MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cà Mau

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Cà Mau, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Cà Mau là 97.

2. Mã bưu chính 97 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Cà Mau

Mã bưu chính tỉnh Cà Mau có 5 số là 97, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Cà Mau sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 972949

Tên bưu cục: 19 Tháng 5

Điện thoại: 3883900

Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước Cái Nước Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971170

Tên bưu cục: An Xuyên

Điện thoại: 0944765735

Địa chỉ: Ấp Ô Rô, Xã An Xuyên An Xuyên Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971060

Tên bưu cục: Ba Tháng Hai

Điện thoại: 815303

Địa chỉ: Sô´13, Đường 3 tháng 2, Phường 5 Số 5 Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971000

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Phường 2 Số 2 Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973290

Tên bưu cục: Bào Sen

Điện thoại: 956350

Địa chỉ: Ấp Nam Chánh, Xã Ngọc Chánh Ngọc Chánh Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973070

Tên bưu cục: Bàu Dừa

Điện thoại: 0946368403

Địa chỉ: Ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng Thanh Tùng Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971050

Tên bưu cục: BC Phát TP Cà Mau

Điện thoại: 02903824824

Địa chỉ: Sô´5, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972256

Tên bưu cục: BĐVHX KHÁNH THUẬN

Điện thoại: 0913065275

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Khánh Thuận Khánh Thuận Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973702

Tên bưu cục: Bến Tàu

Điện thoại: 887166

Địa chỉ: Ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây Tân Hưng Tây Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971320

Tên bưu cục: Bến Tàu A

Điện thoại: 830020

Địa chỉ: Đường Lý Văn Lâm, Phường 1 Số 1 Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971350

Tên bưu cục: Bến Tàu B

Điện thoại: 830940-835245

Địa chỉ: Đường Trương Phùng Xuân, Phường 8 Số 8 Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973003

Tên bưu cục: Bến Tàu Đầm Dơi

Điện thoại: 858237

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971420

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 834994

Địa chỉ: Hẻm 120, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971705

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 02903506199

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Số 6 Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971890

Tên bưu cục: Biển Bạch

Điện thoại: 0947229680

Địa chỉ: Ấp Kinh 18, Xã Biển Bạch Biển Bạch Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971870

Tên bưu cục: Biển Bạch Đông

Điện thoại: 02903869260

Địa chỉ: Ấp Quyền Thiện, Xã Biển Bạch Đông Biển Bạch Đông Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972794

Tên bưu cục: Bưu cục Tân Hưng

Điện thoại: 770329

Địa chỉ: Ấp Cái Giếng, Xã Tân Hưng Tân Hưng Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 970000

Tên bưu cục: Cà Mau

Điện thoại: 02903836048

Địa chỉ: Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 970010

Tên bưu cục: Cà Mau

Điện thoại: 837614

Địa chỉ: Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 Số 5 Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973620

Tên bưu cục: Cái Đôi Vàm

Điện thoại:

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Cà Mau

Xem chi tiết>>