Một số yếu tố liên quan đến kháng Immunoglobulin ở trẻ mắc Kawasaki

Một số yếu tố liên quan đến kháng Immunoglobulin ở trẻ mắc Kawasaki
  • Mã tin : 931
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Một số yếu tố liên quan đến kháng Immunoglobulin ở trẻ mắc Kawasaki trình bày nhận xét một số yếu tố liên quan kháng Immunoglobulin trẻ mắc Kawasaki tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp nghiên cứu: Là nghiên cứu mô tả gồm 376 bệnh nhân mắc Kawasaki tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian từ 6/2019 đến 06/2021.

Nội dung Text: Một số yếu tố liên quan đến kháng Immunoglobulin ở trẻ mắc Kawasaki

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHÁNG IMMUNOGLOBULIN Ở TRẺ MẮC KAWASAKI Vũ Thị Duyên1, Đặng Thị Hải Vân1, Nguyễn Thị Hải Anh1, Lê Trọng Tú1, Lê Hồng Quang2, Nguyễn Hương Giang2 1. Trường Đại học Y Hà Nội; 2. Bệnh viện Nhi Trung ương TÓM TẮT Mục tiêu: Nhận xét một số yếu tố liên quan kháng Immunoglobulin trẻ mắc Kawasaki tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp nghiên cứu: là nghiên cứu mô tả gồm 376 bệnh nhân mắc Kawasaki tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian từ 6/2019 đến 06/2021. Kết quả: Tỷ lệ kháng IVIG lần một là 11,2%, tỷ lệ tổn thương động mạch vành là 36,4%. Nhóm bệnh nhân kháng IVIG được chẩn đoán sớm hơn và có tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính (BCĐNTT), C- reactive protein (CRP), alanine aminotranserase trong huyết thanh(SGPT) cao hơn nhóm đáp ứng IVIG. Đồng thời nhóm kháng IVIG có tiểu cầu, albumin và kali thấp hơn nhóm đáp ứng IVIG, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0,05. Chẩn đoán bệnh dưới 5 ngày, thời gian sốt ≥ 8,5 ngày, phần trăm BCĐNTT ≥ 69,1%, CRP ≥136,5 mg/l trước truyền Ig lần 1 là các yếu tố nguy cơ độc lập liên quan kháng truyền Ig với p< 0,05. Kết luận: Chẩn đoán bệnh dưới 5 ngày, thời gian sốt ≥ 8,5 ngày, phần trăm BCĐNTT ≥69,1% và CRP ≥136,5 mg/l trước truyền Ig lần 1 có độ nhạy và độ đặc hiệu cao tiên lượng bệnh nhân Kawasaki kháng IVIG. Từ khóa: Bệnh Kawasaki, Kawasaki kháng Immunoglobulin. ABSTRACT RISK FACTORS OF IMMUNOGLOBULIN RESISTANCE IN CHILDREN WITH KAWASAKI DISEASE Objectives: To analysis of clinical and laboratory parameters predisposing to immunoglobulin resistance in children hospitalised due to Kawasaki disease. Methods: Prospective, descriptive study. 376 patients were diagnosed with Kawasaki disease at Vietnam National Children’s Hospital from June 2019 to June 2021. Results: 11.2% of patients are resistant with IVIG, 36.4% of patients have coronary artery lesions (CAL). IVIG resistant patients were diagnosed earlier, had higher percentage of white blood cells representing neutrophils, and higher concentrations of C- reactive protein (CRP), serum alanine aminotransferase (SGPT). They also had lower platelet counts, serum albumin, sodium with statistically significant differences between two groups (p

PHẦN NGHIÊN CỨU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2.2. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang (hồi cứu và tiến cứu). Kawasaki là bệnh sốt phát ban cấp tính có viêm mạch hệ thống chưa rõ nguyên nhân thường gặp 2.3. Phương pháp nghiên cứu ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh được mô tả lần đầu bởi Chẩn đoán Kawasaki theo tiêu chuẩn của Hiệp Tomisaku Kawasaki ở Nhật Bản vào năm 1967. hội Tim mạch Hoa Kỳ. Sau đó bệnh được công bố trên thế giới với tỷ lệ Tiêu chuẩn kháng IVIG theo Hiệp hội Tim mạch mắc khác nhau giữa các quốc gia. Bệnh thường Hoa Kỳ: Kháng IVIG được định nghĩa sốt >37,5°C có tỷ lệ mắc cao ở các nước Đông Bắc Á, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc [1]. kéo dài trên 36 giờ sau khi kết thúc truyền Ig hoặc sốt lại sau vài ngày và kèm theo một hoặc nhiều Trong giai đoạn cấp tính của bệnh, các bất triệu chứng chính của bệnh, đồng thời loại trừ các thường về miễn dịch đã được phát hiện phản ánh sự kích hoạt rõ rệt của hệ thống miễn dịch nguyên nhân gây sốt khác [2]. dẫn đến tăng sản xuất hàng loạt cytokin gây tổn Các biến số nghiên cứu: thương động mạch vành. Nhiều nghiên cứu chỉ - Tuổi mắc bệnh, giới, ngày chẩn đoán, ngày ra sử dụng liều cao Immunoglobulin truyền tĩnh truyền Ig, triệu chứng lâm sàng. mạch (IVIG) cùng aspirin liều cao có hiệu quả làm - Xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu trước giảm viêm trong bệnh Kawasaki, đồng thời giảm sự xuất hiện của tổn thương động mạch vành. Tuy truyền Ig. nhiên, 10-20% bệnh nhân Kawasaki có kháng với - Tất cả các bệnh nhân đều được làm siêu âm tim IVIG và những bệnh nhân kháng IVIG có nguy cơ trước và sau truyền Ig để đánh giá tổn thương ĐMV. tổn thương ĐMV cao gấp 9 lần những bệnh nhân Đánh giá tổn thương ĐMV theo tiêu chuẩn của Hiệp đáp ứng với IVIG. hội Tim mạch Hoa Kỳ, tính Z-score theo diện tích da, Do đó nếu những bệnh nhân kháng IVIG được với phân độ mức độ tổn thương ĐMV như sau: phát hiện và điều trị sớm sẽ làm giảm tỷ lệ tổn + Độ 0 - Không tổn thương:

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU kháng IVIG, chiếm 11,2%. Tuổi mắc bệnh trung bình của nhóm nghiên cứu là 16,8 tháng. Tỷ lệ 3.1. Các yếu tố dịch tễ, lâm sàng liên quan đến bệnh nhân dưới 12 tháng chiếm chủ yếu 44,1%. kháng IVIG Tuổi nhỏ nhất là 1 tháng, lớn nhất là 7 tuổi. Không Trong 376 bệnh nhân mắc Kawasaki từ tháng có sự khác biệt về tuổi, giới giữa nhóm đáp ứng 06/2019 đến tháng 06/2021, có 42 bệnh nhân và không đáp ứng với truyền Ig. Bảng 1. Các yếu tố lâm sàng liên quan kháng IVIG Chung Kháng IVIG Đáp ứng IVIG (n = 376) (n = 42) (n = 334) p Các chỉ số n % n % n % Ngày nằm viện 9,7 ± 6,5 18,9 ± 9,1 8,5 ± 5,1 < 0,05 Ngày chẩn đoán bệnh 6,8 ± 2,3 6,1± 2,4 6,9 ± 2,3 >0,05 Ngày chẩn đoán ≤5 ngày 110 29,3 18 42,9 92 27,5 0,04 Ngày chẩn đoán ≥10 ngày 23 6,1 3 7,1 20 5,9 >0,05 Số ngày sốt 8,9 ± 2,6 13,5 ± 3,5 8,39 ± 1,8 0,05 Viêm hạch góc hàm 210 55,9 23 54,8 187 56 >0,05 Ban đỏ ngoài da 353 93,9 41 97,6 312 93,4 >0,05 Biến đổi khoang miệng 357 94,9 38 90,5 319 95,8 >0,05 Phù nề, đỏ tía đầu chi 325 86,4 36 85,7 289 86,5 >0,05 Có ≥ 5 triệu chứng 347 92,3 36 85,7 311 93,1 >0,05 Có triệu chứng trong 5 ngày đầu 147 39,1 17 40,5 130 38,9 >0.05 Nhận xét: Thời gian chẩn đoán trung bình của các bệnh nhân Kawasaki là 6,8 ngày, nhóm không đáp ứng với truyền Ig có ngày chẩn đoán bệnh sớm hơn. Số ngày sốt của nhóm kháng IVIG cao hơn với p< 0,05. 3.2. Các yếu tố cận lâm sàng liên quan đến kháng IVIG Bảng 2. Tỷ lệ tổn thương ĐMV giữa 2 nhóm kháng và đáp ứng với IVIG Chung Kháng IVIG Đáp ứng IVIG P (n =376) (n =42) (n =334) N % n % n % Tổn thương ĐMV chung 137 36,4 25 58,1 112 33.6 0,05 Giãn lớn/khổng lồ 17 12,1 4 16 13 11,3 Nhận xét: Giai đoạn bán cấp nhóm kháng IVIG có tỷ lệ tổn thương chung ĐMV cao hơn với p< 0,01, mức độ tổn thương động mạch vành ở 2 nhóm là như nhau. 44

PHẦN NGHIÊN CỨU Bảng 3. Một số yếu tố cận lâm sàng liên quan đến kháng IVIG Chung Kháng IVIG Đáp ứng IVIG Yếu tố liên quan P (n=376) (n=42) (n=334) Số lượng bạch cầu (G/L) 16,7 ± 5,9 16,1 ± 5,2 16,7 ± 6,1 >0,05 Phần trăm BCĐNTT (%) 60 ± 14,9 71,8 ± 11,4 58,5 ± 14,7 0,05 Tiểu cầu (G/L) 450 ± 199,9 326 ± 176 466 ± 197

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 Bảng 5. Phân tích hồi quy logistic yếu tố liên quan đến kháng IVIG Các yếu tố liên quan OR 95% CI p Tuổi < 12 tháng 1,02 0,43-2,44 >0,05 Giới nam 0,45 0,18-1,15 >0,05 Chẩn đoán bệnh ≤ 5 ngày 8,76 2,89-26,6 0,05 Phần trăm BCĐNTT ≥69,1% 4,2 1,69-10,4

PHẦN NGHIÊN CỨU ứng với truyền Ig là 16,1G/L tương tự nhóm đáp ở nhóm không đáp ứng với truyền Ig nồng độ ứng với truyền Ig là 16,7G/l. Tuy nhiên phần trăm enzym SGPT trung bình là 94,6U/l cao hơn so bạch cầu đa nhân trung tính ở nhóm không đáp với trung bình của nhóm đáp ứng với truyền Ig ứng truyền Ig (71,8%) tăng cao hơn so với nhóm là 64,2U/l, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với đáp ứng truyền Ig (58,5%), sự khác biệt có ý nghĩa p< 0,01. Kết quả nghiên cứu này tương tự với kết thống kê (p< 0,01). CRP là xét nghiệm phản ánh quả của tác giả Hyo Min Park, SGPT ≥ 84U/l là một tình trạng viêm của cơ thể, CRP thường tăng cao yếu tố tiên lượng không đáp ứng với truyền Ig[8]. trong giai đoạn cấp, giảm giai đoạn bán cấp và Biến đổi rối loạn điện giải đồ trong giai đoạn cấp trở về bình thường sau 6-8 tuần. Kết quả nghiên của bệnh nhân Kawasaki có xu hướng giảm kali, cứu của chúng tôi nhận thấy giá trị trung bình nồng độ kali trung bình của nhóm không đáp của CRP là 119 mg/l, ở nhóm không đáp ứng với ứng với truyền Ig là 3,5 mmol/l thấp hơn so với truyền Ig là 162 mg/l cao hơn so với nhóm đáp nhóm đáp ứng với truyền Ig là 4 mmol/l, sự khác ứng với truyền Ig là 114,4 mg/l, sự khác biệt này biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,01). có ý nghĩa thống kê (p< 0,01). Kết quả trên thể 4.3. Tổng hợp các yếu tố liên quan kháng IVIG hiện phản ứng viêm rất mạnh trong những ngày đầu của bệnh. Kết quả này cũng tương tự như của Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đã tổng hợp tác giả Satos Kawashima H [6]. một số yếu tố liên quan kháng IVIG bằng phân Hầu hết các bệnh nhân trong nhóm nghiên tích đơn biến và đa biến (Bảng 5), (Bảng 6) và cứu có biểu hiện thiếu máu nhẹ và vừa, huyết sắc (Bảng 7). Chẩn đoán bệnh dưới 5 ngày, thời gian tố của nhóm nghiên cứu là 100 ± 12,7g/l, ở nhóm sốt ≥ 8,5 ngày, phần trăm BCĐNTT ≥69,1% và không đáp ứng với truyền Ig, nồng độ huyết sắc CRP ≥136,5 mg/l trước truyền Ig lần 1 là các yếu tố trung bình là 96,9g/l thấp hơn so với nhóm đáp tố nguy cơ độc lập liên quan kháng truyền Ig với ứng là 100,4g/l, sự khác biệt không có ý nghĩa p

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 3. Bar-Meir M, Kalisky I, Schwartz A, Somekh 6. Sato S, Kawashima H, Kashiwagi Y, Hoshika E, Tasher D, Israeli Kawasaki Group. Prediction A. Inflammatory cytokines as predictors of of Resistance to Intravenous Immunoglobulin in resistance to intravenous immunoglobulin Children With Kawasaki Disease. J Pediatr Infect therapy in Kawasaki disease patients. Int J Rheum Dis Soc. 2018;7(1):25-29. doi:10.1093/jpids/ Dis. 2013; 16(2): 168-172. doi: 10.1111/1756 - piw075. 185X.12082. 4. Kobayashi T, Inoue Y, Takeuchi K, et al. 7. Tremoulet AH, Best BM, Song S, et al. Prediction of intravenous immunoglobulin Resistance to intravenous immunoglobulin in unresponsiveness in patients with Kawasaki children with Kawasaki disease. J Pediatr. 2008; disease. Circulation. 2006;113(22): 2606-2612. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.592865. 153(1): 117-121. doi: 10.1016/j.jpeds.2007.12.021. 5. Yanagawa H, Nakamura Y, Yashiro M, Uehara 8. Park HM, Lee DW, Hyun MC, Lee SB. R, Oki I, Kayaba K. Incidence of Kawasaki disease Predictors of nonresponse to intravenous in Japan: the nationwide surveys of 1999-2002. immunoglobulin therapy in Kawasaki disease. Pediatr Int Off J Jpn Pediatr Soc. 2006;48(4): 356- Korean J Pediatr. 2013;56(2):75-79. doi:10.3345/ 361. doi: 10.1111/j.1442-200X.2006.02221. kjp.2013.56.2.75. 48

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY