MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Đà Nẵng là 55.

2. Mã bưu chính 55 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng

Mã bưu chính tỉnh Đà Nẵng có 5 số là 55, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Đà Nẵng sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 554310

Tên bưu cục: [EMS] CPN Đà Nẵng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´171, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián Thạc Gián Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557940

Tên bưu cục: [EMS] CPN Đà Nẵng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung Khuê Trung Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557557

Tên bưu cục: [EMS] Phát Đà Nẵng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung Khuê Trung Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 558360

Tên bưu cục: [EMS] TMĐT Đà Nẵng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´868, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung Khuê Trung Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 550901

Tên bưu cục: [TW] T26

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang Thạch Thang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 550902

Tên bưu cục: [TW] T26

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang Thạch Thang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553460

Tên bưu cục: An Hải Bắc

Điện thoại: 848298

Địa chỉ: Sô´353, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553564

Tên bưu cục: An Hải Bắc

Điện thoại: 935373

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553320

Tên bưu cục: An Hải Đông

Điện thoại: 844929

Địa chỉ: Sô´191, Đường Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải Đông An Hải Đông Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553302

Tên bưu cục: An Hải Đông

Điện thoại: 985444

Địa chỉ: Sô´811, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Đông An Hải Đông Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553922

Tên bưu cục: An Hải Tây

Điện thoại: 946305

Địa chỉ: Sô´742, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Tây An Hải Tây Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553463

Tên bưu cục: An Hoà

Điện thoại: 916405

Địa chỉ: Sô´C2 lô số 3, Đường Khúc Hạo, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557408

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´D11 Lô 49, Khối An Hòa, Phường Khuê Trung Khuê Trung Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554960

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 0236.3722321

Địa chỉ: Sô´237, Đường Trường Chinh, Phường An Khê An Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556534

Tên bưu cục: An Lợi

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn An Lợi, Xã Hoà Ninh Hoà Ninh Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 553461

Tên bưu cục: An Nhơn

Điện thoại: 934417

Địa chỉ: Sô´527, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc An Hải Bắc Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554025

Tên bưu cục: An Thành

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´611, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Đông An Hải Đông Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556900

Tên bưu cục: An Thượng

Điện thoại: 836140

Địa chỉ: Sô´15, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Bắc Mỹ An Mỹ An Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556908

Tên bưu cục: An Thượng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´15, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Bắc Mỹ An Mỹ An Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556520

Tên bưu cục: Bà Nà

Điện thoại: 791503

Địa chỉ: Thôn An Lợi, Xã Hoà Ninh Hoà Ninh Đà Nẵng

Xem chi tiết>>