BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán thai suy của biểu đồ nhịp tim thai và cơn co tử cung trong nhóm thai chậm tăng trưởng trong tử cung ở bệnh nhân tiền sản giật trong 5 năm 2015-2020

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Nghiên cứu giá trị chẩn đoán thai suy của biểu đồ nhịp tim thai và cơn co tử cung trong nhóm thai chậm tăng trưởng trong tử cung ở bệnh nhân tiền sản giật trong 5 năm 2015-2020
  • Mã tin: 1945
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nghiên cứu giá trị chẩn đoán thai suy của biểu đồ nhịp tim thai và cơn co tử cung trong nhóm thai chậm tăng trưởng trong tử cung ở bệnh nhân tiền sản giật trong 5 năm 2015-2020 được nghiên cứu với mục tiêu: Giá trị chẩn đoán thai suy của biểu đồ nhịp tim thai và cơn co tử cung trong nhóm thai chậm tăng trưởng trong tử cung của bệnh nhân tiền sản giật tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ năm 2015 đến 2020.

Nội dung Text: Nghiên cứu giá trị chẩn đoán thai suy của biểu đồ nhịp tim thai và cơn co tử cung trong nhóm thai chậm tăng trưởng trong tử cung ở bệnh nhân tiền sản giật trong 5 năm 2015-2020

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN THAI SUY CỦA BIỂU ĐỒ NHỊP TIM THAI VÀ CƠN CO TỬ CUNG TRONG NHÓM THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG TRONG TỬ CUNG Ở BỆNH NHÂN TIỀN SẢN GIẬT TRONG 5 NĂM 2015-2020 Trần Văn Đức1, Phạm Thị Mai Anh2 TÓM TẮT 22 SUMMARY Mục tiêu: Giá trị chẩn đoán thai suy của biểu STUDY ABOUT THE DIAGNOSTIC đồ nhịp tim thai và cơn co tử cung trong nhóm VALUE OF FETAL DISTRESS OF thai chậm tăng trưởng trong tử cung của bệnh CARDIOTOCOGRAPHY IN FETAL nhân tiền sản giật tại bệnh viện Phụ sản Hải GROWTH RESTRICTION IN WOMEN Phòng từ năm 2015 đến 2020. Đối tượng và WITH PREECLAMPSIA phương pháp nghiên cứu: Bao gồm các hồ sơ FROM 2015 TO 2020 bệnh án của các thai phụ tiền sản giật (TSG) Objectives: Study the diagnostic value of mang đơn thai có thai chậm tăng trưởng trong tử cardiotocography (CTG) for fetal distress in fetal cung tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng từ năm growth restriction group in preeclampsia women 2015 đến hết tháng 12 năm 2020. Nghiên cứu at Hai Phong hospital of Obstetrics and được tiến hành theo phương pháp mô tả hồi cứu. Gynecology from 2015 to 2020. Materials and Kết quả: Giá trị chẩn đoán thai suy của biểu đồ Method: A retrospective cohort study, include all nhịp tim thai và cơn co tử cung (CTG) nhóm 3 the medical records of singleton pregnancies with với độ nhậy 24,7%, độ đặc hiệu 95,9%, giá trị preeclampsia and growth – restricted fetus at Hai chẩn đoán dương tính 91,7%, giá trị chẩn đoán Phong hospital of Obstetric Gynecology from âm tính 60,3%. Giá trị chẩn đoán thai suy của 2015 to 31/12/2020. Results: Diagnostic value of CTG nhóm 3 và nhóm 2 với độ nhậy 81,5 %, độ fetal distress of category III CTG is 24.7% đặc hiệu 64,3%, giá trị chẩn đoán dương tính sensitivity, 95.9% specificity, 91.7% and 60.3% 80,6%, giá trị chẩn đoán âm tính 65,6 %. Kết for positive and negative diagnostic value, luận: CTG nhóm 2 và nhóm 3 có giá trị trong dự respectively. When combining category III CTG báo thai suy ở nhóm thai chậm tăng trưởng trong and category II CTG, these are 81.5% sensitivity, tử cung có tiền sản giật. 64.3% specificity, positive diagnostic value of Từ khóa: Tiền sản giật, thai chậm tăng trưởng 80.6% and negative diagnostic value of 65.6% trong tử cung, monitoring sản khoa. Conclusion: Category II and category III CTG are valuable in prediction for fetal distress in fetal growth restriction with preeclampsia. 1 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Keywords: preeclampsia, fetal growth 2 Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng restriction, cardiotocography. Chịu trách nhiệm chính: Trần Văn Đức Email: Tvduc@hpmu.edu.vn Ngày nhận bài: 11.2.2022 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày phản biện khoa học: 19.3.2022 Tiền sản giật (TSG) là một hội chứng Ngày duyệt bài: 20.6.2022 bệnh lý toàn thân nguy hiểm xảy ra với tỷ lệ 152

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ ĐẶC BIỆT - PHẦN II - 2022 2-5% ở nửa sau của thai kỳ. Tổ chức Y tế Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên ước tính rằng hơn 160.000 phụ nữ chết vì cứu: Tuổi thai từ 28 tuần trở lên (tuổi thai TSG mỗi năm, nó cũng là nguyên nhân hàng được tính theo ngày đầu tiên của kỳ kinh đầu gây tử vong mẹ trong những thập kỷ gần cuối cùng hoặc siêu âm thai dưới 12 tuần). đây[1]. Tiền sản giật có thể gây những biến Thai phụ mang đơn thai, thai sống, được chứng nặng như: Sản giật, rau bong non, rối chẩn đoán là Tiền sản giật, thai có cân nặng loạn đông máu, suy gan, suy thận, chảy máu, ước lượng trên siêu âm nhỏ hơn bách phân vị phù phổi cấp, thai chậm phát triển, thai suy 10 theo tuổi thai, được theo dõi monitoring thậm chí có thể gây chết thai, nếu không trước khi kết thúc thai kì, kết thúc thai kì tại được xử trí kịp thời. Để hạn chế được những Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. biến chứng do TSG gây ra đối với thai nhi, Tiêu chuẩn loại trừ: Đa thai, đa ối, thai có nhiều phương pháp thăm dò để đánh giá bất thường, có tiền sử có các bệnh: tim mạch, tình trạng phát triển và sức khỏe của thai nhi bệnh thận, tăng huyết áp, Basedow, đái tháo trong tử cung ở thai phụ TSG nhằm phát hiện đường, thai phụ kết thúc thai kì tại Bệnh viện sớm biến chứng và xử trí kịp thời. Trong đó, khác và chuyển về Bệnh viện Phụ Sản Hải monitoring sản khoa phương pháp dễ làm, có Phòng điều trị tiếp. độ nhạy cao. Với mong muốn cung cấp một 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi công cụ hữu ích giúp các bác sĩ sản khoa cứu. thực hành đánh giá thai suy, chúng tôi sử Cỡ mẫu thuận tiện không xác suất: lấy tất dụng phân loại monitoring sản khoa của Hiệp cả những trường hợp đủ tiêu chuẩn đưa vào hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ năm 2009 nghiên cứu. (American College of Obstetrians and Các biến số trong nghiên cứu: Phân loại Gynecologists) để thực hiện đề tài này với tiền sản giật (TSG): TSG phân làm 2 loại là mục tiêu : (thiếu động từ hành động): Giá trị TSG nặng và TSG nhẹ theo bảng phân loại chẩn đoán thai suy của biểu đồ nhịp tim thai của Hội Sản Phụ Khoa Mỹ (2013)[2]. Thai và cơn co tử cung trong nhóm thai chậm tăng chậm tăng trưởng trong tử cung (CTTTTC): trưởng trong tử cung của bệnh nhân tiền sản gọi là thai CTTTTC khi trẻ sinh ra có cân giật tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ năm nặng nằm dưới đường bách phân vị thứ 10 2015 đến 2020. của biểu đồ phát triển cân nặng thai nhi theo tuổi thai Intergrow 21th (WHO) [3]. Thai II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU suy: Trong nghiên cứu này chỉ dựa vào các 2.1. Đối tượng nghiên cứu tiêu chuẩn lâm sàng để có thể áp dụng cho Đối tượng nghiên cứu bao gồm các hồ sơ các tuyến cơ sở, đánh giá thai suy bằng kiểm bệnh án của các thai phụ TSG mang đơn thai tra trẻ sơ sinh sau đẻ dựa theo tiêu chuẩn của có thai chậm tăng trưởng trong tử cung tại Ủy Ban Quốc Tế về hồi sức sơ sinh (ILCOR) bệnh viện phụ sản Hải Phòng từ năm 2015 và tiêu chuẩn lâm sàng của WHO [4]. Phân đến hết tháng 12 năm 2020. loại biểu đồ tim thai theo ACOG 2009 [5] 153

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 3.1. Tỷ lệ suy thai trong từng nhóm CTG Thai suy Không thai suy Tổng CTG n % n % n % Nhóm 3 (bệnh lí) 44 91,7 4 8,3 48 17,4 Nhóm 2 (nghi ngờ) 101 76,5 31 23,5 132 47,8 Nhóm 1 (bình thường) 33 34,4 63 65,6 96 34,8 Tổng 178 64,5 98 35,5 276 100 P < 0,001 < 0,001 Nhận xét: Tỉ lệ thai suy ở bệnh nhân có CTG nhóm 3 là 91,7 %. Tỉ lệ thai suy ở bệnh nhân có CTG nhóm 2 là 76,5 %. Tỉ lệ thai suy ở bệnh nhân có CTG nhóm 1 là 34,4 %. Sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê với P < 0,001. Bảng 3.2. Mối liên quan tỉ lệ thai suy với các nhóm CTG và tình trạng bệnh lí TSG Suy thai Không suy thai OR n % n % p TSG nặng 31 100 0 0 OR = 1,3 CTG TSG không có (1,005 – 1,702) nhóm 3 13 76,5 4 23,5 dấu hiệu nặng P=0,012 CTG TSG nặng 106 63,9 60 36,1 OR = 2,1 nhóm 1 TSG không có (1,187-3,878) 28 45,2 34 54,8 và 2 dấu hiệu nặng P= 0,01 Nhận xét: Trong nhóm bệnh nhân có CTG nhóm 3, có kèm TSG nặng tỷ lệ thai suy là 100% lớn hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm TSG không có dấu hiệu nặng 76,5% với p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ ĐẶC BIỆT - PHẦN II - 2022 Bảng 3.4. Giá trị chẩn đoán thai suy của CTG nhóm 2 và nhóm 3 Suy Không ĐN ĐĐH GT(+) GT(-) Tổng CTG thai suy thai (+) (%) (%) (%) N N N Nhóm 2+3 145 35 180 81,5 64,3 80,6 65,6 Nhóm 1 33 63 96 Tổng 178 98 276 Nhận xét: Giá trị chẩn đoán thai suy của CTG nhóm 2 + 3 có độ nhạy là 81,5%, độ đặc hiệu là 64,3 % IV. BÀN LUẬN thai. khi có nguyên nhân làm nồng độ oxy và Từ kết quả nghiên cứu của bảng 3.1 cho áp suất trong máu mẹ thay đổi sẽ ảnh hưởng thấy, ở bệnh nhân có CTG nhóm 3 tỉ lệ thai đến nồng độ oxy trong máu thai. Khi thai suy rất cao chiếm 91,7%, trong khi những khỏe mạnh có thể chịu đựng thiếu oxy tạm bệnh nhân có CTG nhóm 2 tỉ lệ thai suy thời nhờ khả năng đáp ứng và bù trừ như ưu 76,5% và CTG nhóm 1 tỉ lệ suy thai 34,4%. tiên cung cấp oxy cho những cơ quan quan Theo nghiên cứu Trần Hải Yến (2019) Tỷ lệ trọng như não, tim, tăng khả năng phân giải, thai suy ở CTG nhóm 3 là 75%, CTG nhóm tiếp nhận oxy và khả năng đáp ứng của hệ 2 là 55,1% và CTG nhóm 1 là 10,9% [6]. Kết thống thần kinh thực vật làm cho NTT thay quả nghiên cứu này cao hơn nghiên cứu của đổi tạo nên tần số và độ dao động của NTT. Trần Hải Yến là do đối tượng nghiên cứu Nhưng khả năng đáp ứng này bị giảm hoặc khác nhau nghiên cứu của Trần Hải Yến đối mất khi thai suy biểu hiện bằng giảm độ dao tượng nghiên cứu là thai quá ngày dự kiến động và thay đổi tần số của NTT. Trong sinh và không có bệnh lí toàn thân kèm theo nghiên cứu này thực hiện trên đối tượng thai do đó tỉ lệ thai suy ở từng nhóm CTG có thấp chậm tăng trưởng trong tử cung ở bệnh nhân hơn. tiền sản giật do vậy sự cấp máu của hệ tuần Kết quả bảng 3.2 cho thấy trong cùng hoàn tử cung rau thai giảm dần theo tình CTG nhóm 3 tỉ lệ thai suy trong nhóm TSG trạng bệnh lí của thai phụ, thai nhi trong tình nặng cao hơn có ý nghĩa thống kê so với trạng thiếu dinh dưỡng và oxy mạn tính do nhóm TSG không có dấu hiệu nặng. Tương vậy tỉ lệ thai suy cao ngay cả khi CTG chưa tự với CTG nhóm 1 và nhóm 2 tỉ lệ thai suy có biểu hiện bất thường. Từ kết quả nghiên ở nhóm TSG nặng cao hơn có ý nghĩa thống cứu này cũng như tham khảo các nghiên cứu kê so với nhóm TSG không có dấu hiệu khác cho thấy rằng CTG có giá trị rất lớn nặng. Như vậy TSG nặng cũng là yếu tố trong dự báo thai suy, khi CTG bất thường tỉ nguy cơ của thai suy với OR = 1,3 ở CTG lệ thai suy trên 90% có thể lên đến 100% ở nhóm 3 và OR = 2,1 ở CTG nhóm 1 và nhóm nhóm thai TSG nặng. Tuy nhiên tỉ lệ thai suy 2. NTT biểu hiện sự đáp ứng của thai đối với có khác nhau tùy theo tình trạng bệnh của những điều kiện tồn tại trong tử cung và thai phụ mặc dù trong cùng 1 nhóm CTG. phản ánh sự cung cấp oxy, các chất dinh Bảng 3.3 cho thấy giá trị chẩn đoán thai dưỡng qua hệ thống tuần hoàn tử cung rau suy của CTG nhóm 3 với độ nhậy, độ đặc 155

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG hiệu, giá trị tiên đoán dương tính và giá trị 3 với độ nhậy 24,7%, độ đặc hiệu 95,9%, giá tiên đoán âm tính lần lượt là 24,7%, 95,9%, trị chẩn đoán dương tính 91,7%, giá trị chẩn 91,7% và 41,2%. Bảng 3.4 cho thấy giá trị đoán âm tính 60,3%. chẩn đoán thai suy của CTG nhóm 2 và Giá trị chẩn đoán thai suy của CTG nhóm nhóm 3 với độ nhậy, độ đặc hiệu, giá trị tiên 3 và nhóm 2 với độ nhậy 81,5%, độ đặc hiệu đoán dương tính và giá trị tiên đoán âm tính 64,3%, giá trị chẩn đoán dương tính 80,6%, lần lượt là 81,5%, 64,3%, 80,6% và 65,6%. giá trị chẩn đoán âm tính 65,6%. Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy giá trị chẩn đoán thai suy của CTG nhóm 3 với độ TÀI LIỆU THAM KHẢO nhậy thấp nhưng độ đặc hiệu rất cao và giá 1. Philip N, J.C., Myers J et al. Pre- eclampsia, trị chẩn đoán dương tính cao. Điều này có The Parthenon Publishing Group, London (2004), 25-135. nghĩa rằng nếu chỉ dựa vào CTG nhóm 3 để 2. James M, Phyllis A et al, Hypertension in chẩn đoán thai suy sẽ bỏ sót rất nhiều vì độ pregnancy. ACOG(2013), p. 2-37. nhậy chỉ đạt 24,7%. Nhưng ý nghĩa nằm ở 3. Đinh Thế Mỹ, Phan Trường Duyệt, Lâm giá trị chẩn đoán dương tính có nghĩa là nếu sàng sản phụ khoa. Nhà xuất bản Y học, Hà có CTG nhóm 3 tỷ thai suy đến 95,7%. Tuy Nội (2007), p. 10-30, 296-306. nhiên khi xét cả CTG nhóm 2 và nhóm 3 giá 4. Chameides L, Recommended guidelines for trị chẩn đoán thai suy với độ nhậy cao 81,5% uniform reporting of pediatric advanced life support: the pediatric Utstein style: a và độ đặc hiệu 64,3%. Điều này chứng tỏ statement for healthcare professionals from a rằng ở bệnh nhân TSG nếu chỉ xét CTG task force of the American Academy of nhóm 3 là nhóm bệnh lí để chẩn đoán thai Pediatrics, the American Heart Association, suy sẽ bỏ sót rất nhiều các trường hợp thai and the European Resuscitation Council. . . suy, nếu CTG nhóm 2 cũng đưa vào trong Circulation (1995), p. 92, 2006–2020. nhóm có CTG bệnh lí có giá trị chẩn đoán 5. ACOG, Intrapartum Fetal Heart Rate Monitoring: Nomenclature, Interpretation, với độ nhậy và đặc hiêu cao hơn. Đây là and General Management Principles. ACOG điểm khác biệt trong chẩn đoán thai suy của practice bulletin (2009). CTG ở nhóm thai bệnh lí TSG và thai nghén 6. Trần Hải Yến, Nghiên cứu mối liên quan giữa ở mẹ không có bệnh lí TSG. Souvik Kumar monitoring sản khoa và kết cục thai kỳ ở thai Das (2014), nghiên cứu 100 thai phụ TSG, quá ngày dự kiến sinh, Luận văn bác sỹ đa kết quả cho thấy giá trị của thử nghiệm NTT khoa, Trường Đại Học Y dược Hải Phòng trong dự báo trẻ sơ sinh phải vào hồi sức sau (2020), 16-35. 7. Souvik Kumar Das and Titol Biswas, Fetal đẻ với ĐN 35,1%, ĐĐH 73%, GT (+) 43%, Cerebral Umbilical Doppler Ratio in GT (-) 65,7% [7]. Urvashi Verma (2013), Prediction of Adverse Perinatal Outcome in cũng nghiên cứu trên 100 thai phụ TSG ở Patient with Preeclampsia. Journal of Medical tuổi thai > 34 tuần giá trị dự báo trẻ sơ sinh Sience and Clinical Research (2014), 2(6): p. phải vào hồi sức sau đẻ của thử nghiệm NTT 1438-47. với ĐN, ĐĐH, GT (+), GT (-) lần lượt là 8. Urvashi Verma, et al, Coparative study of Foetal Colour Doppler versus Non Stress Test 76%, 60%, 55,8%, 62,5% [8] . as a predictor of perinatal Outcome in High V. KẾT LUẬN Risk Pregnancy. Obstetric & Gynecology International Journal(2015), 2(6): p. 1-5. Giá trị chẩn đoán thai suy của CTG nhóm 156

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-gia-tri-chan-doan-thai-suy-cua-bieu-do-nhip-tim-thai-va-con-co-tu-cung-trong-nhom-thai-ch-2598778.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY