Spontaneous regression of quiescent gestational trophoblastic disease after pregnancy: A case report

Spontaneous regression of quiescent gestational trophoblastic disease after pregnancy: A case report
  • Mã tin : 1314
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
A persistent low-level elevation of serum human chorionic gonadotropin (hCG) without clinical or radiological evidence of pregnancy or tumors was recently defined as quiescent gestational trophoblastic disease (Q-GTD). Whether patients with Q-GTD should be treated or allowed to become pregnant remains unclear.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY