Xử lý khối máu tụ - rau sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Xử lý khối máu tụ - rau sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
  • Mã tin : 1686
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Khối máu tụ-rau xuất hiện sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai đi kèm với biến chứng rong huyết băng huyết là vấn đề mới trong thực hành lâm sàng cần được xử lý. Mục tiêu: Nhận xét kết quả 3 phương pháp điều trị khối máu tụ-rau và chảy máu sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai.

Nội dung Text: Xử lý khối máu tụ - rau sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 XỬ LÝ KHỐI MÁU TỤ- RAU SAU HÚT CHỬA TRÊN SẸO MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI Lê Thị Anh Đào* TÓM TẮT 22 hành chuyên khoa. Trong đó, hút thai (bằng áp Khối máu tụ-rau xuất hiện sau hút chửa trên sẹo lực chân không) tại sẹo mổ lấy thai là một mổ lấy thai đi kèm với biến chứng rong huyết băng phương pháp phổ biến được chỉ định cho các huyết là vấn đề mới trong thực hành lâm sàng cần trường hợp tuổi thai nhỏ dưới 8 tuần hoặc tuổi được xử lý. Mục tiêu: Nhận xét kết quả 3 phương pháp thai lớn hơn nhưng xu hướng phát triển về phía điều trị khối máu tụ-rau và chảy máu sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai. Phương pháp nghiên cứu: Mô buồng tử cung. Tuy nhiên, sau khi hút tình trạng tả cắt ngang, các bệnh nhân được lựa chọn vào 3 hình thành khối máu tụ-rau ở vị trí sẹo mổ lấy nhóm điều trị tùy theo đặc điểm của khối máu tụ-rau. thai và tình trạng rong huyết rất phổ biến. Tỷ lệ Kết quả: 32 bệnh nhân được điều trị bằng phương này theo nghiên cứu của Qian ZD là 11,42%. pháp hút nạo lại, soi buồng tử cung và mổ mở lấy khối Trong thực hành lâm sàng, chỉ những trường máu tụ-rau. Kết quả thành công chung của 3 phương pháp là 93,75%. Kết luận: Phương pháp điều trị soi hợp khối máu tụ-rau lớn hoặc ra máu kéo dài buồng tử cung có hiệu quả cao cần được nghiên cứu làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của trên cỡ mẫu lớn hơn. người bệnh hoặc ngược lại những trường hợp Từ khóa: khối máu tụ-rau sau hút thai trên SMLT, băng huyết mới cần can thiệp. rong huyết Trước đây, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thường SUMMARY xử trí mổ mở lấy khối máu tụ-rau và cắt lọc sẹo mổ lấy thai cũ và khâu cầm máu các điểm chảy TREATMENT FOR PERSISTENT MASS máu. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhiều FOLLOWING VACUUM ASPIRATION FOR bất cập vì nhiều khi quá trình mổ mở rất dính CESAREAN SCAR PREGNANCY: A SERIAL phức tạp nhưng chỉ giải quyết được khối máu tụ STUDY AT HANOI OBSTETRICS AND và khâu 1 vài điểm chảy máu. Hậu phẫu sau mổ GYNECOLOGY HOSPITAL mở bệnh nhân lại phải nằm tại bệnh viện 4-5 Persistent mass appearing after vacuum aspiration on cesarean scar pregnancy (CSP) is associated with ngày. Chính vì vậy, trong hai năm gần đây chúng hemorrhagic complications. This phenomenon is a new tôi đã áp dụng các phương pháp khác nhau dựa problem in clinical practice that needs to be handled. theo tình trạng của bệnh nhân, kích thước khối Objectives: To review the results of 3 methods of máu tụ-rau, độ tăng sinh mạch máu và độ dày treating persistent mass and bleeding complication cơ tử cung tại vị trí sẹo mổ lấy thai để xử lý vấn after aspiration for CSP. Methods: this is a cross- sectional study, the patients were selected into 3 đề này. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Nhận treatment groups depending on the characteristics of xét kết quả 3 phương pháp điều trị khối máu tụ- the persistent mass. Results: 32 patients were rau và chảy máu sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai. treated by re-aspiration or curettage, hysteroscopy and laparotomy to remove the hematoma mass. The II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU overall success result of the 3 methods is 93.75%. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên Conclusion: The highly effective method is cứu là những bệnh nhân nhập viện do chảy máu hysteroscopy and understand more, we should be âm đạo nhiều hoặc kéo dài hoặc do khối máu tụ- studied on a larger sample size. Key words: persistent mass, CSP, bleeding. rau xuất hiện sau hút chửa trên SMLT Tiêu chuẩn lựa chọn: có 1 hoặc nhiều tiêu I. ĐẶT VẤN ĐỀ chí sau Trong thời gian gần đây, chửa trên sẹo mổ - Người bệnh sau hút chửa trên SMLT phải lấy thai là một bệnh lý hay gặp chiếm tỷ lệ ước nhập viện vì chảy máu nhiều (thay 2 băng vệ tính 1/2200-1/1800SMFM quần thể thai nghén sinh trong 2 giờ) chung. Phác đồ điều trị bệnh lý này chưa được - Hoặc chảy máu kéo dài gây thiếu máu (Hb xây dựng và thống nhất giữa các cơ sở thực < 110 g/l) - Siêu âm thấy hình ảnh khối âm vang hỗn *Đại học Y Hà Nội hợp tại vị trí SMLT lớn hơn nhiều so với thời điểm Chịu trách nhiệm chính: Lê Thị Anh Đào xuất viện. Email: leanhdao1610@gmail.com - βhCG giảm chậm hoặc không giảm so với Ngày nhận bài: 4.01.2022 thời điểm xuất viện đồng thời ra huyết âm đạo. Ngày phản biện khoa học: 2.3.2022 Tiêu chuẩn loại trừ: Ngày duyệt bài: 8.3.2022 81

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 - Người bệnh chửa trên SMLT nhưng không toán thống kê y học. Đề tài nghiên cứu đã được điều trị bằng hút, hoặc chưa điều trị. thông qua Hội đồng Y Đức bệnh viện Phụ Sản Hà - Bệnh nhân ra máu âm đạo thấm giọt, ít hơn Nội năm 2020. hành kinh, khối máu tụ-rau tại vị trí vết mổ kích thước < 2cm. βhCG quá thấp < 100mUI/ml III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Không phải can thiệp bằng các phương Số lượng bệnh nhân có khối máu tụ-rau và pháp ngoại khoa chảy máu sau hút chửa trên sẹo mổ lấy thai thỏa Địa điểm nghiên cứu. Nghiên cứu được mãn tiêu chuẩn lựa chọn trong khoảng thời gian thực hiện tại khoa Phụ Ngoại bệnh viện Phụ Sản từ tháng 08/2020 đến tháng 08/2021 là 32 bệnh Hà Nội. nhân. Có 14 bệnh nhân chảy máu ít, kích thước Thời gian nghiên cứu. Nghiên cứu được khối máu tụ bé dưới 2cm không phải can thiệp thực hiện từ tháng 01/08/2020 – 01/08/2021. ngoại khoa hoặc có thể điều trị bằng tiêm Phương pháp nghiên cứu methotrexate không được đưa vào nghiên cứu này. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, tiến cứu 3.1 Đặc điểm của bệnh nhân nghiên cứu Cỡ mẫu: Chọn toàn bệnh nhân đủ tiêu chuẩn Bảng 1. Đặc điểm và lý do vào viện nghiên cứu trong thời gian trên. Phương pháp Số lượng Tỷ lệ Triệu chứng lâm sàng chọn mẫu không xác suất, chọn mẫu thuận tiện (n) (%) cho nghiên cứu. Không 31 96,9 ➢ Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân vào Đau bụng Có 1 3,1 các nhóm xử trí Tổng số 32 100 - Nhóm hút nạo lại: Ra máu nhiều 11 34,4 Ra máu + Huyết động ổn định Ra máu kéo dài 21 65,6 ÂĐ + Khối âm vang hỗn hợp kích thước ≤ 4cm, Tổng số 32 100 không có hiện tượng tăng sinh mạch nhiều trên Thời gian < 1 tuần 9 28,1 siêu âm. ra máu cho 1 – 2 tuần 18 56,3 đến khi > 2 tuần 5 15,6 + Lớp cơ tử cung giữa khối máu tụ và bàng vào viện Tổng số 32 100 quang ≥ 2mm - Nhóm soi buồng tử cung: tương tự như tiêu Bảng 2. Đặc điểm siêu âm khi vào viện chuẩn nhóm hút nhưng có tình trạng tăng sinh Đặc điểm siêu âm Số lượng Tỷ lệ mạch máu nhiều (n) (%) - Nhóm mổ mở: < 4cm 24 75% + Huyết động không ổn định, xuất huyết > 4cm 8 25,0 nhiều có choáng Tổng số 32 100 + Kích thước khối máu tụ lớn ≥ 4cm Bề dày cơ < 2 mm 8 25,0 + Lớp cơ tử cung giữa khối máu tụ và bàng tử cung ở ≥ 2 mm 24 75,0 quang < 2mm VMC Tổng số 32 100 ➢ Tiêu chuẩn thành công, thất bại của Không tăng 15 46,9 các phương pháp điều trị: sinh mạch Tăng sinh - Đối với phương pháp hút nạo lại Có tăng sinh mạch máu 17 53,1 mạch + Thành công: không còn khối máu tụ sau Tổng số 32 100 hút, βhCG giảm hơn ½ sau khi hút 48h. Có thể sử dụng phương pháp hỗ trợ chèn bóng sau hút. Nồng độ βhCG trung bình khi vào viện là + Thất bại: Khi phải chuyển sang mổ mở, 2623,9 mUI/ml (207-6177 mUI/ml). thủng tử cung. 3.2 Phương pháp điều trị. Trong 32 ca chảy - Đối với phương pháp soi buồng tử máu tái phát sau hút chửa vết mổ, có 07 ca có chỉ cung: tương tự như phương pháp hút nạo lại và định soi buồng tử cung lấy bỏ khối máu tụ và đốt thất bại khi có tình trạng rối loạn nước điện giải điểm chảy máu (21,9%), 10 ca có chỉ định mở mở hoặc ngộ độc nước. lấy khối chửa bảo tồn tử cung (31,2%). 15 bệnh - Đối với phương pháp mổ mở lấy khối nhân còn lại hút nạo lại (46,9%). máu tụ Tỷ lệ thành công chung của nghiên cứu là + Thành công: không phải cắt tử cung. Lấy 30/32 trường hợp (chiếm 93,8%). 2 trường hợp hết được khối máu tụ-rau và cắt lọc khâu lại vết thất bại là do chảy máu nhiều khi hút nạo lại mổ tại eo tử cung. khối máu tụ-rau. chiếm tỷ lệ 6,2%. Các số liệu thu được được xử lý bằng thuật Bảng 3. Lượng máu mất trong phẫu, thủ 82

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 thuật vào viện và kết quả điều trị Lượng máu mất n % Nồng độ β-hCG Kết quả điều trị Chảy máu < 300ml 11 34.4 (mUI/ml) Thành công Thất bại 300-500ml 19 59.4 Trung bình 391,5 854,5 >500ml 2 6.2 p < 0,05 Tổng 32 100 Nhận xét: Nhóm điều trị thất bại có nồng độ Bảng 4. Mối liên quan nồng độ βhCG lúc β-hCG cao hơn so với nhóm thành công (p

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 mổ mở. Trong quá trình mổ mở quan sát thấy độ mổ mở của bệnh nhân Nguyễn Thị V dày cơ tử cung vùng sẹo mổ cũ không mỏng, vị Bệnh nhân Nguyễn Thị V (32 tuổi). Hai lần trí chảy máu ở góc bên (T) tiến hành cắt lọc sinh mổ, tuổi thai của bệnh nhân khi hút chửa khâu cầm máu, bệnh nhân sau mổ ổn định vết mổ là 6 tuần, bệnh nhân được hút chửa vết không phải truyền máu. Nồng độ βhCG khi vào mổ tại một bệnh viện khác tại Hà Nội. Sau hút 1 viện là 4587,0 mUI/ml, sau can thiệp chuyển mổ tháng bệnh nhân đến bệnh viện Phụ Sản Hà Nội mở, nồng độ giảm xuống còn 151,6 mUI/ml sau với tình trạng chảy máu âm đạo màu đỏ sẫm kéo 1 tuần điều trị. Kết quả giải phẫu bệnh trả về là dài. Trên siêu âm thấy kích thước khối tồn dư là hình ảnh tế bào máu thanh tơ huyết hoại tử rất ít 70 x 37mm, độ dày cơ tử cung vùng SMLT là nguyên bào nuôi. 1,5mm và có hình ảnh của tăng sinh mạch máu Phương pháp mổ mở: Đây là phương pháp có trong khi nồng độ βhCG trước mổ rất thấp thể lấy bỏ triệt để khối máu tụ, cắt lọc lại sẹo mổ 1138,04 mUI/ml, do bệnh nhân đã được điều trị cũ xơ chai và cầm máu được các điểm rỉ máu. bằng methotrexate trước khi nhập viện. Sau khi Tuy nhiên bệnh nhân phải một lần nữa mổ mở được can thiệp bằng phương pháp mổ mở lấy hậu phẫu sẽ nặng nề hơn. Chỉ áp dụng phương khối máu tụ, bệnh nhân đã ổn định, không còn pháp này với những bệnh nhân khối máu tụ lớn> chảy máu. 4 cm, độ dày cơ tử cung mỏng < 2mm và tăng sinh mạch máu đe dọa chảy máu nhiều khi can thiệp. Trong 10 bệnh nhân mổ mở không có trường hợp bệnh nhân nào thất bại phải cắt tử cung. Những trường hợp phải quyết định mổ mở thường là do khối máu tụ lớn đè đẩy cả bàng quang, vùng cơ tử cung giữa sẹo mổ cũ và bàng quang giãn mỏng, mạch máu tăng sinh nhiều Việc khó khăn nhất của trường hợp này là phải làm sao để gỡ dính và lấy được hết rau thai Hình 3. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và khối máu tụ đã bám chặt vào sẹo mổ cũ mà Nguyễn Thị V. không gây chảy máu nhiều vẫn phải bảo tồn tử Phương pháp mổ soi buồng tử cung lấy khối cung cho bệnh nhân. máu tụ và đốt điểm chảy máu: Soi buồng tử Trong nghiên cứu nhỏ này không có trường cung lấy khối máu tụ và rau và đốt điểm chảy hợp nào được mổ nội soi lấy khối máu tụ vì máu là phương pháp phẫu thuật bớt xâm lấn hơn chúng tôi phần nào vẫn sợ quá trình chảy máu nhưng có khả năng lấy bỏ được khối máu tụ và có thể làm thao tác nội soi gặp trở ngại. Nếu đồng thời phát hiện được chính xác điểm mạch được tiến hành nút mạch thì khả năng thành chảy máu đốt trực tiếp, nên hiệu quả và triệt để. công khi nội soi lấy khối máu tụ sẽ cao hơn Tuy nhiên cần phải tiến hành tương đối nhanh nhưng chi phí nút mạch thường cao nên phương để giảm thời gian phẫu thuật, giảm lượng dịch pháp nút mạch chưa được phổ biến cho điều trị bơm vào buồng tử cung và cơ thể. Vì vậy, nên chửa vết mổ ở Việt Nam. chỉ áp dụng với khối máu tụ ≤ 4 cm và độ dầy cơ tử cung tại vết mổ > 2mm. Hình ảnh 1: siêu âm Nguyễn Thị V Hình 4. Ảnh nội soi trên BN Nguyễn Thị Vân A (31 tuổi) Trong nghiêu cứu của chúng tôi có 07 bệnh nhân được thực hiện soi buồng tử cung lấy khối máu tụ và đốt điểm chảy máu. Tỷ lệ thành công là 100%, tất cả bệnh nhân đều được lấy sạch Hình ảnh 2: khối máu tụ-rau phồng to khi được khối máu tụ, không có trường hợp nào bị 84

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 thủng tử cung, hoặc bị các tai biến như rối loạn cung cần có kỹ năng cao hơn chính vì vậy sẽ ít nước điện giải. Tỷ lệ thành công của chúng tôi được thực hiện hơn cách hút nạo lại. cao hơn so với kết quả nghiên cứu của tác giả Trong tương lai, chúng tôi sẽ thay thế dần Zhi-Da Qian (2017) là 95,56%. Sự khác biệt này phương pháp hút nạo lại cho khối máu tụ rau có thể do cỡ mẫu khi trong nghiên cứu của nhỏ bằng soi buồng tử cung và thay các phẫu chúng tôi còn ít 07 bệnh nhân và chúng tôi chỉ thuật mổ mở khi khối máu tụ rau to bằng các lựa chọn những ca khối máu tụ-rau không quá to phương pháp mổ nội soi ổ bụng. < 4cm để soi buồng tử cung. Mối liên quan giữa kích thước khối máu V. KẾT LUẬN tụ và kết quả điều trị: có 2 trường hợp thất bại Khối máu tụ-rau hình thành sau hút chửa trên là nhóm có khối máu tụ kích thước từ 3 – 4cm sẹo mổ lấy thai to hoặc gây băng huyết hoặc (11,8%) và đều thuộc nhóm hút lại buồng tử rong huyết kéo dài cần xử lý bằng các phương cung. Điều này có thể giải thích là do với những pháp ngoại khoa. Hút và nạo lại có ưu điểm dễ khối máu tụ có kích thước 3 - 4 cm vốn chiếm tỷ thực hiện nhưng hiệu quả không tuyệt đối. Soi lệ nhiều nhất và lại được hút. Những trường hợp buồng tử cung lấy bỏ khối máu tụ hiệu quả và khối máu tụ lớn chúng tôi đã lựa chọn phương cầm máu triệt để với điều kiện khối máu tụ pháp mổ mở để an toàn cho bệnh nhân. Vì vậy, không quá to và cơ tử cung không quá mỏng. kích thước của khối máu tụ có thể ảnh hưởng đến Phẫu thuật mổ mở giải quyết tốt các vấn đề do lựa chọn phương pháp điều trị nhiều hơn. khối máu tụ và rau nhưng là can thiệp xâm lấn Mối liên quan tăng sinh mạch máu và nên thay thế bằng phương pháp nội soi. kết quả điều trị: Trong 02 trường hợp điều trị TÀI LIỆU THAM KHẢO thất bại: cả 2 trường hợp đều có tăng sinh mạch 1. RussellMiller, Ilan E.Timor-Tritsch, (11,8%). CynthiaGyamfi-Bannerman (2020) SMFM consult Tỷ lệ thành công ở nhóm không tăng sinh serie 49: cesarean scar pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology Volume 222, mạch máu là 100%, cao hơn so với nhóm có Issue 5, Pages B2-B14 tăng sinh mạch máu với 88,2% thành công. Sự 2. Qian ZD, Weng Y, Du YJ,. (2017) Management khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY