Study of microorganisms causing neonatal sepsis in a tertiary care hospital and their antimicrobial susceptibility pattern

Study of microorganisms causing neonatal sepsis in a tertiary care hospital and their antimicrobial susceptibility pattern
  • Mã tin : 437
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
The present study was done to identify the bacteria causing Neonatal sepsis and their antimicrobial susceptibility and resistance pattern to institute early and effective antibiotic therapy.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY