MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Hà Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 404100

Tên bưu cục: An Đổ

Điện thoại: 02263868715

Địa chỉ: Thôn Nguyễn, Xã An Đổ An Đổ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 404220

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02263.869.053

Địa chỉ: Thôn Đô Hai, Xã An Lão An Lão Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 404221

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02263868709

Địa chỉ: Thôn Bói Thủy, Xã An Lão An Lão Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403820

Tên bưu cục: An Mỹ

Điện thoại: 02263861707

Địa chỉ: Thôn Hòa Trung, Xã An Mỹ An Mỹ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403880

Tên bưu cục: An Ninh

Điện thoại: 02263725320

Địa chỉ: Thôn 2, Xã An Ninh An Ninh Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403840

Tên bưu cục: An Nội

Điện thoại: 02263865107

Địa chỉ: Thôn Đội, Xã An Nội An Nội Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403841

Tên bưu cục: An Nội

Điện thoại: 02263865209

Địa chỉ: Thôn Trại Cầu, Xã An Nội An Nội Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401000

Tên bưu cục: Ba Đa

Điện thoại: 855242

Địa chỉ: Sô´68, Đường Lê Hoàn, Phường Quang Trung Quang Trung Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403060

Tên bưu cục: Ba Sao

Điện thoại: 02263531887

Địa chỉ: Xóm 4, Thị Trấn Ba Sao Ba Sao Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403061

Tên bưu cục: Ba Sao

Điện thoại: 02263531376

Địa chỉ: Xóm 6, Thị Trấn Ba Sao Ba Sao Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401561

Tên bưu cục: Bắc Lý

Điện thoại: 02263879736

Địa chỉ: Thôn Nội Dối, Xã Bắc Lý Bắc Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 402430

Tên bưu cục: Bạch Thượng

Điện thoại: 0226830069

Địa chỉ: Thôn Nhất, Xã Bạch Thượng Bạch Thượng Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401050

Tên bưu cục: BCP Hà Nam

Điện thoại: 02263853451

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Quang Trung Quang Trung Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401110

Tên bưu cục: Biên Hòa

Điện thoại: 854676

Địa chỉ: Sô´56, Đường Biên Hòa, Phường Minh Khai Minh Khai Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403800

Tên bưu cục: Bình Lục

Điện thoại: 02263860007

Địa chỉ: Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ Bình Mỹ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403810

Tên bưu cục: Bình Lục

Điện thoại: 02263860007

Địa chỉ: Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ Bình Mỹ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403910

Tên bưu cục: Bình Lục

Điện thoại: 02263860007

Địa chỉ: Tiểu Khu Bình Thắng, Thị Trấn Bình Mỹ Bình Mỹ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403990

Tên bưu cục: Bình Nghĩa

Điện thoại: 02263861702

Địa chỉ: Xóm 3 Cát Lại, Xã Bình Nghĩa Bình Nghĩa Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403860

Tên bưu cục: Bồ Đề

Điện thoại: 02263724321

Địa chỉ: Thôn Vòng Hoàng, Xã Bồ Đề Bồ Đề Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403830

Tên bưu cục: Bối Cầu

Điện thoại: 02263865408

Địa chỉ: Thôn Bối Cầu, Xã Bối Cầu Bối Cầu Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403450

Tên bưu cục: Cầu Gừng

Điện thoại: 880200

Địa chỉ: Thôn Mậu Chử, Xã Thanh Hà Thanh Hà Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401560

Tên bưu cục: Cầu Không

Điện thoại: 02263879695

Địa chỉ: Thôn Văn An, Xã Bắc Lý Bắc Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403340

Tên bưu cục: Cầu Nga

Điện thoại: 02263887145

Địa chỉ: Thôn Nga Bắc, Xã Liêm Thuận Liêm Thuận Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401610

Tên bưu cục: Chân Lý

Điện thoại: 02263648548

Địa chỉ: Thôn Chẹm Khê, Xã Chân Lý Chân Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401611

Tên bưu cục: Chân Lý

Điện thoại: 02263648119

Địa chỉ: Thôn Đồng Yên, Xã Chân Lý Chân Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 402380

Tên bưu cục: Châu Giang

Điện thoại: 02263830275

Địa chỉ: Thôn Du My, Xã Châu Giang Châu Giang Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 402381

Tên bưu cục: Châu Giang

Điện thoại: 02263830023

Địa chỉ: Thôn Đông Ngoại, Xã Châu Giang Châu Giang Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401170

Tên bưu cục: Châu Sơn

Điện thoại: 02263855149

Địa chỉ: Sô´chưa có SN, Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401300

Tên bưu cục: Châu Sơn

Điện thoại: 855148

Địa chỉ: Thôn Ngô Gia Khảm, Phường Châu Sơn Châu Sơn Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 402600

Tên bưu cục: Châu Sơn

Điện thoại: 02263838234

Địa chỉ: Thôn Lê Xá, Xã Châu Sơn Châu Sơn Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401750

Tên bưu cục: Chính Lý

Điện thoại: 02263874696

Địa chỉ: Thôn Chính Lý, Xã Chính Lý Chính Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401751

Tên bưu cục: Chính Lý

Điện thoại: 02263874033

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Chính Lý Chính Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 402000

Tên bưu cục: Chợ Chanh

Điện thoại: 02263876757

Địa chỉ: Thôn Chanh, Xã Nhân Mỹ Nhân Mỹ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403890

Tên bưu cục: Chợ Chủ

Điện thoại: 02263723101

Địa chỉ: Đội 11, Xã Ngọc Lũ Ngọc Lũ Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 404200

Tên bưu cục: Chợ Giằm

Điện thoại: 02263868602

Địa chỉ: Thôn Tiêu Hạ, Xã Tiêu Động Tiêu Động Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 404040

Tên bưu cục: Chợ Sông

Điện thoại: 02263870603

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Tràng An Tràng An Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 402340

Tên bưu cục: Chuyên Mỹ

Điện thoại: 02263830635

Địa chỉ: Thôn Điện Biên, Xã Chuyên Ngoại Chuyên Ngoại Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 402341

Tên bưu cục: Chuyên Ngoại

Điện thoại: 02263830059

Địa chỉ: Thôn Lỗ Hà, Xã Chuyên Ngoại Chuyên Ngoại Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401720

Tên bưu cục: Công Lý

Điện thoại: 02263871970

Địa chỉ: Thôn Mạc Hạ, Xã Công Lý Công Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 402860

Tên bưu cục: Đại Cương

Điện thoại: 02263826022

Địa chỉ: Thôn Thịnh Đại, Xã Đại Cương Đại Cương Hà Nam

Xem chi tiết>>