MangYTe

Tài liệu y khoa

Mental disorders in foster children: A study of prevalence, comorbidity and risk factors

Mental disorders in foster children: A study of prevalence, comorbidity and risk factors
  • Mã tin: 105
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
The aim of this study is to examine the prevalence of mental disorders in 6- to 12-year-old foster children and assess comorbidity and risk factors.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mental-disorders-in-foster-children-a-study-of-prevalence-comorbidity-and-risk-factors-2208011.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY