MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Hà Nam, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Hà Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Hà Nam là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Hà Nam là 40.

2. Mã bưu chính 40 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 40 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Hà Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 40 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Hà Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Hà Nam

Mã bưu chính tỉnh Hà Nam có 5 số là 40, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Hà Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Hà Nam sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 404100

Tên bưu cục: An Đổ

Điện thoại: 02263868715

Địa chỉ: Thôn Nguyễn, Xã An Đổ An Đổ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 404220

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02263.869.053

Địa chỉ: Thôn Đô Hai, Xã An Lão An Lão Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 404221

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02263868709

Địa chỉ: Thôn Bói Thủy, Xã An Lão An Lão Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403820

Tên bưu cục: An Mỹ

Điện thoại: 02263861707

Địa chỉ: Thôn Hòa Trung, Xã An Mỹ An Mỹ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403880

Tên bưu cục: An Ninh

Điện thoại: 02263725320

Địa chỉ: Thôn 2, Xã An Ninh An Ninh Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403840

Tên bưu cục: An Nội

Điện thoại: 02263865107

Địa chỉ: Thôn Đội, Xã An Nội An Nội Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403841

Tên bưu cục: An Nội

Điện thoại: 02263865209

Địa chỉ: Thôn Trại Cầu, Xã An Nội An Nội Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401000

Tên bưu cục: Ba Đa

Điện thoại: 855242

Địa chỉ: Sô´68, Đường Lê Hoàn, Phường Quang Trung Quang Trung Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403060

Tên bưu cục: Ba Sao

Điện thoại: 02263531887

Địa chỉ: Xóm 4, Thị Trấn Ba Sao Ba Sao Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403061

Tên bưu cục: Ba Sao

Điện thoại: 02263531376

Địa chỉ: Xóm 6, Thị Trấn Ba Sao Ba Sao Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401561

Tên bưu cục: Bắc Lý

Điện thoại: 02263879736

Địa chỉ: Thôn Nội Dối, Xã Bắc Lý Bắc Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 402430

Tên bưu cục: Bạch Thượng

Điện thoại: 0226830069

Địa chỉ: Thôn Nhất, Xã Bạch Thượng Bạch Thượng Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401050

Tên bưu cục: BCP Hà Nam

Điện thoại: 02263853451

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Quang Trung Quang Trung Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401110

Tên bưu cục: Biên Hòa

Điện thoại: 854676

Địa chỉ: Sô´56, Đường Biên Hòa, Phường Minh Khai Minh Khai Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403800

Tên bưu cục: Bình Lục

Điện thoại: 02263860007

Địa chỉ: Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ Bình Mỹ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403810

Tên bưu cục: Bình Lục

Điện thoại: 02263860007

Địa chỉ: Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ Bình Mỹ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403910

Tên bưu cục: Bình Lục

Điện thoại: 02263860007

Địa chỉ: Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ Bình Mỹ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403990

Tên bưu cục: Bình Nghĩa

Điện thoại: 02263861702

Địa chỉ: Xóm 3 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa Bình Nghĩa Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403860

Tên bưu cục: Bồ Đề

Điện thoại: 02263724321

Địa chỉ: Thôn Vòng Hoàng, Xã Bồ Đề Bồ Đề Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403830

Tên bưu cục: Bối Cầu

Điện thoại: 02263865408

Địa chỉ: Thôn Bối Cầu, Xã Bối Cầu Bối Cầu Hà Nam

Xem chi tiết>>