MangYTe

Tài liệu y khoa

Tác động của việc phân bổ và chăm sóc điều dưỡng bị bỏ sót: Thách thức và giải pháp, 2021

Tác động của việc phân bổ và chăm sóc điều dưỡng bị bỏ sót: Thách thức và giải pháp, 2021
  • Mã tin: 11682
  • Ngày đăng: 04/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

[At a glance series] Da liễu lâm sàng tổng quát

Những chân trời mới trong quản lý loãng xương, ấn bản 2022

Bệnh thận sản phụ khoa: Vấn đề về sức khỏe ở bệnh nhân nữ mắc bệnh thận, 2020

Bate Hướng dẫn Hỏi bệnh và khám lâm sàng 12/e

Bệnh hô hấp trong quá trình mang thai, ấn bản 2020

Cuốn sách này tiết lộ những hạn chế về kinh tế và nguồn lực chăm sóc sức khỏe hạn chế, kết hợp với nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng do công nghệ tiên tiến và nhiều lựa chọn chăm sóc hơn, đã góp phần rất lớn vào việc gia tăng khối lượng công việc cho các chuyên gia y tế và khiến họ phải chịu áp lực ưu tiên công việc của mình. Điều này đã dẫn đến việc phân bổ các hoạt động chăm sóc, tức là đến các quá trình ra quyết định về việc phân bổ các nguồn lực khan hiếm, đặc biệt là nguồn nhân lực và các hoạt động chăm sóc được ưu tiên hơn những người khác; do đó, các quá trình này đã dẫn đến việc chăm sóc chưa hoàn thành hoặc bị bỏ sót, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chăm sóc và an toàn của bệnh nhân. Những lo ngại liên quan đến tình trạng thiếu điều dưỡng và thực hành nhân sự tinh gọn đã nâng cao nhận thức về vấn đề này, vì kết quả của bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi chất lượng và số lượng chăm sóc mà họ nhận được và dẫn đến việc tăng cường nghiên cứu khoa học về hiện tượng này.

Cuốn sách này được viết bởi các thành viên của nhóm Hành động Chi phí Rancare, với mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận về phân bổ chăm sóc điều dưỡng dựa trên cách tiếp cận so sánh giữa các quốc gia với những tác động đối với thực hành và phát triển nghề nghiệp. Bốn nhóm công tác đã điều tra bốn lĩnh vực trong bốn năm: a) khái niệm về phân bổ chăm sóc và các câu hỏi phương pháp liên quan đến việc điều tra hiện tượng, b) thăm dò các giải pháp khả thi và nghiên cứu can thiệp, c) quan điểm đạo đức của việc phân bổ chăm sóc và chăm sóc bỏ sót bao gồm cả bệnh nhân ‘quyền và khả năng phân biệt đối xử, và d) các tác động giáo dục, dựa trên việc thăm dò mức độ đào tạo an toàn bệnh nhân và phân bổ chăm sóc, cũng như chuẩn bị các hướng dẫn cho các nhà quản lý.

Cuốn sách sẽ là một nguồn tài liệu quý giá cho các y tá, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đồng minh, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các ủy ban đạo đức và các nhà giáo dục có mục tiêu là cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn và an toàn hơn.

TRÍCH DẪN__
Impacts of Rationing and Missed Nursing Care: Challenges and Solutions
Papastavrou, Evridiki, Suhonen, Riitta
Year:
2121
Edition:
1
Publisher:
Springer International Publishing
Language:
english
Pages:
205
ISBN 13:
9783030710736

Tải ebook: Định dạng pdf, 205 trang, Kích thước 4 MB, Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/tac-dong-cua-viec-phan-bo-va-cham-soc-dieu-duong-bi-bo-sot-thach-thuc-va-giai-phap-2021/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY