Nghiên cứu tỉ lệ suy yếu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân hội chứng vành cấp cao tuổi

Nghiên cứu tỉ lệ suy yếu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân hội chứng vành cấp cao tuổi
  • Mã tin : 2148
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày việc khảo sát tỉ lệ suy yếu và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân hội chứng vành cấp cao tuổi theo thang điểm báo cáo suy yếu Edmonton.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-ti-le-suy-yeu-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-o-benh-nhan-hoi-chung-vanh-cap-cao-tuoi-2164335.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY