MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bạc Liêu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Bạc Liêu, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Bạc Liêu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Bạc Liêu là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Bạc Liêu là 96.

2. Mã bưu chính 96 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 96 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Bạc Liêu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 96 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Bạc Liêu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Bạc Liêu

Mã bưu chính tỉnh Bạc Liêu có 5 số là 96, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Bạc Liêu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Bạc Liêu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Bạc Liêu sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 963030

Tên bưu cục: An Phúc

Điện thoại: 3842000

Địa chỉ: Ấp Cái Keo, Xã An Phúc An Phúc Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963000

Tên bưu cục: An Trạch

Điện thoại: 3617400

Địa chỉ: Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch An Trạch Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963395

Tên bưu cục: Ấp 15

Điện thoại: 710380

Địa chỉ: Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B Vĩnh Mỹ B Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963284

Tên bưu cục: Ấp 17

Điện thoại: 893897

Địa chỉ: Ấp 17, Xã Vĩnh Bình Vĩnh Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963285

Tên bưu cục: Ấp 18

Điện thoại: 893919

Địa chỉ: Ấp 18, Xã Vĩnh Bình Vĩnh Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961000

Tên bưu cục: Bà Triệu

Điện thoại: 829069

Địa chỉ: Sô´042A, Đường Bà Triệu, Phường 3 3 Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 960000

Tên bưu cục: Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.3953922

Địa chỉ: Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3 3 Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 960010

Tên bưu cục: Bạc Liêu

Điện thoại: 827682

Địa chỉ: Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3 3 Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961154

Tên bưu cục: Bắc Trần Huỳnh

Điện thoại: 953997

Địa chỉ: Sô´079, Đường Trần Huỳnh, Phường 1 1 Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963280

Tên bưu cục: Bàu Xàng

Điện thoại: 3893711

Địa chỉ: Ấp 18, Xã Vĩnh Bình Vĩnh Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961070

Tên bưu cục: BCP Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.3827683

Địa chỉ: Sô´20, Đường Trần Phú, Phường 3 3 Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 962902

Tên bưu cục: Bến Đá

Điện thoại: 840616

Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Gành Hào Gành Hào Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961200

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 820249

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1a, Phường 7 7 Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961152

Tên bưu cục: Cách Mạng

Điện thoại: 852333

Địa chỉ: Sô´59/295D, Đường Cách Mạng, Phường 1 1 Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963310

Tên bưu cục: Cái Cùng

Điện thoại: 3892411

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh Vĩnh Thịnh Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961610

Tên bưu cục: Cái Dầy

Điện thoại: 3830300

Địa chỉ: Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng Châu Hưng Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961584

Tên bưu cục: Cái Tràm A

Điện thoại: 822195

Địa chỉ: Ấp Cái Tràm A1, Xã Long Thạnh Long Thạnh Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963204

Tên bưu cục: Cái Tràm B

Điện thoại: 882149

Địa chỉ: Ấp Cái Tràm B - Khóm 1, Thị Trấn Hoà Bình Hoà Bình Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 963392

Tên bưu cục: Cẩm Tú

Điện thoại: 710363

Địa chỉ: Ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B Vĩnh Mỹ B Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961091

Tên bưu cục: Cao Văn Lầu

Điện thoại: 922955

Địa chỉ: Sô´258/22, Hẻm 3, Đường Cao Văn Lầu, Phường 5 5 Bạc Liêu

Xem chi tiết>>