MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Gia Lai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 601890

Tên bưu cục: A Dớk

Điện thoại: 02693898606

Địa chỉ: Làng Bi Ởng, Xã A Dơk A Dơk Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602170

Tên bưu cục: A Yun

Điện thoại: 3795001

Địa chỉ: Thôn 1, Xã A Yun A Yun Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602400

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 02693832200

Địa chỉ: Sô´583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn Tây Sơn Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602452

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 532209

Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Phường An Bình An Bình Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602530

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 02693832200

Địa chỉ: Sô´583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn Tây Sơn Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602550

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 02693832200

Địa chỉ: Sô´583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn Tây Sơn Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601431

Tên bưu cục: An Mỹ

Điện thoại: 861660

Địa chỉ: Thôn 3, Xã An Phú An Phú Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601444

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02693.755854

Địa chỉ: Thôn 5, Xã An Phú An Phú Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601430

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 861632

Địa chỉ: Thôn 1, Xã An Phú An Phú Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601445

Tên bưu cục: An Phú 2

Điện thoại: 755915

Địa chỉ: Thôn 5, Xã An Phú An Phú Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 606510

Tên bưu cục: An Thành

Điện thoại: 3738214

Địa chỉ: Thôn 3, Xã An Thành An Thành Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 606511

Tên bưu cục: An Thành

Điện thoại: 838405

Địa chỉ: Thôn 4, Xã An Thành An Thành Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605810

Tên bưu cục: An Trung

Điện thoại: 835497

Địa chỉ: Thôn 6, Xã An Trung An Trung Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605701

Tên bưu cục: Anh Hùng Núp

Điện thoại: 835838

Địa chỉ: Sô´54, Đường Anh Hùng Núp, Thị Trấn Kông Chro Kông Chro Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604701

Tên bưu cục: Âu Cơ

Điện thoại: 885942

Địa chỉ: Sô´962, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604790

Tên bưu cục: Ayun

Điện thoại: 884309

Địa chỉ: Làng Tung Ke 1, Xã A Yun A Yun Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605470

Tên bưu cục: Ayun Pa

Điện thoại: 02693852452

Địa chỉ: Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605300

Tên bưu cục: Ayun Pa

Điện thoại: 02693852452

Địa chỉ: Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605360

Tên bưu cục: Ayun Pa

Điện thoại: 02693852452

Địa chỉ: Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605149

Tên bưu cục: Bar Măih

Điện thoại: 863985

Địa chỉ: Làng Phăm Klăn 2, Xã Bar Măih Bar Măih Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604300

Tên bưu cục: Bàu Cạn

Điện thoại: 843802

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Bàu Cạn Bàu Cạn Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604307

Tên bưu cục: Bàu Cạn

Điện thoại: 02693889840

Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Bàu Cạn Bàu Cạn Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 607240

Tên bưu cục: BCP Chư Pứh

Điện thoại: 02693850175

Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị Trấn Nhơn Hoà Nhơn Hoà Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 603801

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 848285

Địa chỉ: Đường Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty Chư Ty Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601394

Tên bưu cục: Bến xe Đức Long

Điện thoại: 748084

Địa chỉ: Sô´43, Đường Lý Nam Đế, Phường Trà Bá Trà Bá Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601372

Tên bưu cục: Bến Xe Liên Tỉnh

Điện thoại: 872194

Địa chỉ: Sô´34, Đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá Trà Bá Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601396

Tên bưu cục: Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng, Phường Trà Bá Trà Bá Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601160

Tên bưu cục: Biển Hồ

Điện thoại: 02693825182

Địa chỉ: Sô´664, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế Yên Thế Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601163

Tên bưu cục: Biển Hồ

Điện thoại: 865309

Địa chỉ: Tổ 12, Phương Yên Thế Yên Thế Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601120

Tên bưu cục: Biển Hồ 2

Điện thoại: 02693863149

Địa chỉ: Sô´19, Đường NGÔ QUYỀN, Xã Biển Hồ Biển Hồ Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601170

Tên bưu cục: Biển Hồ 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´799, Đường Phạm Văn Đồng, Phương Yên Thế Yên Thế Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601132

Tên bưu cục: Biển Hồ 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Biển Hồ Biển Hồ Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604330

Tên bưu cục: Bình Giáo

Điện thoại: 843800

Địa chỉ: Thôn Tân Lạc, Xã Bình Giáo Bình Giáo Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605310

Tên bưu cục: Bình Lợi

Điện thoại: 657425

Địa chỉ: Sô´478, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn A Yun Pa Đoàn Kết Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604810

Tên bưu cục: Bờ Ngoong

Điện thoại: 884501

Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Bờ Ngoong Bờ Ngoong Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602492

Tên bưu cục: Bùi Thị Xuân

Điện thoại: 833832

Địa chỉ: Sô´63, Đường Bùi Thị Xuân, Phường An Phú An Phú Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 607260

Tên bưu cục: Bưu cục cấp 2 Chư Pưh

Điện thoại: 02693850175

Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị Trấn Nhơn Hoà Nhơn Hoà Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 600900

Tên bưu cục: Bưu cục hệ 1

Điện thoại: 02693719349

Địa chỉ: Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn Tây Sơn Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 600100

Tên bưu cục: Bưu cục Khai thác cấp 1 Pleiku

Điện thoại: 02693824027

Địa chỉ: Sô´150, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring Ia Kring Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601150

Tên bưu cục: Bưu cục phát Pleiku

Điện thoại: 02693873412

Địa chỉ: Sô´150, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring Ia Kring Gia Lai

Xem chi tiết>>