MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại An Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố An Giang, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố An Giang là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố An Giang là 88.

2. Mã bưu chính 88 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 88 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 88 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố An Giang

Mã bưu chính tỉnh An Giang có 5 số là 88, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc An Giang sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 884140

Tên bưu cục: An Cư

Điện thoại: 02963768030

Địa chỉ: Sô´tổ 10, Ấp Phô Thi, Xã An Cư An Cư An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 880900

Tên bưu cục: An Giang

Điện thoại: 02963854529

Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 884100

Tên bưu cục: An Hảo

Điện thoại: 02963760098

Địa chỉ: Sô´tổ 6, Ấp An Hòa, Xã An Hảo An Hảo An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 882310

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02963837500

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Hòa An Hòa An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 884130

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02963875221

Địa chỉ: Sô´tổ 09, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883790

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02963826677

Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883700

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02963826764

Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883710

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 826799

Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị Trấn An Phú An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883721

Tên bưu cục: An Phú Số 01

Điện thoại: 526380

Địa chỉ: Sô´tổ 23, Ấp An Hòa, Xã Khánh An Khánh An An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883861

Tên bưu cục: An Phú Số 02

Điện thoại: 527077

Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp 1, Xã Phước Hưng Phước Hưng An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883751

Tên bưu cục: An Phú Số 03

Điện thoại: 812266

Địa chỉ: Sô´tổ 26, Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội Nhơn Hội An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883772

Tên bưu cục: An Phú Số 04

Điện thoại: 510998

Địa chỉ: Sô´tổ 2, Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883882

Tên bưu cục: An Phú Số 05

Điện thoại: 525010

Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp 1, Thị Trấn Long Bình Long Bình An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883782

Tên bưu cục: An Phú Số 06

Điện thoại: 525050

Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Sa Tô, Xã Khánh Bình Khánh Bình An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883783

Tên bưu cục: An Phú Số 07

Điện thoại: 525051

Địa chỉ: Sô´tổ 4, Ấp Tân Khánh, Thị Trấn Long Bình Long Bình An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883831

Tên bưu cục: An Phú Số 08

Điện thoại: 510699

Địa chỉ: Sô´tổ 12, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hội Đông Vĩnh Hội Đông An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883832

Tên bưu cục: An Phú Số 09

Điện thoại: 511087

Địa chỉ: Sô´tổ 22, Ấp 2, Xã Vĩnh Hội Đông Vĩnh Hội Đông An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883801

Tên bưu cục: An Phú Số 10

Điện thoại: 520029

Địa chỉ: Sô´tổ 9, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hữu Phú Hữu An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883701

Tên bưu cục: An Phú Số 11

Điện thoại: 511290

Địa chỉ: Sô´273, Đường Bạch Đằng, Thị Trấn An Phú An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883731

Tên bưu cục: An Phú Số 12

Điện thoại: 527150

Địa chỉ: Sô´tổ 38, Ấp 2, Xã Quốc Thái Quốc Thái An Giang

Xem chi tiết>>