MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Cao Bằng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 272390

Tên bưu cục: An Lạc

Điện thoại: 01692866477

Địa chỉ: Xóm Cô Cam, Xã An Lạc An Lạc Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 275670

Tên bưu cục: Băc Hợp

Điện thoại: 01235390009

Địa chỉ: Xóm Bản Chang, Xã Bắc Hợp Bắc Hợp Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 274320

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 0974657067

Địa chỉ: Xóm Nà Luông, Xã Bạch Đằng Bạch Đằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271047

Tên bưu cục: Bằng Giang

Điện thoại: 0263858040

Địa chỉ: Khu phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276200

Tên bưu cục: Bảo Lạc

Điện thoại: 0206.3870.229

Địa chỉ: Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc Bảo Lạc Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276240

Tên bưu cục: Bảo Lạc

Điện thoại: 0206.3870.229

Địa chỉ: Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc Bảo Lạc Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276330

Tên bưu cục: Bảo Lạc

Điện thoại: 0206.3870.229

Địa chỉ: Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc Bảo Lạc Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276700

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 02063 885 108

Địa chỉ: Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân Mông Ân Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276740

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 02063 885 108

Địa chỉ: Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân Mông Ân Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276770

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 02063 885 108

Địa chỉ: Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân Mông Ân Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276340

Tên bưu cục: Bảo Toàn

Điện thoại: 0949264901

Địa chỉ: Xóm Bản Rùng, Xã Bảo Toàn Bảo Toàn Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271050

Tên bưu cục: BCP Trung Tâm

Điện thoại: 02063.855.887

Địa chỉ: Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 273810

Tên bưu cục: Bế Triều

Điện thoại: 0944071398

Địa chỉ: Xóm Pác Gà, Xã Bế Triều Bế Triều Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 274300

Tên bưu cục: Bình Dương

Điện thoại: 0906450882

Địa chỉ: Xóm Thin Tắng, Xã Bình Dương Bình Dương Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271540

Tên bưu cục: Bình Lăng

Điện thoại: 01205988271

Địa chỉ: Xóm Khung Lủng, Xã Bình Lăng Bình Lăng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 275480

Tên bưu cục: Bình Lãng

Điện thoại: 01275807396

Địa chỉ: Xóm Khuổi Heo, Xã Bình Lãng Bình Lãng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 274120

Tên bưu cục: Bình Long

Điện thoại: 01245155669

Địa chỉ: Xóm Thua Khau, Xã Bình Long Bình Long Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 275820

Tên bưu cục: Ca Thành

Điện thoại: 01246115686

Địa chỉ: Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành Ca Thành Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 277840

Tên bưu cục: Cách Linh

Điện thoại: 01658205334

Địa chỉ: Khu phố 1, Xã Cách Linh Cách Linh Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271780

Tên bưu cục: Cai Bộ

Điện thoại: 0942942246

Địa chỉ: Khu Phố Háng Cháu, Xã Cai Bộ Cai Bộ Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 274800

Tên bưu cục: Cải Viên

Điện thoại: 0988455306

Địa chỉ: Xóm Chông Mạ, Xã Cải Viên Cải Viên Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 275340

Tên bưu cục: Cần Yên

Điện thoại: 01248857468

Địa chỉ: Xóm Chợ Cũ, Xã Cần Yên Cần Yên Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 277360

Tên bưu cục: Canh Tân

Điện thoại: 0917864863

Địa chỉ: Xóm Đông Muổng, Xã Canh Tân Canh Tân Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 273030

Tên bưu cục: Cảnh Tiên

Điện thoại: 01256395514

Địa chỉ: Xóm Pác Rao, Xã Cảnh Tiên Cảnh Tiên Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 270900

Tên bưu cục: Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3852.470

Địa chỉ: Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 274220

Tên bưu cục: Cao Bình

Điện thoại: 02063.760.164

Địa chỉ: Khu Phố Cao Bình, Xã Hưng Đạo Hưng Đạo Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 273600

Tên bưu cục: Cao Chương

Điện thoại: 0988002605

Địa chỉ: Xóm Đỏng Vựt, Xã Cao Chương Cao Chương Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 272718

Tên bưu cục: Cao thăng

Điện thoại: 01274541356

Địa chỉ: Thôn Lũng Gùng, Xã Cao Thăng Cao Thăng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271740

Tên bưu cục: Chí Thảo

Điện thoại: 0964220471

Địa chỉ: Khu Nà Rạc, Xã Chí Thảo Chí Thảo Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 272760

Tên bưu cục: Chí Viễn

Điện thoại: 0917804710

Địa chỉ: Khu Pò Tấu, Xã Chí Viễn Chí Viễn Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271010

Tên bưu cục: Chợ Xanh

Điện thoại: 852277

Địa chỉ: Cụm Chợ Xanh, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271048

Tên bưu cục: Chợ Xanh

Điện thoại: 0263854146

Địa chỉ: Cụm Chợ Xanh, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 274370

Tên bưu cục: Chu Trinh

Điện thoại: 0123 352 5411

Địa chỉ: Xóm Cốc Cằng, Xã Chu Trinh Chu Trinh Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276250

Tên bưu cục: Cô Ba

Điện thoại: 01205.988.985

Địa chỉ: Xóm Nà Lủng, Xã Cô Ba Cô Ba Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 273540

Tên bưu cục: Cô Mười

Điện thoại: 0983909219

Địa chỉ: Xóm Cô Mười, Xã Cô Mười Cô Mười Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 272520

Tên bưu cục: Cô Ngân

Điện thoại: 01667751788

Địa chỉ: Xóm Bản Nha, Xã Cô Ngân Cô Ngân Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276325

Tên bưu cục: Cốc Pàng

Điện thoại: 01233663089

Địa chỉ: Xóm Nà Nộc, Xã Cốc Pàng Cốc Pàng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 274185

Tên bưu cục: công trừng

Điện thoại: 01258088321

Địa chỉ: Xóm Lũng Diểu, Xã Công Trừng Công Trừng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 275220

Tên bưu cục: Đa Thông

Điện thoại: 0916081358

Địa chỉ: Xóm Dẻ Rào, Xã Đa Thông Đa Thông Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 277970

Tên bưu cục: Đại Sơn

Điện thoại: 0949 418251

Địa chỉ: Xóm Bản Xóm, Xã Đại Sơn Đại Sơn Cao Bằng

Xem chi tiết>>