MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Bình Thuận

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 801900

Tên bưu cục: Bắc Bình

Điện thoại: 02523860101

Địa chỉ: Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu Chợ Lầu Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801950

Tên bưu cục: Bắc Bình

Điện thoại: 02523861777

Địa chỉ: Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu Chợ Lầu Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801960

Tên bưu cục: Bắc Bình

Điện thoại: 02523861777

Địa chỉ: Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu Chợ Lầu Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802083

Tên bưu cục: Bắc Bình

Điện thoại: 648556

Địa chỉ: Tổ 1, Xã Phan Lâm Phan Lâm Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803480

Tên bưu cục: Bắc Ruộng

Điện thoại: 01233863844

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Bắc Ruộng Bắc Ruộng Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803481

Tên bưu cục: Bắc Ruộng 1

Điện thoại: 062891245

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Bắc Ruộng Gia Huynh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803486

Tên bưu cục: Bắc Ruộng 2

Điện thoại: 892105

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bắc Ruộng Bắc Ruộng Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802452

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 970013

Địa chỉ: Sô´190A, Đường Bạch Đằng ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa Phan Rí Cửa Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801430

Tên bưu cục: Bến Lội

Điện thoại: 0903479936

Địa chỉ: Sô´242, Đường 19/4, Phường Xuân An Xuân An Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801378

Tên bưu cục: Bến xe tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 830057

Địa chỉ: Đường Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh Phú Trinh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801486

Tên bưu cục: Bệnh Viện Tỉnh

Điện thoại: 822185

Địa chỉ: Thôn Xuân Tài, Xã Phong Nẫm Phong Nẫm Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802040

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 02523860889

Địa chỉ: Thôn An Lạc, Xã Bình An Bình An Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801001

Tên bưu cục: Bình Hưng 1

Điện thoại: 822677

Địa chỉ: Sô´17, Đường Tuyên Quang, Phường Bình Hưng Bình Hưng Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801051

Tên bưu cục: Bình Hưng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´116, Đường Võ Thị Sáu, Phường Bình Hưng Bình Hưng Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802191

Tên bưu cục: Bình Sơn

Điện thoại: 863167

Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân Bình Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802190

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 05253863399

Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân Bình Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804750

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 02523566400

Địa chỉ: Sô´86, Đường Nguyễn Trãi, Phường Bình Tân Bình Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804751

Tên bưu cục: Bình Tân 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Bình Tân Tân Bình Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804752

Tên bưu cục: Bình Tân 2

Điện thoại: 567144

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Bình Tân Bình Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804758

Tên bưu cục: Bình Tân 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´41, Khu phố Tân Long 1, Phường Bình Tân Tân Bình Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804764

Tên bưu cục: Bình Tân 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Bình Tân Bình Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804765

Tên bưu cục: Bình Tân 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´83, Khu phố 7, Phường Bình Tân Bình Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802660

Tên bưu cục: Bình Thạnh

Điện thoại: 02523856101

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 800900

Tên bưu cục: Bình Thuận

Điện thoại: 0252 3833926

Địa chỉ: Sô´19, Phố Khu Dân Cư, Đường Nguyễn Tất Thành-phường Bình Hưng, Phường Bình Hưng Bình Hưng Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804650

Tên bưu cục: Cảng Cá La Gi

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Phước Lộc Phước Lộc Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802430

Tên bưu cục: Chí Công

Điện thoại: 02523857101

Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công Chí Công Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802439

Tên bưu cục: Chí Công

Điện thoại: 3857101

Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công Chí Công Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802431

Tên bưu cục: Chí Công 1

Điện thoại: 857236

Địa chỉ: Thôn Hà Thủy 1, Xã Chí Công Chí Công Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 801901

Tên bưu cục: Chợ Lầu 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu Chợ Lầu Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803791

Tên bưu cục: Đa Kai

Điện thoại: 02523884489

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đa Kai Đa Kai Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803780

Tên bưu cục: Đa Kai 2

Điện thoại: 02523884489

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đa Kai Đa Kai Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802970

Tên bưu cục: Đa Mi

Điện thoại: 099262003

Địa chỉ: Thôn Đa Gu Ri, Xã Đa Mi Đa Mi Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804082

Tên bưu cục: Đại Lý 46

Điện thoại: 876680

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hoà, Xã Tân Nghĩa Tân Nghĩa Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802940

Tên bưu cục: Đông Giang

Điện thoại: 01662491658

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đông Giang Đông Giang Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803890

Tên bưu cục: Đông Hà

Điện thoại: 05253530400

Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà Đông Hà Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803894

Tên bưu cục: Đông Hà 1

Điện thoại: 062530619

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đông Hà Đông Hà Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803460

Tên bưu cục: Đồng Kho

Điện thoại: 02523881401

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đồng Kho Đồng Kho Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803466

Tên bưu cục: Đồng Kho 1

Điện thoại: 881903

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đồng Kho Đồng Kho Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 802950

Tên bưu cục: Đông Tiến

Điện thoại: ?0946707287

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đông Tiến Đông Tiến Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803442

Tên bưu cục: Đức Bình

Điện thoại: 889109

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đức Bình Đức Bình Bình Thuận

Xem chi tiết>>