MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Nông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Đắk Nông, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Đắk Nông là 64.

2. Mã bưu chính 64 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Đắk Nông

Mã bưu chính tỉnh Đắk Nông có 5 số là 64, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Đắk Nông sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641020

Tên bưu cục: BCP TX Gia Nghĩa

Điện thoại: 02613544902

Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642157

Tên bưu cục: Buôn Choah

Điện thoại: 02613582618

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Buôn Choah Buôn Choah Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641129

Tên bưu cục: Bưu điện 23 tháng 3

Điện thoại: 02613547757

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641618

Tên bưu cục: C6

Điện thoại: 710194

Địa chỉ: Thôn Đắk Rol, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641399

Tên bưu cục: Cây Chanh

Điện thoại: 644303

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Tín Quảng Tín Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641854

Tên bưu cục: Chợ Bình Minh

Điện thoại: 744509

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk RLa Đắk RLa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641957

Tên bưu cục: Chợ Đak Sak

Điện thoại: 742929

Địa chỉ: Thôn Xuân Phong, Xã Đức Minh Đức Minh Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641149

Tên bưu cục: Chu Văn An

Điện thoại: 0501.546160

Địa chỉ: Đường Chu Văn An, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642400

Tên bưu cục: Cư Jút

Điện thoại: 02613882239

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Ea T'Ling Ea TLing Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642420

Tên bưu cục: Cư Jút

Điện thoại: 02613882239

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Ea T'Ling Ea TLing Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642570

Tên bưu cục: Cư Jút

Điện thoại: 02613882239

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Ea T'Ling Ea TLing Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642580

Tên bưu cục: Cư Knia

Điện thoại: 02613680372

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Knia Cư Knia Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642837

Tên bưu cục: Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1

Điện thoại: 02613707575

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Hoà Quảng Hoà Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641066

Tên bưu cục: Đại lý Bưu điện số 01

Điện thoại: 05013507555

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân Nghĩa Tân Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643002

Tên bưu cục: Đắk Buk So

Điện thoại: 648382

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643001

Tên bưu cục: Ðak Buk So

Điện thoại: 050.646588

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643003

Tên bưu cục: Đắk Buk So 1

Điện thoại: 646702

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643004

Tên bưu cục: Đăk Buk So 2

Điện thoại: 646703

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643006

Tên bưu cục: Đăk Buk So 4

Điện thoại: 0501.646601

Địa chỉ: Thôn Tuy Đức, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641860

Tên bưu cục: Đắk Gằn

Điện thoại: 02613744508

Địa chỉ: Thôn Sơn Thượng, Xã Đắk Gằn Đắk Gằn Đắk Nông

Xem chi tiết>>