Tỷ lệ rách bàng quang ở người bệnh phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Tỷ lệ rách bàng quang ở người bệnh phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
  • Mã tin : 1977
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Rau cài răng lược là bệnh lý do các gai rau bám bất thường đến lớp cơ tử cung hoặc đâm xuyên qua thành tử cung tới lớp thanh mạc, có thể lan đến cơ quan xung quanh như bàng quang, trực tràng... Bài viết trình bày việc xác định tỷ lệ rách bàng quang ở người bệnh phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Nội dung Text: Tỷ lệ rách bàng quang ở người bệnh phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC TỶ LỆ RÁCH BÀNG QUANG Ở NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT MỔ LẤY THAI CÓ RAU CÀI RĂNG LƯỢC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI Vũ Văn Du1, Hoàng Thị Lan2 và Lê Thị Ngọc Hương1,* 1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương 2 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Ngày nay, tỷ lệ sản phụ mắc rau cài răng lược ngày càng tăng, tuy nhiên, biến chứng do phẫu thuật mổ lấy thai của những sản phụ mắc rau cài răng lược còn ít được quan tâm, một trong số đó có biến chứng hay gặp nhất đó là rách bàng quang. Nghiên cứu biến chứng rách bàng quang ở người bệnh phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược với mục tiêu xác định tỷ lệ rách bàng quang và tìm một số yếu tố liên quan đến rách bàng quang ở người bệnh phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bằng phương pháp mô tả cắt ngang ở 93 người bệnh được phẫu thuật mổ lấy thai đã được chẩn đoán xác định rau cài răng lược. Kết quả: rách bàng quang là 14,0%, có mối liên quan giữa thời gian phẫu thuật, thái độ xử trí tử cung và phân độ rau cài răng lược với tỷ lệ rách bàng quang (p < 0,05). Từ khoá: rau cài răng lược, phẫu thuật, rách bàng quang. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Rau cài răng lược là bệnh lý do các gai rau sử viêm niêm mạc tử cung, đặc biệt hay gặp bám bất thường đến lớp cơ tử cung hoặc đâm ở những bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai với xuyên qua thành tử cung tới lớp thanh mạc, hình thái rau cài răng lược đâm xuyên qua cơ có thể lan đến cơ quan xung quanh như bàng tử cung, xâm lấn vào các cơ quan xung quanh. quang, trực tràng... Rau cài răng lược là biến Rách bàng quang là một biến chứng nguy chứng hiếm gặp, tuy nhiên trong những năm hiểm có thể gặp trong quá trình cố gắng bóc gần đây số sản phụ mắc bệnh lý này ngày càng tách tử cung có rau cài răng lược xâm lấn bàng gia tăng. Tại Hoa Kỳ, giai đoạn 1996 - 2002 tỷ quang. Bên cạnh đó nhiều yếu tố nguy cơ khác lệ này là 0,08%, đến giai đoạn 2015 - 2017 là cũng có thể dẫn tới rách bàng quang. Tỷ lệ gặp 0,29%.1,2 Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, từ rách bàng quang tính chung cho phẫu thuật thai 2007 - 2011 tỷ lệ rau cài răng lược trên tổng số sản là 0,2% cho lần mổ đầu và 0,6% cho mổ lần ca đẻ là 0,1%, năm 2015 là 0,29% và đến năm 2 trở lên.6 Mặc dù ở Việt Nam và trên thế giới 2017 là 0,39%.3-5 Rau cài răng lược thường xảy có nhiều nghiên cứu về rau cài răng lược, tuy ra ở phụ nữ mang thai có các yếu tố nguy cơ nhiên lại rất ít những nghiên cứu đánh giá tai biến như đẻ nhiều lần, nạo hút thai nhiều lần, tiền rách bàng quang trên nhóm bệnh nhân phẫu thuật có rau cài răng lược. Chính vì vậy, chúng Tác giả liên hệ: Lê Thị Ngọc Hương tôi thực hiện đề tài “Tỷ lệ rách bàng quang ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương người bệnh phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài Email: huongle0583@gmail.com răng lược và một số yếu tố liên quan tại Bệnh Ngày nhận: 03/08/2022 viện Phụ sản Hà Nội” với mục tiêu: Xác định tỷ Ngày được chấp nhận: 31/08/2022 lệ rách bàng quang và một số yếu tố liên quan TCNCYH 160 (12V1) - 2022 67

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC đến rách bàng quang ở người bệnh phẫu thuật sản mạc kém phát triển, gai rau ăn sâu vào lớp mổ lấy thai có rau cài răng lược tại Bệnh viện dưới niêm mạc tử cung, rau bám vào lớp cơ Phụ sản Hà Nội. nhưng chưa xâm lấn cơ tử cung. Độ 2 (placenta increta): rau xâm lấn vào II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP trong lớp cơ tử cung. 1. Đối tượng Độ 3 (placenta percreta): rau xuyên qua lớp Các sản phụ được chẩn đoán rau cài cơ tử cung, thanh mạc và tới các cơ quan xung răng lược tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ quanh. 01/01/2020 - 30/04/2022. Một số tiêu chuẩn nghiên cứu Tiêu chuẩn lựa chọn Rách bàng quang: tình trạng mất nguyên - Những sản phụ được chẩn đoán xác định vẹn của bàng quang. Trong nghiên cứu này, dựa vào lâm sàng và giải phẫu bệnh là rau cài rách bàng quang được xác định khi phẫu thuật răng lược đã phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản viên quan sát thấy vết rách trực tiếp hoặc máu Hà Nội. chảy qua sonde tiểu. Tình trạng này cần được - Tuổi thai từ 28 - 42 tuần. chẩn đoán sớm và chính xác để điều trị kịp thời. - Hồ sơ bệnh án có đủ thông tin nghiên cứu Rách bàng quang thể xảy ra trong quá trình về sản phụ rau cài răng lược đã điều trị phẫu phẫu thuật can thiệp, do thao tác gỡ dính. Cần thuật với kết quả giải phẫu bệnh sau mổ là rau lưu ý sự “dính” của bàng quang có thể do rất cài răng lược. nhiều nguyên nhân, thường gặp nhất là dính Tiêu chuẩn loại trừ thành bụng sau mổ cũ hoặc dính vào tử cung có gai rau xâm lấn. Sẹo mổ đẻ gây nên dính - Hồ sơ bệnh án không có đầy đủ các thông nhiều và rau cài răng lược vào vị trí này sát tin cần cho nghiên cứu. bàng quang có khi đâm xuyên qua thành bàng - Tuổi thai dưới 28 tuần tuổi. quang. Dính ổ bụng do lần mổ trước làm cho 2. Phương pháp phẫu thuật viên rạch vào bàng quang trong Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang. phẫu thuật mổ lấy thai. Vì vậy yếu tố gây rách Cỡ mẫu nghiên cứu: chọn mẫu toàn bộ, bàng quang là do mức độ dính ổ bụng và năng lấy toàn bộ các sản phụ thoả mãn tiêu chuẩn lực của phẫu thuật viên. lựa chọn vào nghiên cứu. Thực tế thu thập Thời gian phẫu thuật: được tính từ khi bắt được 93 sản phụ đủ tiêu chuẩn lựa chọn đưa đầu rạch da tới khi hoàn thành đóng ổ bụng. vào nghiên cứu. Xử lý số liệu Các biến số nghiên cứu Nhập liệu và xử lý số liệu bằng phần mềm Biến số: rách bàng quang, không rách bàng thống kê SPSS 25.0. Tìm mối liên quan rách quang. bàng quang với các yếu tố bằng kiểm định Một số yếu tố liên quan: tuổi, số lần mổ đẻ, Fisher’s Exact, mức ý nghĩa thống kê là p < số lần nạo hút, phân độ rau cài răng lược, vị trí 0,05. rau bám, thời gian phẫu thuật… 3. Đạo đức nghiên cứu Phân độ rau cài răng lược Nghiên cứu tuân thủ các nguyên tắc trong Rau cài răng lược có 3 thể (theo FIGO), phụ đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Tất cả thuộc vào mức độ xâm lấn của bánh rau vào các bệnh nhân đều được nghiên cứu trên bệnh lớp cơ tử cung.7 án vì vậy không có can thiệp trực tiếp trên Độ 1 (placenta accreta): lớp xốp của ngoại người bệnh. 68 TCNCYH 160 (12V1) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC III. KẾT QUẢ Bảng 1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Đặc điểm Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 25 - 29 12 12,9 30 - 34 32 34,4 Nhóm tuổi ≥ 35 49 52,7 Tổng 93 100 Tuổi trung bình 34,01 ± 3,75 0 12 12,9 Số lần mổ đẻ 1 24 25,8 ≥2 57 61,3 0 49 52,7 Số lần nạo hút thai 1 20 21,5 ≥2 24 25,8 Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 34,01 ± 3,75 tuổi. Trong đó nhóm tuổi ≥ 35 chiếm tỷ lệ nhiều nhất 52,7%, thấp nhất là nhóm tuổi 25 - 29 chiếm 12,9%. Trong nghiên cứu có đến 87,1% là bệnh nhân đã mổ đẻ và 52,7% bệnh nhân chưa từng nạo hút thai. Bảng 2. Tỷ lệ rách bàng quang Biến chứng Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Rách bàng quang 13 14,0 Người bệnh phẫu thuật rau cài răng 93 100 lược Tỷ lệ rách bàng quang của bệnh nhân phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược là 14,0%. Bảng 3. Một số yếu tố liên quan đến rách bàng quang của người bệnh phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược (n = 93) Rách bàng quang Yếu tố liên quan p (n, %) 25 - 29 2(16,7) 30 - 34 2(6,3) Tuổi 0,26 ≥ 35 9(18,4) Chung 13 (14,0) TCNCYH 160 (12V1) - 2022 69

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Rách bàng quang Yếu tố liên quan p (n, %) 0 0 (0) Số lần mổ đẻ 1 3 (12,5) 0,35 ≥2 10 (17,5) Mặt trước 13 (17,8) Vị trí rau bám 0,06 Mặt sau 0 (0) 0 10 (20,4) Số lần nạo hút 1 1 (5,0) 0,21 ≥2 2 (8,3) Rạch ngang đoạn dưới 4 (12,5) Đường rạch vào tử tử cung > 0,05 cung Rạch dọc thân 9 (14,8) tử cung Bảo tồn tử cung 0 (0) Xử trí 0,03 Cắt tử cung 13 (18,3) 1 0 (0) Phân độ rau cài răng 2 11 (15,7) 0,04 lược 3 2 (40,0) < 90 4 (8,7) Thời gian 90 - 120 3 (10,0) 0,03 phẫu thuật > 120 6 (35,3) Có sự khác biệt về tỷ lệ rách bàng quang thống kê (p = 0,03). giữa 2 nhóm bệnh nhân được bảo tồn và cắt tử Kết quả nghiên cứu có 13 bệnh nhân bị rách cung (p = 0,03), 100% bệnh nhân bị rách bàng bàng quang với kích thước trung bình từ 2 đến quang đều được cắt tử cung. Tỷ lệ rách bàng 3cm. Cách xử trí tổn thương bàng quang bao quang ở nhóm bệnh nhân có phân độ rau cài gồm: đóng lại bàng quang 2 lớp mũi rời, đặt răng lược là 1 (0%) thấp hơn so với nhóm bệnh sonde dẫn lưu bàng quang 5 - 10 ngày. Hàng nhân có phân độ rau cài răng lược là 2 (15,7%) ngày bệnh nhân được kiểm tra tình trạng nước và độ 3 (40,0%), sự khác biệt này có ý nghĩa tiểu, tình trạng nhiễm trùng... và được bơm thống kê (p = 0,04). Tỷ lệ rách bàng quang ở rửa bàng quang bằng NaCl 0,9% và Betadine nhóm bệnh nhân có thời gian phẫu thuật < 90 10%. Trong 13 bệnh nhân bị rách bàng quang phút (8,7%) ít hơn so với nhóm bệnh nhân có thời gian phẫu thuật từ 90 - 120 phút (10%) và thì 11 bệnh nhân ổn định và được ra viện, có > 120 phút (35,3%), sự khác biệt này có ý nghĩa 2 (2,15%) bệnh nhân bị nhiễm khuẩn sau mổ. 70 TCNCYH 160 (12V1) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC IV. BÀN LUẬN là tiền sử mổ lấy thai trước đó, trong nghiên Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm tuổi cứu của chúng tôi cả 13 trường hợp rách bàng gặp nhiều nhất của bệnh nhân phẫu thuật rau quang đều có sẹo mổ đẻ cũ. Nguyên nhân rách cài răng lược là ≥ 35 tuổi (52,7%), thấp nhất là bàng quang, như đã phân tích, chủ yếu do sự nhóm tuổi 25 - 29 tuổi (12,9%). Tuổi trung bình dính. Với các bệnh nhân có sẹo mổ cũ, bàng của bệnh nhân phẫu thuật rau cài răng lược là quang dễ dính vào thành bụng trước, do đó 34,01 ± 3,75 tuổi. Kết quả của chúng tôi cũng thường gặp tổn thương trong quá trình phẫu phù hợp với các nghiên cứu khác, nghiên cứu thuật. Nghiên cứu của Tarney cho thấy tỉ lệ tổn của Lê Xuân Thắng tỷ lệ nhóm tuổi trên từ 35 thương bàng quang tăng 4,22 lần ở đối tượng trở lên là 59,4%, hay nghiên cứu của Miller DA có tiền sử mổ đẻ trước đó.16 Có lẽ, đây chính là cũng cho thấy tuổi mẹ trên 35 là một yếu tố yếu tố đẩy số lượng rách bàng quang lên cao nguy cơ bị rau cài răng lược, ở nhóm trên 35 hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy tuổi cao gấp 4,5 lần so với nhóm dưới 35 tuổi.8,9 mối liên quan này. Thao tác phẫu tích bóc tách Về độ tuổi trung bình của nghiên cứu chúng bàng quang là yếu tố chính yếu dẫn tới rách tôi là 34,01 ± 3,75 cao hơn với một số nghiên bàng quang. Với rau cài răng lược độ 3, việc gỡ cứu trước, trong nghiên cứu của Nguyễn Tiến bỏ bánh rau ra khỏi thành sau bàng quang chắc Công, tuổi trung bình của các thai phụ là 32,7 ± chắn dẫn tới rách ở những mức độ khác nhau 4,5 tuổi, trong nghiên cứu của J.C.Shin và cộng đối với rau cài mặt trước, trong nghiên cứu của sự, tuổi trung bình của sản phụ bị rau cài răng chúng tôi cả 13 ca có rách bàng quang đều là lược là 31,7 ± 4,7 tuổi.10,11 rau cài mặt trước. Đối với nhóm bệnh nhân Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ rách có tiền sử mổ đẻ, bàng quang dính vào thành bàng quang là 14,0%, cao hơn so với nghiên bụng trước cũng yêu cầu việc phẫu tích bóc cứu của Lê Xuân Thắng tỷ lệ rách bàng quang tách tương tự. Dù thao tác này thuận lợi hơn 12,2%, nhưng lại thấp hơn so với nghiên cứu việc xử lí gai rau bám bàng quang, nhưng tỷ lệ của Đinh Văn Sinh tỷ lệ rách bàng quang là xuất hiện rách bàng quang vẫn lên tới 60%.16 25%, mặc dù nghiên cứu của chúng tôi và Như vậy, nhận thấy rằng kết quả tỷ lệ rách bàng nghiên cứu của 2 tác giả trên đều thực hiện tại quang ở các nghiên cứu trong nước hay nước Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhưng có thể do thời ngoài cho kết quả khác nhau, có thể do cách điểm khác nhau, cách chọn mẫu khác nhau nên chọn mẫu, do thời gian và địa điểm khác nhau. kết quả cũng khác nhau là điều dễ hiểu.8,12 So Và cũng phải nói thêm rằng rau cài răng lược với kết quả nghiên cứu của nước ngoài, thì kết là một bệnh lý nguy hiểm, phẫu thuật hết sức quả nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ rách bàng phức tạp, nhiều nguy cơ tai biến có thể xảy ra, quang cao hơn nghiên cứu của Alanwar và cần tư vấn kỹ cho thai phụ và gia đình và đặc cộng sự rách bàng quang chiếm 11,7%, nhưng biệt cần phối hợp với các bác sỹ ngoại khoa để thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Tan và xử trí rách các tạng có thể xảy ra. cộng sự, nghiên cứu của Washecka R tỷ lệ rách Trong nghiên cứu của chúng tôi tìm thấy mối bàng quang lần lượt là 26%, 48,15%.13-15 Trong liên quan giữa thời gian phẫu thuật, thái độ xử nghiên cứu của chúng tôi, nhóm bệnh nhân trí tử cung và phân độ rau cài răng lược với tỷ được chọn với tiêu chí có rau cài răng lược, với lệ rách bàng quang. Kết quả nghiên cứu nhận tỷ lệ xuất hiện rau cài độ 3 là 5,4%. Thêm vào thấy, thời gian phẫu thuật càng dài thì nguy cơ đó một yếu tố nguy cơ của rách bàng quang rách bàng quang càng cao, cụ thể tỉ lệ phẫu TCNCYH 160 (12V1) - 2022 71

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC thuật dưới 90 phút thì tỷ lệ rách bàng quang là thời gian phẫu thuật, thái độ xử trí tử cung, và 8,7%, thời gian phẫu thuật từ 90 đến 120 phút thì phân độ rau cài răng lược với tình trạng rách tỷ lệ rách bàng quang là 10% và thời gian phẫu bàng quang (p < 0,05). Cần có thêm các nghiên thuật trên 120 phút thì tỷ lệ rách bàng quang cứu với cỡ mẫu lớn hơn để phân tích sâu thêm là 35,3%. Đây là xu hướng dễ hiểu, do tính về các mối liên quan này. phức tạp của biến chứng, dẫn tới thời gian xử lí TÀI LIỆU THAM KHẢO cũng lâu hơn. Nghiên cứu của Nieto-Calvache và cộng sự thì lại cho kết luận ngược lại, thời 1. Eller AG, Porter TF, Soisson P, Silver RM. gian phẫu thuật của nhóm có và không có tổn Optimal management strategies for placenta thương đường niệu không khác biệt có ý nghĩa accreta. BJOG: An International Journal of thống kê (p = 0,58), nguyên nhân do nghiên Obstetrics & Gynaecology. 2009;116(5):648- cứu của Nieto-Calvache tính chung cho mọi tai 654. biến liên quan tiết niệu, trong đó có những tai 2. Silver RM, Branch DW. Placenta accreta biến nhẹ với thời gian xử lí rất nhanh.17 Theo spectrum. New England Journal of Medicine. tác giả Manidip, tỷ lệ cắt tử cung nói chung khi 2018;378(16):1529-1536. có xuất hiện yếu tố rách bàng quang là 1- 4%.6 3. Lê Thị Hương Trà. Nghiên cứu về rau cài Ưu tiên sử dụng phương pháp nào trong xử lí răng lược có can thiệp phẫu thuật tại Bệnh viện biến chứng sẽ liên quan tới từng tình huống cụ Phụ sản Trung ương trong 5 năm (2007 - 2011). thể. Trong thực tế, các phẫu thuật sản khoa, Luận văn Thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà lượng máu mất là rất lớn và ồ ạt, do vậy ưu tiên Nội; 2012. lớn nhất là thời gian, cũng như tính triệt để của 4. Nguyễn Liên Phương, Trần Danh Cường, thao tác cầm máu. Trong trường hợp này, cắt Ngô Thị Minh Hà. Nhận xét về chẩn đoán và tử cung là phương pháp chiếm ưu thế. Về tỷ lệ xử trí rau cài răng lược tại Bệnh viện Phụ rách bàng quang ở nhóm bệnh nhân có phân sản Trung ương năm 2015. Tạp chí Phụ sản. độ rau cài răng lược là 1 (0%) thì thấp hơn so 2016;14(1):68-72. với nhóm bệnh nhân có phân độ là 2 (15,7%) và 5. Nguyễn Liên Phương, Trần Danh 3 (40%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < Cường, Vũ Bá Quyết. Nhận xét về chẩn đoán 0,05). Trong khi đó nhóm người bệnh phân độ và xử trí rau cài răng lược tại Bệnh viện Phụ rau cài răng lược độ 1 thì trong nghiên cứu của sản Trung ương năm 2017. Tạp chí Phụ sản. chúng tôi không bị rách bàng quang. Nghiên cứu 2018;16(1):87-91. của Nieto-Calvache và cộng sự cho thấy có tới 6. Manidip P, Soma B. Cesarean bladder 50% bệnh nhân rau cài răng lược thể percreta injury-obstetrician’s nightmare. Journal of Family rách đường niệu (bao gồm bàng quang).17 Hầu Medicine and Primary Care. 2020;9(9):4526. hết các báo cáo về rau cài răng lược đều cho 7. Sentilhes L, Kayem G, Chandraharan E, thấy sự xâm lấn của các gai rau vào thành bàng Palacios-Jaraquemada J, Jauniaux E, FIGO quang.18 Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus V. KẾT LUẬN guidelines on placenta accreta spectrum Sau khi nghiên cứu 93 người bệnh phẫu disorders: Conservative management. Int J thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược, chúng Gynaecol Obstet. 2018;140(3):291-298. doi: tôi nhận thấy tỷ lệ rách bàng quang là 14,0%. 10.1002/ijgo.12410. Chúng tôi phát hiện thấy có mối liên quan giữa 8. Lê Xuân Thắng. Nghiên cứu kết quả phẫu 72 TCNCYH 160 (12V1) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC thuật rau cài răng lược trên bệnh nhân có sẹo adherence: Retrospective cohort study. mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Luận The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal văn Chuyên khoa cấp 2, Trường Đại học Y Hà Medicine. 2019;32(9):1461-1467. doi: Nội; 2020. 10.1080/14767058.2017.1408069. 9. Miller DA, Chollet JA, Goodwin TM. 14. Tan SG, Jobling TW, Wallace EM, Clinical risk factors for placenta previa-placenta Mcneilage LJ, Manolitsas T, Hodges RJ. accreta. American journal of obstetrics and Surgical management of placenta accreta: gynecology. 1997;177(1):210-214. A 10-year experience. Acta Obstetricia et 10. Nguyễn Tiến Công. Giá trị của siêu âm Gynecologica Scandinavica. 2013;92(4):445- trong chẩn đoán hình rau tiền đạo cài răng lược 450. doi: 10.1111/aogs.12075. ở thai phụ có sẹo mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ 15. Washecka R, Behling A. Urologic sản Trung ương. Luận văn chuyên khoa cấp II, complications of placenta percreta invading the Trường Đại học Y Hà Nội; 2017. urinary bladder: A case report and review of the 11. Shih JC, Jaraquemada JP, Su YN, et literature. Hawaii Med J. 2002;61(4):66-69. al. Role of three-dimensional power Doppler 16. M. Tarney C. Bladder injury during in the antenatal diagnosis of placenta accreta: cesarean delivery. Current Women’s Health Comparison with gray-scale and color Doppler Reviews. 2013;9(2):70-76. techniques. Ultrasound in obstetrics and 17. Nieto-Calvache AJ, López-Girón MC, gynecology. 2009;33(2):193-203. Messa-Bryon A, et al. Urinary tract injuries 12. Đinh Văn Sinh. Nhận xét chẩn đoán và during treatment of patients with morbidly thái độ xử trí rau tiền đạo ở thai phụ có sẹo mổ adherent placenta. The Journal of Maternal- đẻ cũ tại BVPSTW trong 2 năm 2008 - 2009. Fetal & Neonatal Medicine. 2021;34(19):3140- Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội; 3146. doi: 10.1080/14767058.2019.1678135. 2010. 18. Ibrahim MA, Liu A, Dalpiaz A, Schwamb 13. Alanwar A, Al-Sayed HM, Ibrahim AM, R, Warren K, Khan SA. Urological manifestations et al. Urinary tract injuries during cesarean of placenta percreta. Current Urology. section in patients with morbid placental 2015;8(2):57-65. doi: 10.1159/000365691. Summary RATE OF BLADDER INJURY IN PATIENTS WITH PLACENTA ACCRETA AND ASSOCIATED ISSUES IN HANOI OBSTETRICS & GYNECOLOGY HOSPITAL Currently, there is an increasing percentage of pregnant women with placenta accreta, however, complications from cesarean section of pregnant women with placenta accreta receive little interest; one of the most common complications is bladder injury. The purpose of this research is to determine the rate of bladder injury and analyze factors related to bladder injury in patients undergoing cesarean section with placenta accreta at Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital. Based on the cross- TCNCYH 160 (12V1) - 2022 73

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC sectional study of 93 patients who underwent cesarean section, the diagnosis of placenta accreta was confirmed. Results: bladder injury was 14.0%, there was a relationship between surgery time, uterine management, and placental accreta classification with the rate of bladder injury (p < 0.05). Keywords: placenta accreta, surgery, bladder injury. 74 TCNCYH 160 (12V1) - 2022

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ty-le-rach-bang-quang-o-nguoi-benh-phau-thuat-mo-lay-thai-co-rau-cai-rang-luoc-va-mot-so-yeu-to-lien-2611649.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY