MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Đắk Nông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641020

Tên bưu cục: BCP TX Gia Nghĩa

Điện thoại: 02613544902

Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642157

Tên bưu cục: Buôn Choah

Điện thoại: 02613582618

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Buôn Choah Buôn Choah Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641129

Tên bưu cục: Bưu điện 23 tháng 3

Điện thoại: 02613547757

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641618

Tên bưu cục: C6

Điện thoại: 710194

Địa chỉ: Thôn Đắk Rol, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641399

Tên bưu cục: Cây Chanh

Điện thoại: 644303

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Tín Quảng Tín Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641854

Tên bưu cục: Chợ Bình Minh

Điện thoại: 744509

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk RLa Đắk RLa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641957

Tên bưu cục: Chợ Đak Sak

Điện thoại: 742929

Địa chỉ: Thôn Xuân Phong, Xã Đức Minh Đức Minh Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641149

Tên bưu cục: Chu Văn An

Điện thoại: 0501.546160

Địa chỉ: Đường Chu Văn An, Phường Nghĩa Thành Nghĩa Thành Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642400

Tên bưu cục: Cư Jút

Điện thoại: 02613882239

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Ea T'Ling Ea TLing Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642420

Tên bưu cục: Cư Jút

Điện thoại: 02613882239

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Ea T'Ling Ea TLing Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642570

Tên bưu cục: Cư Jút

Điện thoại: 02613882239

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Ea T'Ling Ea TLing Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642580

Tên bưu cục: Cư Knia

Điện thoại: 02613680372

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Knia Cư Knia Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642837

Tên bưu cục: Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1

Điện thoại: 02613707575

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Hoà Quảng Hoà Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641066

Tên bưu cục: Đại lý Bưu điện số 01

Điện thoại: 05013507555

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân Nghĩa Tân Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643002

Tên bưu cục: Đắk Buk So

Điện thoại: 648382

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643001

Tên bưu cục: Ðak Buk So

Điện thoại: 050.646588

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643003

Tên bưu cục: Đắk Buk So 1

Điện thoại: 646702

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643004

Tên bưu cục: Đăk Buk So 2

Điện thoại: 646703

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643006

Tên bưu cục: Đăk Buk So 4

Điện thoại: 0501.646601

Địa chỉ: Thôn Tuy Đức, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641860

Tên bưu cục: Đắk Gằn

Điện thoại: 02613744508

Địa chỉ: Thôn Sơn Thượng, Xã Đắk Gằn Đắk Gằn Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641873

Tên bưu cục: Đăk Gền 1

Điện thoại: 744599

Địa chỉ: Buôn Đắk Gằn, Xã Đắk Gằn Đắk Gằn Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642790

Tên bưu cục: Đăk Glong

Điện thoại: 02613540425

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642810

Tên bưu cục: Đăk Glong

Điện thoại: 02613540425

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642700

Tên bưu cục: Đăk Glong

Điện thoại: 02613540425

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê Quảng Khê Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642710

Tên bưu cục: Ðak Ha

Điện thoại: 02613540355

Địa chỉ: Thôn I, Xã Đắk Ha Đắk Ha Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642113

Tên bưu cục: Đăk Mâm

Điện thoại: 02613584802

Địa chỉ: Thôn 8, Thị Trấn Đắk Mâm Đắk Mâm Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642112

Tên bưu cục: Đắk Mâm

Điện thoại: 582802

Địa chỉ: Thôn Zoc Linh, Thị Trấn Đắk Mâm Đắk Mâm Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642060

Tên bưu cục: Ðak Mil

Điện thoại: 02613741876

Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641900

Tên bưu cục: Ðak Mil

Điện thoại: 02613741876

Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641800

Tên bưu cục: Ðak Mil

Điện thoại: 02613741876

Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642005

Tên bưu cục: Đăk Mil 1

Điện thoại: 740299

Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642004

Tên bưu cục: Đak Mil 10

Điện thoại: 750355

Địa chỉ: Tổ Dân phố 11, Thị Trấn Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642003

Tên bưu cục: Đak Mil 11

Điện thoại: 750356

Địa chỉ: Tổ Dân phố 12, Thị Trấn Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641898

Tên bưu cục: Đak Mil 12

Điện thoại: 750357

Địa chỉ: Thôn 11b, Xã Đắk Lao Đắk Lao Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641897

Tên bưu cục: Đak Mil 13

Điện thoại: 750358

Địa chỉ: Thôn 11a, Xã Đắk Lao Đắk Lao Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641896

Tên bưu cục: Đak Mil 14

Điện thoại: 750359

Địa chỉ: Thôn 10a, Xã Đắk Lao Đắk Lao Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642009

Tên bưu cục: Đăk Mil 15

Điện thoại: 750555

Địa chỉ: Tổ Dân phố 11, Thị Trấn Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641899

Tên bưu cục: Đăk Mil 16

Điện thoại: 751103

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Lao Đắk Lao Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641998

Tên bưu cục: Đak Mil 2

Điện thoại: 741671

Địa chỉ: Sô´TĐoàn 301, Khối Các Cơ Quan, Thị Trấn Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642006

Tên bưu cục: Đăk Mil 4

Điện thoại: 741678

Địa chỉ: Tổ Dân phố 2, Thị Trấn Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>