả hồi cứu có + Điểm thẩm mỹ được chấm theo thang điểm theo dõi Lowery – Carlson. Bảng 2.1: Thang điểm Lowery – Carlson đánh giá kết quả thẩm mỹ [2] Yếu tố 0 điểm 1 điểm 2 điểm Thể tích vú Mất cân xứng rõ Mất cân xứng nhẹ Cân đối Đường cong vú Biến dạng rõ Biến dạng nhẹ Tự nhiên, cân đối Vị trí mô vú Lệch rõ Lệch nhẹ Cân xứng Nếp dưới vú Không nhận ra Nhận ra nhưng không đối xứng Rõ, cân xứng Xếp loại: Đẹp: 7 - 8 điểm, tốt: 6 điểm, trung Tổng 7 11,7 bình: 5 điểm, kém: < 5 điểm Tháo túi (Do biến chứng 3 5 Điểm thẩm mỹ được đánh giá vào các thời đã nêu ở trên) điểm: ngay sau mổ; 1 tháng sau mổ; 1 năm sau Tỷ lệ biến chứng chung sau phẫu thuật là mổ; 2 năm sau mổ; 4 năm sau mổ. 11,7%. Các biến chứng sau mổ gặp là lộ túi 2.4. Phân tích và xử lí số liệu. Số liệu (3,3%), đọng dịch (3,3%), hoại tử núm (1,7%), được xử lí bằng phần mềm SPSS 22.0 nhiễm trùng (1,7%), chảy máu (1,7%). Có 3 ca phải tháo túi trong đó 1 ca do nhiễm trùng và 2 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ca do lộ túi. Bảng 3.1. Tỷ lệ biến chứng sớm Bảng 3.2. Tỷ lệ biến chứng muộn Bệnh Tỷ lệ Tai biến 1 năm 2 năm 4 năm nhân (%) Chảy máu 1 1,7 Bao xơ độ n % n % n % Nhiễm trùng 1 1,7 III, IV 0 0 1 1,7 2 3,3 Đọng dịch 2 3,3 Biến chứng muộn sau mổ hay gặp nhất là bao Hoại tử núm/vạt da 1 1,7 xơ. Tuy nhiên, bao xơ độ III, IV cần phải mổ lại Bao xơ 0 0 để tháo túi chỉ gặp 1 ca sau 2 năm chiếm tỷ lệ Hở vết mổ/ lộ túi 2 3,3 1,7%, sau 4 năm tỷ lệ này là 5%. 201

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 Bảng 3.3. Kết quả thẩm mỹ sau mổ Sau mổ 1 tháng 1 năm 2 năm 4 năm Đẹp- tốt (6-8 điểm) 91,8 89,7 82,2 78,6 73,5 Trung bình (5 điểm) 8,2 10,3 17,8 21,4 26,5 Các ca bệnh được theo dõi 4 năm sau phẫu thuật. Tỷ lệ thẩm mỹ đẹp- tốt chiếm đa số với tỷ lệ qua các thời điểm sau mổ, 1 tháng, 1 năm, 2 năm, 4 năm lần lượt là 91,8%, 89,7%, 82,2%, 78,6% và 73,5% Bảng 3.4. Liên quan giữa điều trị sau phẫu thuật với điểm thẩm mỹ qua các mốc theo dõi 1 tháng 2 năm 4 năm Chỉ số P Điểm trung bình 6,15 ± 0,43 5,91±0,38 5,69 ± 0,22 P1-2= 0,001, P2-4= 0,007 Xạ trị Có 6,08 ± 0,12 5,43 ± 0,24 5,25 ± 0,18 P1-2= 0,001, P2-4= 0,25 Không 6,25 ± 0,21 6,09 ± 0,19 5,97 ± 0,13 P1-2= 0,38 , P2-4= 0,46 Chỉ số P P1-1= 0,003 P2-2=0,005 P4-4= 0,004 Hóa chất Có 6,21 ±0,15 5,94 ± 0,32 5,65 ± 0,28 P1-2= 0,01 , P2-4= 0,02 Không 6,1 ± 0,36 5,88 ± 0,25 5,77 ± 0,27 P1-2= 0,003 , P2-4= 0,009 Chỉ số P P1-1= 0,13 P2-2= 0,23 P4-4= 0,21 P1-2, P2-4: chỉ số P khi so sánh điểm thẩm mỹ định sau mổ. Sau 1 năm, tỷ lệ đẹp và tốt giảm giữa sau mổ 1 tháng- 2 năm, 2 năm- 4 năm. xuống 82,2%, thời điểm này bệnh nhân hầu hết P1-1, P2-2, P4-4: chỉ số P khi so sánh điểm thẩm đã hoàn thành phác đồ điều trị bổ trợ bao gồm mỹ giữa 2 nhóm có hoặc không xạ trị, có hoặc xạ trị nếu có; theo dõi đến 2 năm, tỷ lệ này là không hóa chất trong thời gian 1 tháng, 2 năm, 78,6%, đến 4 năm tỷ lệ này chỉ còn là 73,5%. 4 năm sau mổ. Điểm thẩm mỹ trung bình sau mổ của bệnh nhân Điểm thẩm mỹ sau phẫu thuật giảm dần theo suy giảm có ý nghĩa thống kê qua các thời điểm thời gian. Sự giảm điểm này có ý nghĩa thống kê 1 tháng (6,15 điểm), 2 năm (5,91 điểm) và 4 ở. Tại thời điểm 1 tháng, 2 năm, 4 năm đều cho năm (5,69 điểm) với p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 So sánh giữa nhóm có và không xạ bổ trợ, TÀI LIỆU THAM KHẢO nhóm không xạ trị cho kết quả thẩm mỹ tốt hơn 1. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L. và cộng sự. tại các thời điểm sau khi xạ trị: 6,09 so với 5,43 (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN điểm tại 2 năm; 5,97 so với 5,25 điểm tại 4 năm Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin, (p

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY