MangYTe

Tài liệu y khoa

Sổ tay Chăm sóc tich cực sơ sinh của Merenstein & Gardner, Ấn bản 9, 2021

Sổ tay Chăm sóc tich cực sơ sinh của Merenstein & Gardner, Ấn bản 9, 2021
  • Mã tin: 10724
  • Ngày đăng: 25/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Vi rút dưới dạng phương pháp điều trị: Phương pháp và Giao thức, 2021

Hình ảnh nhiễm trùng cột sống, ấn bản 2021

Nha khoa Nhi khoa 5e

Hóa sinh lâm sàng-ĐH Y Dược Hồ Chí Minh

[Series] Kiến thức căn bản về X-quang Cấp cứu, Phiên bản 2e

Được biên tập bởi một nhóm hợp tác giữa các bác sĩ và y tá chuyên nghiệp, Sổ tay Chăm sóc tich cực sơ sinh của Merenstein & Gardner, Ấn bản lần thứ 9 là nguồn tài liệu hàng đầu dành cho việc chăm sóc cộng tác, chuyên nghiệp cho trẻ sơ sinh bị bệnh nặng. Nó cung cấp phạm vi bảo hiểm toàn diện với cách tiếp cận hợp tác giữa các chuyên gia độc đáo và quan điểm thực tế khiến nó trở thành một hướng dẫn thiết thực cho cả y tá và bác sĩ. Phiên bản thứ 9 mới có nhiều nội dung mở rộng về dịch vụ chăm sóc tại phòng sinh; “gói” chăm sóc dựa trên bằng chứng mới; chăm sóc giảm nhẹ trong NICU; chăm sóc hợp tác giữa các chuyên gia của cha mẹ bị trầm cảm, đau buồn và đau buồn phức tạp; và các công cụ đánh giá cơn đau mới. Các tài liệu tham khảo chất lượng cao cập nhật cũng đã được tích hợp lại vào cuốn sách, giúp các bác sĩ lâm sàng dễ dàng xác định bằng chứng nghiên cứu và các tiêu chuẩn chăm sóc với nỗ lực tối thiểu. Những bổ sung này, cùng với các cập nhật xuyên suốt, đảm bảo rằng các bác sĩ lâm sàng được trang bị các hướng dẫn chăm sóc lâm sàng và khuyến nghị thực hành mới nhất – tất cả đều ở dạng tham chiếu nhanh thực tế để dễ dàng truy xuất và xem xét.

Nhóm tác giả cốt lõi gồm hai bác sĩ và hai y tá cung cấp cho tài liệu tham khảo được quốc tế công nhận này một cách tiếp cận hợp tác giữa các chuyên gia thực sự mà không có nguồn lực nào khác sánh kịp.
Tổ chức nhất quán trong các chương lâm sàng bao gồm Sinh lý học, Sinh lý bệnh, Căn nguyên, Phòng ngừa, Thu thập dữ liệu (Lịch sử, Dấu hiệu và Triệu chứng và Dữ liệu xét nghiệm), Điều trị/Can thiệp, Biến chứng và giáo dục Cha mẹ.
Nội dung lâm sàng tại điểm chăm sóc được đánh dấu bằng màu sắc làm cho nội dung lâm sàng ưu tiên cao được tìm thấy nhanh chóng và dễ dàng.
Hộp Giảng dạy dành cho Phụ huynh phác thảo thông tin liên quan sẽ được chia sẻ với những người chăm sóc bệnh nhân.
Các hộp Phát hiện Quan trọng phác thảo các triệu chứng và phát hiện chẩn đoán cần được chú ý ngay lập tức để giúp nhà cung cấp ưu tiên dữ liệu đánh giá và các bước trong chăm sóc ban đầu.
Các nghiên cứu điển hình chứng minh cách áp dụng nội dung thiết yếu vào các tình huống lâm sàng thực tế để học tập dựa trên ứng dụng.
Nội dung cập nhật xuyên suốt phản ánh thực tiễn dựa trên bằng chứng mới nhất, các hướng dẫn quốc gia và quốc tế cũng như các quy trình hiện hành về thực hành hợp tác giữa các chuyên gia trong NICU.
Các tài liệu tham khảo cập nhật, chất lượng cao hiện được tích hợp lại vào văn bản để truy xuất nhanh chóng, giúp bác sĩ lâm sàng dễ dàng xác định bằng chứng nghiên cứu và tiêu chuẩn chăm sóc với nỗ lực tối thiểu.
Nội dung mở rộng về chăm sóc trong phòng sinh bao gồm tác động của nhân viên đến chất lượng chăm sóc, kẹp dây rốn chậm, hồi sức, v.v.
Việc bao phủ “gói” chăm sóc dựa trên bằng chứng mới giúp các bác sĩ lâm sàng cập nhật các hướng dẫn mới đã chứng minh kết quả cải thiện ở trẻ rất non tháng.
Sự bao phủ của các công cụ đánh giá cơn đau mới trang bị cho các nhà cung cấp dịch vụ NICU các nguồn lực cần thiết để duy trì sự thoải mái cho bệnh nhân.
Phạm vi bảo hiểm chăm sóc giảm nhẹ được mở rộng trong NICU cung cấp các công cụ cần thiết để đảm bảo sự thoải mái cho bệnh nhân.
Phạm vi bảo hiểm mở rộng về dịch vụ chăm sóc hợp tác giữa các chuyên gia dành cho cha mẹ bị trầm cảm, đau buồn và chuẩn bị cho các bác sĩ lâm sàng về lĩnh vực thực hành thiết yếu này.

TRÍCH DẪN_
Merenstein & Gardner’s Handbook of Neonatal Intensive Care: An Interprofessional Approach, 9th Edition
Gardner RN MS CNS PNP, Sandra Lee, Carter MD FAAP, Brian S., Enzman-Hines APRN PhD CNS CPNP APHN-BC, Mary I, Niermeyer MD MPH FAAP, Susan
Year:
2021
Edition:
9
Publisher:
Elsevier
Language:
English
Pages:
1267
ISBN 10:
032356903X
ISBN 13:
9780323569033

Tải Ebook: Định dạng PDF, 18 MB, 1267 Trang – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/so-tay-cham-soc-tich-cuc-so-sinh-cua-merenstein-gardner-an-ban-9-2021/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY