Tương quan kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trong u tế bào mầm ác tính buồng trứng

Tương quan kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trong u tế bào mầm ác tính buồng trứng
  • Mã tin : 1879
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Tương quan kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trong u tế bào mầm ác tính buồng trứng nghiên cứu đánh giá sự biểu hiện của các dấu ấn miễn dịch của khối u tế bào mầm ác tính buồng trứng ác tính.

Nội dung Text: Tương quan kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trong u tế bào mầm ác tính buồng trứng

GIẢI PHẪU BỆNH TƯƠNG QUAN KẾT QUẢ MÔ BỆNH HỌC VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG U TẾ BÀO MẦM ÁC TÍNH BUỒNG TRỨNG TRẦN QUANG HƯNG1, TẠ VĂN TỜ2 TÓM TẮT Hoàn cảnh và lý do nghiên cứu: UTBMBT ác tính là một phân nhóm, chiếm tỷ lệ 2-3% các ca UTBT và thường gặp ở trẻ em gái. Điều trị chủ yếu là phẫu thuật, hóa chất bổ trợ.Các yếu tố tiên lượng là giai đoạn, loại mô học.Trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có một số NC về bệnh này tuy nhiên chưa đánh giá mức độ biểu hiện của các dấu ấn miễn dịch của khối u. Phương pháp nghiên cứu: Vừa hồi cứu và tiến cứu. Kết quả: Trong thời gian từ 1/2006 đến 3/2015, chúng tôi nghiên cứu được 96 bệnh nhân UTBMBT ác tính, kết quả: tuổi trung bình 23,5 ± 8,2 tuổi, trẻ nhất 14 tuổi, lớn tuổi nhất 62; thời gian xuất hiện bệnh đến vào viện ngắn (56/96 BN); tự sờ thấy u bụng là triệu chứng thường gặp (89/96, 92,7%); phần lớn u di động dễ; đa số đều được phẫu thuật ở mức tối ưu; kích thước u 16,86 ± 7,5cm, lớn nhất 35cm. Kết luận: UTBMBT ác tính gặp chủ yếu ở phụ nữ trẻ tuổi, triệu chứng chủ yếu là sờ thấy u bụng, đa số u di động dễ. Đa số được phẫu thuật ở mức tối ưu. Xét nghiệm hóa mô miễn dịch chủ yếu dương tính cao ở nhóm bệnh nhân u xoang nội bì và u quái không trưởng thành. Từ khóa: U tế bào mầm ác tính buồng trứng, mô bệnh học, hóa mô miễn dịch. SUMMARY The correlate of pathology and immunohistochemistry in malignant ovarian germ cell tumors Background: Malignant ovarian germ cell tumor is one part of avarian cancer, MOGCTs are rare tumors, accounting for 2% to 3% of all ovarian cancers and develop usually in young girls. Fertility-sparing surgical procedures enable young women with MOGCTs to preserve their reproductive potential. In Viet Nam, some studies evaluate the results of treatment of this disease group but not much. We conducted this study to provide additional insights into the disease. Methods: Retrospective and prospective. Results: In the time from 1/2006 to 3/2015, we had research 96 patients, result: The median age is 23,5 ± 8,2, range 14 to 62 years, palpable pelvic-abdominal mass is the presenting symptom (92,17%), almost tumors movable; majority of patients undergone un surgical optimize, the tumors size ranged from 3 to 35cm in the maximal diameter, mean was 16,86 ± 7,5cm. Conclusion: MOGCTs malinge principally affect girls and young women, palpable pelvic-abdominal mass is the presenting symptom, almost tumors movable. Majority of patients undergone un surgical optimize. The immunohistochemistry is positive at yolk sac tumor and immature. Keywords: Malignant ovarian germ cell tumor, pathology, immunohistochemistry. ĐẶT VẤN ĐỀ Ở nước ta, theo ghi nhận tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong những năm gần U tế bào mầm buồng trứng (UTBMBT) ác tính là đây, ước tính tỷ lệ mắc bệnh UTBT năm 2000 là một phân nhóm của UTBT, đặt ra rất nhiều khó khăn 4,4/100.000 phụ nữ[1]. cho thầy thuốc cả về chẩn đoán và điều trị. Theo thống kê tại Mỹ UTBT là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư phụ khoa. 1 ThS.BS. Phó Giám Đốc TTUB - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng, NCSCNUT Trường ĐH Y Hà Nội 2 PGS.TS. Trưởng Khoa Giải Phẫu bệnh-Tế bào - Bệnh viện K Trung Ương TẠP CHÍ UNG THƯ HỌC VIỆT NAM 119

GIẢI PHẪU BỆNH UTBMBT ác tính chiếm 2-3% tổng số các UTBT Có chẩn đoán mô bệnh học sau mổ là một và thường gặp ở trẻ em gái. UTBMBT ác tính có 6 trong các loại UTBMBT ác tính. loại mô học chính. Được nhuộm hóa mô miễn dịch với các dấu ấn Chẩn đoán chính xác UTBMBT ác tính trước P53 và Ki67. mổ thường khó khăn. Một số loại chất chỉ điểm UT Có hồ sơ theo dõi đầy đủ. có đặc hiệu cho vài loại u tế bào mầm ác tính. Tiêu chuẩn loại trừ PT đóng vai trò quan trọng trong điều trịUTBMBTác tính giai đoạn I, II, III, đối với UT giai Bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chuẩn đoạn muộn thì phẫu thuật có vai trò giúp cắt bỏ tối lựa chọn. đa tổn thương ung thư giúp hóa trị phát huy tác Phương pháp nghiên cứu dụng. Trên thế giới đã có nhiều NC về kết quả điều trị UTBMBT ác tính nhưng đề cập đến giá trị của các Nghiên cứu mô tả lâm sàng, hồi cứu và dấu ấn miễn dịch chưa nhiều. tiến cứu. Ở Việt Nam, một số tác giả NC về điều trị Các bước tiến hành UTBMBT ác tính, tuy nhiên chưa có NC nào nghiên Lựa chọn BN theo danh sách mã bệnh ICD 10 cứu sự biểu hiện của các dấu ấn miễn dịch của khối tại khoa Giải phẫu bệnh Bệnh viện K, tra cứu số UT, đây là lý do chúng tôi tiến hành NC đánh giá sự hồ sơ của BN và lấy hồ sơ, ghi nhận đầy đủ các biểu hiện của các dấu ấn miễn dịch của khối thông tin. UTBMBT ác tính. Ghi nhận các thông tin về quá trình điều trị. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch với các dấu Đối tượng nghiên cứu ấn P53 và Ki67. Đối tượng NC là các BN được chẩn đoán Phân tích sự liên quan giữa dấu ấn HMMD với UTBMBT ác tính bằng XNMBH. các nhóm MBH. Cỡ mẫu Xử lý số liệu Lựa chọn mẫu có chủ đích, không xác xuất. Số liệu được xử lý phân tích bằng phần mềm Tiêu chuẩn lựa chọn thống kê y học. Các BN được chẩn đoán UTBMBT ác tính bằng KẾT QUẢ xét nghiệm sinh thiết lạnh trong mổ hoặc thường Trong thời gian từ 1/2006 đến tháng 3/2015, tại quy. Bệnh viện K điều trị phẫu thuật cho 96 bệnh nhân UTBMBT ác tính, kết quả như sau. Các đặc điểm nhóm bệnh nhân Tuổi Biểu đồ 1. Phân bố theo nhóm tuổi 120 TẠP CHÍ UNG THƯ HỌC VIỆT NAM

GIẢI PHẪU BỆNH Nhận xét: Trong 96 bệnh nhân nghiên cứu, nhỏ tuổi nhất là 14, lớn tuổi nhất là 62. Tuổi trung bình là 23,5 ± 8,2 tuổi, độ tuổi mắc bệnh nhiều nhất là dưới 30 (87,4%). Triệu chứng thực thể Giai đoạn II 15 15,6 Giai đoạn III Bảng 1. Triệu chứng thực thể 30 31,2 Giai đoạn IV 6 6,3 Triệu chứng Số bệnh nhân Tỷ lệ (%) Tổng 96 100 Khám bụng thấy u 89 92,7 Nhận xét: Đa số BN đến ở giai đoạn sớm với 60 Vị trí u BN,(chiếm 62,5%), giai đoạn muộn có 6BN (chiếm Hố chậu phải 21 21,9 6,3%). Hố chậu trái 45 46,9 Phân loại mô học Hạ vị 30 31,2 Bảng 4. Phân loại mô học Tính chất u Di động dễ 15 15,6 Số Loại mô học Tỷ lệ % BN Di động hạn chế 60 62,5 Nhóm U nghịch 15,6 Không di động 21 21,9 mầm Thăm âm đạo thấy u 67 69,8 U nghịch mầm 15 15,6 Thăm trực tràng thấy u 91 94,8 Nhóm không phải 84,4 nghịch mầm Hạch ngoại biên 2 2,1 U túi noãn 39 40,6 Nhận xét: Phần lớn BN khi khám bụng có thể hoàng sờ thấy u là 89 BN (92,7%), và các khối u có thể di Ung thư biểu 0 0 động được chiếm 78,1%. Có 2 bệnh nhân có sờ mô phôi thấy hạch bẹn. Ung thư BM 4 4,2 Phẫu thuật đệm nuôi Bảng 2. Các phương pháp phẫu thuật U quái ác tính 36 37,5 U mầm hỗn 2 2,1 Số bệnh Tỷ lệ hợp Phương pháp PP nhân % 96 100 Phẫu thuật triệt căn Phẫu thuật bảo tồn buồng trứng Nhận xét: Nhóm u túi noãn hoàng và u quái ác tính chiếm tỷ lệ cao nhất với tỷ lệ 40,6% và 37,5%, u Phẫu thuật tối đa, để lại tổn thương 36 37,5 nghịch mầm có 15 BN(15,6%). Các nhóm còn lại có dưới 1cm rất ít BN. Phẫu thuật tối đa, để lại tổn thương >1cm Nhuộm hóa mô miễn dịch 48 50 Đột biến gen P53 9 9,4 Bảng 5. Kết quả nhuộm p53 3 3,1 Ung Ung Tổng 96 100 U U túi U U thư thư nghịch noãn quái hỗn BM BM Nhận xét: Đa số BN được phẫu thuật triệt căn mầm hoàng KTT hợp đệm bào và phẫu thuật bảo tồn (84 BN, 87,5%), số bệnh nhân nuôi thai được phẫu thuật công phá u tối đa chiếm tỷ lệ thấp P53 7 14 12 0 3 0 (12 BN,%). âm Giai đoạn bệnh sau phẫu thuật P53 8 25 24 2 1 0 dương Bảng 3. Phân bố giai đoạn bệnh theo FIGO Tổng 15 39 36 2 4 0 Giai đoạn Số bệnh nhân Tỷ lệ p p>0,05 Giai đoạn I 45 46,9 TẠP CHÍ UNG THƯ HỌC VIỆT NAM 121

GIẢI PHẪU BỆNH Nhận xét: Tỷ lệ p53 dương tính cao nhất ở Nguyên tắc điều trị phẫu thuật UTBMBT ác tính nhóm u xoang nội bì (25/39, 64,1%) và nhóm u quái được áp dụng giống điều trị UTBMBT. Tuy nhiên, do không trưởng thành (24/36, 66,7%). Các nhóm còn bệnh hay gặp ở giai đoạn sớm, nhạy cảm với hóa trị, lại số lượng ít nên chưa đủ đánh giá. thường gặp ở phụ nữ trẻ nên vấn đề PT bảo tồn BT được áp dụng. Trong NC này, có 48 BN (50%) được Kết quả nhuộm Ki67 điều trị bảo tồn 1 bên BT. 12 BN được PT công phá Bảng 6. Kết quả nhuộm Ki67 u tối đa, 9 BN để lại các tổn thương nhỏ dưới 1cm, 3 BN phẫu thuật không tối ưu. PT bảo tồn BT được áp Số dụng đã lâu, đặc biệt kể từ khi đưa phác đồ hóa trị Loại mô học TB±Sd Min Max bn có platinium đưa vào điều trị. Nhìn chung, với góc độ U nghịch mầm 15 5.0 ± 2,1 0 20 an toàn, các tác giả nước ngoài vẫn khuyến cáo PT U xoang nội bì 39 3,27 ± 0,8 0 20 triệt căn nếu BN không có nhu cầu sinh con[7,9]. Trái lại, với phụ nữ trẻ, muốn sinh con, PT bảo tồn U quái không 36 1,88 ± o,6 0 10 trưởng thành có thể được áp dụng, ngay cả khi không còn ở giai đoạn sớm, tuy nhiên vấn đề này vẫn còn nhiều tranh UT biểu mô 4 1,67 ± 1,67 0 0 đệm nuôi cãi về quan điểm của các nhà phụ khoa và ung thư[11]. UT biểu mô 0 0 0 0 bào thai Giai đoạn bệnh U hỗn hợp 1 5 0 5 Trong NC của chúng tôi, phần lớn BN đến ở Tổng 96 2,97 ± 0,5 0 20 giai đoạn sớm với 60 BN (62,5%), có 6 BN ở giai đoạn 4 (6,3%). Tuy nhiên phẫu thuật triệt căn ở Nhận xét: 3 nhóm mô học có tỷ lệ Ki67 dương nhóm BN giai đoạn 4 là khá cao, có 3 BN PT công tính cao nhất là u xoang nội bì, u quái không trưởng phá u tối đa nhưng vẫn cắt được u ở mức tối ưu, để thành, UT biểu mô đệm nuôi. Các nhóm còn lại có tỷ lại tổn thương nhỏ hơn 1cm, 3 BN mổ công phá u tối lệ thấp. đa để lại tổn thương lớn hơn 1cm. BÀN LUẬN Theo Pectasis D, khoảng 60-70% BN được Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu chẩn đoán ở giai đoạn I, II, 20-30% giai đoạn III, hiếm gặp giai đoạn IV[11]. Đây cũng là điểm khác Tuổi biệt với UTBM BT. Độ tuổi trung bình nhóm BN trong NC của Hóa mô miễn dịch chúng tôi là 23,5 ± 8,2, trẻ nhất là 14 tuổi, cao tuổi nhất là 62. Độ tuổi chiếm tỷ lệ nhiều nhất là dưới 30 Nhuộm HMMD với 2 loại marker p53 và Ki67 (87,4%).Các NC tại Châu Á cũng cho kết quả tương giúp cho xác định nguồn gốc khối u được rõ ràng tự. Theo NC của C.H.Lai tại Đài Loan, tuổi trung hơn, đồng thời với các khối u giai đoạn muộn có tỷ bình là 23 tuổi[6]. Một NC tại Hàn Quốc của tác giả lệ dương tính cao hơn. Trong quá trình tiến triển của C.W Lee cũng cho thấy tuổi trung bình là 23,3 tuổi[6]. bệnh, khối u trải qua các giai đoạn khác nhau nhưng Một số tác giả trong nước như Đỗ Thị Phương đột biến gen p53 và tỷ lệ Ki67 là không thay đổi. Chung báo cáo 80 BN có độ tuổi trung bình là Điều này khơi gợi ý tưởng xét nghiệm các marker 23,2[8], Nguyễn Thị Hương Giang NC 99 BN có độ giúp đánh giá tiên lượng bệnh, đưa ra các chỉ định tuổi trung bình 22 ± 7,87 tuổi[4]. điều trị bổ trợ thích hợp với từng BN. Triệu chứng thực thể Trong NC của chúng tôi, xét nghiệm p53 và Ki67 dương tính cao ở nhóm mô học là u xoang nội Khám lâm sàng sờ thấy u là phổ biến (92,7%). bì và u quái không trưởng thành, chủ yếu là ở giai Do đặc điểm phát triển nhanh, ít xâm lấn xung quanh đoạn II, III. Có 8 BN dương tính Ki67 mức >20% nên mặc dù u kích thước lớn nhưng thường di động nhưng bệnh ở giai đoạn 1, điều này định hướng cho dễ. các bác sĩ chú ý đến chỉ định điều trị bổ trợ sau mổ. Trong NC của Đỗ Thị Phương Chung, triệu Trong NC của Đỗ Thị Phương Chung, có 16 BN giai chứng đau bụng chiếm 47,4%, đau bụng dữ dội gặp đoạn I dương tính với Ki67[7], kết quả này của chúng 6,3%, u buồng trứng phải thường gặp hơn bên trái, tôi cũng là phù hợp. (67% so với 18%). Nghiên cứu trên 27 trường hợp u KẾT LUẬN nghịch mầm được điều trị tại bệnh viện Từ Dũ, Trần Chánh Thuận cũng nhận thấy bệnh nhân đến khám Qua nghiên cứu 96 BN UTBMBT ác tính, chúng chủ yếu do đau bụng (70,3%)[3]. tôi có 1 số kết luận: Các phương pháp phẫu thuật 122 TẠP CHÍ UNG THƯ HỌC VIỆT NAM

GIẢI PHẪU BỆNH Bệnh thường gặp ở phụ nữ trẻ và trẻ em, từ lúc 5. C W Lee., et Al (2011) “Residual tumor after the có triệu chứng đầu tiên đến khi khám bệnh thường salvage surgery is the major risk factors for là ngắn vì bệnh tiến triển nhanh. Triệu chứng primary treatment failure in malignant ovarian thực thể thường gặp là sờ thấy u bụng, đa số u là di germ cell tumors: A retrospective study of single động dễ. institution”, World Journal of Surgical Oncology 2011,9:123. KT khối u lớn, trung bình 16,86 ± 7,5cm, nhỏ http://www.wjso.com/content/9/1/123. nhất là 3cm, lớn nhất là 35cm. 6. Nguyễn Cảnh Hiệp (2012), “Nghiên cứu đặc Các BN đều được phẫu thuật ở mức tối ưu, đánh điểm mô bệnh học một số u tế bào mầm buồng giá giai đoạn sau mổ đa số còn ở giai đoạn sớm. trứng”, Luận văn tốt nghiệp BSNT chuyên ngành Xét nghiệm hóa mô miễn dịch đã làm được cho Giải phẫu bệnh. Đại học Y Hà Nội. 96 BN, kết quả thu được phù hợp với một số tác giả 7. Lai CH., Chang TC., et al (2005) “Outcome and khác. prognostic factors in ovarian germ cell Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên malignancies”, Gynecol Oncol. 2005 Mar; 96 (3): cứu về giá trị tiên lượng của các dấu ấn HMMD. 783-91. TÀI LIỆU THAM KHẢO 8. Đỗ Phương Chung (2007),“Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng u tế bào mầm 1. Phạm Thị Hoàng Anh, Nguyễn Bá Đức và cs ác tính buồng trứng”, Luận văn thạc sỹ y học, (2001), ‘‘Tình hình bệnh ung thư ở Việt Nam Trường Đại học Y Hà Nội. năm 2000’’, Tạp chí thông tin Y Dược, số 2, tr 23-25. 9. Daniela E. M, Helen Michael, Anthony H.R, David M.G .et al (2009), Principles and Practice 2. Võ Thị Ngọc Điệp, Vũ Văn Vũ, (2007), ‘‘Hóa trị of Gynecologic Oncology, 5th Edition, pp. 337- bướu tế bào mầm buồng trứng”, Y học thành 854. phố Hồ Chí Minh, Tập 11* Phụ bản số 4, trang 465-477. 10. Daniela E. M, et al (2013), “Update on malignant ovarian germ cell tumors”, 2013 Asco Education 3. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Trần Chánh Thuận Book, 210-215. (2002), ‘‘Khảo sát sự gia tăng CA12.5 trong máu trước mổ trên bệnh nhân ung thư biểu mô buồng 11. Jacob T. et al (2003), “Reproductive function trứng tiên phát”, Tạp chí Thông tin Y dược, số after conservative surgery and chemotherapy for 11/2002, tr 27-30. malignant germ cell tumors of the ovary”Obstet gynecol 2003; 101:251-7 4. Nguyễn Thị Hương Giang(2013), “Đánh giá kết quả điều trị U tế bào mầm buồng trứng ác tính 12. Lim FK., et al (1998), “Malignant Ovarian Germ bằng phẫu thuật phối hợp với hóa trị phác đồ Cell Tumors: Experience un the National BEP”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa University Hospital of Singapor”, Ann Acad Med cấp II, Đại học Y Hà Nội. Singapore 1998;27:657-61. TẠP CHÍ UNG THƯ HỌC VIỆT NAM 123

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY