sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Tỉ lệ và căn nguyên viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Tỉ lệ và căn nguyên viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
  • Mã tin : 848
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Tỉ lệ và căn nguyên viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trình bày xác định tỉ lệ và căn nguyên viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 585 bệnh nhi viêm phổi được nuôi cấy dịch tỵ hầu ngay ngày đầu nhập viện tại khoa Hô hấp và khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa từ 01/05/2021 đến 30/04/2022.

Nội dung Text: Tỉ lệ và căn nguyên viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 phụ nữ 20-49 tuổi vùng nông thôn tỉnh Thái Bình, TÀI LIỆU THAM KHẢO Luận án tiến sĩ Dinh dưỡng, Hà Nội 2022. 1. Bộ Y tế (2021), Công bố kết quả Tổng điều tra 5. Trần Thị Hồng Vân, Lê Thị Hương (2019), Tình Dinh dưỡng năm 2019-2020, https://moh.gov.vn/ trạng thiếu năng lượng trường diễn và thiếu máu tin-noi-bat/-/asset_publisher/ dinh dưỡng ở phụ nữ 20-35 tuổi người dân tộc Tày 3Yst7YhbkA5j/content/bo-y-te-cong-bo-ket-qua- tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2017, tong-ieu-tra-dinh-duong-nam-2019-2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, tập 15, số 1, 2. Đinh Thị Phương Hoa, Lê Thị Hợp, Phạm Thị tr: 25-30. Thuý Hoà (2012), Thực trạng thiếu máu, tình 6. Viện Dinh dưỡng (2010). Tình hình dinh dưỡng trạng dinh dưỡng và nhiễm giun ở phụ nữ 20-35 Việt Nam năm 2009-2010. tuổi tại 6 xã thuộc huyện Lục Nam, Bắc Giang, Tạp 7. Neslişah, R., & Emine, A. Y. (2011), Energy and chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, tập 8 (1), tr.39-46. nutrient intake and food patterns among Turkish 3. Nguyễn Thị Thanh Luyễn, Nguyễn Thị Hồng university students, Nutrition research and Diễm, Đặng Kim Anh và cộng sự (2019), Tình practice, 5(2), 117-123. trạng dinh dưỡng và khẩu phần 24 giờ của phụ nữ 8. SCN (2010), Sixth report on the world nutrition thu nhập thấp tại quận Nam Từ Liêm Hà Nội năm situation: Progress in Nutrition, UN System 2019, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140 (4), tr.203-211. Standing committee on Nutrition, Geneva. 4. Trần Việt Nga (2022), Hiệu quả sử dụng gạo 9. Shetty P.S. , James W.P.T. (1994), Body mass tăng cường sắt, kẽm tới tình trạng dinh dưỡng của index – A measure of chronic energy deficiency in adults, Food and Nutrition Paper 56, FAO Rome. TỈ LỆ VÀ CĂN NGUYÊN VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA Lê Thu Hoài1, Trần Duy Vũ2, Nguyễn Thị Yến2 TÓM TẮT 39 SUMMARY Mục tiêu: Xác định tỉ lệ và căn nguyên viêm phổi PREVALENCE AND ETIOLOGIES OF do vi khuẩn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện Nhi BACTERIAL PNEUMONIA IN CHILDREN Thanh Hóa. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 585 bệnh nhi viêm phổi được UNDER 5 YEARS OLD AT THANH HOA nuôi cấy dịch tỵ hầu ngay ngày đầu nhập viện tại khoa CHILDREN'S HOSPITAL Hô hấp và khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa từ Objective: To determine the prevalence and 01/05/2021 đến 30/04/2022. Kết quả: Có 213 etiologies of bacterial pneumonia in children under 5 (36,4%) trường hợp phân lập được vi khuẩn gây bệnh years old at Thanh Hoa Children's Hospital. Subjects trong dịch tỵ hầu. Trong đó, vi khuẩn Gram dương and methods: This cross-sectional descriptive study chiếm 54,5%, vi khuẩn Gram âm chiếm 45,5%. Các included 585 patients diagnosed with pneumonia who căn nguyên thường gặp nhất là H. influenzae (34,7%), were cultured with nasopharyngeal fluid on the first S. pneumoniae (29,6%), S. aureus (14,1%). H. day of admission at the Department of Respiratory and influenzae, S. pneumoniae chiếm tỉ lệ cao hơn ở nhóm Neonatology at Thanh Hoa Children's Hospital from trẻ > 2 tháng tuổi. S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, K. 01/05/2021 to 30/04/2022. Results: There were 213 pneumoniae, B. cepacia là các vi khuẩn hay gặp hơn ở (36.4%) cases of isolated pathogenic bacteria in the nhóm trẻ < 2 tháng tuổi. Thời gian điều trị viêm phổi nasopharyngeal fluid. In which, Gram-positive and do vi khuẩn gram dương trung bình 9,59 (ngày), trung Gram-negative bacteria accounted for 54.5 and 45.5% vị 8 (ngày) so với vi khuẩn gram âm trung bình 11,61 respectively. The most frequent etiologies were H. (ngày), trung vị 9 (ngày). Kết luận: Vi khuẩn là một influenzae (34.7%), S. pneumoniae (29.6%), S. trong những nhóm căn nguyên gây viêm phổi hàng aureus (11.7%). H. influenzae, S. pneumoniae đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Ba căn nguyên hàng đầu là accounted for a higher rate in the group of children H. influenzae, S. pneumoniae, S. aureus. Sự phân bố above 2 months old. S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, vi khuẩn gây bệnh khác nhau theo từng nhóm tuổi. K. pneumoniae, B. cepacia are the bacteria that are Từ khoá: Viêm phổi, vi khuẩn, trẻ em dưới 5 tuổi. more common in children under 2 months old. The average duration of treatment for gram-positive pneumonia was 9.59 (days), median 8 (days) compared with gram-negative bacteria mean 11.61 1Bệnh viện Nhi Thanh Hoá (days), median 7 (days). Conclusion: Bacteria are one 2Đại học Y Hà Nội of the prevalant causes of pneumonia in children under Chịu trách nhiệm chính: Lê Thu Hoài the age of 5. Three most typical causes are H. Email: Dr.thuhoai.nhi@gmail.com influenzae, S. pneumoniae, and S. aureus. The Ngày nhận bài: 1.6.2022 distribution of pathogenic bacteria varies by age groups. Keywords: Pneumonia, bacteria, children under 5 Ngày phản biện khoa học: 25.7.2022 years old. Ngày duyệt bài: 1.8.2022 163

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 I. ĐẶT VẤN ĐỀ ngang. Chọn mẫu thuận tiện. Số liệu được thu Viêm phổi là bệnh thường gặp ở trẻ em dưới thập theo mẫu bệnh án đã được thiết kế sẵn, 5 tuổi, đặc biệt hay gặp ở trẻ dưới 1 tuổi, là một được nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. trong những bệnh đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. và tỷ lệ tử vong. Theo số liệu của Tổ chức Y tế 3. Đạo đức nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thế giới (WHO), bệnh viêm phổi đã giết chết 740 đã được thông qua hội đồng khoa học và y đức 180 trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2019, chiếm Trường Đại học Y Hà Nội và được sự chấp thuận 14% tổng số trẻ em dưới 5 tuổi tử vong nhưng của lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. 22% tổng số ca tử vong ở trẻ em từ 1 đến 5 tuổi III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU [1]. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2,9 triệu Từ 01/05/2021 đến 30/04/2022, trong số 585 lượt trẻ mới mắc viêm phổi, tương đương với trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại khoa Hô khoảng 0,28 đợt/ trẻ/năm (dao động trong hấp và khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khoảng 0,21-0,71) [2]. Căn nguyên gây viêm có 213 trẻ có kết quả cấy dịch tỵ hầu dương tính. phổi bao gồm: virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh Bảng 3.1. Tỉ lệ viêm phổi do vi khuẩn trùng…, nhưng ở các nước đang phát triển như Kết quả nuôi Số bệnh Việt Nam thì phổ biến nhất vẫn là vi khuẩn. Tỷ lệ Tỉ lệ (%) cấy VK nhân (n) viêm phổi do vi khuẩn và các nhóm căn nguyên Âm tính 372 63,6 thay đổi theo thời gian và từng vùng địa dư. Các Dương tính 213 36,4 nghiên cứu về căn nguyên viêm phổi do vi khuẩn Tổng 585 100,0 ở trẻ em được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Thanh Nhận xét: 36,4% số trẻ được chẩn đoán viêm Hóa cách đây một thập kỷ do vậy mô hình này phổi phân lập được vi khuẩn trong dịch tỵ hầu. có thể đã thay đổi ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, Bảng 3.2. Phân bố các chủng VK gây bệnh chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục Vi khuẩn Số bệnh nhân Tỷ lệ (%) tiêu: Xác định tỉ lệ và căn nguyên viêm phổi do vi Gram dương 116 54,5 khuẩn ở trẻ dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Thanh Gram âm 97 45,5 Hóa thời kỳ 2021 - 2022. Tổng 213 100,0 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhận xét: Trong tổng số 213 bệnh nhân 1. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh phân lập được vi khuẩn từ dịch tỵ hầu, nhóm vi nhân dưới 5 tuổi được chẩn đoán viêm phổi và khuẩn gram dương chiếm tỷ lệ 54,5%, cao hơn điều trị tại khoa Hô Hấp và khoa Sơ Sinh Bệnh nhóm vi khuẩn gram âm (45,5%). viện Nhi Thanh Hóa từ tháng 5 năm 2021 đến Bảng 3.3 Tỉ lệ phân lập các chủng vi tháng 4 năm 2022 được làm xét nghiệm nuôi khuẩn gây bệnh cấy, phân lập vi khuẩn từ dịch tỵ hầu ngay ngày Từng loại VK Vi khuẩn đầu nhập viện. n % Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi theo Bộ S. pneumoniae 63 29,6 Gram Y tế (2014) [2]: Trẻ ho, sốt kèm theo ít nhất S. aureus 30 14,1 dương một trong các dấu hiệu: S. mitis 23 10,8 H. influenzae 74 34,7 - Thở nhanh: P. aeruginosa 10 4,7 < 2 tháng tuổi: ≥ 60 lần/phút Gram E. coli 6 2,8 2 - < 12 tháng tuổi: ≥ 50 lần/phút âm K. pneumoniae 5 2,3 1 - 5 tuổi: ≥ 40 lần/phút B. cepacia 2 0,9 > 5 tuổi: ≥ 30 lần/phút Tổng 213 100,0 - Rút lõm lồng ngực (phần dưới lồng Nhận xét: Căn nguyên vi khuẩn gây viêm ngực lõm vào ở thì hít vào) phổi thường gặp nhất là H. influenzae chiếm - Khám phổi thấy bất thường: giảm thông khí, 34,7%, tiếp đến là S. pneumoniae chiếm 29,6%, có tiếng bất thường (ran ẩm, ran phế quản, ran S. aureus chiếm 14,1%. Ngoài ra, các vi khuẩn nổ...). khác cũng được phân lập như S. mitis, P. aureus, 2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt E. coli, K. pneumoniae. Bảng 3.4. Kết quả phân lập vi khuẩn theo tuổi Tháng tuổi Triệu chứng

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 n % n % n % n % n % S. pneumoniae 9 15,0 23 32,4 29 39,2 2 25,0 63 29,6 S. aureus 21 35,0 7 9,9 1 1,4 1 12,5 30 14,1 S. mitis 1 1,7 13 18,3 9 12,2 0 0 23 10,8 H. influenzae 15 25,0 22 31,0 32 43,2 5 62,5 74 34,7 P. aeruginosa 5 8,3 3 4,2 2 2,7 0 0 10 4,7 E. coli 3 5,0 3 4,2 0 0 0 0 6 2,8 K. pneumoniae 4 6,7 0 0 1 1,4 0 0 5 2,3 B. cepacia 2 3,3 0 0 0 0 0 0 2 0,9 Nhận xét: H. influenzae, S. pneumoniae chiếm tỉ lệ cao hơn ở nhóm trẻ > 2 tháng so với trẻ < 2 tháng tuổi. Ngược lại, S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae, B. cepacia là các vi khuẩn hay gặp hơn ở nhóm trẻ < 2 tháng so với trẻ > 2 tháng tuổi. Bảng 3.5: Phân bố căn nguyên vi khuẩn theo mức độ viêm phổi p>0,05 Viêm phổi Viêm phổi nặng Vi khuẩn n % n % S.pneumoniae 18 31,6 45 28,8 Gram dương S.mitis 7 7,0 16 10,3 S.aureus 5 8,8 25 16,0 H.influenzae 24 42,1 50 32,1 P.aeruginosa 1 1,8 9 5,8 Gram âm E.coli 1 1,8 5 3,2 K.pneumoniae 0 0,0 5 3,2 B.cepacia 0 0,0 2 1,3 Tổng 57 100,0 156 100,0 Nhận xét: S. pneumoniae và H. influenzae là 2 căn nguyên hàng đầu gây viêm phổi và viêm phổi nặng (chiếm hơn 2/3 tổng số trẻ). Các căn nguyên khác như P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae, B. cepacia và S. aureus gặp với tỷ lệ cao hơn ở nhóm viêm phổi nặng so với nhóm viêm phổi. Bảng 3.6. Thời gian nằm viện trung bình theo nhóm VK Thời gian nằm viện trung Trung vị p Nhóm VK Số BN bình (ngày) (ngày) (trung bình) Gram dương 116 9,59± 6,31 8,0 0,022 Gram âm 97 11,61 ± 6,34 9,0 Tổng 213 10,51 ± 6,39 9,0 Nhận xét: Số ngày điều trị trung bình của đồng với chúng tôi vì các nghiên cứu đều trên bệnh nhân trong nghiên cứu là 10,51 ± 6,39 bệnh nhi cùng lứa tuổi và cùng trên BV tuyến ngày. Số ngày điều trị của nhóm viêm phổi do vi tỉnh, thành phố. khuẩn gram âm là 11,61 ± 6,34 ngày dài hơn Vi khuẩn là một căn nguyên thường gặp ở các nhóm gram dương là 9,59 ± 6,31 ngày. Sự khác nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Tần biệt có ý nghĩa thống kê. suất xuất hiện các tác nhân gây bệnh liên quan đến độ tuổi và phụ thuộc vào hoàn cảnh mắc IV. BÀN LUẬN bệnh [6]. Đa số các trường hợp viêm phổi ở cộng Trong nghiên cứu của chúng tôi, nguyên đồng là do H. influenzae và S. Pneumoniae. Bảng nhân gây viêm phổi do vi khuẩn chiếm 36,4% 3.3 cho thấy các vi khuẩn thường gặp nhất là H. (bảng 3.1) trong đó vi khuẩn nhóm gram dương influenzae (34,7%), S. pneumoniae (29,6%), S. chiếm tỉ lệ 54,5% (bảng 3.2). Nghiên cứu của aureus (14,1%). H. influenzae, S. pneumoniae Đặng Đức Anh về viêm phổi trẻ em dưới 5 tuổi thường gặp ở những trẻ > 2 tháng (bảng 3.4). nhập viện tại Thành phố Hải Phòng (2008) cho Kết quả của chúng tôi tương đồng với nghiên thấy tỷ lệ phân lập được vi khuẩn trong dịch tỵ cứu của Vũ Thị Hương, với tỷ lệ phân lập được vi hầu là 32,5%[3]. Theo Lê Văn Tráng (2012) tỷ lệ khuẩn H. influenzae (52,4%), S. pneumoniae này tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa là 31,8% (29,3%) [5]. Tỷ lệ này trong nghiên cứu của (151/475) [4]. Nghiên cứu của Vũ Thị Hương Đặng Thị Thùy Dương tại bệnh viện Nhi Thái (2018) trên 612 trẻ dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Bình (2018) là H. influenzae 29,6%, S. Trung ương cho thấy tỷ lệ cấy dịch tỵ hầu dương pneumoniae 28,4% [7]. Theo Trần Đỗ Hùng tính chiếm 31,2% [5]. Các kết quả này tương 165

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 (2013), viêm phổi do S. pneumoniae và H. TÀI LIỆU THAM KHẢO influenzae tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ lần 1. WHO 2019. Pneumoniae. WHO lượt là 38,7% và 29,4%[8]. Tại Bệnh viện Nhi 2 tháng. nghiên cứu Y học. 915, 54-56. - Thời gian điều trị của nhóm vi khuẩn gram 10. Phạm Thu Hiền (2009). Nghiên cứu nguyên nhân, lâm sàng, dịch tễ học viêm phổi nặng ở trẻ âm là 11,61 ± 6,34 ngày dài hơn thời gian điều em dưới 5 tuổi tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi trị của nhóm gram dương là 9,59 ± 6,31 ngày Trung Ương năm 2008. Y học Thực hành. 666(6), (p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ti-le-va-can-nguyen-viem-phoi-do-vi-khuan-o-tre-em-duoi-5-tuoi-tai-benh-vien-nhi-thanh-hoa-2558522.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY