Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thái độ xử trí các trường hợp sinh thai to tại Khoa sản Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thái độ xử trí các trường hợp sinh thai to tại Khoa sản Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế
  • Mã tin : 1418
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tiến hành mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng và các yếu tố liên quan trong các trường hợp sinh thai to; thái độ xử trí các trường hợp sinh thai to.

Nội dung Text: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thái độ xử trí các trường hợp sinh thai to tại Khoa sản Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thái độ xử trí các trường hợp sinh thai to tại Khoa sản Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Trương Thị Linh Giang , Mai Văn Quảng Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Tóm Tắt: Đặt vấn đề: Thai to có ảnh hưởng lớn cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và kết quả mang thai. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng và kết quả xử trí các trường hợp thai to. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm các sản phụ và trẻ sinh ra ≥ 3500 gram đối với con so và trên 4000 gram với thai lần hai trở lên tại khoa Phụ Sản Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Thời điểm chọn bệnh vào nhóm nghiên cứu là sau khi sinh có kết quả trẻ > 3500/4000 gram, sau đó theo dõi tiếp kết quả thai kỳ và hồi cứu lại các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Kết quả: Từ tháng 5/2019 đến tháng 4/2020 có 223 sản phụ sinh con có cân nặng ≥ 3500 gram. Cân nặng trung bình của nhóm thai to là 3869,96 ± 315,72(g). Trẻ ≥ 4000 g ramthì tỷ lệ mổ lấy thai là 91,5%, sinh đường âm đạo là 8,5%. Trẻ từ 3500 - < 4000 g thì tỷ lệ mổ lấy thai là 76%, sinh đường âm đạo là 24%. Có 1 trường hợp rách tầng sinh môn phức tạp chiếm 1,1% trong nhóm ≥ 4000 (g). Kết luận: Các yếu tố liên quan đến thai to: Tuổi mẹ, giới tính thai, số lần sinh, tiền sử sinh con to, chiều cao của mẹ, tăng cân thai kì. Mổ lấy thai chiếm đa số. Từ khóa: Thai to, đái tháo đường thai kì, sinh thường, mổ lấy thai. Abstract Clinical and subclinical characterictis and pregnancy outcome of fetal macrosomia at Obstetric Department at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital Truong Thi Linh Giang, Mai Van Quang Ob/Gyn Department, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University Background: Fetal macrosomia has a major influence on maternal, neonatal and pregnancy outcomes.Ob- jective: To describe the clinical and subclinical features and the management of fetal macrosomia on pregnancy outcomes. Subjects and methods: Study subjects including pregnant women and babies born ≥ 3500 g with nulliparous and over 4000 grams with primiparous or multiparous at Departement of Obstetrics and Gy- necology in Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital. The time of choosing subjects to enter the research group is that after birth, the weight is above 3500/4000 grams, then follow up the pregnancy result and retrospect the clinical and subclinical characteristics. Results: From May 2019 to April 2020, there were 223 pregnant women with the birth weight ≥ 3500 g in this study. The mean neonatal weight for macroso- mia was 3869.96 ± 315.72 (g). The birth weight ≥ 4000 g, the rate of cesarean section was 91.5%, vaginal birth was 8.5%. The birth weight 3500 - under 4000 g, the rate of cesarean section was 76%, vaginal birth was 24%. 1.1% maternal complications was perineal tear. Conclusion:Factors related to fetal macrosomia: Maternal age, gender of fetus, parity, a history of fetal macrosomia, maternal height, pregnancy weight gain. Caesarean section is the majority. Key words: Fetal macrosomia, gestational diabetes mellitus, normal labor, caesarean section. Từ viết tắt: BMI: body mass index, GDM: gestional diabetes mellitus 1. ĐẶT VẤN ĐỀ con rạ là trên 4000 g. Tỷ lệ thai to có sự khác biệt giữa Thai to được định nghĩa dựa vào trọng lượng các nước trên thế giới. Tỷ lệ thai to các nước châu trẻ sơ sinh trên đường bách phân vị 90 theo biểu Âu như Pháp năm 2017 là 7,95% [22], còn ở châu Phi đồ phát triển cân nặng thai nhi hoặc trên 4000 g (ở năm 2018 thì tỷ lệ thai to ≥ 4000 g là 8,0% [10], các Châu Âu), còn Việt Nam với con so là ≥ 3500 g, với quốc gia châu Á như Trung Quốc, tỷ lệ thai to khoảng Địa chỉ liên hệ: Trương Thị Linh Giang, email: ttlgiang@huemed-univ.edu.vn DOI: 10.34071/jmp.2020.5.11 Ngày nhận bài: 21/5/2020; Ngày đồng ý đăng: 5/10/2020 78

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 11,24% (2015) [11], còn ở Việt Nam, năm 2017, theo - Thời gian: từ 7/2019 đến 4/2020 nghiên cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế trẻ sơ sinh 2.2.3. Phương tiện nghiên cứu có trọng lượng ≥ 4000 gram chiếm tỷ lệ 5,7% [2]. - Dùng bảng câu hỏi được thiết kế sẵn để thu Thai to làm tăng nguy cơ trong chuyển dạ và ảnh thập thông tin. hưởng đến lựa chọn phương pháp sinh vì thường - Máy đó huyết áp, ống nghe tim phổi, đồng hồ gây chuyển dạ kéo dài, đẻ khó do vai, chảy máu sau đếm giây, bảng tính tuổi thai, găng vô trùng, thước sinh, sang chấn cho mẹ. Thai to còn gây nguy hiểm dây có vạch mm, không co dãn thước đo chiều cao với thai nhi, trẻ sơ sinh gây ra các tình trạng như: để đo cân nặng và chiều cao sản phụ, máy siêu âm chỉ số Appgar thấp, gãy xương đòn, xương cánh tay, hiệu Sciements Acunso X300 premium edition sản hạ đường huyết, suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh. xuất tại Hàn Quốc, sử dụng 2 đầu dò Conex có nhiều Hơn nữa, trẻ sơ sinh có cân nặng vượt mức bình tần số thay đổi 3,5; 5,0; 7,5 Mz, cân trẻ sơ sinh hiệu thường có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường týp 2, Tanita do Nhật Bản sản xuất. tăng huyết áp và béo phì ở tuổi trưởng thành [13]. 2.2.4. Cách tiến hành Bên cạnh đó, còn các yếu tố liên quan đến thai to - Chọn lựa đối tượng nghiên cứu. như: đái tháo đường, tiền sử sinh con to, béo phì, - Hỏi bệnh, khai thác tiền sử, thăm khám, xây mẹ tăng cân quá mức trong khi mang thai đã được dựng mẫu bệnh án nghiên cứu. chỉ ra trong nhiều nghiên cứu [2], [3], [21]. Xuất phát - Những sản phụ được chọn vào nghiên cứu sẽ từ tình hình thực tế và tầm quan trọng của vấn đề được tác giả cấp thông tin về nghiên cứu, nếu đồng này, với mục tiêu tìm hiểu các yếu tố liên quan đến ý sẽ đồng thuận tham gia nghiên cứu. thai to, xác định rõ các yếu tố tai biến sản khoa liên - Các số liệu được thu thập dựa trên kết quả quan đến bà mẹ và trẻ sơ sinh là cần thiết và chăm thăm khám và những thông tin về các yếu tố liên sóc sức khỏe ban đầu ưu tiên cho bà mẹ và trẻ em là quan đến sự phát triển của trẻ trong khi mang thai. quan trọng, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu Các đối tượng nghiên cứu được chọn lọc sẽ được đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng và thái độ xử trí thăm khám theo trình tự sau: các trường hợp sinh thai to tại khoa sản Bệnh viện + Đánh giá các đặc điểm lâm sàng của sản phụ: Trường Đại học Y Dược Huế" với hai mục tiêu: lâm sàng, cận lâm sàng, đặc điểm thai kì, yếu tố liên 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng quan. và các yếu tố liên quan trong các trường hợp sinh + Đánh giá kết quả xử trí thai to. thai to; 2.3. Xử lý và phân tích số liệu 2. Thái độ xử trí các trường hợp sinh thai to. Số liệu thu thập được phân tích và xử lý trên máy tính theo chương trình SPSS 20.0. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng các thuật toán sau: 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 223 sản phụ và Thống kê tỷ lệ phần trăm, giá trị trung bình. trẻ sinh ra ≥ 3500 g đối với con so và trên 4000 g đối Sử dụng test Chi bình phương để kiểm định, test với con rạ tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Trường Đại Fisher. Các phép kiểm định có ý nghĩa khi p < 0,05. học Y Dược Huế. 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 3. KẾT QUẢ - Tuần thai ≥ 37 tuần 3.1. Đặc điểm chung của nhóm đối tượng nghiên cứu - Những bà mẹ sinh con ≥ 3500 g Trọng lượng trẻ sơ sinh thừa cân trung bình là - Thai to toàn bộ 3869,96 ± 315,72 (g). Nhóm trẻ có trọng lượng từ - Đơn thai, thai phát triển bình thường 3500 - < 4000 (g) có 129 trường hợp, chiếm nhiều - Sản phụ đồng ý tham gia nghiên cứu nhất với tỷ lệ là 57,8%. Tuổi mẹ trung bình là 27,46 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ± 5,40 (tuổi). Về trình độ học vấn: nhóm bà mẹ có - Sản phụ không nhớ chính xác tuổi thai trình độ học vấn tiểu học, trung học cơ sở, trung - Đa thai, thai dị tật học phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất 65,9%. Về nghề - Thai bất thường, thai chết lưu nghiệp, nhóm bà mẹ là cán bộ, nhân viên chiếm - Không đồng ý tham gia nghiên cứu tỷ lệ cao nhất 28,7%, tiếp đó là nhóm bà mẹ làm 2.2. Phương pháp nghiên cứu nghề công nhân chiếm tỷ lệ là 23,8%. Số bà mẹ đã 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: từng sinh con trước đó là 69 trường hợp chiếm tỷ lệ Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 30,9% và 154 bà mẹ chưa sinh con lần nào trước đó 2.2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu chiếm tỷ lệ 69,1%. 79

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Đặc điểm Kết quả Trọng lượng trẻ sơ sinh 3869,96 ± 315,72 (g) Tuổi mẹ 27,46 ± 5,40 (tuổi) Đại học, Cao đẳng 76 (34,1%) Trình độ học vấn Tiểu học, THCS, THPT 147 (65,9%) Thành thị 78 (34,9%) Nơi cư trú Nông thôn 145 (65,1%) Cán bộ, nhân viên 64 (28,7%) Kinh doanh, buôn bán 42 (18,8% Công nhân 53 (23,8%) Nghề nghiệp Nông dân 2 (0,9%) Nội trợ 47 (21,1%) Khác 15 ( 6,7%) 3.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các trường hợp sinh thai to Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các trường hợp sinh thai to Đặc điểm Kết quả Bề cao tử cung 33,34 ± 2,49 (cm) Vòng bụng 103,59 ± 9,70 (cm) Con so 154 (69,1%) Số lần sinh của mẹ Con rạ 69(30,9%) Có 34 (43,9%) Tiền sử sinh con to Không 35 (50,7%) Tuổi thai 39,39 ± 0,938 (tuần) Nam 139 (62,3%) Giới tính trẻ sơ sinh Nữ 84 (37,7%) Chiều cao của mẹ 153,36 ± 5,34 (cm) Cân nặng của mẹ trước khi sinh 66,85 ± 9,12 (kg) BMI trước khi mang thai 22,14 ± 1,98 Tăng cân trong thai kì 14,83 ± 5,01 Đái tháo đường thai kì 9 (4,0%) Cân nặng thai nhi theo dự đoán trên siêu âm 3728,98 ± 348,6 Sai số giữa cân nặng thực tế và siêu âm 295,21 ± 130,6 Bề cao tử cung trung bình của sản phụ là 33,34 chiều cao trung bình là 153,36 cm. Cân nặng trung ± 2,49 (cm). Vòng bụng trung bình của sản phụ là bình của các bà mẹ trước khi sinh là 66,85 ± 9,12 (kg) 103,59 ± 9,70 (cm). (p< 0,05). BMI trung bình của bà mẹ trước khi mang Có 154 bà mẹ chưa sinh con lần nào chiếm tỷ lệ thai là 22,14 ± 1,98 (0,858 > 0,05). Tăng cân thai kì 69,1%, số bà mẹ đã từng sinh con là 69 trường hợp trung bình là 14,83 ± 5,01 kg. Có 9 trường hợp bà chiếm tỷ lệ 30,9%. Có 69 bà mẹ đã từng sinh con mẹ có đái tháo đường thai kì chiếm tỷ lệ là 4%. Cân trong đó có 34 bà mẹ có tiền sử sinh con to chiếm nặng thai nhi trung bình theo siêu âm là 3728,98 ± tỷ lệ 49,7%. Tuổi thai trung bình của các sản phụ là 348,6 g. Sai số giữa cân nặng thai nhi dự đoán trên 39,39 ± 0,938 tuần. Có 139 trẻ nam, chiếm tỷ lệ là siêu âm và cân nặng thực tế sau sinh trung bình là : 62,3% và có 84 trẻ nữ chiếm tỷ lệ là 37,7%. Mẹ có 295,21 ± 130,6 g. 80

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 3.3. Thái độ xử trí của các trường hợp sinh thai to Trẻ ≥ 4000 g thì tỷ lệ mổ lấy thai là 91,5%, sinh đường âm đạo là 8,5%. Trẻ từ 3500 đến dưới 4000 g thì tỷ lệ mổ lấy thai là 76%, sinh đường âm đạo là 24%. Bảng 3. Thái độ xử trí các trường hợp sinh thai to Kết quả xử trí thai to Kết quả P 3500 - < 4000 (g) ≥ 4000 (g) Phương pháp Mổ lấy thai 98 (76%) 86 (91,5%) 0,000 < 0,05 sinh Sinh thường 31 (24%) 8 (8,5%) Tình trạng trẻ Apgar 1 phút < 7: 1(0,7%) < 7: 1(1,1%) 0,000 < 0,05 sau sinh ≥ 7:128 (99,3%) ≥ 7:128 (98,9%) Apgar 5 phút < 7: 0(0%) < 7: 1(1,1%) ≥ 7:129 (100%) ≥ 7:128 (98,3%) Biến chứng về Băng huyết sau sinh 0 (0%) 0 (0%) 0,000 < 0,05 phía mẹ Nhiễm trùng hậu sản 0 (0%) 0 (0%) 0,000 < 0,05 Rách tầng sinh môn phức tạp 0 (0%) 1 (1,1%) 0,000 < 0,05 Đẻ khó do vai 0 (0%) 0 (0%) 0,000 < 0,05 Biến chứng về Hạ đường huyết 0 (0%) 3 (3,2%) 0,000 < 0,05 phía con Nhiễm trùng sơ sinh 0 (0%) 1 (1,1%) 0,000 < 0,05 Vàng da 1 (0,7%) 1 (1,1%) 0,000 < 0,05 Suy hô hấp 0 (0%) 1 (1,1%) 0,000 < 0,05 Tử vong 0 (0%) 0 (0%) 0,000 < 0,05 Tỷ lệ trẻ sau sinh có điểm số Apgar phút thứ năm < 7 điểm ở nhóm 3500 – < 4000g và nhóm ≥ 4000g lần lượt là 0% và 1,1%. Về biến chứng về phía mẹ: Có 1 trường hợp rách tầng sinh môn phức tạp chiếm 1,1% trong nhóm ≥ 4000g không có trường hợp rách tầng sinh môn phức tạp nào trong nhóm 3500 - < 4000g. Không ghi nhận các trường hợp băng huyết sau sinh và nhiễm trùng hậu sản. Biến chứng về phía con: Trong nhóm trẻ có trọng lượng ≥ 4000g thì có 3 trường hợp hạ đường huyết chiếm tỷ lệ 3,2%, 1 trường hợp suy hô hấp, 1 trường hợp vàng da và nhiễm trùng sơ sinh chiếm tỷ lệ 1,1%. Trong nhóm trẻ có trọng lượng từ 3500g đến < 4000g chỉ ghi nhận 1 trẻ có vàng da chiếm tỷ lệ 0,7%. 4. BÀN LUẬN Vân là 41,9% [7] và tác giả Đoàn Thị Thu Trang là 4.1. Đặc điểm chung của nhóm đối tượng 39,7% [6]. Theo nghiên cứu của tác giả Mengesha nghiên cứu H.G nhận thấy mẹ có trình độ đại học và cao đẳng Trong nghiên cứu, trọng lượng trẻ sơ sinh thừa nguy cơ thai to tăng gấp 1,54 lần so với những bà cân trung bình là 3869,96 ± 315,72 (g). Điều này mẹ có trình độ học vấn trung học cơ sở, OR=1,54 tương đồng với nghiên cứu của tác giả Hà Thị Thanh [12]. Như vậy, trình độ càng cao ảnh hưởng đến sự Nga (2018) với trọng lượng trung bình của nhóm trẻ tăng tỷ lệ sinh con to. Về nơi cư trú: có 34,9% bà mẹ sơ sinh thừa cân là 3818 ± 243,1 g [3]. Về tuổi mẹ, cư trú ở thành thị, 65,1% bà mẹ cư trú ở nông thôn. độ tuổi trung bình sinh thai to là 27,46 ± 5,4 tuổi Trong khi theo kết quả của tác giả Hà Thị Thanh phù hợp với độ tuổi sinh đẻ chủ yếu của phụ nữ Việt Nga 58,1% các bà mẹ mang thai to đến từ thành Nam. Theo nghiên cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế thị còn 41,9% bà mẹ đến từ nông thôn [3]. Tác giả tuổi các bà mẹ sinh con thai to từ 31- 40 tuổi chiếm Mengesha H.G cũng nhận thấy rằng số bà mẹ mang 30,2% [2]. Một nghiên cứu của Thổ Nhĩ Kì nhận thấy thai con to đến từ thành thị chiếm tỷ lệ 70,1%, từ mẹ trên 30 tuổi có nguy cơ sinh con to gấp 1,49 lần nông thôn là 29,9% [12]. Sự khác biệt có thể do mẫu [18]. Như vậy tuổi mẹ là một yếu tố nguy cơ của thai nghiên cứu của chúng tôi chưa nhiều hoặc điều kiện to. Về trình độ học vấn: nhóm bà mẹ có trình độ học sống ở nông thôn đang dần tốt lên. Về nghề nghiệp vấn cao đẳng và đại học chiếm tỷ lệ là 34,1% phù của mẹ: nhóm bà mẹ là cán bộ, nhân viên chiếm tỷ hợp với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Phụng lệ cao nhất 28,7%, tương tự nghiên cứu của tác giả 81

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 Phan Thị Minh Thư [5], cán bộ, viên chức chiếm tỷ ≥ 13 kg chiếm tỷ lệ cao nhất 63,2%, những bà mẹ lệ cao nhất 34,9%. Điều này có thể lý giải là do công tăng < 10 kg chiếm tỷ lệ thấp nhất 26,5%, những bà việc ổn định, nguồn thu nhập cao, công việc thường mẹ tăng cân đúng chuẩn chiếm 26,5%. Kết quả này ít vận động nhiều. tương đồng với nghiên cứu của Hà Thị Thanh Nga 4.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các [3]. Tác giả Wang N cũng thừa nhận định tăng cân trường hợp sinh thai to quá mức trong thai kì làm tăng nguy có thai to OR= Bề cao tử cung trung bình của các bà mẹ sinh 2,884 [20]. Theo kết quả nghiên cứu, có 9 trường con to là 33,34 ± 2,49 cm. Kết quả này phù hợp với hợp bà mẹ có đái tháo đường thai kì chiếm tỷ lệ là nghiên cứu của Nguyễn Thị Phụng Vân với bề cao 4%. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của tác giả tử cung trung bình là 33,33 cm [7] và nghiên cứu Hà Thị Thanh Nga [3]. Một nghiên cứu ở Thuỵ Điển của tác giả Phan Thị Minh Thư với bề cao trung bình cũng nhận thấy kết quả tương tự với tỷ lệ thai to có là 33,1 ± 2, 2 cm [5]. Ở nhóm thai to, vòng bụng bà mẹ đái tháo đường thai kì là 4,2% [17]. Vì vậy, cần trung bình là 103,59 ± 9,70 cm. Kết quả này cũng phát hiện sớm đái tháo đường thai kì bằng cách làm tương đồng với nghiên cứu của tác giả Hà Thị Thanh test dung nạp đường từ tuần lễ 24 - 28 của thai kỳ Nga là 102,5 cm và tác giả Nguyễn Thị Phụng Vân và dựa vào các yếu tố nguy cơ như béo phì, tiền sử với vòng bụng trung bình là 100 ± 5,87 cm [3], [7]. gia đình. Theo nghiên cứu của chúng tôi, cân nặng Tỉ lệ sản phụ có tiền sử sinh con to chiếm 43,9%, thai nhi ước lượng trước sinh bằng siêu âm có cân tương tự kết quả nghiên cứu của Jasim có 34 bà mẹ nặng trung bình là 3728,98 ± 348,6 g thấp hơn so có tiền sử sinh con to chiếm tỷ lệ 49,7% [18]. Tác với cân nặng thực tế khi sinh ra là 3869,96 ± 315,72 giả Jasim và cộng sự (2018) thì nguy cơ sinh con to g. Sai số trung bình là 295,21 ± 130,6(g). Tác giả Lê ở bà mẹ có tiền sử sinh con to gấp 18,3 lần so với Lam Hương nhận định sự sai lệch giữa trọng lượng bà mẹ không có tiền sử sinh con to [9]. Các kết quả trẻ sơ sinh sau sinh với trọng lượng thai nhi ước tính đều nhận thấy rằng nguy cơ sinh con to ở bà mẹ có qua siêu âm là ± 204,4 g [1], còn tác giả Phan Thị tiền sử sinh con to là khá cao. Tuổi thai trung bình Minh Thư nhận thấy sai số trung bình là 229 ± 108g của các sản phụ là 39,39 ± 0,938 tuần. Kết quả này [5]. Mặc dù siêu âm thai nhi cho biết nhiều thông tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Thị Phụng tin hữu ích nhưng không dựa vào siêu âm mà chẩn Vân, Richardson C. (2014) [7], [16]. Về giới tính, có đoán thai to mà phải có sự kết hợp giữa lâm sàng và 139 trẻ nam, chiếm tỷ lệ là 62,3% và có 84 trẻ nữ cận lâm sàng. chiếm tỷ lệ là 37,7%. Kết quả này tương đồng với 4.3. Thái độ xử trí của các trường hợp sinh thai to nghiên cứu của tác giả Usta với tỉ lệ trẻ trai là 65,6% Theo nghiên cứu của chúng tôi, trẻ ≥ 4000 g có tỷ và trẻ gái là 34,4% [18]. Tác giả Vinturache cũng cho lệ mổ lấy thai là 91,5%, sinh đường âm đạo là 8,5%. kết quả tương đồng với trẻ nam: 59,1% và trẻ nữ: Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của tác giả 40,9% [19]. Như vậy, giới tính nam làm tăng nguy cơ Hà Thị Thanh Nga (mổ lấy thai: 69,4%, sinh đường sinh to. Chiều cao trung bình của các bà mẹ sinh con dưới: 30,6%) [3] và tác giả Đoàn Thị Thu Trang (mổ to là 153,36 cm, tương tự kết quả nghiên cứu của Hà lấy thai: 71,5%, sinh đường dưới: 28,5%) [6]. Theo Thị Thanh Nga chiều cao trung bình của sản phụ có tác giả David Beleg thì tỷ lệ mổ lấy thai ở nhóm sơ thai to là 156,21 ± 5,56 cm [3]. Tác giả Li.Y cũng nhận sinh thừa cân là 47,9%, trong đó nhóm trẻ < 4000 g thấy chiều cao trung bình của nhóm bà mẹ sinh thai thì tỷ lệ mổ lấy thai là 9,3% [15]. Tỷ lệ mổ lấy thai ở to là 162,03 ± 4,13 cm, sự khác biệt có ý nghĩa thống nghiên cứu của chúng tôi lớn hơn nghiên cứu nước kê (p < 0,012). Như vậy, chiều cao của bà mẹ có mối ngoài là do hạn chế về chiều cao và cân nặng trung liên quan với trọng lượng của trẻ. BMI của mẹ trước bình của phụ nữ Việt Nam và tiền sử sản khoa trước khi mang thai từ 18,5 - < 23 kg/m2 chiếm tỷ lệ cao đó. Về tình trạng trẻ sau sinh, tỷ lệ trẻ sau sinh có nhất 69,5%. BMI ≥ 23 kg/m2 có tỷ lệ là 26%. Kết quả điểm số Apgar phút thứ nhất < 7 điểm ở nhóm 3500 này tương tự như nghiên cứu của tác giả Nguyễn – < 4000 g và nhóm ≥ 4000 g lần lượt là 0,7% và 1,1% Thị Phụng Vân (BMI ≥ 23 kg/m2: 22,5%) và Hà Thị còn tỷ lệ trẻ sau sinh có điểm số Apgar phút thứ năm Thanh Nga (BMI ≥ 23 kg/m2: 20,5%) [3], [7]. Nghiên < 7 điểm ở nhóm 3500 – < 4000 g và nhóm ≥ 4000 g cứu của tác giả Wang N ở Trung Quốc cũng nhận lần lượt là 0% và 1,1%. thấy chỉ số BMI trước khi mang thai ở mức thừa cân Theo tác giả Osaikhuwuomwan thì tỷ lệ trẻ sơ và béo phì là 23,8% [20]. Tác giả Yang W và cộng sự sinh thừa cân chỉ số Apgar < 7 ở phút thứ nhất là cũng ghi nhận những bà mẹ thừa cân và béo phì 10,4% [14], còn tác giả Ezegwui H.U thì tỷ lệ Apgar < trước mang thai làm tăng tỷ lệ thai to lên 2,29 lần 7 điểm ở phút thứ nhất và phút thứ năm lần lượt là [21]. Như vậy, BMI trước khi mang thai cũng ảnh 6,8% và 4,8% [8]. Sự khác biệt có thể do nước ngoài hưởng tới sự phát triển của thai. Những bà mẹ tăng có tỷ lệ sinh đường âm đạo cao hơn. Biến chứng về 82

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 phía mẹ: Có 1 trường hợp rách tầng sinh môn phức 3869,96 ± 315,72 g. Bề cao tử cung trung bình của tạp chiếm 1,1% trong nhóm ≥ 4000 g. Không ghi sản phụ sinh con to là 33,34 ± 2,49 (cm). Vòng bụng nhận các trường hợp băng huyết sau sinh và nhiễm trung bình của sản phụ sinh con to là 103,59 ± 9,70 trùng hậu sản. Tác giả Hà Thị Thanh Nga có kết quả (cm). Tỷ lệ đái tháo đường thai kì là 4%. Các yếu 2 trường hợp chảy máu sau sinh (1,4%) và 4 trường tố liên quan đến thai to: giới tính thai, số lần sinh, hợp rách tầng sinh môn phức tạp (5,8%) [3], tác giả chiều cao của mẹ, tăng cân trong thai kì. Phương Bùi Thọ Ơn nhận thấy có 18 trường hợp chảy máu pháp sinh: Trẻ ≥ 4000 g thì tỷ lệ mổ lấy thai là 91,5%, sau sinh gặp ở trẻ > 3500 g, chiếm 20,6% các trường sinh đường âm đạo là 8,5%. Trẻ từ 3500- < 4000 g thì hợp chảy máu [4]. Một nghiên cứu khác ở Irac cho tỷ lệ mổ lấy thai là 76%, sinh đường âm đạo là 24%. thấy tỷ lệ rách tầng sinh môn phức tạp ở nhóm thai to là 3,5% nguy cơ rách tầng sinh môn phức tạp gấp Biến chứng mẹ gồm: 1 trường hợp rách tầng sinh 7,7 lần (p < 0,01) [9]. Những tai biến ở nghiên cứu môn phức tạp (1,1%), không ghi nhận băng huyết của chúng tôi thấp hơn các nghiên cứu khác có thể sau sinh và nhiễm trùng hậu sản. Biến chứng về phía vì sự theo dõi tốt quá trình chuyển dạ và tiên lượng con: Trong nhóm trẻ có trọng lượng ≥ 4000 g thì có được cuộc đẻ. Biến chứng về phía con: Trong nhóm 3 trường hợp hạ đường huyết chiếm tỷ lệ 3,2%, 1 trẻ có trọng lượng ≥ 4000 g, có 3 trường hợp hạ trường hợp suy hô hấp,1 trường hợp vàng da và đường huyết chiếm tỷ lệ 3,2%, 1 trường hợp suy hô nhiễm trùng sơ sinh chiếm tỷ lệ 1,1%. Trong nhóm hấp, 1 trường hợp vàng da và nhiễm trùng sơ sinh trẻ có trọng lượng 3500 - < 4000 g chỉ ghi nhận 1 trẻ chiếm tỷ lệ 1,1%. Trong nhóm trẻ có trọng lượng có vàng da chiếm tỷ lệ 0,7%. 3500 - < 4000 g, ghi nhận 1 trẻ có vàng da chiếm tỷ lệ 0,7%. Tác giả Hà Thị Thanh Nga nhận thấy có 4 6. KIẾN NGHỊ trường hợp hạ đường huyết (1,7%), 2 trường hợp Tăng cường quản lý thai nghén, khám thai định suy hô hấp 0,9%, 3 trường hợp nhiễm trùng sơ sinh kì để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ thai to để có sớm (1,3%) và 2 trường hợp vàng da (0,9%) [3]. Theo biện pháp dự phòng và điều trị thích hợp. Làm xét tác giả Babatunde thì các biến chứng suy hô hấp (18,5%), hạ đường huyết (22,2%), vàng da (20,4%), nghiệm glucose máu sàng lọc cho sản phụ từ 24-28 ngạt (10,2%) và nhiễm trùng sơ sinh (11,4%) [10]. tuần tuổi thai. Những sản phụ được chẩn đoán thai to cần được chăm sóc tốt trong quá trình sinh, xử trí 5. KẾT LUẬN tích cực giai đoạn III nhằm dự phòng biến chứng cho Trọng lượng trẻ sơ sinh thừa cân trung bình là mẹ và trẻ sơ sinh. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hoàng Thị Thanh Hà (2013), “Nghiên cứu giá trị dự Trường Đại học Y Dược Huế”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ đoán trọng lượng thai và một số đặc điểm bánh rau của đa khoa, Trường Đại học Y Dược Huế. thai đủ tháng qua lâm sàng và siêu âm”, Luận văn thạc sỹ 6. Đoàn Thị Thu Trang (2017), “Nghiên cứu tỷ lệ, đặc y học, Trường Đại học Y Dược Huế. điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đường huyết sau sinh ở 2. Trần Thị Hoàn và Hoàng Thị Liên Châu (2017), trẻ sơ sinh trọng lượng cao tại bệnh viện trường Đại học “Nghiên cứu tình hình trẻ sơ sinh thừa cân tại khoa phụ Y Dược Huế”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, Trường sản Bệnh viện Trung ương Huế”, Tạp chí Phụ sản, 15(3), Đại học Y Dược Huế. pp.114-118. 7. Nguyễn Thị Phụng Vân (2017), “Nghiên cứu một 3. Hà Thị Thanh Nga (2018), “Ngiên cứu một số liên số yếu tố liên quan và kết quả thai kì ở những thai phụ quan và kết quả xử trí thai to”, Luận văn Thạc sỹ y học, có thai to tại khoa Sản bệnh viện trường Đại học Y Dược Trường Đại học Y Dược Huế. Huế”, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, Trường Đại học 4. Bùi Thọ Ơn (2017), “Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm, Y Dược Huế. sàng và kết quả xử trí chảy máu sớm sau sinh tại bệnh viện 8. Ezegwui H., Ikeako L. , Egbuji C. (2011), “Fetal tỉnh Dắk Lăk”, Luận văn chuyên khoa cấp II, Trường Đại macrosomia: obstetric outcome of 311 cases in UNTH, học Y Dược Huế. Enugu, Nigeria”, Nigerian journal of clinical practice, 5. Phan Thị Minh Thư (2016), “Nghiên cứu kết quả 14(3), pp.322-326. chuyển dạ ở sản phụ có thai to tại khoa Phụ Sản Bệnh viện 9. Jasim S. K., Al-Momen H., Majeed B. A. , Hussein M. 83

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 J. (2018), “Rate of Fetal Macrosomia with Maternal and for the delivery of macrosomic infants at the University Early Neonatal Complications in Internally Moved People Hospital of the West Indies”, American journal of Affected by Violence”, International Journal of Medical perinatology, 31(11), pp.927-932. Research & Health Sciences, 7(7),pp.141-146. 17. Turkmen S., Johansson S. , Dahmoun M. (2018), 10. Kayode-Adedeji B., Egharevba O. , Omoregbee H. “Foetal macrosomia and foetal-maternal outcomes at (2018), “Prevalence of fetal macrosomia and neonatal birth”, Journal of pregnancy, 121(2), pp.112-122. complications in a Nigerian suburban hospital: a five year 18. Usta A., Usta C. S., Yildiz A., Ozcaglayan R., Dalkiran study”, Journal of Pediatric and Neonatal Individualized E. S., Savkli A. , Taskiran M. (2017), “Frequency of fetal Medicine (JPNIM), 7(1), pp.111-115. macrosomia and the associated risk factors in pregnancies 11. Li Y., Liu Q.-F., Zhang D., Shen Y., Ye K., Lai H.-L., without gestational diabetes mellitus”, The Pan African Wang H.-Q., Hu C.-L., Zhao Q.-H. , Li L. (2015), “Weight gain Medical Journal, 26, pp.1-8. in pregnancy, maternal age and gestational age in relation 19. Vinturache A. E., Chaput K. H. , Tough S. C. (2017), to fetal macrosomia”, Clinical nutrition research, 4(2), “Pre-pregnancy body mass index (BMI) and macrosomia pp.104-109. in a Canadian birth cohort”, The Journal of Maternal-Fetal 12. Mengesha H. G., Wuneh A. D., Weldearegawi & Neonatal Medicine, 30(1),pp.109-116. B., Selvakumar D. L. (2017), “Low birth weight and 20. Wang N., Ding Y. , Wu J. (2018), “Effects of pre- macrosomia in Tigray, Northern Ethiopia: who are the pregnancy body mass index and gestational weight gain mothers at risk?”, BMC pediatrics, 17(1), pp.144-153. on neonatal birth weight in women with gestational 13. Mohammadbeigi A., Farhadifar F., Soufizadeh diabetes mellitus”, Early human development, 124(1), N., Mohammadsalehi N., Rezaiee M. , Aghaei M. (2013), pp.17-21. “Fetal macrosomia: risk factors, maternal, and perinatal 21. Yang W., Liu J., Li J., Liu J., Liu H., Wang Y., Leng J., outcome”, Annals of medical and health sciences research, Wang S., Chen H. , Chan J. C. (2019), “Interactive effects 3(3), pp.546-550. of prepregnancy overweight and gestational diabetes on 14. Osaikhuwuomwan J., Osemwenkha A. , Orukpe G. macrosomia and large for gestational age: A population- (2016), “Macrosomic births in a tertiary public hospital: A survey of maternal characteristics and fetal outcome”, based prospective cohort in Tianjin, China”, Diabetes Ethiopian journal of health sciences, 26(1), pp.31-36. research and clinical practice, 154, pp.82-89. 15. Peleg D., Warsof S., Wolf M. F., Perlitz Y. , Shachar I. 22. Yao I. N. g., Bohoussou P. E. K., Menin M. M., B. (2015), “Counseling for fetal macrosomia: an estimated Gianola G., Bazan E. , Dirix P. (2017), “Macrosomia at fetal weight of 4,000 g is excessively low”, American the Center Hospital of Montelimar (France): 141 Cases journal of perinatology, 32(01),pp.71-74. Report”, Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 7(9), 16. Richardson C. , Trotman H. (2014), “Risk factors pp.966-972. 84

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY