MangYTe

Tài liệu y khoa

Nguyên tắc cơ bản của giám sát lâm sàng, Phiên bản thứ 6

Nguyên tắc cơ bản của giám sát lâm sàng, Phiên bản thứ 6
  • Mã tin: 11600
  • Ngày đăng: 04/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Các chủ đề cốt lõi trong quản lý đường thở – ấn bản thứ 3, 2020

[SERIES Các hệ thống cơ thể] Hệ thống Tim mạch, 2e

Ferri Cố vấn lâm sàng 5 trong 1, phiên bản 2021

Can thiệp qua da cho bệnh tim bẩm sinh

Hình ảnh Ngực và Bụng: Cột mốc giải phẫu, Phát hiện hình ảnh, Chẩn đoán, Phiên bản 1

Nguyên tắc cơ bản của giám sát lâm sàng, Phiên bản thứ 6 cung cấp một cách tiếp cận toàn diện, liên ngành làm cho nó trở thành ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực này và là nguồn tài nguyên có thẩm quyền cho bất cứ ai tìm kiếm chứng nhận là Giám sát lâm sàng được phê duyệt. Người đọc có được cái nhìn thấu đáo về giám sát lâm sàng khi họ khám phá các chủ đề trung tâm từ nhiều ngành nghề sức khỏe tâm thần, cũng như các chủ đề quan trọng của mô hình và phương thức giám sát, các vấn đề hành chính và các mối quan tâm chuyên môn.

Vẫn giữ phong cách dễ tiếp cận linh hoạt, Phiên bản thứ 6 bao gồm bổ sung về giám sát và năng lực đa văn hóa, các mô hình giám sát mới nổi, sử dụng công nghệ trong giám sát, các phần mới về làm việc và đạo đức nhóm, tăng sự chú ý đến kết quả của khách hàng và tập trung đáng kể vào giám sát ngoài đào tạo. Một phụ lục mới bao gồm các ví dụ giám sát để giúp người đọc kết nối lý thuyết với thực tiễn. Hộp công cụ giám sát có một không hai của nó, cách tiếp cận học thuật và bao quát chủ đề kỹ lưỡng đặt ra các nguyên tắc cơ bản của giám sát lâm sàng.

TRÍCH DẪN_
Fundamentals of Clinical Supervision, 6th Edition
Janine M. Bernard, Rodney K. Goodyear
Year:2019
Edition:6th
Publisher:Pearson
Language:english
Pages:426
ISBN 13:978-0-13-475251-8
File:PDF, 21.22 MB

Tải ebook: Định dạng PDF – 426 Trang – 21 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/nguyen-tac-co-ban-cua-giam-sat-lam-sang-phien-ban-thu-6/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY