MangYTe

Tài liệu y khoa

Nội khoa căn bản dành cho Sinh viên đi lâm sàng nội khoa, phiên bản 2

Nội khoa căn bản dành cho Sinh viên đi lâm sàng nội khoa, phiên bản 2
  • Mã tin: 11472
  • Ngày đăng: 31/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Brenner & Rector Bệnh thận toàn tập, ấn bản 11

Hội chứng Budd-Chiari, Phiên bản 2020

Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ 4/e, trọn bộ 6 quyển

Siêu âm tuyến giáp từ đơn giản đến phức tạp, ấn bản 2020

Giáo Trình Chấn Thương Sọ Não – PGS.TS Đồng Văn Hệ, BSCKII Lý Ngọc Liên

Chuẩn bị cho quá trình đi luân khoa lâm sàng nội khoa của bạn và kỳ thi kết thúc môn học.

Phiên bản mới này được tổ chức xung quanh các lĩnh vực đào tạo chính được bao gồm trong Hướng dẫn chương trình giảng dạy Y khoa cốt lõi được công nhận trên toàn quốc. Nó chứa thêm 25% nội dung, hơn 100 bảng chẩn đoán phân biệt và thuật toán điều trị bổ sung và một chỉ mục mới. Cuốn sách được cải tiến với hơn 460 trang tài liệu trực tuyến, bao gồm hình ảnh lâm sàng mới, bảng, công cụ sàng lọc và các công cụ khác.
Sách là sản phẩm của sự hợp tác của Đại học Bác sĩ Hoa Kỳ và Giám đốc Thư ký Nội khoa, phiên bản mới này được viết bởi các tác giả đã giúp thiết kế chương trình giảng dạy nội khoa và những người tích cực tham gia giảng dạy cho sinh viên về Nội khoa. Để tiếp tục làm phong phú hơn việc học của bạn, mỗi chương được tích hợp đầy đủ với tập MKSAP cho Sinh viên 4, bao gồm hơn 450 câu hỏi tự đánh giá.

TRÍCH DẪN_
Internal Medicine Essentials for Clerkship Students 2
American College of Physicians, American College of Physicians, Clerkship Directors in Internal Medicine
Edition:2
Publisher:Clerkship Directors in Internal Medicine
Language:english
Pages:369
ISBN 10:1934465135
ISBN 13:9781934465134
File:PDF, 7.91 MB

Tải ebook: Định dạng PDF – 369 Trang – 8 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/noi-khoa-can-ban-danh-cho-sinh-vien-di-lam-sang-noi-khoa-phien-ban-2/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY