MangYTe

Tài liệu y khoa

Những đóng góp của Điều dưỡng vào đầu ra y tế chất lượng, 2021

Những đóng góp của Điều dưỡng vào đầu ra y tế chất lượng, 2021
  • Mã tin: 11611
  • Ngày đăng: 04/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Grainger & Allison X-Quang chẩn đoán, toàn tập 6e

Moore Giải phẫu học Định hướng lâm sàng 7e

Giáo trình Sinh Học Người – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Nhi khoa, Phiên bản 23

Khối u xương: Chẩn đoán và Trị liệu Ngày nay 2021

Cuốn sách toàn diện này sắp xếp các thành phần của kết quả chất lượng và an toàn, trong khuôn khổ do các y tá chuyên gia phát triển. Các sách hiện có về chất lượng và an toàn trong chăm sóc sức khỏe còn thiếu một khuôn khổ như vậy, và các khái niệm về kết quả điều dưỡng và tổ chức thường bị bỏ qua. Cuốn sách này lấp đầy khoảng trống này bằng cách khám phá và mở rộng các tính năng khác nhau của Mô hình Kết quả Sức khỏe Chất lượng (QHOM) và bốn khái niệm chính của nó về Hệ thống, Khách hàng, Can thiệp và Kết quả. Bằng cách tiếp cận rộng rãi và toàn diện, các tác giả xác định các bằng chứng và khái niệm thực nghiệm mới nhất trong lĩnh vực điều dưỡng để cung cấp hiểu biết cập nhật về bốn khái niệm của QHOM và mối liên hệ giữa chúng. Các khái niệm mới bao gồm (a) các khái niệm hệ thống về sự hỗn loạn và phức tạp của quy trình làm việc và sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để hỗ trợ quy trình làm việc lâm sàng; (b) các khái niệm của khách hàng về các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe, hiểu biết về sức khỏe và kinh niên; (c) các khái niệm can thiệp của thực hành liên chuyên gia, các quy trình chăm sóc điều dưỡng bao gồm chăm sóc chưa hoàn thành, và điều phối chăm sóc; (d) các khái niệm kết quả liên quan đến điều dưỡng và tổ chức ngoài các kết quả của bệnh nhân bao gồm trải nghiệm của bệnh nhân.

Các ý tưởng, cách tiếp cận và bằng chứng được cung cấp bởi một nhóm các nhà nghiên cứu, các nhà thực hành và các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm. Nhóm tác giả trình bày một cái nhìn cập nhật, hiện đại về cách hệ thống, khách hàng và các biện pháp can thiệp ảnh hưởng đến kết quả của thân chủ, y tá và tổ chức.

Cuốn sách này sẽ thu hút các nhà nghiên cứu, bác sĩ lâm sàng và các nhà nghiên cứu quan tâm đến chất lượng chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là các y tá và sinh viên điều dưỡng trong quản lý, nghiên cứu và thực hành.

TRÍCH DẪN__
Nurses Contributions to Quality Health Outcomes
Editors
Marianne Baernholdt
Diane K. Boyle
Copyright
2021
Publisher
Springer International Publishing
Copyright Holder
Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN
978-3-030-69063-2
Softcover ISBN
978-3-030-69062-5
Edition Number
1
Number of Pages
XVIII, 264
Number of Illustrations
19 b/w illustrations, 4 illustrations in colour
Topics
Nursing Management / Nursing Research

Tải sách: Định dạng pdf, 264 trang, dung lượng 4 MB, Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/nhung-dong-gop-cua-dieu-duong-vao-dau-ra-y-te-chat-luong-2021/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY