Quy trình multiplex real-time PCR cải tiến phát hiện nhanh nhiễm Streptococccus nhóm B ở thai phụ khi chuyển dạ

Quy trình multiplex real-time PCR cải tiến phát hiện nhanh nhiễm Streptococccus nhóm B ở thai phụ khi chuyển dạ
  • Mã tin : 1773
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Quy trình multiplex real-time PCR cải tiến phát hiện nhanh nhiễm Streptococccus nhóm B ở thai phụ khi chuyển dạ trình bày việc tối ưu quy trình multiplex real-time PCR phát hiện GBS trong vòng 2 giờ sau khi lấy mẫu phết dịch âm đạo – trực tràng của thai phụ bằng phương pháp thực nghiệm.

Nội dung Text: Quy trình multiplex real-time PCR cải tiến phát hiện nhanh nhiễm Streptococccus nhóm B ở thai phụ khi chuyển dạ

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 QUY TRÌNH MULTIPLEX REAL-TIME PCR CẢI TIẾN PHÁT HIỆN NHANH NHIỄM STREPTOCOCCCUS NHÓM B Ở THAI PHỤ KHI CHUYỂN DẠ Nguyễn Tuấn Anh1,2, Hà Mạnh Tuấn1,3, Trần Thị Bích Huyền4, Bùi Thị Kim Thảo4, Nguyễn Thị Mỹ Linh5, Ngô Đông Kha1,2, Nguyễn Thanh Danh1,2, Nguyễn Lâm Đức Vũ1,2, Lê Thị Mỹ Ly4, Nguyễn Thụy Vy6, Võ Nguyên Trung1,3, Vũ Trí Thanh1,3 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Vi khuẩn Streptococcus nhóm B là tác nhân quan trọng và chủ yếu gây nhiễm khuẩn sơ sinh. Thai phụ bị nhiễm vi khuẩn này có thể lây cho trẻ sơ sinh trong quá trình chuyển dạ. Vì thế tầm soát trước sinh vi khuẩn này, đặc biệt trước khi vào giai đoạn chuyển dạ ở thai phụ, là điều cần thiết để hạn chế nhiễm trùng sơ sinh sớm ở trẻ. Có nhiều phương pháp chẩn đoán GBS, nhưng có ít phương pháp đáp ứng nhu cầu có nhanh kết quả với độ nhạy cao. Mục tiêu: Tối ưu quy trình multiplex real-time PCR phát hiện GBS trong vòng 2 giờ sau khi lấy mẫu phết dịch âm đạo – trực tràng của thai phụ bằng phương pháp thực nghiệm. Đối tượng – Phương pháp: Nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành để tối ưu quy trình chẩn đoán. Các thí nghiệm đươc tiến hành từng bước (step-by-step) để tìm ra thông số tối ưu cho mỗi điều kiện được đánh giá. Quy trình được đánh giá sử dụng cặp mồi và mẫu dò Taq-Man đặc trưng cho gene cfb của GBS với kênh màu FAM và cặp mồi chứng nội đặc trưng cho gene RPLPO của người với kênh màu HEX trong cùng một phản ứng. Phản ứng multiplex real-time PCR được tối ưu với DNA chuẩn của vi khuẩn GBS (ATCC® 12401TM và ATCC® 12386TM) và DNA người tách chiết từ mẫu phết dịch âm đạo – trực tràng thai phụ đã được xác định âm tính với GBS bằng phương pháp nuôi cấy nhằm đạt hiệu suất nhân bản tốt nhất cho tất cả các gene đích cần phát hiện. Kết quả; Kết quả cho thấy quy trình multiplex real-time PCR đã tối ưu và có thể phát hiện chính xác GBS trong khoảng nồng độ rộng, từ 101 – 109 bản sao/phản ứng với tổng thời gian hoàn thành quy trình là 1giờ 30 phút. Kết luận: Quy trình multiplex real-time PCR được cải tiến thành công, cho phép phát hiện nhanh GBS với tổng thời gian dưới 2 giờ và có thể được sử dụng để sàng lọc nhanh GBS trước sinh ở thai phụ khi vào giai đoạn chuyển dạ. Từ khóa: GBS, multiplex real-time PCR, Taq-Man, trẻ sơ sinh 1Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh-Cơ sở 2 2Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học Phân tử, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 3Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 4Khoa Sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh-Cơ sở 2 5Công ty TNHH CNSH Khoa Thương 6Bộ môn Di truyền, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc: TS.BS. Hà Mạnh Tuấn ĐT: 0903311709 Email: hamanhtuan@ump.edu.vn 24 Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Nghiên cứu Y học ABSTRACT IMPROVING A REAL-TIME PCR ASSAY FOR THE RAPID DETECTION OF GROUP B STREPTOCOCCUS IN PREGNANT WOMEN AT DELIVERY Nguyen Tuan Anh, Ha Manh Tuan, Tran Thi Bich Huyen, Bui Thi Kim Thao, Nguyen Thi My Linh, Ngo Dong Kha, Nguyen Thanh Danh, Nguyen Lam Đuc Vu, Le Thi My Ly, Nguyen Thuy Vy, Vo Nguyen Trung, Vu Tri Thanh * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No. 5 - 2021: 24 - 33 Backgrounds: Group B Streptoccoccus (GBS) is an important cause of newborn infection. Pregnant women colonized with group B Streptococcus might vertically transmit to the infant during delivery. Therefore, screening for group B Streptococcal colonization in pregnant women, especially before delivery, is necessary to prevent early-onset newborn infection. There are many diagnostic methods for the detection of GBS, but few suitable ones meet the need of a quick turn-around time with good sensitivity. Obiectives: To optimize and improve a multiplex real-time PCR assay for diagnosis of GBS within two hours after collecting rectovaginal samples from pregnant women by experimental study. Method: The experimental study was performed to optimize a diagnostic test. The experiments were carried out step-by-step to find out the optimal parameter for each evaluated component. The assay used a primer pair and Taq-Man probe specific to cfb gene of GBS with FAM fluorescene channel and another primer pair and Taq-Man probe specific to RPLPO gene of humans with HEX fluorescence channel in one reaction. The multiplex real-time PCR was optimized with standard DNA of the GBS strains ATCC® 12401TM and ATCC® 12386TM and human DNA extracted from rectovaginal swab samples of pregnant women negative for GBS by culture with the purpose of getting the highest amplification efficiency for all tagerted genes. Results: The results showed that the optimized multiplex real-time PCR protocol could detect GBS precisely in a wide dynamic range, from 101 to 109 copies/reaction with overall completion time of one and a half hours. Conclusion: The multiplex real-time PCR protocol was successfully optimized and allowed for quick detection of GBS with total time less than two hours and possibly used for quick prenatal screening of GBS in pregnant women when going into labor. Keywords: GBS, multiplex real-time PCR, Taq-Man, infants ĐẶT VẤNĐỀ tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh. Trẻ sơ sinh bị nhiễm GBS có thể bị nhiễm trùng máu, viêm Theo thống kê y tế thế giới của WHO năm phổi, viêm màng não và tử vong nếu không 2017, Việt Nam có tỷ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh được phát hiện và xử lý kịp thời. Hiện nay, các khoảng 10% – 20% bệnh sơ sinh. Đây là nguyên hướng dẫn cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới nhân gây tử vong thứ hai cho trẻ sơ sinh sau hội (WHO), Hiệp hội sản phụ khoa thế giới (FIGO), chứng suy hô hấp. Mặc dù có thể điều trị được, Cơ quan phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), nhiễm khuẩn sơ sinh có thể dẫn đến tử vong nếu Hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) và Hiệp được phát hiện muộn. hội vi sinh Hoa Kỳ (ASM)(1,2,3) đã khuyến cáo xác Một trong những tác nhân quan trọng và định tình trạng nhiễm khuẩn GBS ở thai phụ là chủ yếu gây nhiễm khuẩn sơ sinh là vi khuẩn một trong những xét nghiệm tầm soát trước sinh Streptococcus nhóm B (Group B Streptococcus - cần phải tiến hành trong 3 tháng cuối thai kỳ. Tại GBS) với tên cụ thể là Streptococcus agalactiae. Việt Nam, Bộ y tế chưa ban hành hướng dẫn cụ Thai phụ bị nhiễm vi khuẩn này có thể lây cho thể về việc tầm soát GBS ở thai phụ ở giai đoạn trẻ sơ sinh trong quá trình chuyển dạ và gây ra trước sinh(4). Tuy nhiên, một số bệnh viện lớn Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học 25

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 như bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí bệnh viện Quốc tế Phương Châu, bệnh viện Phụ Minh Cơ sở 2 trong thời gian nghiên cứu. sản Thành phố Cần thơ đã áp dụng tầm soát Tiêu chuẩn chọn GBS ở tuần thứ 35-37 của thai phụ và sử dụng Thai phụ có tuổi thai ≥37 tuần và đồng ý phác đồ điều trị theo Quy trình và Phác đồ điều tham gia nghiên cứu. trị của từng bệnh viện dựa theo hướng dẫn của các tổ chức quốc tế. Việc tầm soát GBS ở thai phụ Tiêu chuẩn loại trừ trong ba tháng cuối thai kỳ và sử dụng phác đồ Thai phụ đang sử dụng kháng sinh, dùng điều trị kháng sinh dự phòng khi vào chuyển dạ thuốc đặt âm đạo hoặc làm các thủ thuật thụ rửa theo khuyến cáo đã được chứng minh giúp giảm âm đạo trong vòng 48h. Thai phụ sanh non, vỡ tỷ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh sớm, giảm tỷ lệ trẻ có ối sớm, nhau tiền đạo. các di chứng nặng nề do ảnh hưởng của nhiễm Vật liệu khuẩn sơ sinh, cũng như giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ Chủng vi khuẩn Streptococcus agalactiae sơ sinh. chuẩn (ATCC® 12401TM và ATCC® 12386TM). Phương pháp tầm soát GBS thường được sử Địa điểm và thời gian nghiên cứu dụng là phương pháp nuôi cấy truyền thống; Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian tuy nhiên phương pháp này cần từ 2 – 3 ngày từ Tháng 6/2020 đến Tháng 3/2021 tại Trung tâm mới cho kết quả chẩn đoán. Phương pháp nuôi Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học phân tử - Cơ cấy không đáp ứng được yêu cầu cho kết quả sở 2, bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. chẩn đoán trong thời gian ngắn hơn, đặc biệt Phương pháp nghiên cứu trong trường hợp thai phụ vào chuyển dạ mà chưa được xác định tình trạng nhiễm GBS trước Thiết kế nghiên cứu đó. Chính vì thế, phương pháp PCR hay cụ thể Nghiên cứu thực nghiệm. Các thí nghiệm là real-time PCR đã được phát triển để rút ngắn đươc tiến hành từng bước (step-by-step) để tìm thời gian trả kết quả xét nghiệm GBS, chỉ còn từ ra thông số tối ưu cho mỗi điều kiện được đánh 4 – 6 giờ. Tuy nhiên, các quy trình real-time PCR giá. Các biến số của nghiên cứu bao gồm hoạt hiện tại vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về thời động của mồi và mẫu dò (tốt hay không tốt), nhiệt độ lai phản ứng, nồng độ MgCl2, nồng độ gian trong tình huống thai phụ vào chuyển dạ. mồi và mẫu dò, nồng độ enzyme, phương pháp Vì thế, chúng tôi đã cải tiến và tối ưu một quy tách chiết và khoảng động học của phản ứng. trình real-time PCR mới, để có thể trả kết quả Qua các thí nghiệm được thiết kế, giá trị tốt nhất chẩn đoán GBS trong vòng 2 giờ, nhằm giúp các của từng biến số được xác định thông qua giá trị bác sĩ lâm sàng có cơ sở sử dụng phác đồ kháng Ct xác định và vượt ngưỡng của phản ứng real- sinh dự phòng phù hợp đối với thai phụ, từ đó time PCR. Trong một thí nghiệm, nghiệm thức giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh ở trẻ sơ sinh. có giá trị Ct trung bình các lần lặp lại nhỏ hơn và Mục tiêu sai số không vượt quá 0,5 Ct là tốt hơn. Tối ưu quy trình multiplex real-time PCR sử Phương pháp thực hiện dụng mẫu dò Taq-Man để phát hiện nhanh GBS Phương pháp tiến hành tối ưu phản ứng real-time PCR dưới 2 giờ. Quy trình real-time PCR phát hiện GBS được ĐỐI TƯỢNG- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU xây dựng qua các bước chính: (1) Kiểm tra hoạt Đối tượng nghiên cứu động nhân bản của mồi và tín hiệu của mẫu dò, Mẫu DNA tổng số (người) tách chiết từ mẫu (2) Tối ưu hóa nhiệt độ lai, (3) Tối ưu hóa nồng dịch phết âm đạo – trực tràng (âm tính với GBS) độ MgCl2, (4) Tối ưu hóa nồng độ mồi và mẫu của thai phụ được thu thập tại khoa Phụ sản, dò, (5) Tối ưu hóa nồng độ enzyme, (6) Khảo sát 26 Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Nghiên cứu Y học động học của phản ứng real-time PCR và (8) Tối Chương trình nhiệt cho phản ứng real-time PCR ưu hóa phương pháp tách chiết. bao gồm 15 phút ở 95oC, 40 chu kỳ lặp lại gồm Chọn lựa và thiết kế mồi/mẫu dò 15 giây ở 95oC và 20 giây ở 60oC. Tín hiệu thu Cặp mồi/mẫu dò đặc hiệu cho gene cfb của nhận với hai màu FAM (510-530 nm), HEX (560- GBS được chọn lựa từ nghiên cứu trước(5) và cặp 580 nm). Quy trình được thực hiện trên hệ thống mồi/mẫu dò đặc hiệu cho gene RPLPO của real-time PCR Mx3005P (Stratagene). Tổng thời người làm chứng nội phản ứng được thiết kế gian hoàn thành phản ứng real-time PCR trên hệ mới (Khoa Thương) bằng các phần mềm sinh thống Mx3005P là 58 phút. học phân tử chuyên dụng như PrimerQuest, Kiểm tra hoạt động nhân bản của mồi và tín Oligo Analyzer, Annhyb, và Blast (NCBI) với hiệu của mẫu dò trình tự tương ứng như sau: Mục tiêu: kiểm tra hiệu quả hoạt động nhân GBS-F: 5’-GGGAACAGATTATGAAAAAMCG-3’; bản của mồi và tín hiệu của mẫu dò phát hiện GBS. GBS-R: 5’-AAGGCTTCTACACGACTACCAA-3’; Thiết kế: amplicon chứng dương (DNA) GBS-P: 5’-FAM-AGACTTCATTGCGTGCCAACCCTGAGAC- tổng hợp nhân tạo và DNA chủng GBS chuẩn BHQ1-3’; IC-F: 5’-GCAGATCCGCATGTCCCTTCGC-3’; (ATCC® 12386TM) được sử dụng như vật liệu IC-R: 5’-CTCCAGAGCTGGGTTGTTTTCCAGG-3’; chuẩn để đánh giá hiệu quả hoạt động của phản IC-P: 5’-HEX-AGGCTGTGGTGCTGATGGG ứng. Thành phần và chương trình real-time PCR CAAGAACACCATGATG-BHQ1-3’. cơ bản được trình bày trong phần phương pháp Mẫu dò gene cfb phát hiện GBS được đánh nghiên cứu. dấu màu FAM. Mẫu dò gene RPLPO kiểm soát Tối ưu hóa nhiệt độ lai phản ứng được đánh dấu màu HEX. Mồi và Mục tiêu: khảo sát nhiệt độ lai (Ta) tối ưu mẫu dò được đặt tổng hợp tại công ty IDT cho hoạt động của mồi và mẫu dò, từ đó xác (Integrated DNA Technologies, USA). định nhiệt độ lai thích hợp nhất cho phản ứng. Phương pháp tách chiết DNA Thiết kế: amplicon có nồng độ 101, 104 và 106 DNA bộ gene của mẫu vi khuẩn GBS và bản sao/phản ứng và DNA vi khuẩn GBS chuẩn DNA tổng số của mẫu phết dịch âm đạo-trực (ATCC® 12386TM) được sử dụng để tối ưu. Mẫu tràng được được tách chiết theo nguyên tắc hấp DNA người (genomic DNA / gDNA) âm tính phụ đặc hiệu lên pha rắn (màng silica) bằng bộ với GBS được bổ sung vào tất cả các phản ứng kit tách chiết cột - “DNA column-based khảo sát, trừ phản ứng chứng âm. Thành phần extraction kit” (Khoa Thương). Tất cả mọi thao real-time PCR cơ bản phối hợp thêm mồi và mẫu tác kỹ thuật đều được thực hiện theo đúng quy dò chứng nội được sử dụng, bao gồm 300 nM trình hướng dẫn trong bộ kit của nhà sản xuất. mồi chứng nội IC-F/R và 100 nM mẫu dò chứng Tổng thời gian hoàn thành quy trình tách chiết nội IC-P (IDT) trong tổng thể tích phản ứng là 25 cho 1 mẫu là 25-30 phút. μL. Chương trình nhiệt như thí nghiệm trước, Thành phần và chương trình phản ứng real-time riêng nhiệt độ lai được khảo sát từ 56oC - 66oC. PCR cơ bản Tối ưu hóa nồng độ MgCl2 Hỗn hợp phản ứng real-time PCR tối ưu có Mục tiêu: xác định nồng độ MgCl2 tối ưu cho thành phần gồm 1X Buffer, 3 mM MgCl2, 200 phản ứng real-time PCR. μM dNTPs, 1 U h-Taq DNA polymerase Thiết kế: DNA mẫu vật liệu chuẩn, thành (Solgent), 300 nM mồi GBS-F/R, 100 nM mẫu dò phần real-time PCR (có nồng độ MgCl2 được GBS-P, 300 nM mồi chứng nội IC-F/R, 100 nM khảo sát từ 2 – 6 mM) và chương trình nhiệt như mẫu dò chứng nội IC-P (IDT) và 5 µl DNA tách thí nghiệm trước, riêng nhiệt độ lai mồi tối ưu là chiết trong tổng thể tích phản ứng là 25 µL. 60oC được sử dụng. Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học 27

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Tối ưu hóa nồng độ mồi và mẫu dò chất ức chế phản ứng PCR. Mỗi phương pháp Mục tiêu: xác định tổ hợp nồng độ mồi và được thực hiện 3 lần tách chiết độc lập, mỗi lần 5 mẫu dò tối ưu cho phản ứng real-time PCR. mẫu. DNA tách chiết từ mỗi mẫu được chạy Thiết kế: DNA mẫu vật liệu chuẩn, thành PCR lặp lại 3 lần. Mẫu dùng trong thí nghiệm là phần real-time PCR (4 mM MgCl2 tối ưu) và mẫu dịch phết âm đạo - trực tràng của thai phụ chương trình nhiệt (nhiệt độ lai 60oC tối ưu) đồng ý tham gia nghiên cứu. Mẫu trộn được tạo được sử dụng như thí nghiệm trước. Nồng độ thành từ các mẫu bệnh nhân có thể tích hơn 1200 mồi GBS-F/R từ 300 – 600 nM kết hợp với nồng μl/mẫu. Một số mẫu được bổ sung thêm sinh độ mẫu dò GBS-P từ 100 – 200 nM được khảo sát. khối GBS để đạt nồng độ mong muốn. Tối ưu hóa nồng độ enzyme Khảo sát động học của phản ứng real-time PCR Mục tiêu: xác định nồng độ enzyme tối ưu Mục tiêu: xác định khoảng động học của cho phản ứng real-time PCR. phản ứng real-time PCR đã tối ưu, là khả năng Thiết kế: DNA mẫu vật liệu chuẩn, thành nhân bản của quy trình trên một dãy nồng độ phần real-time PCR và chương trình nhiệt được DNA đích từ thấp đến cao. sử dụng như thí nghiệm trước với các thông số Thiết kế: DNA tổng hợp nhân tạo (amplicon, đã được tối ưu. Nồng độ enzyme h-Taq IDT) có nồng độ 1010 bản sao/phản ứng được (Solgent) từ 1U – 2U/phản ứng được khảo sát. pha loãng bậc 10 thành các nồng độ nhỏ hơn, Đánh giá hiệu quả tối ưu phản ứng real-time PCR bao gồm 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101 bản Mục tiêu: chứng minh hiệu quả tối ưu hóa sao/phản ứng. Mỗi nồng thực hiện lặp lại 2 lần phản ứng. phản ứng real-time PCR với thành phần và Thiết kế: so sánh hai thành phần phản ứng chương trình đã tối ưu, sau khi phản ứng kết (cơ bản và tối ưu). Mẫu DNA chuẩn và chương thúc, đường chuẩn được xây dựng và thông số trình nhiệt như các thí nghiệm trước. Thành nhân bản của quy trình được xác định. phần real-time PCR tối ưu như sau: 1,5 U h-Taq Phương pháp thống kê DNA polymerase (Solgent), 200 µM dNTPs, 4 Giá trị Ct trung bình và sai số của phản ứng mM MgCl2, 1X PCR Buffer, 600 nM mồi GBS, 200 real-time PCR được sử dụng để tính toán dựa nM mẫu dò GBS, 300 nM mồi chứng nội, 100 nM trên các lần lặp lại khi so sánh giữa các nghiệm mẫu dò chứng nội (IDT) và 5 µl DNA tách chiết thức trong cùng một thí nghiệm. Nghiệm thức trong tổng thể tích phản ứng là 25 µL. có giá trị Ct trung bình nhỏ hơn và giá trị sai số Tối ưu hóa phương pháp tách chiết giữa các lần lặp lại < 0,5 Ct tại một nồng độ mẫu Mục tiêu: chọn lựa được phương pháp tách quan sát được xác định là tốt hơn. chiết DNA phù hợp và nhanh. Y đức Thiết kế: ba phương pháp tách chiết với Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng nguyên lý khác nhau được chọn để tách chiết Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Đại học Y DNA là phương pháp tủa (Khoa Thương), Dược TP. HCM, số 370/HĐĐĐ-ĐHYD ký ngày phương pháp cột lọc (Khoa Thương) và phương 02/6/2020. Nghiên cứu này là một phần của pháp Nhiệt (Lucigen). Phương pháp tủa dựa vào nghiên cứu lớn hơn đã được cấp kinh phí bởi Sở tính tan khác nhau của DNA và protein trong Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí dung môi hữu cơ (phenol và chloroform). Phương pháp cột lọc dựa vào tính chất hấp phụ Minh theo Quyết định số 551/QĐ-SKHCN, ngày đặc hiệu của DNA lên màng silica của cột lọc. 4/6/2020 và Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Phương pháp nhiệt dựa vào nhiệt độ để phá hủy nghiên cứu khoa học và công nghệ số màng tế bào, giải phóng DNA và bất hoạt các 32/2020/HĐ-QPTKHCN, ngày 25/6/2020. 28 Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Nghiên cứu Y học KẾT QUẢ Tối ưu hóa nhiệt độ lai Kiểm tra hoạt động nhân bản của mồi và tín Nhiệt độ lai tại 60oC được chọn vì giá trị Ct hiệu của mẫu dò màu FAM tốt nhất (thấp nhất) khi so sánh giữa Bảng 1. Giá trị Ct khảo sát hiệu quả nhân bản của các nghiệm thức với các mẫu chứng có nồng độ mồi và tín hiệu của mẫu dò khác nhau. Tín hiệu chứng nội (HEX) khá ổn Mẫu Ct định (Bảng 2). Chứng âm (nước cất hai lần đã xử lý với Tối ưu hóa nồng độ MgCl2 - DEPC* và khử trùng) DNA bộ gene vi khuẩn GBS 27,4 ± 0,1 Bảng 3 cho thấy nồng độ MgCl2 tối ưu trong Amplicon tổng hợp nhân tạo (DNA nhân tạo) 22,2 ± 0,3 khoảng từ 4 – 6 mM. Nồng độ 4 mM MgCl2 * DEPC: Diethyl pyrocarbonate được chọn vì hiệu quả tương đương mà chỉ cần dùng với lượng ít hơn. Mồi và mẫu dò hoạt động tốt. Hai mẫu DNA chứng cho tín hiệu Ct xác định. Mẫu chứng âm Tối ưu hóa nồng độ mồi và mẫu dò không có tín hiệu dương tính. Tiếp tục tối ưu các Tổ hợp 600 nM mồi GBS-F/R và 200 nM mẫu yếu tố khác (Bảng 1). dò GBS-P cho kết quả tốt nhất (Bảng 4). Chọn tổ hợp này cho những thí nghiệm tiếp theo. Bảng 2. Giá trị Ct tối ưu hóa nhiệt độ lai mồi và mẫu dò Mẫu (cps/rxn) 56oC 58oC 60oC 62oC 64oC 66oC Tín hiệu FAM / GBS Chứng âm - - - - - - 101 - - - - - - 104 26,1 ± 0,1 25,8 ± 0,3 25,4 ± 0,1 25,9 ± 0,2 27,3 ± 0,2 - 106 16,2 ± 0,4 16,0 ± 0,3 15,6 ± 0,1 16,2 ± 0,2 17,9 ± 0,3 22,4 ± 0,5 DNA GBS 29,3 28,4 27,8 28,7 - - Tín hiệu HEX/IC Chứng âm - - - - - - 101 30,4 ± 0,4 29,7 ± 0,3 29,5 ± 0,3 29,1 ± 0,1 28,9 ± 0,1 28,5 ± 0,1 104 29,3 ± 0,1 28,8 ± 0,2 28,7 ± 9,2 28,7 ± 0,4 28,4 ± 0,4 27.9 ± 0,2 106 - 37,2 ± 0,4 34,4 ± 0,4 31,4 ± 0,3 28,8 ± 0,3 27,8 ± 0,2 DNA GBS 32,0 30,2 29,3 29,5 29,2 28,3 * cps/rxn: bản sao/phản ứng; FAM: tín hiệu GBS; HEX: tín hiệu chứng nội Bảng 3. Giá trị Ct tối ưu hóa nồng độ MgCl2 Mẫu (cps/rxn) 2 mM 3 mM 4 mM 5 mM 6 mM Tín hiệu FAM / GBS Chứng âm - - - - - 101 37,9 ± 0,0 33,9 ± 1,0 32,0 ± 2,0 34,5 ± 1,1 33,7 ± 0,8 102 37,5 ± 1,6 33,5 ± 0,2 32,2 ± 0,3 32,4 ± 0,4 32,1 ± 0,7 104 26,8 ± 0,4 24,3 ± 0,3 24,5 ± 0,4 23,8 ± 0,5 24,4 ± 0,2 106 20,3 ± 1,1 18,1 ± 0,2 17,9 ± 0,5 17,4 ± 0,4 18,0 ± 0,7 DNA GBS 31,5 29,3 28,4 28,6 28,9 Tín hiệu HEX / IC Chứng âm - - - - - 101 31,5 ± 0,2 30,3 ± 0,4 29,8 ± 0,9 29,1 ± 0,5 30,1 ± 0,3 102 31,3 ± 0,5 30,0 ± 0,3 30,0 ± 0,1 29,3 ± 0,5 30,5 ± 1,0 104 31,3 ± 0,3 29,9 ± 0,7 29,2 ± 0,6 29,7 ± 0,4 29,4 ± 0,1 106 30,7 ± 0,4 30,0 ± 0,2 30,1 ± 0,5 30,4 ± 0,5 29,9 ± 0,2 DNA GBS 30,8 30,3 30,4 30,0 29,3 Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học 29

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Bảng 4. Giá trị Ct tối ưu hóa nồng độ mồi và mẫu dò Mẫu (cps/rxn) 300/100 400/100 500/100 600/100 300/200 400/200 500/200 600/200 Tín hiệu FAM / GBS Chứng âm - - - - - - - - 101 36,3 ± 0,2 35,2 ± 0,9 36,4 ± 0,7 35,7 ± 0,5 36,4 ± 1,2 35,1 ± 0,9 35,4 ± 0,2 35,7 ± 0,4 102 33,1 ± 0,5 33,3 ± 0,6 33,2 ± 0,1 32,8 ± 0,2 33,2 ± 0,3 32,9 ± 0,2 32,9 ± 0,6 32,7 ± 0,1 104 24,6 ± 0,1 25,0 ± 0,0 24,6 ± 0,1 24,9 ± 0,2 24,9 ± 0,3 24,8 ± 0,0 24,1 ± 0,2 24,4 ± 0,3 106 18,5 ± 0,4 18,3 ± 0,1 18,6 ± 0,3 18,1 ± 0,4 18,5 ± 0,1 18,4 ± 0,1 18,4 ± 0,3 17,8 ± 0,3 DNA GBS 31,0 ± 0,4 30,7 ± 0,2 30,7 ± 0,4 30,8 ± 0,2 31,1 ± 0,5 30,9 ± 0,1 30,6 ± 0,3 30,6 ± 0,4 Tín hiệu HEX / IC Chứng âm - - - - - - - - 101 29,4 ± 0,7 29,4 ± 0,2 29,7 ± 0,5 29,8 ± 0,2 29,6 ± 0,3 29,1 ± 0,4 29,8 ± 0,4 28,8 ± 0,2 102 29,5 ± 0,3 29,5 ± 0,6 29,4 ± 0,7 29,8 ± 0,3 29,7 ± 0,1 29,3 ± 0,1 29,6 ± 0,2 29,2 ± 0,1 104 29,1 ± 0,2 29,1 ± 0,2 29,2 ± 0,3 29,0 ± 0,6 29,4 ± 0,4 30,0 ± 0,4 28,9 ± 0,2 28,8 ± 0,2 106 29,1 ± 0,2 29,6 ± 0,4 28,4 ± 0,4 29,5 ± 0,6 29,3 ± 0,2 29,4 ± 0,4 29,2 ± 0,2 29,2 ± 0,3 DNA GBS 29,2 ± 0,4 30,0 ± 0,2 29,6 ± 0,5 29,0 ± 1,0 29,6 ± 0,2 29,9 ± 0,8 29,7 ± 0,2 29,5 ± 0,6 Tín hiệu HEX/Chứng Tối ưu hóa nồng độ enzyme Tín hiệu FAM/GBS nội Mẫu Bảng 5. Giá trị Ct tối ưu hóa nồng độ enzyme Cơ bản Tối ưu Cơ bản Tối ưu Mẫu (cps/rxn) 1U 1,5U 2U E6 cps/rxn 19,4 ± 0,2 18,5 ± 0,3 24,1 ± 0,4 23,4 ± 0,1 Tín hiệu FAM / GBS DNA GBS 34,3 ± 0,3 29,6 ± 0,3 24,4 ± 0,5 23,6 ± 0,1 Chứng âm Thành phần phản ứng real-time PCR tối ưu 101 34,4 ± 0,4 34,0 ± 0,1 34,3 ± 0,7 cho kết quả tốt hơn hẳn thành phần phản ứng cơ 102 33,1 ± 0,3 32,7 ± 0,2 32,4 ± 0,2 bản, đặc biệt ở các mẫu nồng độ thấp (Bảng 6). 104 24,4 ± 0,2 24,5 ± 0,2 24,2 ± 0,3 Tối ưu hóa phương pháp tách chiết 106 18,8 ± 0,2 18,4 ± 0,1 18,3 ± 0,2 DNA GBS 30,7 ± 0,2 30,3 ± 0,1 30,2 ± 0,1 Phương pháp cột ở Bảng 7 cho kết quả tốt Tín hiệu HEX / IC hơn, thời gian hoàn thành quy trình tách chiết từ Chứng âm 25 – 35 phút/mẫu. Phương pháp nhiệt có thời 101 29,2 ± 0,2 29,2 ± 0,2 29,2 ± 0,6 gian tách chiết ngắn hơn, từ 15 – 17 phút/mẫu, 102 29,4 ± 0,5 29,3 ± 0,4 29,0 ± 0,2 thiết bị và thao tác đơn giản, chi phí cao hơn. 104 29,2 ± 0,0 29,1 ± 0,2 29,5 ± 0,2 Tuy nhiên, chất lượng tách chiết của phương 106 29,4 ± 0,3 29,2 ± 0,3 29,1 ± 0,4 pháp nhiệt không bằng phương pháp cột. DNA GBS 29,6 ± 0,1 29,3 ± 0,1 29,3 ± 0,2 Phương pháp tủa có thời gian hoàn thành lâu Nồng độ enzyme 1,5U - 2U cho kết quả tốt nhất, trung bình 75 phút/mẫu. Để đảm bảo thời hơn 1U. Nồng độ 1,5 U enzyme phản ứng được gian và chất lượng của quy trình chẩn đoán GBS, chọn vì cho hiệu quả tương đương nồng độ 2U phương pháp cột được chọn để sử dụng. nhưng ít tốn hơn (Bảng 5). Khảo sát động học của phản ứng real-time PCR Đánh giá hiệu quả tối ưu phản ứng real-time PCR Quy trình có thể hoạt động tốt ở nồng độ tác Bảng 6. Giá trị Ct đánh giá hiệu quả tối ưu nhân đích (GBS) từ 101 – 109 bản sao/phản ứng. Tín hiệu HEX/Chứng Thông số chuẩn của quy trình được xác định là Tín hiệu FAM/GBS Mẫu nội E=100,8%; hệ số góc (slope)= -3,304 và R2=0,997. Cơ bản Tối ưu Cơ bản Tối ưu Chứng âm Như vậy, quy trình có hiệu suất nhân bản cao và E1 cps/rxn 38,8 ± 0,1 33,1 ± 0,4 24,3 ± 0,3 24,3 ± 0,3 giá trị R2 rất tốt (Hình 1), đáp ứng các tiêu chí kỹ E2 cps/rxn 34,3 ± 0,3 29,8 ± 0,2 24,3 ± 0,4 23,8 ± 0,3 thuật của một phản ứng real-tim PCR dùng cho E4 cps/rxn 24,9 ± 0,3 23,2 ± 0,4 24,1 ± 0,2 23,5 ± 0,1 chẩn đoán. 30 Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Nghiên cứu Y học Bảng 7. Giá trị Ct tối ưu hóa phương pháp tách chiết Tín hiệu FAM / GBS Tín hiệu HEX / Chứng nội Mẫu Tủa Cột Nhiệt Tủa Cột Nhiệt S1 36,2 ± 1,9 35,4 ± 0,6 35,2 ± 1,1 27,6 ± 1,2 25,7 ± 1,2 28,4 ± 1,0 S2 33,0 ± 0,8 32,9 ± 0,5 35,3 ± 0,8 25,0 ± 0,9 23,1 ± 1,0 25,8 ± 0,9 S3 15,5 ± 0,5 14,6 ± 0,3 16,9 ± 0,4 23,7 ± 0,9 22,3 ± 1,1 24,9 ± 0,9 S4 16,4 ± 0,6 15,1 ± 0,3 17,0 ± 0,4 24,7 ± 1,1 23,1 ± 0,9 25,1 ± 0,9 S5 22,0 ± 0,7 23,7 ± 0,5 28,3 ± 1,4 27,3 ± 0,9 25,5 ± 1,1 27,8 ± 1,1 Hình 1. Kết quả khảo sát động học của phản ứng real-time PCR. Hình trái là đường cong nhân bản của các nồng độ mẫu chuẩn. Hình phải là đường chuẩn BÀN LUẬN trùng khi chuyển dạ, vì tình trạng nhiễm khuẩn này có thể thay đổi trong suốt quá trình mang GBS là tác nhân gây bệnh nhiễm khuẩn quan thai(6). trọng ở người, trong đó đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh vì có thể dẫn tới nhiễm trùng Vì ý nghĩa quan trọng của việc phát hiện máu, viêm màng não và tử vong(6). Chính vì thế, GBS trong phòng ngừa nhiễm khuẩn sơ sinh chẩn đoán sớm và nhanh GBS ở thai phụ giúp sớm ở trẻ, đặc biệt là nhiễm trùng máu và viêm bác sĩ có biện pháp can thiệp phù hợp như sử màng não, nhiều phương pháp phát hiện nhanh dụng kháng sinh dự phòng cho thai phụ để hạn GBS đã được phát triển. Phương pháp nhuộm chế nhiễm khuẩn sơ sinh sớm và các biến chứng Gram không có nhiều ý nghĩa vì độ nhạy và độ nguy hiểm ở trẻ. đặc hiệu kém. Hiện nay, tiêu chuẩn vàng để phát hiện GBS Đối với phương pháp nuôi cấy, một số môi là phương pháp nuôi cấy(7). Từ năm 2002, trung trường đặc biệt cho phép phát hiện nhanh GBS tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ bằng phản ứng sinh màu. Tuy nhiên, một số (CDC) đã đề nghị phương pháp nuôi cấy chủng GBS lại thiếu khả năng sinh sắc tố, nên thường quy cho tất cả phụ nữ mang thai có tuần không thể phát hiện bằng những môi trường thai từ 35 đến 37. Phương pháp này có độ nhạy này. Tương tự, độ nhạy của phản ứng ngưng kết và đặc hiệu phù hợp để phát hiện nhiễm khuẩn latex (latex agglutination test) và các kỹ thuật GBS ở thai phụ với nhiều mức độ khác nhau; tuy miễn dịch hay sắc ký miễn dịch nhiên, thời gian trả kết quả thường không sớm (immunochromatography)(8) được dùng để phát hơn 48 giờ. Chính vì vậy, phương pháp nuôi cấy hiện GBS trực tiếp từ mẫu lâm sàng không đủ không phù hợp khi cần phát hiện GBS ở thai nhạy và ổn định, khi so sánh với phương pháp phụ vào giai đoạn chuyển dạ. Hơn nữa, phát nuôi cấy là tiêu chuẩn vàng. Chúng thường chỉ hiện GBS ở tuần thứ 35 – 37 của thai kỳ không cho kết quả rõ ràng trong trường hợp thai phụ bị đồng nghĩa với tình trạng thai phụ mang vi nhiễm khuẩn nặng. Sàng lọc GBS bằng phương Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học 31

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 pháp MALDI-TOF MS cũng được khuyến cáo trình nhiệt của phản ứng real-time PCR được tối để tránh trường hợp dương tính giả(9). Tuy ưu cùng với các thành phần khác của phản ứng nhiên, để sử dụng phương pháp này cho chẩn như enzyme DNA polymerase, MgCl2 và nồng đoán, khuẩn lạc thuần cần được chuẩn bị, nên độ của mồi / mẫu đò đặc hiệu đối với GBS cũng cũng mất thời gian từ 1-2 ngày. Hơn nữa, hệ như chứng nội kiểm soát phản ứng. Quy trình thống MALDI-TOF MS chi phí cao nên khó có real-time PCR sau khi tối ưu có khoảng hoạt sẵn ở các phòng xét nghiệm. động rộng, ổn định với nồng độ vi khuẩn GBS Polymerase Chain Reaction (PCR) đã trở từ 101 – 109 bản sao/phản ứng. Hệ thống real- thành một trong những phương pháp được sử time PCR đạt các thông số chuẩn đối với một dụng phổ biến nhất trong chẩn đoán phân tử, vì quy trình chẩn đoán phân tử kiểu định lượng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao, và hiện nay khá như hiệu suất phản ứng (E), hệ số góc (slope) và phổ biến tại các phòng xét nghiệm(10). Nếu trong hệ số tương quan (R2) lần lượt là 100,8%; -3,304 mẫu bệnh phẩm hiện diện một lượng rất nhỏ tế và 0,997. Điều quan trọng nhất của quy trình này bào vi khuẩn, khó phát hiện bằng những là không phải điện di khi phân tích kết quả như phương pháp thông thường như soi nhuộm những quy trình PCR truyền thống khác, vì thế (Gram) tế bào hoặc thậm chí không thể nuôi cấy hạn chế tối đa nguy cơ ngoại nhiễm trong quá thành công, thì phương pháp PCR có thể cho kết trình thao tác. quả dương tính, vì nguyên lý của phương pháp Trên thế giới, nhiều quy trình real-time PCR này là nhân bản vùng gene đặc trưng - nếu có - của tác nhân cần phát hiện trong mẫu lên thật đã được phát triển để phát hiện GBS. Tùy theo nhiều bản sao thông qua phản ứng xúc tác bởi loại hóa chất và thiết bị được sử dụng mà thành enzyem polymerase (chịu nhiệt) – là enzyme phần phản ứng và chu trình nhiệt tối ưu sẽ khác tổng hợp DNA trong trong tế bào. Giả sử trong nhau. Dù vậy, về cơ bản các quy trình này vẫn mẫu ban đầu chỉ có 1 tế bào GBS, không thể nào tuân thủ nguyên lý của phản ứng PCR – tức là phát hiện được bằng soi nhuộm hay nuôi cấy nhân bản vật liệu di truyền. Tuy nhiên, mỗi quy thông thường, thì với PCR hoặc real-time PCR, trình có thể sử dụng những phương pháp phát sau khi phản ứng kết thúc, sẽ có hàng tỉ bản sao hiện tín hiệu nhân bản khác nhau (PCR điện vùng gene đặc trưng của GBS được nhân bản di(11), real-time PCR(11,12,13), real-time LAMP(14)) và trong mẫu. Với số lượng lớn như thế, chúng có nhắm vào các vùng gene khác nhau của vi thể dễ dàng được phát hiện bằng các phương khuẩn GBS (cfb(5), sip(12,13), fbsB(14), dltR(15), scpB(16), C pháp thông thường như điện di, hóa phát quang protein gene(17)). Do vậy, giá trị chẩn đoán của và tín hiệu huỳnh quang. Khi có tín hiệu nhân mỗi quy trình cũng khác nhau và cần được đánh bản đặc trưng hiện diện trong phản ứng PCR, có giá trước khi sử dụng thực tế. Đối với quy trình nghĩa là mẫu bệnh phẩm ban đầu có vật liệu di này, các giá trị chẩn đoán (tính đặc hiệu và độ truyền đặc trưng của vi khuẩn GBS. Điều đó nhạy lâm sàng) sẽ được đánh giá chi tiết trong được ngầm hiểu là có sự hiện diện của GBS một nghiên cứu khác. trong mẫu bệnh phẩm đã thu thập từ bệnh nhân, hay nói cách khác, bệnh nhân bị nhiễm GBS. KẾT LUẬN Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tối ưu Tóm lại, quy trình real-time PCR đã được cải quy trình real-time PCR giúp phát hiện trực tiếp tiến và tối ưu các bước nhằm phát hiện GBS GBS từ mẫu dịch phết âm đạo – trực tràng của nhanh với tổng thời gian thực hiện dưới 2 giờ. thai phụ trong vòng 2 giờ sau khi lấy mẫu. Thời Quy trình có thể được sử dụng để phát hiện GBS gian thực hiện quy trình được rút ngắn vì trong sàng lọc trước sinh ở thai phụ, đặc biệt phương pháp tách chiết DNA của GBS và chu trong giai đoạn chuyển dạ, nhằm phòng ngừa 32 Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Nghiên cứu Y học Spectrometry for Group B Streptococcus Identification. J Clin nhiễm khuẩn sơ sinh sớm ở trẻ sơ sinh. Microbiol, 53(12):3926-30. TÀI LIỆU THAM KHẢO 10. Verani JR, McGee L, Schrag SJ (2010). Prevention of perinatal group B streptococcal disease--revised guidelines from CDC. 1. Salimnia H, Robinson-Dunn B, Gundel A, Campbell A, MMWR Recomm Rep, 59(RR-10):1-36. Mitchell R, Taylor M, and Fairfax M R (2019). Suggested 11. Ke D, Menard C, Picard FJ, Boissinot M, Ouellette M, Roy PH, Modifications To Improve the Sensitivity and Specificity of the Bergeron MG (2000). Development of conventional and real- 2010 CDC-Recommended Routine Streptococcus agalactiae time PCR assays for the rapid detection of group B Screening Culture for Pregnant Women. J Clin Microbiol, streptococci. Clin Chem, 46(3):324-31. 57(8):e00446-19. 12. Khatami A, Randis TM, Chamby A, Hooven TA, Gegick M, 2. Filkins L, Hauser J R, Robinson-Dunn B, Tibbetts R, Boyanton Suzman E, A'Hearn-Thomas B, Steenhoff AP, and Ratner AJ B L, Revell P (2020). American Society for Microbiology (2018). Improving the Sensitivity of Real-time PCR Detection of Provides 2020 Guidelines for Detection and Identification of Group B Streptococcus Using Consensus Sequence-Derived Group B Streptococcus. J Clin Microbiol, 59(1):e01230-20. Oligonucleotides. Open Forum Infect Dis, 5(7):164. 3. ACOG Committee Opinion, Number 797 ((2020). Prevention of 13. Escobar DF, Diaz-Dinamarca DA, Hernandez CF, Soto DA, Group B Streptococcal Early-Onset Disease in Obstet Gynecol, Manzo RA, Alarcon PI, Pinto CH, Bastias DN, Oberg-Bravo 35(2):e51-e72. CN, Rojas R, Illanes SE, Kalergis AM, Vasquez AE (2020). 4. Bộ Y Tế (2020). Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng Development and analytical validation of real-time PCR for the lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh. Quyết định detection of Streptococcus agalactiae in pregnant women. BMC 1807/QĐ-BYT ngày 21/4/2020. Pregnancy Childbirth, 20(1):352. 5. Diaz MH, Waller JL, Napoliello RA, Islam MS, Wolff BJ, 14. Guo XG, Zhuang YR, Wen JZ, Xie TA, Liu YL, Zhu GD, Xia Y Burken DJ, Holden RL, Srinivasan V, Arvay M, McGee L, (2019). Evaluation of the real-time fluorescence loop-mediated Oberste MS, Whitney C G, Schrag SJ, Winchell JM, Saha SK isothermal amplification assay for the detection of (2013). Optimization of Multiple Pathogen Detection Using the Streptococcus agalactiae. Biosci Rep, 39(5):BSR20190383 TaqMan Array Card: Application for a Population-Based 15. Meehan M, Cafferkey M, Corcoran S, Foran A, Hapnes N, Study of Neonatal Infection. PLoS ONE, 8(6):e66183. LeBlanc D, McGuinness C, Nusgen U, O'Sullivan N, Cunney 6. Bergeron MG, Ke D, Menard C, Picard FJ, Gagnon M, Bernier R, Drew R (2015). Real-time polymerase chain reaction and M, Ouellette M, Roy PH, Marcoux S, Fraser WD (2000). Rapid culture in the diagnosis of invasive group B streptococcal detection of group B streptococci in pregnant women at disease in infants: a retrospective study. Eur J Clin Microbiol delivery. N Engl J Med, 343(3):175-9. Infect Dis, 34(12):2413-20. 7. ACOG Committee Opinion No. 485 (2011). Prevention of 16. Dmitriev A, Suvorov A, Shen AD, Yang YH (2004). Clinical early-onset group B streptococcal disease in newborns. Obstet diagnosis of group B streptococci by scpB gene based PCR. Gynecol, 117(4):1019-1027. Indian J Med Res, 119:233-6. 8. Takayama Y, Matsui H, Adachi Y, Nihonyanagi S, Wada T, 17. Mawn JA, Simpson AJ, Heard SR (1993). Detection of the C Mochizuki J, Unno N, Hanaki H (2017). Detection of protein gene among group B streptococci using PCR. J Clin Streptococcus agalactiae by immunochromatography with Pathol, 46(7):633-6. group B streptococcus-specific surface immunogenic protein in pregnant women. J Infect Chemother, 23(10):678-682. 9. Suwantarat N, Grundy M, Rubin M, Harris R, Miller JA, Ngày nhận bài báo: 15/07/2021 Romagnoli M, Hanlon A, Tekle T, Ellis BC, Witter FR, Carroll Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/09/2021 KC (2015). Recognition of Streptococcus pseudoporcinus Colonization in Women as a Consequence of Using Matrix- Ngày bài báo được đăng: 15/10/2021 Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học 33

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY