Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của Tap Block (Transversus Abdominis Plane Block) trong giảm đau sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của Tap Block (Transversus Abdominis Plane Block) trong giảm đau sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2
  • Mã tin : 1068
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết mô tả cắt ngang 80 trường hợp sản phụ ASA 1,2 mổ lấy thai bằng kĩ thuật gây tê tuỷ sống, đường mổ Pfannenstiel tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 từ tháng 11/2018 đến tháng 9/2019. Chia các đối tượng làm hai nhóm, trong đó nhóm nghiên cứu gây tê TAP block với Levobupivacaine 0.25% 20ml phối hợp 100mcg Adrenaline mỗi bên dưới hướng dẫn siêu âm, nhóm chứng không được gây tê TAP block mà sử dụng morphine tĩnh mạch duy trì liên tục qua xi lanh điện, điều chỉnh liều tuỳ theo điểm đau của sản phụ. Cả hai nhóm đều được sử dụng thêm Paracetamol 1gram truyền tĩnh mạch và Diclofenac 75mg truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ. Theo dõi điểm đau của sản phụ bằng thang điểm VNRS(verbal numberical rating scale), lượng morphine tiêu thụ cũng như các tác dụng phụ có thể gặp ở cả hai nhóm vào các thời điểm: 2,4,6,8,10,12 giờ sau mổ.

Nội dung Text: Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của Tap Block (Transversus Abdominis Plane Block) trong giảm đau sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Bệnh viện Trung ương Huế NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA TAP BLOCK (TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK) TRONG GIẢM ĐAU SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ CƠ SỞ 2 Trương Ngọc Phước1, Trà Thành Phú1, Hà Thúc Khánh , Lê Viết Nguyên Khôi1, Ngô Đức Cường1 1 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Hiện nay, tỷ lệ mổ thấy thai ngày càng tăng. Việc dùng morphine và nhóm opioid sau mổ gây ra một số tác dụng phụ cho sản phụ như: buồn nôn, nôn... và tăng nguy cơ cho trẻ nếu bà mẹ sử dụng morphine cho trẻ bú sớm. Gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng dưới siêu âm (Tranversus Abdominis Plane Block) được xem là kĩ thuật giảm đau không sử dụng opiod có tác dụng tốt và an toàn cho mổ vùng bụng dưới. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả và an toàn của TAP block trong giảm đau đa mô thức sau mổ lấy thai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 80 trường hợp sản phụ ASA 1,2 mổ lấy thai bằng kĩ thuật gây tê tuỷ sống, đường mổ Pfannenstiel tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 từ tháng 11/2018 đến tháng 9/2019. Chia các đối tượng làm hai nhóm, trong đó nhóm nghiên cứu gây tê TAP block với Levobupivacaine 0.25% 20ml phối hợp 100mcg Adrenaline mỗi bên dưới hướng dẫn siêu âm, nhóm chứng không được gây tê TAP block mà sử dụng morphine tĩnh mạch duy trì liên tục qua xi lanh điện, điều chỉnh liều tuỳ theo điểm đau của sản phụ. Cả hai nhóm đều được sử dụng thêm Paracetamol 1gram truyền tĩnh mạch và Diclofenac 75mg truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ. Theo dõi điểm đau của sản phụ bằng thang điểm VNRS(verbal numberical rating scale), lượng morphine tiêu thụ cũng như các tác dụng phụ có thể gặp ở cả hai nhóm vào các thời điểm: 2,4,6,8,10,12 giờ sau mổ. Kết quả: Điểm đau VNRS ở nhóm TAP block sau mổ thấp hơn có ý nghĩa thống kê cả khi nằm yên và vận động (p

Nghiên cứu hiệu quả và tính Bệnh an viện toànTrung của tap ương block... Huế postoperative morphine or opioid causes some side effects, such as: PONV, pturitus...and increases the risk of respiratory depression for children whose mothers have been used morphine or opioid. The object of our study was to assess whether Transversus Abdominis Plane Block guided by ultrasound is the effective non-opioid technique in multimodal pain management for postoperative C-section. Materials and method: 80 ASA 1 and 2 parturients for C-section via Pfannestiel incision under spinal anesthesia were devided into 2 groups, group A: TAP block and controlled group. In group A, we injected 20ml Levobupivacaine 0.25% mixed with 100mcg Adrenaline per side by using ultrasound. Control group were received continuous intravenous morphine. Both groups were also used intravenous paracetamol 1g and intravenous diclofenac 75mg every 8 hours. Verbal Numberical Rating Scale (VNRS), total morphine consumed, side effects of 2 groups were scored at 2,4,6,8,10,12h postoperatively. Results: the score of VNRS at rest and on movement were lower in TAP block versus control group at 2,4,6,8,10,12h postoperatively (p

Bệnh viện Trung ương Huế 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh - Chuẩn bị dụng cụ: - Sản phụ và gia đình đồng ý gây tê giảm đau + 02 bơm tiêm 20ml vô khuẩn TAP block. + 01 dây 3 nhánh vô khuẩn - Sản phụ không có chống chỉ định gây tê như: + Khay sát khuẩn gồm: gạc vô khuẩn, kẹp không tiền sử dị ứng thuốc tê, diclofenac, acetaminophen, mấu hoặc có mấu, dung dịch sát khuẩn povidine. morphine, rối loạn đông máu, nhiễm trùng tại vị trí + Pha dung dịch thuốc tê Chirocaine chích kim. (Levobupivacaine) thành nồng độ 0.25%: 01 ống 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ Chirocaine 0.5% 10ml với 10ml nước muối sinh - Sản phụ và gia đình không đồng ý gây tê lý NaCl 0.9%, phối hợp thêm 100mcg Adrenaline - Có một trong các chống chỉ định về gây tê vùng (5mcg/ml). Tổng thể tích 40 ml Levobupivacaine hoặc chống chỉ định sử dụng: diclofenac, acetamin- 0.25% + 200mcg Adrenaline. ophen, morphine. + Hướng dẫn sản phụ nằm yên, tay bên phía 2.1.3. Cỡ mẫu nghiên cứu gây tê vòng qua đầu - Cỡ mẫu nghiên cứu thuận tiện. Trong nghiên + Sát khuẩn vùng chích kim bằng dung dịch cứu của chúng tôi là 80 trường hợp sản phụ có chỉ Povidine định mổ lấy thai, gồm 40 sản phụ được gây tê TAP + Sử dụng máy siêu âm, đầu dò thẳng, đặt đầu block giảm đau và 40 sản phụ còn lại sử dụng mor- dò ở vị trí giữa bờ sườn và mào chậu, tìm lớp cân cơ phine tĩnh mạch. giữa cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng, đi kim - Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS version 23. theo kiểu in plane, khi kim vào đúng lớp cân cơ, 2.2. Phương pháp nghiên cứu tách thử bằng 5ml nước muối sinh lý NaCl 0.9%, Nghiên cứu mô tả cắt ngang thấy được hình ảnh tách đúng thì hút thử, nếu không Các bước tiến hành có máu thì bơm 5ml Levobupivacaine 0.25%, cứ - Thuốc: thuốc tê Chirocaine (Levobupivacaine như vậy cho đủ 20ml. Sau đó gây tê thành bụng bên 0.5%) 10ml của hãng Abbvie, Iceland, Adrenaline đối diện. 1mg/1ml. + Sau gây tê, đánh giá mức độ đau theo thang - Dụng cụ: kim tủy sống 25G, máy siêu âm Lo- điểm VNRS (verbal numberic rating scale) khi nằm gig Book XP của GE, đầu dò thẳng 3-6 MHz, thước yên và vận động (co chân, nghiêng trái/phải, ho). đánh giá đau theo thang điểm VRNS (Verbal Rating Theo dõi: Numberical Scale) • Thời gian giảm đau: tính từ khi gây tê (điểm - Chia sản 80 sản phụ thành hai nhóm riêng biệt, VNRS khi nằm yên dưới 4) đến lúc bệnh nhân bắt trong đó nhóm nghiên cứu là có gây tê TAP block, đầu thấy đau lại (điểm VNRS khi nằm yên lớn hơn nhóm chứng là không được gây tê. Cả hai nhóm hoặc bằng 5). đều được sử dụng paracetamol 1gram mỗi 8 giờ và • TAP block được xem là thất bại khi tại thời diclofenac 75mg mỗi 8 giờ. điểm 2 giờ sau phẫu thuật, sau khi thực hiện kĩ thuật - Thăm khám, đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng giảm đau nhưng điểm đau VNRS khi nằm yên lớn của sản phụ sau mổ xem có chống chỉ định gây tê hơn hoặc bằng 5, lúc này bệnh nhân sẽ được dùng TAP block không. morphine tĩnh mạch bolus 3mg và duy trì liên tục - Nếu không có chống chỉ định, giải thích cho qua xi lanh điện 1mg/giờ. sản phụ về lợi ích cũng như một số tác dụng phụ • Nhóm morphine: morphine duy trì liên tục qua có thể xuất hiện, nếu sản phụ đồng ý thì tiến hành xi lanh điện với liều khởi đầu là 1mg/giờ tại thời điểm gây tê. 2 giờ sau phẫu thuật, đánh giá lại sau mỗi 2 giờ, nếu Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 58/2019 31

Nghiên cứu hiệu quả và tính Bệnh an viện toànTrung của tap ương block... Huế bệnh nhân còn đau trên 5 điểm thì bolus một liều 3mg xử trí ngay theo phác đồ ngộ độc thuốc tê của Bộ Y và nâng liều duy trì lên thêm 0.5mg/giờ. tế và hội gây tê vùng Hoa Kì; và một số tác dụng phụ • Các tác dụng phụ của nhóm gây tê nếu có: ngộ có thể xảy ra khác: nôn, ngứa, thủng tạng trong bụng. độc thuốc tê như: tê miệng, choáng váng, rối loạn • Các tác dụng phụ của morphine tĩnh mạch: nghe nhìn, rung giật cơ, co giật, hôn mê, nếu có thì buồn nôn, nôn, ngứa, ức chế hô hấp, ngái ngủ. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1: Kết quả các thông số cơ bản Nhóm TAP block Chứng p Thông số Tuổi 28,5 ± 4,8 30,4 ± 4,5 0,08 > 0,05 Chiều cao (cm) 156 ± 5,8 155,3 ± 5,3 0,59 > 0,05 Cân nặng (kg) 62,5 ± 7,6 60,2 ± 5,4 0,12 > 0,05 ASA 1: 85% ASA 1: 77,5% Tình trạng sức khỏe ASA 0,4 > 0,05 ASA 2: 15% ASA 2: 22,5% Kết quả cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê: tuổi, chiều cao, cân nặng, tình trạng sức khỏe ASA (p > 0,05) giữa hai nhóm. Bảng 2: Tổng liều morphine tĩnh mạch sử dụng ở cả hai nhóm Nhóm TAP block Chứng p Thông số Tổng liều morphine sử dụng (mg) 3,53 ± 1,13 20,05 ± 7,32 0,0001 < 0,05 Kết quả cho thấy: tổng liều morphine phải sử dụng trong vòng 12 giờ để đạt được điểm đau VNRS dưới 5 (đau nhiều) khi nằm yên giữa hai nhóm là có sự khác biệt thống kê với p = 0,0001 < 0,05. Bảng 3: Điểm đau trung bình khi nằm yên theo thời gian ở cả hai nhóm VNRS 2 giờ 4 giờ 6 giờ 8 giờ 10 giờ 12 giờ Nhóm TAP block 1,4 ± 0,5 1,6 ± 0,7 2,0 ± 0,7 2,5 ± 0,5 3,3 ± 0,7 5,2 ± 0,4 Chứng 1,6 ± 0,7 2,6 ± 0,5 3,7 ±1,2 3,9 ± 1,3 4,6 ± 1,3 5,3 ± 1,7 P 0,003 0,021 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Kết quả cho thấy: điểm đau trung bình khi nằm yên giữa hai nhóm theo thang điểm VNRS tại các thời điểm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Bảng 4: Điểm đau trung bình khi vận động theo thời gian ở cả hai nhóm VNRS Nhóm 2 giờ 4 giờ 6 giờ 8 giờ 10 giờ 12 giờ TAP block 1,2 ± 0,4 1,3 ± 0,6 2,7 ± 0,5 3,6 ± 0,9 4,4 ± 0,5 6,1 ± 0,3 Chứng 1,8 ± 0,7 2,9 ± 0,8 4,2 ± 0,8 5,2 ± 1,3 5,8 ± 1,2 5,9 ± 0,9 P 0,029 0,002 0,0001 0,001 0,019 0,004 Kết quả cho thấy: điểm đau trung bình khi vận động giữa hai nhóm theo thang điểm VNRS tại các thời điểm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 32 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 58/2019

Bệnh viện Trung ương Huế Biểu đồ 1: So sánh điểm đau VNRS khi nằm yên và vận động theo thời gian Bảng 5: Thời gian tác dụng trung bình của phương pháp TAP block Thời gian giảm đau trung bình (giờ) 9,8 ± 0,5 Cỡ mẫu 38 Biểu đồ 2: Tác dụng phụ buồn nôn, nôn giữa hai nhóm Kết quả cho thấy: tỷ lệ buồn nôn, nôn ở nhóm sử dụng morphine cao hơn hẳn và có khác biệt ý nghĩa thống kê với nhóm tap block. (p < 0.05) Bảng 6: Một số tác dụng phụ khác Nhóm TAP block Chứng Thông số Nhiễm trùng chỗ tiêm 0% Tổn thương tạng trong ổ bụng 0% Ngộ độc thuốc tê 0% Ức chế hô hấp 0% Ngái ngủ 27,5% Kết quả cho thấy: nhóm TAP block không gây tác dụng phụ gì trong quá trình làm, tỷ lệ ngái ngủ ở nhóm morphine là 27.5%. IV. BÀN LUẬN Kết quả bảng 4 cho thấy: điểm đau lúc nằm yên ở nhóm gây tê TAP block thấp hơn và có ý nghĩa thống kê so với nhóm sử dụng morphine tại các thời điểm 2, 4, 6, 8, 10 và 12 giờ sau mổ. Đặc biệt, điểm đau Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 58/2019 33

Nghiên cứu hiệu quả và tính Bệnh an viện toànTrung của tap ương block... Huế khi vận động nhóm TAP block thấp hơn có ý nghĩa (biểu đồ 2). Kết quả này tương đồng với nghiên cứu so nhóm chứng, điều này chứng minh lợi điểm của Uma Srivastava. Như vậy kỹ thuật gây tê TAP lớn của kĩ thuật TAP block khi phong bế tốt cảm block giúp hạn chế buồn nôn, nôn, một trong những giác đau tại vị trí vết mổ, nên sản phụ có thể vận tác dụng phụ gây khó chịu và mệt mỏi cho sản phụ động sớm tại giường: co chân, nghiêng hai bên, ho sau mổ phải dùng morphine, đồng thời tăng tính an không đau. Điều này giúp sản phụ cảm thấy thoải toàn khi bà mẹ cho con bú sớm. mái hơn và hạn chế nguy cơ huyết khối tĩnh mạch Các tai biến có thể gặp khác khi gây tê như: sâu. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của các tổn thương tạng trọng bụng, nhiễm trùng khoang tác giả: Nguyễn Văn Minh [2], Bùi Công Đoàn[1], cơ bụng, ngộ độc thuốc tê, chúng tôi không nhận McDonnell [9], Eslamian[6]. thấy. Điều này cũng tương đồng với nghiên cứu của Lượng morphine phải sử dụng ở nhóm TAP Nguyễn Văn Minh [2], McDonnell [9], Eslamian[6]. block cũng thấp hơn hẳn so với nhóm chứng (3,53 Cho thấy kỹ thuật TAP block thực hiện dưới hướng ± 1,13mg với 20,05 ± 7,32mg), kết quả này tương dẫn siêu âm thật sự an toàn cho sản phụ. đồng với nghiên cứu của Nguyễn Văn Minh [2], Thời gian giảm đau trung bình của kĩ thuật McDonnell [9], dù số lượng morphine chúng tôi sử TAP block trong nghiên cứu của chúng tôi là 9,8 ± dụng nhiều hơn so với tác giả Nguyễn Văn Minh[2] 0,5 giờ, ngắn hơn so với kết quả của Nguyễn Văn và ít hơn so với McDonnell[9]. Điều này có thể do Minh[2] (9,2 ± 2,4 giờ), Jadon A[8] (11 giờ), Uma cảm nhận đau của mỗi cá thể khác nhau, và quy Srivastava[12] (12 giờ). Nguyên nhân có thể do việc trình sử dụng morphine trong nghiên cứu của chúng sử dụng kim tủy sống để gây tê trong khi các tác tôi là sử dụng xi lanh điện duy trì liên tục, thay đổi giả khác sử dụng kim gây tê chuẩn, đây có thể cũng liều dựa vào mức độ đau của sản phụ, khác so với là nguyên nhân dẫn đến 2 ca gây tê thất bại trong hai tác giả trên sử dụng PCA. nghiên cứu của chúng tôi. Morphine sử dụng đường toàn thân có thể gây ra một số tác dụng phụ như: buồn nôn, nôn, ngứa, V. KẾT LUẬN ngái ngủ, qua sữa mẹ, từ đó gây khó chịu, mệt mỏi Gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng TAP block dưới và tăng nguy cơ cho em bé khi bà mẹ cho con bú có hướng dẫn siêu âm là kỹ thuật gây tê an toàn, đem lại sử dụng morphine giảm đau. Trong nghiên cứu của chất lượng giảm đau tốt hơn mà không cần sử dụng chúng tôi, nhóm TAP block không có sản phụ nào morphine và các chế phẩm opioid khác trong chiến gặp tác dụng phụ buồn nôn, nôn, trong khi đó nhóm lược giảm đau đa mô thức sau mổ lấy thai, từ đó hạn chứng có tới 35% sản phụ buồn nôn, và 15% nôn, chế được các tác dụng không mong muốn của nhóm 27,5% thấy ngái ngủ, khác biệt có ý nghĩa thống kê này: nôn, buồn nôn, ngái ngủ, qua sữa mẹ. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bùi Công Đoàn và Nguyễn Thị Phương Thảo bế thần kinh ở mặt phẳng cơ ngang bụng trong (2017), “Đánh giá hiệu quả giảm đau của kỹ giảm đau sau phẫu thuật lấy thai”, Tạp chí Y thuật tapblock sau phẫu thuật ở sản phụ có vết mổ Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế. 8(5), cũ”, https://www.benhvienquany120.vn/index. tr 37. php?act=nd_y_khoa&muc_y_khoa=2&id=52, 3. Hoàng Ngọc Tú và cộng sự, (2016), “Nghiên trích dẫn 5/11/2019. cứu chỉ định mổ lấy thai theo phân loại robson 2. Nguyễn Văn Minh, Bùi Thị Thúy Nga và Trần tại Bệnh viện Trung ương Huế”, Tạp chí Phụ Xuân Thịnh, “Hiệu quả của phương pháp phong sản, 14(3). 34 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 58/2019

Bệnh viện Trung ương Huế 4. Betrán Ana Pilar, et al (2016), “The Increas- guided transversus abdominis plane block as a ing Trend in Caesarean Section Rates: Global, component of multimodal analgesic regimen for Regional and National Estimates: 1990-2014”, lower segment caesarean section: a randomized Plos one, 11(2): e0148343. doi:10.1371/journal. double blind clinical study”, BMC Anesthesiol- pone.0148343. ogy, 18:53 https://doi. org/10.1186/s12871-018- 5. Chesnut David H.(2014), “Postoperative and 0512-x. Chronic Pain: Systemic and Regional Analgesic 9. McDonnell J.G., Curley G., Carney J., Benton Techniques”, Chestnut’s obstetric anesthesia: A., Costello J., Maharaj C.H., et al. (2008), “The principles and practice 5th, Elsevier saunders, analgesic efficacy of transversus abdominis pp. 607. plane block after cesarean delivery: A random- 6. Eslamian L., Jalili Z., Jamal A., Marsoosi V., ized controlled trial”, Anesth Analg, 106: 186- Movafegh A. (2012), “Transversus abdominis 91. plane block reduces postoperative pain intensity 10. Martin Joyce A., et al (2018), “Births: Final and analgesic consumption in elective cesarean Data for 2017”, National Vital Statistics Reports, delivery under general anesthesia”, J Anesth, 26: 67(8), pp. 1 -50. 334-8. 11. Rummans Teresa A., et al (2018), “How Good 7. Jadon Ashok, et al (2018), “Role of ultrasound Intentions Contributed to Bad Outcomes: The guided transversus abdominis plane block as a Opioid Crisis”, Mayo Clinic Proceedings, 93(3), component of multimodal analgesic regimen for pp. 344 – 350. lower segment caesarean section: a randomized 12. Srivastava U.,et al (2015), “Efficacy of transab- double blind clinical study”, BMC Anesthesiol- dominis plane block for post cesarean delivery ogy, 18(1):53. analgesia: A double-blind, randomized trial”, 8. Jadon A., Jain B. (2018), “Role of ultrasound Saudi J Anaesth, 9: 298-302. Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 58/2019 35

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cu-u-hie-u-qua-va-ti-nh-an-toa-n-cu-a-tap-block-transversus-abdominis-plane-block-trong-g-2267005.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY