MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục và một số yếu tố liên quan đến chửa ngoài tử cung tái phát tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019

Nghiên cứu tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục và một số yếu tố liên quan đến chửa ngoài tử cung tái phát tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019
  • Mã tin: 1839
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nghiên cứu tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục và một số yếu tố liên quan đến chửa ngoài tử cung tái phát tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019 trình bày nhận xét tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục và một số yếu tố liên quan đến chửa ngoài tử cung tái phát tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019.

Nội dung Text: Nghiên cứu tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục và một số yếu tố liên quan đến chửa ngoài tử cung tái phát tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 17 - Số 1/2022 DOI:… Nghiên cứu tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục và một số yếu tố liên quan đến chửa ngoài tử cung tái phát tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019 Association between recurrent ectopic pregnancy and history of genital infections and other factors at Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital in 2019 Nguyễn Duy Ánh, Trần Trung Kiên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Tóm tắt Mục tiêu: Nhận xét tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục và một số yếu tố liên quan đến chửa ngoài tử cung tái phát tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 178 bệnh án được chẩn đoán chửa ngoài tử cung ở vòi tử cung từ lần hai trở lên, được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019. Kết quả: Tỷ lệ chửa ngoài tử cung tái phát là 6,87%. Tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục dưới (44,4%), viêm tiểu khung,viêm vòi tử cung (3,4%) tiền sử phá thai (57,9%), tiền sử đặt dụng cụ tử cung (13,5%), dùng thuốc tránh thai (11,8%) và tiền sử phẫu thuật vùng tiểu khung (34,8%). Kết luận: Tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục, tiền sử phá thai, tiền sử sử dụng dụng cụ tử cung, thuốc tránh thai và tiền sử phẫu thuật vùng tiểu khung là các tiền sử thường gặp ở chửa ngoài tử cung tái phát trên các bệnh nhân được điều trị chửa ngoài tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019. Từ khóa: Chửa ngoài tử cung tái phát, viêm nhiễm đường sinh dục, phá thai, sử dụng dụng cụ tử cung. Summary Objective: To comment the association between recurrent ectopic pregnancy and history of genital infections and some factors at Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital in 2019. Subject and method: Our cross-sectional study selected 178 patients with recurrent ectopic pregnancy within fallopian tube, being treated at Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital from 01/01/2019 to 31/12/2019. Result: The incidence of recurrent ectopic pregnancy was 6.78%. History of lower genital tract infections took up 44.4%, history of pelvic infections diseases was 3.4%. 57.9 percent of patients had prior induced abortion, 13.5 percent were using intrauterine device and 11.8 percent were taking oral contraceptives. The proportion of patients having prior pelvic surgery was 34.8%. Conclusion: History of genital infections, induced abortion, using intrauterine device or taking oral contraceptives and pelvic surgery were common in patients with recurrent ectopic pregnancy treated at Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital in 2019. Keywords: Recurrent ectopic pregnancy, genital infection, induced abortion, intrauterine device. 1. Đặt vấn đề vong mẹ trong giai đoạn sớm của thai kỳ. Tỷ lệ chửa ngoài tử cung có xu hướng ngày càng gia tăng và Chửa ngoài tử cung là một bệnh lý phụ khoa đặc biệt bệnh lý này ở nước ta được xếp vào loại cao thường gặp và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử trên thế giới, tỷ lệ chửa ngoài tử cung trên tổng số Ngày nhận bài: 8/9/2021, ngày chấp nhận đăng: ca đẻ có thể lên tới 6,12% theo một nghiên cứu 4/10/2021 năm 2016 [5]. Viêm nhiễm đường sinh dục là một Người phản hồi: Nguyễn Duy Ánh, trong các yếu tố nguy cơ gây chửa ngoài tử cung Email: bsanhbnhn@yahoo.com - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thừa nhận, ngoài ra, có một số yếu tố nguy cơ 133

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No1/2022 DOI: …. khác như tiền sử phá thai, sử dụng dụng cụ tránh 2.2. Phương pháp thai trong tử cung, thuốc tránh thai, tiền sử phẫu Phương pháp nghiên cứu mô tả hồi cứu thuật vùng tiểu khung và vòi tử cung… cũng làm tăng tỷ lệ chửa ngoài tử cung, đặc biệt là chửa ngoài Cỡ mẫu: Áp dụng phương pháp chọn mẫu toàn tử cung tái phát [4], [6]. Vì vậy, chúng tôi tiến hành bộ. Chúng tôi chọn toàn bộ các hồ sơ bệnh nhân bị nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Nhận xét tiền sử chửa ngoài tử cung tái phát đủ tiêu chuẩn lựa chọn viêm nhiễm đường sinh dục và một số yếu tố liên trong năm 2019, tổng số đối tượng nghiên cứu là quan đến chửa ngoài tử cung tái phát tại Bệnh viện 178 bệnh nhân. Phụ sản Hà Nội năm 2019. Cách thức tiến hành 2. Đối tượng và phương pháp Hồi cứu số liệu của bệnh nhân có trong bệnh án 2.1. Đối tượng của Khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, theo tiêu chuẩn lựa chọn ở Phòng Kế hoạch tổng hợp của Tất cả các bệnh án được chẩn đoán chửa ngoài bệnh viện và ghi chép lại vào phiếu thu thập thông tử cung ở vòi tử cung từ lần hai trở lên, được điều trị tin theo mẫu nghiên cứu. Một số thông tin còn thiếu tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ ngày 01/01/2019 trong bệnh án sẽ được phỏng vấn bệnh nhân qua đến ngày 31/12/2019. gọi điện thoại theo số điện thoại trong bệnh án. Tiêu chuẩn lựa chọn 2.3. Phân tích và xử lý số liệu Các bệnh án được chẩn đoán xác định chửa Số liệu được thu thập và làm sạch trước khi đưa ngoài tử cung trong phẫu thuật và giải phẫu bệnh. vào phân tích. Số liệu được nhập bằng phần mềm Tiền sử đã điều trị chửa ngoài tử cung điều trị Epidata 3.1 và phân tích trên phần mềm SPSS 20.0. Với phẫu thuật. các biến định lượng dùng thuật toán T-student. Với Các thông tin nghiên cứu được ghi đầy đủ trong các biến định tính: Sử dụng thuật toán ÷2 hoạạ c hồ sơ. Fisher (nếu > 20% số ô bảng 2x2 có tần suất lý thuyết < 5). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p 40 12 6,74 134

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 17 - Số 1/2022 DOI:… Bảng 1. Đặc điểm chung của bệnh nhân và đặc điểm chửa ngoài tử cung (Tiếp theo) Thông số n Tỷ lệ % Tự do, nội trợ 66 37,08 Công nhân, viên chức 86 48,31 Nghề nghiệp Nông dân 20 11,24 Sinh viên 2 1,12 Khác 4 2,25 Chửa ngoài TC tái phát 178 6,87 Chửa ngoài TC năm 2019 Chửa ngoài TC lần đầu 2412 93,13 (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) Tổng số ca chửa ngoài TC 2590 100 1 lần 156 87,64 Tiền sử chửa ngoài TC 2 lần 21 11,80 3 lần 1 0,56 Vòi TC cùng bên 25 14,05 Vị trí khối chửa Vòi TC bên đối diện 153 85,96 Nhận xét: Tỷ lệ chửa ngoài tử cung tái phát là 6,87%, chủ yếu là tái phát lần 2 và vị trí khối chửa ở vòi tử cung bên đối diện. 3.2. Tiền sử sản khoa Bảng 2. Tiền sử sản khoa Đặc điểm Số lượng (n) Tỷ lệ % 1 lần 42 23,60 Số lần có thai 2 lần 36 20,22 ≥ 3 lần 100 56,18 Chưa nạo hút 75 42,13 1 lần 60 33,71 Tiền sử phá thai 2 lần 27 15,17 ≥ 3 lần 16 8,99 Chưa có con 44 24,72 1 con 49 27,53 Số con hiện tại 2 con 72 40,45 ≥ 3 con 13 7,30 Nhận xét: 57,87% số bệnh nhân có tiền sử phá thai, trong đó 8,99% là phá thai trên 3 lần. Trong đó có 24,72% bệnh nhân chưa có con. 135

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No1/2022 DOI: …. 3.3. Tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục và phẫu thuật tiểu khung Bảng 3. Tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục và phẫu thuật tiểu khung Đặc điểm tiền sử phụ khoa n = 178 Tỷ lệ % Viêm sinh dục dưới (Viêm âm đạo, viêm cổ tử cung) 79 44,38 Viêm tiểu khung + viêm phần phụ 6 3,37 PT mở thông VTC 2 1,12 Phương pháp IVF 3 1,69 Điều trị vô sinh Phương pháp IUI 1 0,56 Thuốc kích thích phóng noãn 4 2,25 Phẫu thuật bảo tồn vòi tử cung trong chửa ngoài TC lần 1 3 1,69 Mổ u nang buồng trứng 1 0,56 Phẫu thuật tiểu khung Mổ lấy thai 59 33,15 Mổ viêm ruột thừa 2 1,12 Mổ nội soi dính BTC 2 1,12 Nhận xét: Tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục dưới (Viêm âm đạo và viêm cổ tử cung) chiếm tỷ lệ cao nhất 44,38%, viêm tiểu khung và viêm phần phụ chiếm 3,37%. Có 1,68% trường hợp có phẫu thuật bảo tồn vòi tử cung trong chửa ngoài tử cung lần 1. 3.4. Tiền sử dùng biện pháp tránh thai Bảng 4. Tiền sử dùng biện pháp tránh thai Tiền sử dùng biện pháp tránh thai n Tỷ lệ % Dụng cụ tử cung 24 13,48 Bao cao su 30 16,85 Thuốc tránh thai 21 11,80 Không dùng biện pháp nào 103 57,87 Nhận xét: Có 16,85% bệnh nhân có sử dụng bao ngoài tử cung tái phát khá cao và đặc biệt khi tái cao su, 13,48% có đặt dụng cụ tử cung, 11,80% có sử phát ở vòi tử cung đối diện thì khả năng có thai tự dụng thuốc tránh thai. nhiên sẽ rất khó khăn. 4. Bàn luận 4.2. Tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục và 4.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân và đặc các yếu tố liên quan điểm chửa ngoài tử cung Tiền sử phá thai Độ tuổi thường gặp chửa ngoài tử cung tái phát Trong nghiên cứu của chúng tôi, tiền sử phá trong nghiên cứu của chúng tôi là từ 30 - 35 tuổi thai chiếm tỷ lệ 57,86% cao hơn gần 1,4 lần tỷ lệ này (38,8%). Nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Thủy Hà (42,1%) công nhân, viên chức (48,3%) và tiếp theo là nhóm và Mai Thanh Hằng (42,96%) [1], [2]. Như vậy, tỷ lệ phá thai của các bệnh nhân bị chửa ngoài tử cung nghề tự do, nội trợ (37,1%). Tỷ lệ chửa ngoài tử cung tái phát có xu hướng tăng và có trường hợp có tiền tái phát là 6,87%, chủ yếu là tái phát lần 2 và vị trí sử phá thai nhiều nhất đến 5 lần. Đây là yếu tố nguy khối chửa ở vòi tử cung bên đối diện. Tỷ lệ chửa cơ cao của chửa ngoài tử cung, đặc biệt chửa ngoài 136

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 17 - Số 1/2022 DOI:… tử cung tái phát. Điều này có thể giải thích do việc Tiến Hòa, can thiệp ngoại khoa vùng tiểu khung góp phá thai tạo điều kiện cho viêm nhiễm đường sinh phần làm tăng nguy cơ chửa ngoài tử cung do xơ dục trên đặc biệt là viêm vòi tử cung gây chít hẹp hoặc gây dính các tạng ở tiểu khung hoặc thay đổi vị vòi tử cung. trí giải phẫu của VTC. Tiền sử can thiệp vùng tiểu Tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục dưới khung làm tăng nguy cơ chửa ngoài tử cung là 3,19 lần [4]. Tuy nhiên, phẫu thuật vùng tiểu khung Trong nghiên cứu của chúng tôi, 44,38% không phải là nguy cơ trực tiếp gây ra chửa ngoài tử trường hợp bị viêm nhiễm sinh dục dưới (viêm âm cung. Tùy thuộc vào cơ địa người bệnh, kỹ thuật mổ, đạo và viêm cổ tử cung), tỷ lệ của chúng tôi cao hình thức mổ (mổ mở hay mổ nội soi) mà có thể để hơn rất nhiều so với tỷ lệ này trong nghiên cứu của lại hậu quả dính ở vùng tiểu khung thì đây mới là Mai Thanh Hằng (1,03%), nhưng lại thấp hơn so với nguy cơ gây ra chửa ngoài tử cung, còn những can nghiên cứu của Nguyễn Thị Thủy Hà (60%) [1], [2]. thiệp đơn giản như phẫu thuật nội soi trên nền cơ Có thể do trình độ dân trí ngày càng cao và điều địa bệnh nhân không viêm dính thì ít nguy cơ gây ra kiện kinh tế xã hội phát triển hơn nên ý thức về sức chửa ngoài tử cung. khỏe của người dân cũng được nâng lên. Do đó, việc đi khám, phát hiện và điều trị bệnh phụ khoa Tiền sử dùng biện pháp tránh thai của phụ nữ tăng lên, cộng với môi trường ngày Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 42,13% càng ô nhiễm thì tỷ lệ viêm nhiễm của phụ nữ bệnh nhân sử dụng biện pháp tránh thai: Trong đó ngày càng nhiều. Như vậy, viêm nhiễm sinh dục 16,85% sử dụng bao cao su, 13,48% đặt dụng cụ tử dưới cũng là một yếu tố liên quan đến chửa ngoài cung, 11,8% sử dụng thuốc tránh thai. Nghiên cứu tử cung tái phát. của Roar Sandvei thấy 30% bệnh nhân chửa ngoài tử Tiền sử viêm tiểu khung, viêm phần phụ cung tái phát có tiền sử đặt dụng cụ tử cung, tỷ lệ này cao gấp 2,3 lần so với nghiên cứu của chúng So sánh với các tác giả khác, tỷ lệ có tiền sử viêm tôi (13,48%). Không tìm thấy mối liên quan giữa nhiễm tiểu khung của bệnh nhân trong nghiên cứu tiền sử đặt dụng cụ tử cung và chửa ngoài tử cung của chúng tôi thấp hơn của Nguyễn Đức Hinh nhưng nếu phụ nữ mang dụng cụ tử cung mà có (4,17%); Nguyễn Thị Thủy Hà (5,6%), và của Mai thai thì nguy cơ chửa ngoài tử cung cao gấp nhiều Thanh Hằng (24,74%) [1], [2], [3]. Viêm tiểu khung, lần so với người không mang dụng cụ tử cung, viêm vòi tử cung là hậu quả của viêm nhiễm đường điều này có thể liên quan đến tình trạng phản ứng sinh dục dưới, đây là nguyên nhân thường gặp nhất viêm khi đặt dụng cụ tử cung [5]. Theo Vương Tiến gây chửa ngoài tử cung. Tác nhân gây viêm làm hủy Hòa, thuốc tránh thai làm giảm nguy cơ chửa ngoài hoại lớp niêm mạc, làm tắc hoàn toàn hay không tử cung vì làm giảm tần suất có thai. Tuy nhiên, nếu hoàn toàn vòi tử cung, những tế bào biểu mô bong thất bại thì thuốc tránh thai progestin liều thấp đơn ra, tạo nên những ổ hoại tử và loét sâu vào lớp biểu thuần làm tăng nguy cơ chửa ngoài tử cung do làm mô để lại những thương tổn nặng nề ở vòi tử cung, thay đổi nhu động của vòi tử cung, làm trứng di hậu quả của viêm là làm hẹp lòng vòi tử cung, thành chuyển chậm [4]. Trong nghiên cứu này có 11,24% vòi tử cung dày và cứng nên nhu động giảm, mất trường hợp có tiền sử dùng thuốc tránh thai, tuy hoặc giảm các tế bào có lông và tế bào chế tiết, làm nhiên, vì là nghiên cứu hồi cứu nên chúng tôi không mất yếu tố “đẩy” của lông tế bào cũng như luồng biết cụ thể loại thuốc tránh thai bệnh nhân đã sử dịch trong vòi tử cung đặc lại và chảy chậm, làm dụng. Có lẽ tỷ lệ thất bại ở nhóm bệnh nhân này chủ chậm sự di chuyển của trứng [4], [6]. yếu do quên thuốc hoặc dùng thuốc không theo Tiền sử phẫu thuật tiểu khung hướng dẫn. Nghiên cứu của chúng tôi có 34,83% trường 5. Kết luận hợp có tiền sử phẫu thuật tiểu khung: Bao gồm: Mổ Tiền sử viêm nhiễm đường sinh dục, tiền sử phá lấy thai (33,15%); mổ u nang buồng trứng (0,56%), thai, tiền sử sử dụng dụng cụ tử cung, thuốc tránh mổ viêm ruột thừa và mổ khác (1,12%). Theo Vương 137

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No1/2022 DOI: …. thai và tiền sử phẫu thuật vùng tiểu khung là các 4. Vương Tiến Hòa (2012) Chẩn đoán và xử trí chửa tiền sử thường gặp ở chửa ngoài tử cung tái phát ngoài tử cung. Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Y trên các bệnh nhân được điều trị chửa ngoài tử cung học Hà Nội. tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2019. 5. Nguyễn Thị Ngọc (2017) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và xử trí CNTC tại Bệnh viện Tài liệu tham khảo 19.8 năm 2017. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên 1. Nguyễn Thị Thủy Hà (2014) Nghiên cứu về chẩn khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội. đoán và xử trí chửa tại vòi tử cung từ lần 2 tại 6. Sandvei R, Bergsjo P, Ulstein M, Steier JA (1987) Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Luận văn Thạc sỹ y Repeat ectopic pregnancy. A twentcy-year học, Trường Đại học Y Hà Nội. hospital survey. Acta Obstet Gynecol Scand 66(1): 2. Mai Thanh Hằng (2004) Tình hình chửa ngoài tử 35-40. cung lần 2 điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung 7. Wang X, Huang L, Yu Y et al (2020) Risk factors and ương trong 3 năm (2001 - 2003). Luận văn tốt clinical characteristics of recurrent ectopic nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, Trường Đại học Y Hà pregnancy: A case control study. J Obstet Nội. Gynaecol Res 46(7): 1098-1103. 3. Nguyễn Đức Hinh (2000) Nhận xét tình hình CNTC năm 1995 tại Viện BVBMTSS. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 2(1), tr. 17-22. 138

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-tien-su-viem-nhiem-duong-sinh-duc-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-den-chua-ngoai-tu-cung-tai-p-2562483.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY