Tinh trùng Globozoospermia: Cơ chế hình thành và hướng tiếp cận điều trị

Tinh trùng Globozoospermia: Cơ chế hình thành và hướng tiếp cận điều trị
  • Mã tin : 1608
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Tinh trùng đầu tròn và không có acrosome hay còn gọi globozoospermia là một trong những bất thường nặng về hình dạng tinh trùng, chiếm tỉ lệ 0,1% trường hợp vô sinh do nam giới. Nguyên nhân của tinh trùng globozoospermia do đột biến hoặc thiếu hụt các gen chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành và liên kết acrosome ở tinh trùng.

Nội dung Text: Tinh trùng Globozoospermia: Cơ chế hình thành và hướng tiếp cận điều trị

TỔNG QUAN Tinh trùng Globozoospermia: Cơ chế hình thành và hướng tiếp cận điều trị Võ Minh Tuấn1, Đặng Thị Huyền Trang1, Phan Thị Kim Anh1 1 IVFMD - Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức doi:10.46755/vjog.2021.2.1214 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Võ Minh Tuấn, email: tuan.vm@myduchospital.vn Nhận bài (received): 15/7/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 10/9/2021 Tóm tắt Tinh trùng đầu tròn và không có acrosome hay còn gọi globozoospermia là một trong những bất thường nặng về hình dạng tinh trùng, chiếm tỉ lệ 0,1% trường hợp vô sinh do nam giới. Nguyên nhân của tinh trùng globozoospermia do đột biến hoặc thiếu hụt các gen chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành và liên kết acrosome ở tinh trùng. Cho đến nay, đã có 4 gen được xác định là nguyên nhân của tinh trùng globozoospermia bao gồm các gen có liên quan đến sự hình thành acrosome (PICK1, SPATA16) và gen có chức năng liên kết acrosome và nhân tinh trùng (DPY19L2 và SPACA1). Trong đó, sự thiếu hụt gen mã hóa protein DPY19L2 ở người được cho là nguyên nhân chính dẫn đến trường hợp globozoospermia. Đối với những trường hợp này thì kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) kết hợp kỹ thuật hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA) là phương pháp tối ưu giúp cải thiện kết quả điều trị. Tuy nhiên, ảnh hưởng của kỹ thuật AOA đến chất lượng trẻ sinh sống vẫn chưa được làm rõ và các nghiên cứu về kết quả lâm sàng của trường hợp globozoospermia vẫn còn hạn chế. Bài tổng quan này sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành tinh trùng globozoospermia và hướng tiếp cận hiện nay đối với trường hợp này. Từ khóa: Globozoospermia, hỗ trợ hoạt hóa noãn, DPY19L2, PICK1, SPATA16, SPACA1. Sperm Globozoospermia: Mechanism of formation and management Vo Minh Tuan1, Dang Thi Huyen Trang1, Phan Thi Kim Anh1 1 IVFMD - My Duc General Hospital Abstract Round-headed spermatozoa without  acrosomes – globozoospermia is a rare and severe form of monomorphic teratozoospermia (less than 0.1% of male infertility). Studies have suggested mutations or deficiencies in genes are responsible for acrosome formation and binding in sperm. Until now, four genes have been identified as causes of globozoospermia, including genes involve in acrosome formation (SPATA16, PICK1) and genes involve in sperm nucleus-acrosome binding (DPY19L2, SPACA1). Especially, DPY19L2 is believed to be the main cause. The technique “Intracytoplasmic Sperm Injection” (ICSI) combines with “Assisted Oocyte Activation” (AOA) has been shown to improve treatment results. However, the effect of the AOA technique on the quality of live birth has not been clarified and studies on the clinical outcome of globozoospermia are still limited. This review will help you learn more about the mechanism of globozoospermia spermatogenesis and the current approach to this case. Keywords: Globozoospermia, Artificial Oocyte Activation, DPY19L2, PICK1, SPATA16, SPACA1. 1. GIỚI THIỆU Globozoospermia là một dạng điển hình của tinh chứa các enzyme cần thiết để phá vỡ lớp màng bảo trùng dị dạng và là nguyên nhân vô sinh hiếm gặp ở vệ của tế bào noãn và cho phép tinh trùng thụ tinh với nam giới (0,1%), hình dạng đặc trưng là tinh trùng đầu noãn [2]. tròn và không có acrosome. Trường hợp này được ghi Sự bất thường về cấu trúc và chức năng của nhận đầu tiên vào năm 1973 bởi Schirren và cộng sự acrosome dẫn đến việc tinh trùng không thể xâm nhập [1]. Sự bất thường này thường dẫn đến kết quả là tinh vào tế bào noãn, do đó dẫn đến thất bại trong quá trình trùng thường không có khả năng thụ tinh bình thường thụ tinh. Globozoospermia được chia làm hai loại: loại với noãn. Thụ tinh là một quá trình đa yếu tố giúp hợp 1 được gọi là globozoospermia toàn phần với tỷ lệ tinh nhất các giao tử để bắt đầu sự phát triển của một cá thể trùng đầu tròn, không có acrosome chiếm 100%, loại 2 mới. Một trong những bước chính của quá trình này là được gọi là globozoospermia một phần với tỷ lệ khoảng phản ứng cực đầu, trong đó thể cực đầu của tinh trùng từ 20% đến 90% [3]. Võ Minh Tuấn và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):9-14. doi:10.46755/vjog.2021.2.1214 9

với nhau, vận chuyển chúng đến màng acroplaxome để chuẩn bị cho bước đầu trong việc hình thành acrosome ở tinh trùng. Hình 1. Hình thái đặc trưng của tinh trùng globozoospermia (Nguồn: IVFMD) Những hiểu biết về nguyên nhân gây nên tình trạng Hình 2. Chức năng của PICK1 trong việc hình thành này vẫn chưa được hiểu rõ. Những bất thường ở các acrosome [2] gen kể trên được xác định là nguyên nhân dẫn đến 75% trường hợp globozoospermia ở người, 25% còn lại vẫn Liu và cộng sự (2010) phát hiện một đột biến đồng chưa xác định rõ nguyên nhân. Hiện nay, có khoảng hợp tử ở exon 13 trên gen PICK1 [5], việc thiếu protein 13 gene được cho nguyên nhân của globozoospermia, PICK1 khiến quá trình hình thành acrosome bị gián đoạn chúng đều liên quan đến cấu trúc mạng lưới Golgi, sự do PAGs không được dung hợp thành một thể thống hình thành acrosome và hình dạng đầu tinh trùng. Tuy nhất trên màng nhân tinh trùng, từ đó gây ra tinh trùng nhiên, chỉ có 4 gene đã được nghiên cứu kỹ và xác định globozoospermia [6]. rõ là nguyên nhân chính gây ra trường hợp này trên người SPATA16 bao gồm SPATA16, PICK1 (chịu trách nhiệm trong việc Gen SPATA16 (spermatogenesis associated 16) hình thành acrosome) và gen DPY19L2 (đóng vai trò hay được biết đến là NYD-SP12 nằm ở vị trí nhiễm sắc quan trọng trong việc gắn kết acrosome và vùng nhân thể 3q26.31, biểu hiện nhiều trong tinh hoàn. Protein mã tinh trùng), mới nhất là vai trò của gen SPACA1 ở tinh hóa bởi gen SPATA16 có liên quan đến acrosome trong trùng globozoospermia vừa được làm rõ. Trong số các quá trình vận chuyển túi PAGs giữa bộ máy Golgi và gen trên, đột biến gen DPY19L2 được xem là nguyên acroplaxome. Gen này có vùng trình tự tetratricopeptide nhân chủ yếu gây ra globozoospermia [4]. (TPR), là vùng có chức năng tương tác với các protein. Protein mã hóa bởi gen này có mặt trong PAGs, đóng vai 2. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TINH TRÙNG GLOBOZOOSPERMIA trò là thụ thể giúp các protein vận chuyển như PICK1 và PICK1 GOPC nhận diện và gắn vào PAGs. Năm 2007, một dạng Gen mã hóa protein tương tác với C-kinase 1 (protein đột biến đồng hợp ở gen SPATA16 lần đầu được phát interacting with C kinase 1 – PICK1) nằm ở nhiễm sắc thể hiện ở người trên các thành viên cùng huyết thống, trong 22q13.1, được biết đến với vai trò quan trọng trong quá những năm gần đây Ellnati và cộng sự (2016) đã phát hiện trình hình thành tinh trùng, là một protein màng ngoại vi thêm 2 dạng đột biến mất đoạn trên exon 2 của gen này được biểu hiện cao ở não, tuyến tụy và tinh hoàn. Thành là nguyên nhân gây ra globozoospermia toàn phần [7, 8]. phần quan trọng của protein này là vùng PDZ, một trình tự chứa 80 – 90 acid amin, đóng vai trò chính trong việc tương tác giữa các protein với nhau, cụ thể vùng PDZ sẽ liên kết với vùng trình tự đầu C của một protein khác, giúp hình thành sự liên kết và giữ các protein lại với nhau [2]. Một số nghiên cứu cho rằng sự có mặt của protein này ở tinh hoàn có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành tinh trùng. Trong pha Golgi của quá trình sinh tinh trùng, các hạt pro-acrosomal (PAGs) có nguồn gốc từ lưới nội chất (endoplasmic reticulum – ER), chứa các phân tử protein cực đầu như proacrosin và acrogranin. Các PAGs được vận chuyển đến túi Golgi thông qua con đường ngoại bào để liên kết với một vùng chứa actin – keratin được gọi là acroplaxome. Protein được mã hóa bởi gen PICK1 có chức năng Hình 3. Chức năng của SPATA16 trong quá trình hình như protein vận chuyển, chúng sẽ gắn kết các PAGs lại thành acrosome [9] 10 Võ Minh Tuấn và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):9-14. doi:10.46755/vjog.2021.2.1214

DPY19L2 Frohnert và cộng sự, (2010) đã cho thấy các protein xuyên màng nằm bên trong nhân của tinh trùng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh tinh, trong đó những protein này có chức năng liên kết acrosome và vùng nhân với nhau, giúp cho acrosome được cố định và bao phủ đầu của tinh trùng. Phần lớn những protein này được mã hóa bởi gen DPY19L2 và SPAG4L-2 [10]. DPY19L2 là đoạn gen dài 200kb ở nhiễm sắc thể 12q14.2. Sự thiếu hụt gen này được cho là nguyên nhân chính gây nên trường hợp tinh trùng đầu tròn và không có acrosome (trên 70%) [11]. Hình 4. Cơ chế liên kết acrosome và nhân của DPY19L2 Protein được mã hóa từ gen DPY19L2 nằm trên vùng perinuclear space (PNS) có đầu N liên kết với Nuclear lami- na (NL) thông qua sự trợ giúp của protein SUN1 và SUN2 ở màng trong. Còn đuôi C của protein SUN sẽ tương tác với vùng KASH nằm ở màng ngoài nhân. Sự liên kết của protein SUN và KASH tạo thành một cầu nối giữa màng nhân và vùng acroplaxome. Lúc này, Nesprin – một protein màng ngoài nhân lớn liên kết với KASH sẽ tương tác với các sợi actin trong acroplaxome thông qua các vùng tương đồng Klarsicht, kết quả là màng nhân và acroplaxome gắn chặt với nhau giúp acrosome sau khi hình thành không bị trượt khỏi màng nhân [2]. Khi acrosome gắn trên màng nhân, acrosome sẽ tiến hành kéo dài và quá trình kéo dài đầu tinh trùng cũng sẽ diễn ra sau đó. Khi quá trình hình thành acrosome không diễn ra do đột biến gen này thì sẽ hình thành những tinh trùng đầu tròn, không có acrosome đặc trưng của globozoospermia [12]. Hình 5. Sự trượt khỏi màng nhân của acrosome trong trường hợp khiếm khuyết gen DPY19L2 [12] SPACA1 Năm 2012, Yoshitaka và cộng sự tình cờ phát hiện gen SPACA1 (sperm acrosome membrane-associated protein 1) có liên quan đến trường hợp globozoospermia trên mô hình chuột. Những phát hiện này cho thấy sự tồn tại của các gen gây ra tinh trùng đầu tròn không có acrosome đang dần được tiết lộ. Mãi cho đến năm 2021, vai trò của SPACA1 trong globozoospermia ở người mới được làm rõ. Hai bệnh nhân có cùng huyết thống đều có kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ là globozoospermia toàn phần. Kết quả giải trình tự cho thấy một đột biến vô nghĩa (NM_030960.2: Võ Minh Tuấn và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):9-14. doi:10.46755/vjog.2021.2.1214 11

c.53G>A; p. Trp18*) ở gen SPACA1 được xác định là Hiện nay, các nghiên cứu so sánh mức độ ảnh hưởng của biến thể gây nên trường hợp globozoospermia của hai các dạng đột biến gen đến DFI ở tinh trùng vẫn còn hạn bệnh nhân và di truyền từ bố mẹ mang gen dị hợp tử. chế. Nghiên cứu của Ghédir và cộng sự (2019) cho thấy Các nhà nghiên cứu cho rằng đột biến vô nghĩa này đột biến gen SPATA16 làm tăng tỉ lệ tinh trùng lệch bội đã dẫn đến việc dừng phiên mã sớm ở gen SPACA1, DNA so với gen DPY19L2, tuy nhiên chỉ số DFI ở hai dạng vì vậy mức độ biểu hiện của protein này giảm hơn so đột biến là như nhau [17]. Mới đây nhất, nghiên cứu của với những người bình thường. Dựa trên kết quả phân Fabiana và cộng sự (2021) đánh giá ảnh hưởng của ba gen tích proteomics bằng phương pháp khối phổ (Mass DPY19L2, PICK1 và SPATA16 đến vật chất di truyền của spectrometry – MS), protein ACTL7A là một thành phần tinh trùng ở những trường hợp globozoospermia. Kết quả quan trọng trong phức hợp acrosome – acrophlaxome cho thấy chỉ số DFI ở nhóm tinh trùng globozoospermia được xác định là protein tương tác với SPACA1 trong cao hơn so với người bình thường và không có sự khác tinh trùng. Việc protein SPACA1 tương tác với ACTL7A biệt về chỉ số DFI ở nhóm globozoospermia toàn phần so góp phần giúp cho acrosome có thể định vị và gắn lên với một phần [18]. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn còn hạn màng acrophlaxome trên nhân tinh trùng. Trong tinh chế do chưa so sánh mức độ ảnh hưởng của từng gen trùng ở người bình thường, kết quả nhuộm miễn dịch đến vật chất di truyền của tinh trùng. huỳnh quang cho thấy phức hợp protein SPACA1 – Có thể thấy, mức độ phân mảnh DNA ở tinh trùng ACTL7A đều xuất hiện ở phần đầu tinh trùng. Tuy nhiên, globozoospermia một phần và toàn phần không có sự trong tinh trùng của hai bệnh nhân nói trên, các tín hiệu khác biệt, mức độ ảnh hưởng của của gen SPATA16 và của phức hợp protein này gần như không biểu hiện ở DPY19L2 cũng tương tự nhau. Mặc dù vậy, các nghiên đầu tinh trùng. Kết quả quan sát dưới kính hiển vi điện cứu tiếp cận với vấn đề này vẫn còn hạn chế. tử (Transmission Electron Microscopy – TEM) cho thấy, tinh trùng ở hai bệnh nhân đều có cấu trúc acrosome – 4. TIẾP CẬN VỚI TRƯỜNG HỢP GLOBOZOOSPERMIA acrophlaxome dị dạng, đây là bất thường cấu trúc đặc Kể từ khi đứa bé đầu tiên ra đời bằng kỹ thuật IVF trưng ở nhóm chuột khiếm khuyết gen SPACA1 trong vào năm 1978 thì cho đến nay, các kỹ thuật hỗ trợ các nghiên cứu trước đó. Các kết quả trên giúp củng cố sinh sản đang ngày càng phát triển và đã đem lại hy thêm về nhận định gen SPACA1 là nguyên nhân gây ra vọng cho rất nhiều cặp vợ chồng trên toàn thế giới. Sự trường hợp globozoospermia [13]. ra đời của kỹ thuật ICSI cung cấp phương pháp hỗ trợ điều trị khả năng sinh sản cho những bệnh nhân có tinh trùng chất lượng kém, bất thường nặng, đặc biệt là tinh trùng globozoospermia. Năm 1994, trường hợp mang thai và sinh con đầu tiên sau khi tiêm tinh trùng globozoospermia vào tế bào noãn đã được báo cáo bởi Lundin và cộng sự (1994). Đối với những nhóm tinh trùng globozoospermia một phần, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ trẻ sinh sống sau ICSI là tương đương nhau nhờ vào phương pháp lựa chọn tinh trùng bình thường. Bên cạnh việc phân tích hình thái tinh trùng thông thường, Motile Sperm Organelle Morphology (MSOME) cung cấp một xét nghiệm hình thái tinh trùng chi tiết hơn, đặc biệt là đầu tinh trùng, giúp hỗ trợ lựa chon Hình 6. Vai trò của SPACA1 trong quá trình tinh trùng ở độ phóng đại cao hơn [19]. Đối với phương hình thành acrosome [13] pháp này, độ phóng đại cao có thể giúp chúng ta tối ưu hóa quá trình chọn lọc tinh trùng trước khi tiêm vào bào tương 3. ẢNH HƯỞNG CỦA GLOBOZOOSPERMIA ĐẾN TÍNH noãn (IMSI), giúp cải thiện tỷ lệ thụ tinh, phát triển phôi TOÀN VẸN DNA CỦA TINH TRÙNG và tỷ lệ thai diễn tiến [20, 21]. Năm 2011, Sermondade và Như chúng ta đã biết, phân tích tinh dịch đồ thông cộng sự đã báo cáo một trường hợp sinh sống đầu tiên thường không thể phản ánh chính xác khả năng sinh sản sau IMSI ở bệnh nhân tinh trùng globozoospermia [22]. của một người đàn ông vì tinh trùng với các thông số Phân tích hình thái bào quan tinh trùng qua MSOME ở bình thường vẫn có thể có mức độ phân mảnh DNA cao độ phóng đại x10.000 đã cho thấy 100% tinh trùng đầu [14]. John Aiken – chuyên gia về nam học và cộng sự tròn, tuy nhiên có khoảng 1% tinh trùng có một phần chồi của mình cho rằng việc kiểm tra phân mảnh DNA tinh nhỏ acrosome (Hình 7). Nghiên cứu đã được thực hiện trùng không chỉ dùng để đánh giá khả năng sinh sản ở IMSI để lựa chọn những tinh trùng không có không bào hiện tại mà còn giúp dự phòng các vấn đề ảnh hưởng và có sự hiện diện của một phần nhỏ acrosome ở đầu đến sức khỏe của thế hệ sau. tinh trùng. Kết quả thu được 2 phôi và sinh ra một bé trai Nhiều nghiên cứu cho thấy tinh trùng globozoospermia khoẻ mạnh. Đây cũng là báo cáo đầu tiên về việc sử dụng có chỉ số phân mảnh DNA tinh trùng (DNA fragmentation IMSI lựa chọn tinh trùng globozoospermia mà không sử index – DFI) cao hơn so với người bình thường [15, 16]. dụng các phương pháp hỗ trợ hoạt hoá. 12 Võ Minh Tuấn và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):9-14. doi:10.46755/vjog.2021.2.1214

Hình 7. Tinh trùng đầu tròn có một lượng nhỏ acrosome và được chọn lọc cho IMSI. (A) xét nghiệm MSOME; (B) sử dụng TEM; (C) nhuộm màu với anti-CD46 và DAPI 4 (6-diamidino-2-phenylindole) [22] Việc lựa chọn tinh trùng chất lượng tốt, hình thái bình thường bằng cách sử dụng IMSI có thể hỗ trợ cho việc chọn lựa tinh trùng ở nhóm globozoospermia [23]. Tuy nhiên, hiệu quả của IMSI vẫn còn gây tranh cãi, tỷ lệ thụ tinh cũng còn thấp cũng như chỉ áp dụng cho một số đối tượng cụ thể. Do đó, việc sử dụng các kỹ thuật IMSI có thể là lựa chọn ưu thế hơn ở nhóm globozoospermia một phần. Bảng 1 thống kê về tỷ lệ trẻ sinh sống từ các phương pháp khác nhau với tinh trùng globozoospermia. Bảng 1. Số liệu về tỷ lệ trẻ sinh sống đối với tinh trùng globozoospermia [22] Kỹ thuật ICSI ICSI + AOA IMSI Số cặp vợ chồng/số trẻ sinh sống 11/15 11/12 1/1 Tỷ lệ thụ tinh 47,5% 72,9% 63,6% Xét nghiệm TEM tinh trùng +/- +/- + Xét nghiệm FISH tinh trùng +/- +/- + Nhuộm CD46 tinh trùng - - + Xét nghiệm SDF - - + MSOME - - + Nhiễm sắc đồ +/- +/- + Xét nghiệm gen - - + Đối với các trường hợp globozoospermia toàn phần pháp lựa chọn tinh trùng (IMSI). Đến nay, đã có những thì phương pháp hỗ trợ hoạt hoá noãn được ưu tiên sử nghiên cứu chứng minh không có khác biệt đáng kể về dụng. Hỗ trợ hoạt hóa noãn (AOA) là kỹ thuật mô phỏng đặc điểm chu sinh và dị tật bẩm sinh ở nhóm trẻ sinh ra quá trình hoạt hóa noãn của tinh trùng sau khi xâm nhập từ ICSI – AOA so với nhóm ICSI thông thường [28, 29] vào bào tương noãn bằng các phương pháp khác nhau. nhưng số liệu vẫn còn khá ít và vẫn cần nhiều nghiên cứu Hiện nay, phương pháp AOA được biết đến và sử dụng hơn nữa. Vì vậy, nên sử dụng một cách thận trọng và cần nhiều nhất là phương pháp hóa học (calcium ionophore có thêm những đánh giá trên cỡ mẫu lớn về sức khỏe lâu A213187, ionomycin, strontium chloride,…) để tạo ra sự dài của trẻ từ nhóm ICSI – AOA. gia tăng nồng độ Ca2+ và khởi động phản ứng hoạt hóa noãn. Những phân tử này sẽ xúc tiến sự giải phóng Ca2+ 5. KẾT LUẬN nội bào nhờ đó mà nồng độ Ca2+ bên trong tế bào tăng lên Globozoospermia là trường hợp vô sinh hiếm gặp ở và kết quả là hoạt hóa noãn xảy ra. Sự thất bại trong điều nam giới (0,1%) đặc trưng bởi tinh trùng đầu tròn và không trị bằng ICSI đối với trường hợp globozoospermia được có acrosome, điều này dẫn đến việc tinh trùng không thể cho là do tinh trùng không có khả năng hoạt hóa noãn. Do thực hiện phản ứng cực đầu để thụ tinh với noãn. Nguyên đó, thực hiện ICSI – AOA ở những trường hợp này nhằm nhân chính của trường hợp tinh trùng globozoospermia tăng tỉ lệ thụ tinh và tăng cơ hội có phôi để chuyển cho là đột biến gen DPY19L2, đây là một dạng đột biến gen các trường hợp tinh trùng globozoospermia [24-26]. lặn trên người. Hiện nay, phương pháp tiêm tinh trùng Hiện nay, việc lựa chọn phương pháp điều trị đối với vào bào tương noãn kết hợp AOA là phương pháp điều trị những bệnh nhân có tinh trùng globozoospermia sẽ cần ưu tiên đối với trường hợp này. được cá thể hoá từng trường hợp [27]. Mặc dù, phương pháp ICSI – AOA có khả năng tăng tỷ lệ thụ tinh đối với TÀI LIỆU THAM KHẢO tinh trùng globozoospermia, tuy nhiên, vẫn nên cân nhắc 1. Holstein A, Schirren C, Schirren C, Mauss JJDmW sử dụng cho những bệnh nhân globozoospermia một (1973), “Round headed spermatozoa: a cause of male phần vì vẫn có thể mang thai bằng cách sử dụng phương infertility”, 98(2),61-2. Võ Minh Tuấn và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):9-14. doi:10.46755/vjog.2021.2.1214 13

2. Theunissen M. Acrosome deficiency and male infertil- globozoospermic patients”, Andrologia, 51(6),e13277. ity; causes and treatment 2011. 18. Faja F, Pallotti F, Cargnelutti F, Senofonte G, Carlini T, 3. Singh GJIjof (1992), “Ultrastructural features of Lenzi A, et al. (2021), “Molecular Analysis of DPY19L2, round-headed human spermatozoa”, 37(2),99-102. PICK1 and SPATA16 in Italian Unrelated Globozoosper- 4. Shang Y-L, Zhu F-X, Yan J, Chen L, Tang W-H, Xiao S, mic Men”, Life, 11(7),641. et al. (2019), “Novel DPY19L2 variants in globozoosper- 19. Bartoov B, Berkovitz A, Eltes F, Kogosowski A, mic patients and the overcoming this male infertility”, Menezo Y, Barak Y (2002), “Real time fine morphology 21(2),183. of motile human sperm cells is associated with IVF ICSI 5. Liu G, Shi Q-W, Lu G-X (2010), “A newly discovered outcome”, Journal of andrology, 23(1),1-8. mutation in PICK1 in a human with globozoospermia”, 20. Antinori M, Licata E, Dani G, Cerusico F, Versaci C, Asian journal of andrology, 12(4),556. d’Angelo D, et al. (2008), “Intracytoplasmic morphologi- 6. Xiao N, Kam C, Shen C, Jin W, Wang J, Lee KM, et al. cally selected sperm injection: a prospective randomized (2009), “PICK1 deficiency causes male infertility in mice trial”, Reproductive biomedicine online, 16(6),835-41. by disrupting acrosome formation”, 119(4),802-12. 21. Vanderzwalmen P, Hiemer A, Rubner P, Bach M, Ney- 7. Dam AH, Koscinski I, Kremer JA, Moutou C, Jaeger er A, Stecher A, et al. (2008), “Blastocyst development af- A-S, Oudakker AR, et al. (2007), “Homozygous mutation ter sperm selection at high magnification is associated in SPATA16 is associated with male infertility in human with size and number of nuclear vacuoles”, Reproductive globozoospermia”, 81(4),813-20. biomedicine online, 17(5),617-27. 8. ElInati E, Fossard C, Okutman O, Ghédir H, Ibala-Rom- 22. Sermondade N, Hafhouf E, Dupont C, Bechoua S, dhane S, Ray PF, et al. (2016), “A new mutation identified Palacios C, Eustache F, et al. (2011), “Successful child- in SPATA16 in two globozoospermic patients”, Journal birth after intracytoplasmic morphologically selected of assisted reproduction and genetics, 33(6),815-20. sperm injection without assisted oocyte activation in 9. Modarres P, Tavalaee M, Ghaedi K, Nasr-Esfahani MH- a patient with globozoospermia”, Human reproduction, JIjof, sterility (2019), “An Overview of The Globozoosper- 26(11),2944-9. mia as A Multigenic Identified Syndrome”, 12(4),273-7. 23. Mangoli E, Khalili MA (2020), “The Beneficial role of 10. Frohnert C, Schweizer S, Hoyer-Fender SJMhr (2010), intra cytoplasmic morphologically selected sperm injec- “SPAG4L/SPAG4L-2 are testis-specific SUN domain pro- tion (IMSI) in assisted reproduction”, Journal of repro- teins restricted to the apical nuclear envelope of round duction & infertility, 21(1),3. spermatids facing the acrosome”, 17(4),207-18. 24. Heytens E, GERRIS J, DHONT M, DE SUTTER P, PAR- 11. Tavalaee M, Nomikos M, Lai FA, Nasr-Esfahani MH- RINGTON J, YOUNG C, et al. (2008), “First evidence of JRbo (2018), “Expression of sperm PLCζ and clinical disturbed expression of the oocyte-activating factor outcomes of ICSI-AOA in men affected by globozoosper- PLCζ in globozoospermic men”, mia due to DPY19L2 deletion”, 36(3),348-55. 25. Vương Đình Hoàng Dũng HMT, Nguyễn Thị Thu Lan, 12. Pierre V, Martinez G, Coutton C, Delaroche J, Yassine Trương Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Bích S, Novella C, et al. (2012), “Absence of Dpy19l2, a new in- Trâm (2014 ), “Trường hợp thụ tinh ống nghiệm thành ner nuclear membrane protein, causes globozoospermia công bằng ICSI kết hợp AOA với globozoospermia”, Tạp in mice by preventing the anchoring of the acrosome to chí Phụ Sản, 12(4), the nucleus”, 139(16),2955-65. 26. Kochhar PK, Ghosh PJJohrs (2018), “Intracytoplas- 13. Chen P, Saiyin H, Shi R, Liu B, Han X, Gao Y, et al. mic sperm injection with assisted oocyte activation (2021), “Loss of SPACA1 function causes autosomal resulting in successful pregnancies and live birth in recessive globozoospermia by damaging the acro- couples with globozoospermia: A report of two cases”, some–acroplaxome complex”, Human Reproduction, 11(1),72. 36(9),2587-96. 27. Alqawasmeh OAM, Barratt CLR (2021), “Globozo- 14. Agarwal A, Bragais FM, Sabanegh E (2008), “Assess- ospermia”, Assisted Reproduction Techniques: Chal- ing sperm function”, Urologic Clinics of North America, lenges and Management Options, 492-7. 35(2),157-71. 28. Ebner T, Montag M, Montag M, Van der Ven K, 15. Talebi AR, Ghasemzadeh J, Khalili MA, Halvaei I, Fe- Van der Ven H, Ebner T, et al. (2015), “Live birth after ar- sahat F (2018), “Sperm chromatin quality and DNA integ- tificial oocyte activation using a ready-to-use ionophore: rity in partial versus total globozoospermia”, Andrologia, a prospective multicentre study”, Reproductive biomedi- 50(1),e12823. cine online, 30(4),359-65. 16. Eskandari N, Tavalaee M, Zohrabi D, Nasr‐Esfa- 29. Mateizel I, Verheyen G, Van de Velde H, Tournaye H, hani MH (2018), “Association between total globozo- Belva F (2018), “Obstetric and neonatal outcome follow- ospermia and sperm chromatin defects”, Andrologia, ing ICSI with assisted oocyte activation by calcium ion- 50(2),e12843. ophore treatment”, Journal of assisted reproduction and 17. Ghédir H, Braham A, Viville S, Saad A, Ibala‐Rom- genetics, 35(6),1005-10. dhane S (2019), “Comparison of sperm morphology and nuclear sperm quality in SPATA16 and DPY19L2 mutated 14 Võ Minh Tuấn và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):9-14. doi:10.46755/vjog.2021.2.1214

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tinh-trung-globozoospermia-co-che-hinh-thanh-va-huong-tiep-can-dieu-tri-2519319.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY