MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Bắc Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 232730

Tên bưu cục: An Bá

Điện thoại: 02043886390

Địa chỉ: Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá An Bá Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 235450

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02043878681

Địa chỉ: Xóm Cầm, Xã An Dương An Dương Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 234190

Tên bưu cục: An Hà

Điện thoại: 02043880500

Địa chỉ: Thôn 13 Phố Bằng, Xã An Hà An Hà Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232560

Tên bưu cục: An Lạc

Điện thoại: 02043886471

Địa chỉ: Thôn Biểng, Xã An Lạc An Lạc Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232520

Tên bưu cục: An Lập

Điện thoại: 02043886391

Địa chỉ: Thôn Mặn, Xã An Lập An Lập Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 234940

Tên bưu cục: An Thượng

Điện thoại: 02043876055

Địa chỉ: Thôn Tân Vân, Xã An Thượng An Thượng Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 230000

Tên bưu cục: Bắc Giang

Điện thoại: 3823823/3851969

Địa chỉ: Sô´151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 230100

Tên bưu cục: Bắc Giang

Điện thoại: 02043854940

Địa chỉ: Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 230900

Tên bưu cục: Bắc Giang

Điện thoại: 02043854940

Địa chỉ: Sô´0, Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232200

Tên bưu cục: Bắc Lũng

Điện thoại: 02043885076

Địa chỉ: Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng Bắc Lũng Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 236790

Tên bưu cục: Bách Nhẫn

Điện thoại: 02043872510

Địa chỉ: Thôn Bách Nhẫn, Xã Hùng Sơn Hùng Sơn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 231950

Tên bưu cục: Bảo Đài

Điện thoại: 02043885237

Địa chỉ: Thôn Quê, Xã Bảo Đài Bảo Đài Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 231970

Tên bưu cục: Bảo Sơn

Điện thoại: 02043884822

Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn Bảo Sơn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 231080

Tên bưu cục: BCP Bắc Giang

Điện thoại: 02043854900

Địa chỉ: Sô´151, Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế Dĩnh Kế Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 231271

Tên bưu cục: Bến xe

Điện thoại: 02403859681

Địa chỉ: Đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 236270

Tên bưu cục: Bích Sơn

Điện thoại: 02043874969

Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Bích Sơn Bích Sơn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 233170

Tên bưu cục: Biển Động

Điện thoại: 02043891501

Địa chỉ: Khu phố Biển, Xã Biển Động Biển Động Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 233340

Tên bưu cục: Biên Sơn

Điện thoại: 02043883030

Địa chỉ: Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn Biên Sơn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232250

Tên bưu cục: Bình Sơn

Điện thoại: 02043893078

Địa chỉ: Thôn Làng, Xã Bình Sơn Bình Sơn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 235080

Tên bưu cục: Bố Hạ

Điện thoại: 02043877330

Địa chỉ: Khu phố Thống Nhất, Thị Trấn Bố Hạ Bố Hạ Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 235090

Tên bưu cục: Bố Hạ

Điện thoại: 02043877571

Địa chỉ: Thôn Đồng Quán, Xã Bố Hạ Bố Hạ Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232800

Tên bưu cục: Bồng Am

Điện thoại: 02043587013

Địa chỉ: Thôn Am, Xã Bồng Am Bồng Am Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232710

Tên bưu cục: Cẩm Đàn

Điện thoại: 02043886155

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn Cẩm Đàn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232320

Tên bưu cục: Cẩm Lý

Điện thoại: 02043885001

Địa chỉ: Thôn Trại Giữa, Xã Cẩm Lý Cẩm Lý Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 233480

Tên bưu cục: Cấm Sơn

Điện thoại: 02043792039

Địa chỉ: Thôn Bến, Xã Cấm Sơn Cấm Sơn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 234810

Tên bưu cục: Canh Nậu

Điện thoại: 02043830003

Địa chỉ: Bản Đồn, Xã Canh Nậu Canh Nậu Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 237220

Tên bưu cục: Cảnh Thụy

Điện thoại: 02043870495

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Cảnh Thụy Cảnh Thụy Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 235330

Tên bưu cục: Cao Thượng

Điện thoại: 02043878742

Địa chỉ: Thôn Phố Bùi, Xã Cao Thượng Cao Thượng Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 235720

Tên bưu cục: Cao Xá

Điện thoại: 02043878741

Địa chỉ: Thôn Hậu, Xã Cao Xá Cao Xá Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 234710

Tên bưu cục: Cầu Gồ

Điện thoại: 577638

Địa chỉ: Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ Cầu Gồ Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 237030

Tên bưu cục: Châu Minh

Điện thoại: 02043892196

Địa chỉ: Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh Châu Minh Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232680

Tên bưu cục: Chiên Sơn

Điện thoại: 02043886381

Địa chỉ: Thôn Chiên, Xã Chiên Sơn Chiên Sơn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 237345

Tên bưu cục: Chợ Quỳnh

Điện thoại: 02043762451

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn Quỳnh Sơn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232020

Tên bưu cục: Chợ Sàn

Điện thoại: 02043885101

Địa chỉ: Thôn Phố Sàn, Xã Phương Sơn Phương Sơn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232000

Tên bưu cục: Chu Điện

Điện thoại: 02043885264

Địa chỉ: Thôn Mẫu Sơn, Xã Chu Điện Chu Điện Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 232040

Tên bưu cục: Cương Sơn

Điện thoại: 02043884400

Địa chỉ: Thôn An Nguyễn, Xã Cương Sơn Cương Sơn Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 231520

Tên bưu cục: Đa Mai

Điện thoại: 02043524950

Địa chỉ: Thôn Đọ, Xã Đa Mai Đa Mai Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 235520

Tên bưu cục: Đại Hóa

Điện thoại: 02043634218

Địa chỉ: Thôn Đọ 1, Xã Đại Hoá Đại Hoá Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 234480

Tên bưu cục: Đại Lâm

Điện thoại: 02043836201

Địa chỉ: Khu phố Đại Lâm, Xã Đại Lâm Đại Lâm Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 236860

Tên bưu cục: Đại Thành

Điện thoại: 02043872707

Địa chỉ: Thôn Bảo Mản, Xã Đại Thành Đại Thành Bắc Giang

Xem chi tiết>>