MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Điện Biên, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Điện Biên.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Điện Biên là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Điện Biên là 38.

2. Mã bưu chính 38 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 38 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Điện Biên.

Ngoài ra, Mã bưu chính 38 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Điện Biên.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Điện Biên

Mã bưu chính tỉnh Điện Biên có 5 số là 38, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Điện Biên, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Điện Biên sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 382820

Tên bưu cục: Ẳng Cang

Điện thoại: 0904590012

Địa chỉ: Bản Kéo, Xã Ẳng Cang Ẳng Cang Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 382870

Tên bưu cục: Ẳng Nưa

Điện thoại: 0977602581

Địa chỉ: Bản Tin Tốc, Xã Ẳng Nưa Ẳng Nưa Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 382890

Tên bưu cục: Ẳng Tở

Điện thoại: 0904590124

Địa chỉ: Bản Cha Cuông, Xã Ẳng Tở Ẳng Tở Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 381830

Tên bưu cục: Bản Phủ

Điện thoại: 02303821172

Địa chỉ: Bản Phiêng Cá, Xã Noong Hẹt Noong Hẹt Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 383920

Tên bưu cục: Bản Toong

Điện thoại: 852491

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Na Lay Na Lay Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 382920

Tên bưu cục: Búng Lao

Điện thoại: 02153868789

Địa chỉ: Bản Quyết Tiến, Xã Búng Lao Búng Lao Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 381200

Tên bưu cục: C13

Điện thoại: 824441

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Thanh Trường Thanh Trường Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 384100

Tên bưu cục: Chà Cang

Điện thoại: 099223204

Địa chỉ: Bản Mới, Xã Chà Cang Chà Cang Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 385320

Tên bưu cục: Chà Cang

Điện thoại: 0911189982

Địa chỉ: Bản Mới, Xã Chà Cang Chà Cang Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 385330

Tên bưu cục: Chà Nưa

Điện thoại: 01292052248

Địa chỉ: Bản Pó Có, Xã Chà Nưa Chà Nưa Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 383410

Tên bưu cục: Chà Nưa

Điện thoại: 099423004

Địa chỉ: Bản Pó Có, Xã Chà Nưa Chà Nưa Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 383430

Tên bưu cục: Chà Tở

Điện thoại: 099423012

Địa chỉ: Bản Nà Pẩu, Xã Chà Tở Chà Tở Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 385340

Tên bưu cục: Chà Tở

Điện thoại: 0941030484

Địa chỉ: Bản Nà Pẩu, Xã Chà Tở Chà Tở Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 383000

Tên bưu cục: Chiềng Sinh

Điện thoại: 01275847244

Địa chỉ: Bản Ta Cơn, Xã Chiềng Sinh Chiềng Sinh Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 382300

Tên bưu cục: Chiềng Sơ

Điện thoại: 0968554757

Địa chỉ: Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ Chiềng Sơ Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 381400

Tên bưu cục: Điện Biên

Điện thoại: 02153924159

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Mường Thanh Mường Thanh Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 381480

Tên bưu cục: Điện Biên

Điện thoại: 02153925759

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Mường Thanh Mường Thanh Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 381670

Tên bưu cục: Điện Biên

Điện thoại: 02153925759

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Mường Thanh Mường Thanh Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 382000

Tên bưu cục: Điện Biên Đông

Điện thoại: 02153891111

Địa chỉ: Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông Điện Biên Đông Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 382030

Tên bưu cục: Điện Biên Đông

Điện thoại: 02153891234

Địa chỉ: Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông Điện Biên Đông Điện Biên

Xem chi tiết>>