MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Đắk Lăk

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 636611

Tên bưu cục: 141 Nguyễn Tất Thành

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp Buôn Trấp Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631690

Tên bưu cục: 162 Phan Chu Trinh

Điện thoại: 3958146

Địa chỉ: Sô´162, Đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi Tân Lợi Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631356

Tên bưu cục: A Ma Jhao 2

Điện thoại: 864401

Địa chỉ: Sô´40, Đường Ama Hiao, Phường Tân Lập Tân Lập Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631133

Tên bưu cục: A Ma Khê 3

Điện thoại: 817201

Địa chỉ: Sô´206, Đường A Ma Khê, Phường Tự An Tự An Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631134

Tên bưu cục: A Ma Khê 3

Điện thoại: 817210

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tự An Tự An Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631301

Tên bưu cục: Ama Jhao 1

Điện thoại: 864143

Địa chỉ: Sô´41a, Đường Ama Hiao, Phường Tân Lập Tân Lập Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631103

Tên bưu cục: Ama Khê 1

Điện thoại: 859040

Địa chỉ: Sô´103, Đường A Ma khê, Phường Tự An Tự An Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631107

Tên bưu cục: Ama Khê 2

Điện thoại: 857833

Địa chỉ: Sô´01, Đường A Ma khê, Phường Tự An Tự An Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631102

Tên bưu cục: Bà Triệu

Điện thoại: 860600

Địa chỉ: Sô´33, Đường Bà Triệu, Phường Tự An Tự An Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631135

Tên bưu cục: Bà Triệu 2

Điện thoại: 840523

Địa chỉ: Sô´59, Đường Bà Triệu, Phường Tự An Tự An Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631136

Tên bưu cục: Bà Triệu 3

Điện thoại: 843200

Địa chỉ: Sô´70c, Đường Bà Triệu, Phường Tự An Tự An Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631137

Tên bưu cục: Bà Triệu 4

Điện thoại: 843400

Địa chỉ: Sô´70b, Đường Bà Triệu, Phường Tự An Tự An Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636044

Tên bưu cục: Bản Đôn 3

Điện thoại: 783210

Địa chỉ: Buôn Trí A, Xã KRông Na KRông Na Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636880

Tên bưu cục: Băng A Drênh

Điện thoại: 0262 3635401

Địa chỉ: Thôn Ea Bring, Xã Băng A Drênh Băng A Drênh Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631090

Tên bưu cục: BCP TP Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 0262 3860133

Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành Tân Thành Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633881

Tên bưu cục: Bệnh viên đa khoa huyện Ea Kar

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối 2A, Thị Trấn Ea Kar Ea Kar Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637662

Tên bưu cục: Bệnh viện đa khoa huyện Lăk

Điện thoại:

Địa chỉ: Ngõ 3, Đường Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Liên Sơn Liên Sơn Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636866

Tên bưu cục: Bình Hòa

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bình Hoà Bình Hoà Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635030

Tên bưu cục: Bình Thuận

Điện thoại: 0262 3536119

Địa chỉ: Thôn Bình Minh 1, Xã Bình Thuận Bình Thuận Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635054

Tên bưu cục: Bình Thuận 1

Điện thoại: 563295

Địa chỉ: Thôn Bình Thành 1, Xã Bình Thuận Bình Thuận Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635055

Tên bưu cục: Bình Thuận 2

Điện thoại: 563044

Địa chỉ: Thôn Bình Hòa 2, Xã Bình Thuận Bình Thuận Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637420

Tên bưu cục: Bông Krang

Điện thoại: 0262 3586387

Địa chỉ: Thôn Sân Bay, Xã Bông Krang Bông Krang Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636897

Tên bưu cục: Buôn Cốp 2

Điện thoại: 638000

Địa chỉ: Buôn Kốp 2, Xã Đray Sáp Đray Sáp Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635015

Tên bưu cục: Buôn Dlung 1

Điện thoại: 573646

Địa chỉ: Thôn Buôn Đlung 1a, Xã Ea Siên Ea Siên Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636060

Tên bưu cục: Buôn Đôn

Điện thoại: 0262 3789466

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà Tân Hoà Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636140

Tên bưu cục: Buôn Đôn

Điện thoại: 0262 3789466

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà Tân Hoà Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636000

Tên bưu cục: Buôn Đôn

Điện thoại: 0262 3789466

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà Tân Hoà Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636072

Tên bưu cục: Buôn Đôn 1

Điện thoại: 785071

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Hoà Tân Hoà Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636089

Tên bưu cục: Buôn Đôn 10

Điện thoại: 789900

Địa chỉ: Thôn 14, Xã Tân Hoà Tân Hoà Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636071

Tên bưu cục: Buôn Đôn 4

Điện thoại: 785071

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Hoà Tân Hoà Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636041

Tên bưu cục: Buôn Đôn 5

Điện thoại: 785214

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cuôr Knia Cuôr Knia Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636042

Tên bưu cục: Buôn Đôn 6

Điện thoại: 789860

Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer Ea Wer Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636014

Tên bưu cục: Buôn Đôn 7

Điện thoại: 789367

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Wer Ea Wer Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636015

Tên bưu cục: Buôn Đôn 8

Điện thoại: 789705

Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer Ea Wer Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636114

Tên bưu cục: Buôn Đôn 9

Điện thoại: 785328

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cuôr Knia Cuôr Knia Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 634701

Tên bưu cục: Buôn Hồ 1

Điện thoại: 871988

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 8, Thị Trấn Buôn Hồ An Lạc Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 634702

Tên bưu cục: Buôn Hồ 2

Điện thoại: 872663

Địa chỉ: Sô´259, Tổ Dân Phố 9, Thị Trấn Buôn Hồ An Lạc Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 634723

Tên bưu cục: Buôn Hồ 3

Điện thoại: 871189

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 18, Thị Trấn Buôn Hồ Thiện An Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636832

Tên bưu cục: Buôn Kốp

Điện thoại: 638585

Địa chỉ: Thôn Đrây Sáp, Xã Đray Sáp Đray Sáp Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 630000

Tên bưu cục: Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 0262 3852612

Địa chỉ: Sô´01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến Tân Tiến Đắk Lăk

Xem chi tiết>>