Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm Human Papilloma Virus nguy cơ cao ở phụ nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ

Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm Human Papilloma Virus nguy cơ cao ở phụ nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ
  • Mã tin : 1810
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm Human Papilloma Virus nguy cơ cao ở phụ nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ trình bày xác định tỉ lệ nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) nguy cơ cao và yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm HPV nguy cơ cao ở phụ nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung (CTC) tại Bệnh viện Từ Dũ.

Nội dung Text: Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm Human Papilloma Virus nguy cơ cao ở phụ nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ

NGHIÊN CỨU PHỤ KHOA - KHỐI U Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm Human Papilloma Virus nguy cơ cao ở phụ nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ Hồ Quang Nhật1, Lê Quang Thanh1, Phạm Hồ Thúy Ái1, Phạm Huy Hòa1, Nguyễn Vũ Quốc Huy2 1 Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh 2 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế doi:10.46755/vjog.2022.1.1245 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Hồ Quang Nhật, email: drnhattudu@gmail.com Nhận bài (received): 16/10/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 5/1/2022 Tóm tắt Mục tiêu: Xác định tỉ lệ nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) nguy cơ cao và yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm HPV nguy cơ cao ở phụ nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung (CTC) tại Bệnh viện Từ Dũ. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 788 phụ nữ từ 21 đến 68 tuổi đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ từ 10/2019 tới 12/2020 và được làm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung, xét nghiệm HPV nguy cơ cao và sinh thiết giải phẫu bệnh CỔ TỬ CUNG nếu có chỉ định. Kết quả: Tỉ lệ nhiễm HPV nguy cơ cao trên những phụ nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung được khảo sát là 52,8%, trong đó số phụ nữ bội nhiễm HPV 16, 18 và HPV nguy cơ cao khác chiếm cao nhất (13,7%), kế đến là nhiễm HPV 16 (12,01%) và HPV 18 (5,29%). Tuổi, số lần mang thai, và số con liên quan với bất thường tế bào học cổ tử cung (p

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Virus u nhú ở người (Human Papillomavirus: HPV) là 2.1. Đối tượng nghiên cứu nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung (CTC) [1]. Tại Các phụ nữ trong độ tuổi từ 21 đến 68 tuổi, đến khám Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu về dịch tễ học của tại khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí HPV và các yếu tố nguy cơ [2-7]. Hơn 90% các trường Minh từ tháng 10/2019 tới 12/2020. hợp nhiễm HPV lành tính và tự khỏi trong vòng hai năm Tiêu chuẩn chọn bệnh: [8]. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới (2017), phụ nữ − Bệnh nhân đã quan hệ tình dục nhiễm một số loại HPV nguy cơ cao có thể dẫn đến tổn − Có kết quả sàng lọc bằng tế bào học từ ASC-US thương tiền ung thư và có thể tiến triển thành ung thư cổ đến HSIL tử cung [9]. − Có kết quả xét nghiệm HPV nguy cơ cao cổ tử cung. − Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. Những phụ nữ có tế bào học cổ tử cung bình thường, Tiêu chuẩn loại trừ: khi bị nhiễm HPV nguy cơ cao có thể tăng nguy cơ mắc − Các phụ nữ đã cắt tử cung hoàn toàn. ung thư cổ tử cung gấp 495,4 lần [10], và nguy cơ hình − Phụ nữ đang mang thai, hoặc đang trong giai đoạn thành CIN-3 tăng gấp 100 lần so với phụ nữ không bị 6 tháng sau sanh. nhiễm [11]. Đây là lời gợi ý cho nghiên cứu này ra đời với l Với tỉ lệ nhiễm HPV trên các bệnh nhân có tổn mục đích xác định tỉ lệ HPV nguy cơ cao trong các phụ thương tiền ung thư cổ tử cung ở TP HCM là 62,1% [4]. nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, các Công thức ước tính cỡ mẫu như sau: yếu tố nguy cơ ung thư cổ tử cung khác đã được ghi nhận như: quan hệ tình dục sớm, mang thai nhiều lần, dùng với Z2α/2 = 1,96, p=62,1%, d=0,04, N= 288 thuốc ngừa thai lâu dài, nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, và trường hợp. phụ nữ lớn tuổi [3], [12], [13]. Tuy nhiên, các đánh giá Cỡ mẫu tối thiểu cần được thu thập cho nghiên cứu dịch tễ học của HPV nguy cơ cao trên các phụ nữ có là 288 trường hợp. tổn thương tiền ung thư cổ tử cung ở Việt Nam vẫn còn 2.2. Phương pháp nghiên cứu nhiều bỏ ngỏ. Theo nghiên cứu của tác giả Phạm Việt - Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả có phân tích Thanh, tỉ lệ phụ nữ nhiễm HPV trên tổn thương tiền ung - Các bước tiến hành: thư cổ tử cung được khảo sát tại Bệnh viện Từ Dũ năm + Bước 1: Khai thác phần hành chính, tiền sử, bệnh sử. 2009 là 62,1% trong đó chiếm chủ yếu là HPV 16 (chiếm + Bước 2: Khám phụ khoa, quan sát cổ tử cung, lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm tế bào học cổ tử cung, xét 53,1%) [14]. nghiệm HPV nguy cơ cao cổ tử cung (máy Cobas 4800), Ngoài ra, nghiên cứu này còn chỉ ra rằng yếu tố soi cổ tử cung (Olympus OCS 500), sinh thiết cổ tử cung mang thai trên 2 lần có liên quan đến việc nhiễm HPV nếu có chỉ định. [14]. Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện ngoài việc + Bước 3: Đối với các trường hợp nghi ngờ thì tiến nhằm phát hiện thêm tỉ lệ nhiễm HPV nguy cơ cao, còn hành nạo kênh cổ tử cung để đánh giá mô bệnh học theo có mục đích xác định yếu tố nguy cơ ở phụ nữ có tổn danh pháp Bethesda 2014 [15]. thương tiền ung thư cổ tử cung. Từ đó, nghiên cứu có 2.3. Xử lý số liệu: Dữ liệu được phân tích bởi phần thể cung cấp thêm bằng chứng để phát hiện sớm và mềm IBM SPSS phiên bản 20. Sự phân bố các loại HPV can thiệp sớm các tổn thương tiền ung thư có HPV nguy nguy cơ cao được mô tả bởi tần số và tỉ lệ phần trăm. cơ cao nhằm cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân, góp Phép kiểm định Chi bình phương được sử dụng để đánh phần giảm tỉ lệ ung thư cổ tử cung. Đồng thời, kết quả giá có sự khác biệt giữa các nhóm trong mẫu nghiên nghiên cứu có thể đóng góp thêm bằng chứng cho các cứu. Phép kiểm Chính Xác Fisher được sử dụng khi mẫu chiến lược sàng lọc ung thư cổ tử cung hiện nay tại Việt nhỏ (n < 20) hoặc khi tần suất kỳ vọng nhỏ hơn 5. Nam đó là cần phối hợp HPV DNA với Pap’s trong tầm 2.4. Đạo đức nghiên cứu: Đề tài được thông qua Hội soát ung thư cổ tử cung. đồng khoa học tại Bệnh viện Từ Dũ. 3. KẾT QUẢ Trong thời gian từ 10/2019 tới 12/2020, đã có 788 phụ nữ thỏa mãn các tiêu chuẩn chọn vào nghiên cứu. 3.1. Tỉ lệ nhiễm HPV Bảng 1. Phân bố các loại HPV ở tất cả các đối tượng (n=788) Loại HPV nguy cơ cao Tần Tỉ lệ HPV (+) Tỉ lệ HPV (+) suất /tổng số phụ nữ) /tổng số dương tính (n=416) HPV 16 50 6,4% 12,0% HPV 18 22 2,8% 5,3% HPV nguy cơ cao khác a 283 35,9% 68,0% HPV16 + HPV18 5 0,6% 1,2% 44 Hồ Quang Nhật và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):43-48. doi:10.46755/vjog.2022.1.1245

HPV16 + HPV nguy cơ cao khác 31 3,9% 7,5% HPV18 + HPV nguy cơ cao khác 21 2,6% 5,1% HPV16 + HPV18 + HPV nguy cơ cao khác 4 0,5% 0,9% Âm tính 372 47,2% 0% Tổng 788 100% 100% a 1 hoặc nhiều loại HPV nguy cơ cao trong 12 loại HPV nguy cơ cao (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 và 68). Trong số 788 phụ nữ có bất thường tế bào cổ tử cung, 52,8% (n=416) phụ nữ dương tính với HPV nguy cơ cao. Trong đó, hơn 30% phụ nữ nhiễm ít nhất 1 trong 2 loại HPV 16 và 18. 3.2. Các yếu tố nguy cơ ở phụ nữ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung theo tình trạng nhiễm HPV nguy cơ cao Bảng 2. Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu theo tình trạng nhiễm HPV nguy cơ cao Đặc điểm HPV nguy cơ cao (-) HPV nguy cơ cao (+) Giá trị p Tần số (n) Tỉ lệ (%) Tần số (n) Tỉ lệ (%) Độ tuổi (tuổi) < 29 6 1,6 8 1,9 29- < 39 133 35,8 172 41,3 39- < 49 148 39,8 167 40,1 0,122 49- < 59 69 18,5 50 12,0 ≥ 59 16 4,3 19 4,6 Vùng lãnh thổ Đông Bắc Bộ 0 0 2 0,5 Đồng bằng sông Hồng 4 1,1 2 0,5 Bắc Trung Bộ 3 0,8 7 1,7 0,561 Nam Trung Bộ 41 11,0 46 11,1 Đông Nam Bộ 227 61 250 60,1 ĐB sông Cửu Long 97 26,1 109 26,2 Số lần mang thai Mang thai < 3 lần 290 78 320 76,9 0,729 Mang thai ≥ 3 lần 82 22 96 23,1 Số con hiện sống Chưa có con 22 5,9 38 9,1 Từ 1 – 2 con 266 71,5 281 67,5 0,205 ≥ 3 con 84 22,6 97 23,3 Phân loại tế bào ASC 324 87,1 283 68,0 AGC 10 2,7 7 1,7 < 0,001# LSIL 38 10,2 106 25,5 HSIL 0 0 20 4,8 # Kiểm định Fisher’s Exact Test Các chữ viết tắt: ASC, AGC, LSIL, HSIL Phần lớn bệnh nhân có HPV nguy cơ cao (+) chủ yếu ở độ tuổi 29-49, sống ở vùng Đông Nam Bộ (60,1%), có từ một đến hai con (67,5%). Hơn hai phần ba số phụ nữ với HPV (+) có biểu hiện bất thường cổ tử cung loại ASC (68%), kế đến là LSIL (25,5%). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Hồ Quang Nhật và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):43-48. doi:10.46755/vjog.2022.1.1245 45

Bảng 3. Phân bố tỉ lệ các loại HPV trên 4 nhóm tế bào bất thường cổ tử cung (n=788) HPV (+) (n=416) Phân loại Tần số (tỉ lệ %) tế bào HPV 16 HPV 18 HPV khác HPV 16 + HPV16 + HPV18 + HPV nguy HPV16 + cơ cao (-) (n= 50) (n=22) (n= 283) HPV 18 HPV nguy HPV nguy HPV18 + (n= 372) Total p-value (n=5) cơ cao cơ cao HPV nguy cơ Tần số khác khác cao (tỉ lệ) (n= 31) (n=21) khác (n= 4) ASC-US 27 (4,7) 11 (1,9) 182 (32,0) 4 (0,7) 16 (2,8) 15 (2,6) 0 (0) 314 (55,2) 569 ASC-H 9 (23,7) 4 (10,5) 15 (39,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (26,3) 38 AGC 2 (11,7) 3 (17,6) 2 (11,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (58,8) 17

trên toàn thế giới, trong đó có gần một nửa là phụ nữ lên và condyloma, cao nhất trong nhóm và cao hơn hẳn dưới 50 tuổi [18]. Đa số phụ nữ trong độ tuổi từ 29 đến 39 so với kết quả của tác giả Silverloo và cộng sự [20]. Tác mang tế bào cổ tử cung bất thường và có HPV nguy cơ giả báo cáo rằng 41% phụ nữ có tế bào học bất thường cao (+), tuy nhiên sự khác biệt về độ tuổi và tỉ lệ dương và dương tính với xét nghiệm HPV nguy cơ cao cho thấy tính với HPV nguy cơ cao lại không có ý nghĩa thống kê. tổn thương CIN 2–3. Tỉ lệ này cao hơn hẳn so với các Điều này có thể được giải thích bằng nhiều giả thuyết: nhóm khác bao gồm một trong hai kết quả tế bào học thứ nhất, sự phân bố không đồng đều giữa các nhóm hoặc HPV âm tính hoặc cả hai kết quả đều âm tính [20]. tuổi trong mẫu nghiên cứu; thứ hai, tuổi trung bình liên Một nghiên cứu tại Trung Quốc cũng phát hiện tỉ lệ CIN quan đến tỉ lệ dương tính với HPV nguy cơ cao còn bị 2+ trong nhóm ASC-US/HPV nguy cơ cao là 53,9%, cao ảnh hưởng bởi độ tuổi kết hôn và độ tuổi giao hợp lần hơn đáng kể so với các đối tượng ASC-US có HPV âm đầu của các đối tượng [14]. Tương tự với kết quả trong tính [21]. Điều này cho thấy, việc kết hợp giữa xét nghiệm nghiên cứu của tác giả Lâm Đức Tâm [2] và tác giả Vũ HPV và tế bào học để tầm soát ung thư cổ tử cung là Thị Nhung [5], hai nghiên cứu đã tìm ra sự khác biệt có ý quan trọng [19-21]. nghĩa thống kê trong các nhóm tuổi, cho thấy tỉ lệ nhiễm HPV nguy cơ cao cao, tập trung trong độ tuổi 29 đến 39, 5. KẾT LUẬN độ tuổi có quan hệ tình dục. Ngoài ra, những phụ nữ đã Tỉ lệ nhiễm HPV nguy cơ cao trên tổng số bệnh nhân có từ 1 con trở lên chiếm tỉ lệ cao hơn hẳn trong cả 4 có kết quả tế bào cổ tử cung bất thường là 52,8%; trong nhóm tế bào cổ tử cung bất thường, so với những phụ nữ đó, chiếm nhiều nhất là bội nhiễm HPV 16, 18 và HPV chưa có con. Giả thuyết đưa ra rằng, sinh đẻ nhiều có thể nguy cơ cao khác (13,7%), kế tiếp là HPV 16 (12,01%) tạo ra các sang chấn đường sinh dục, hơn nữa về mặt và HPV 18 (5,29%). Đáng chú ý là, trong số các loại bất giải phẫu khi sinh nhiều lần, ranh giới giữa biểu mô gai và thường cổ tử cung, phân loại ASC-US và HPV nguy cơ tuyến có khuynh hướng lộ ra ngoài, dễ bị tổn thương [14]. cao (+) chiếm tỉ lệ cao nhất. Do vậy, nghiên cứu này cũng Sự phân bố khác nhau về tỉ lệ nhiễm HPV trên các cung cấp thêm thông tin cho các nghiên cứu về thực vùng miền được ghi nhận. Tại Việt Nam, nhóm nghiên hiện thử nghiệm ASC-US với xét nghiệm HPV nguy cơ cứu của tác giả Nguyễn Trọng Hiếu và cộng sự [4] cho cao trong việc tầm soát và theo dõi dự phòng ung thư thấy tỉ lệ nhiễm HPV tại TP.HCM là 10,9% và Hà Nội là cổ tử cung. 2%. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỉ lệ dương tính với HPV nguy cơ TÀI LIỆU THAM KHẢO cao và vùng lãnh thổ. Đa số bệnh nhân tới khám tại khoa 1. Kombe K., Arnaud J. , Li B., Zahid A., Mengist H. Khám Bệnh của Bệnh viện Từ Dũ đến từ vùng phía Nam M., Bounda G.-A., et al. Epidemiology and Burden of Việt Nam. Do đó, nghiên cứu giúp sáng tỏ bản đồ dịch tễ Human Papillomavirus and Related Diseases, Molecular học các chủng HPV nguy cơ cao ở phụ nữ Việt Nam là Pathogenesis, and Vaccine Evaluation. Frontiers in cần thiết trong chương trình phòng chống ung thư cổ tử Public Health. 2020; 1003. cung tại Việt Nam. 2. Lâm Đức Tâm, Trần Ngọc Dung, Nguyễn Vũ Quốc Huy. Ngày nay, việc tầm soát ung thư cổ tử cung dựa Nghiên cứu tỉ lệ và một số yếu tố liên quan đến nhiễm trên tế bào học là cơ sở trong việc giảm tỉ lệ mắc và tử Human Papiloma Virus ở phụ nữ tại 4 huyện thành phố vong do ung thư cổ tử cung [19]. Một trong những chẩn Cần Thơ. Tạp chí Phụ Sản. 2013; 11(3):58-63. đoán bất thường phổ biến nhất được xác định trong xét 3. Lâm Đức Tâm. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm human nghiệm tế bào học cổ tử cung của phụ nữ không có triệu papilloma virus, một số yếu tố liên quan và kết quả điều chứng là ASC-US [20]. Trong nghiên cứu này, bệnh nhân trị các tổn thương cổ tử cung ở phụ nữ thành phố cần biểu hiện bất thường tế bào loại ASC-US và HPV nguy cơ thơ. Luận án tiến sĩ y học, trường Đại học Y Dược Huế, cao (+) chiếm tỉ lệ cao nhất (21,6%, 175/788). Kết quả Mã số: 62 72 13 05. 2017. này phù hợp với một nghiên cứu khác của tác giả Phạm 4. Nguyễn Trọng Hiếu. Tần suất nhiễm HPV ở phụ nữ Việt Thanh [14] với tỉ lệ phụ nữ biểu hiện ASC-US và HPV Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tạp chí Phụ sản. nguy cơ cao (+). Kết quả này đã cung cấp thêm chứng 2004; 4(2):64-72. cứ cho nghiên cứu của tác giả Phạm Việt Thanh và nhấn 5. Vũ Thị Nhung. Khảo sát tình hình nhiễm các typ HPV mạnh về gợi ý phối hợp thêm tầm soát HPV để làm tăng ở phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh bằng kỹ thuật sinh học hiệu quả chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung đó phân tử. 2007. là theo dõi sát các trường hợp ASC-US và nhiễm HPV 6. Nguyễn Hữu Huy, Lê Minh Khôi, Nguyễn Thị Băng nguy cơ cao để tránh bỏ sót. Thêm vào đó, kết quả bất Sương, Nguyễn Hoàng Bắc. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm hpv thường mô bệnh học của 275 trường hợp trong nghiên và sự phân bố các type hpv ở bệnh nhân khám phụ khoa cứu hiện tại cho thấy, đứng thứ hai trong nhóm bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. nhân có ASC-US và HPV nguy cơ cao dương là tỉ lệ bệnh Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh. 2021; 25(1):270 - 4. nhân có kết quả sinh thiết CIN 1 trở lên hoặc condyloma 7. Lê Quang Vinh, Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Khánh (14,29%). Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của Dương, Lê Hoàng Linh, Đào Duy Quân. Nghiên cứu tỷ lệ việc kết hợp HPV DNA và Pap’s. Ngoài ra, trong nhóm nhiễm Human Papilloma virus ở cán bộ nữ Bệnh viện bệnh nhân có kết quả ASC-H và HPV nguy cơ cao dương Phụ Sản Trung ương. Phụ sản. 2015; 13(2):9-11. tính, 68,18% (15/22) phụ nữ có tổn thương từ CIN 1 trở 8. Wardak Sebastian. Human Papillomavirus (HPV) Hồ Quang Nhật và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):43-48. doi:10.46755/vjog.2022.1.1245 47

and cervical cancer. Medycyna doświadczalna i mikrobiologia. 2016; 68(1):73-84. 9. WHO. Human papillomavirus vaccines. 2017. p. 241– 68. 10. Nguyễn Đức Hinh, Ngô Văn Toàn, Lưu Thị Hồng, Lê Duy Toàn, Nghiêm Xuân Hạnh, và cộng sự. Mối liên quan giữa nhiễm HPV nguy cơ cao và ung thư cổ tử cung tại Việt Nam. Tạp chí Phụ Sản. 2015; 13(2):06-8. 11. Aggarwal R., Gupta S., Nijhawan R., Suri V., Kaur A., Bhasin V., et al. Prevalence of high--risk human papillomavirus infections in women with benign cervical cytology: a hospital based study from North India. Indian J Cancer. 2006; 43(3):110-6. 12. Muñoz N., Franceschi S., Bosetti C., Moreno V., Herrero R., Smith J. S., et al. Role of parity and human papillomavirus in cervical cancer: the IARC multicentric case-control study. Lancet. 2002; 359(9312):1093-101. 13. Pereira C. R., Rosa M. L., Vasconcelos G. A., Faria P. C., Cavalcanti S. M., Oliveira L. H. Human papillomavirus prevalence and predictors for cervical cancer among high-risk women from Rio de Janeiro, Brazil. Int J Gynecol Cancer. 2007; 17(3):651-60. 14. Phạm Việt Thanh. Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm human papillomavirus ở phụ nữ có phết tế bào cổ tử cung bất thường và các yếu tố liên quan. Y Học TP Hồ Chí Minh. 2011; 15(158 - 65. 15. Bộ Y Tế. Hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung. 2402/QĐ-BYT. 2019. 16. Bosch F Xavier, Manos M Michele, Muñoz Nubia, Sherman Mark, Jansen Angela M, Peto Julian, et al. Prevalence of human papillomavirus in cervical cancer: a worldwide perspective. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 1995; 87(11):796-802. 17. Trần Văn Hợp, Vũ Văn Du, Lê Trung Thọ. Tổn thương tiền ung thư, ung thư cổ tử cung và yếu tố nguy cơ. Tạp chí Y học Thực hành, Bộ Y tế. 2015; 11(985):2-5. 18. Organization World Health. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017– Recommendations. Vaccine. 2017; 35(43):5753-5. 19. Ibáñez R., Moreno-Crespi J., Sardà M., Autonell J., Fibla M., Gutiérrez C., et al. Prediction of cervical intraepithelial neoplasia grade 2+ (CIN2+) using HPV DNA testing after a diagnosis of atypical squamous cell of undetermined significance (ASC-US) in Catalonia, Spain. BMC Infect Dis. 2012; 12(1):1-8. 20. Silverloo I., Andrae B., Wilander E. Value of high-risk HPV-DNA testing in the triage of ASCUS. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009; 88(9):1006-10. 21. Abdulaziz A. M. A., Liu L., Sun Y., You X., Cui B., Han S., et al. Clinicopathologic significance and treatment of ASC-US in cervical cytology. Int J Clin Exp Pathol. 2020; 13(2):307-16. 48 Hồ Quang Nhật và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):43-48. doi:10.46755/vjog.2022.1.1245

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-ti-le-nhie-m-human-papilloma-virus-nguy-co-cao-o-phu-nu-co-to-n-thu-o-ng-tie--2551662.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY