MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Hà Nội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 122160

Tên bưu cục: [EMS] BCP Cầu Giấy

Điện thoại: 0432123352

Địa chỉ: Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa Trung Hòa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 122045

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Cầu Giấy

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa Trung Hòa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116765

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Đống Đa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111670

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Hồng Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116965

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 117140

Tên bưu cục: [EMS] BCP Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: xxxxxx

Tên bưu cục: [EMS] BCP Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115545

Tên bưu cục: [EMS] Cát Linh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´19, Phố Cát Linh, Phường Cát Linh Cát Linh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115070

Tên bưu cục: [EMS] Đống Đa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115080

Tên bưu cục: [EMS] Đống Đa

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt Trung Liệt Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 117130

Tên bưu cục: [EMS] GD Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100043

Tên bưu cục: [EMS] Giao dịch Tân Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 101006

Tên bưu cục: [EMS] Giao dịch Tân Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh Xuân Đỉnh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 141010

Tên bưu cục: [EMS] Hà Nội EMSQT NDD

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú Minh Phú Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110040

Tên bưu cục: [EMS] Hồng Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110050

Tên bưu cục: [EMS] Hồng Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân Phúc Tân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140713

Tên bưu cục: [EMS] Kho chờ thuế

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140711

Tên bưu cục: [EMS] Kho hải quan

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140714

Tên bưu cục: [EMS] Kho soi máy

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140712

Tên bưu cục: [EMS] Kiểm hóa

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 139050

Tên bưu cục: [EMS] Logistic Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140710

Tên bưu cục: [EMS] Quốc tế (Chuyển hoàn)

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140709

Tên bưu cục: [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn)

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 140708

Tên bưu cục: [EMS] Quốc Tế đến

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh Phú Minh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 110170

Tên bưu cục: [EMS] Tràng Tiền

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền Tràng Tiền Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100901

Tên bưu cục: [TW] GD cục BĐTW Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên Điện Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100902

Tên bưu cục: [TW] KT cục BĐTW Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´175, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên Điện Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 136077

Tên bưu cục: 1-5

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 53, Thị Trấn Đông Anh Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 136078

Tên bưu cục: 382

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´47, Tổ 45, Thị Trấn Đông Anh Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 118101

Tên bưu cục: 389 phố Kim Mã

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´389, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh Ngọc Khánh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125342

Tên bưu cục: Ái Mộ

Điện thoại: 8722829

Địa chỉ: Sô´118/38, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề Bồ Đề Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124748

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 37167116

Địa chỉ: Sô´75, Phố An Dương, Phường Yên Phụ Yên Phụ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124751

Tên bưu cục: An Dương 1

Điện thoại: 37169302

Địa chỉ: Sô´66, Phố An Dương, Phường Yên Phụ Yên Phụ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 139504

Tên bưu cục: An Linh

Điện thoại:

Địa chỉ: Dãy nhà A, Khu tập thể nhà máy Z117, Xã Đông Xuân Đông Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 157674

Tên bưu cục: An Mỹ

Điện thoại: 01205939772

Địa chỉ: Thôn Đoan Nữ (Đội 4 đến Đội7), Xã An Mỹ An Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 157810

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02433506430

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đồi Dùng: Đội 7, Xã An Phú An Phú Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 131029

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Trâu Quỳ Trâu Quỳ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 153140

Tên bưu cục: An Thượng

Điện thoại: 651400

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng An Thượng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 157790

Tên bưu cục: An Tiến

Điện thoại: 02433506475

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hiền Lương: Đội 4, Xã An Tiến An Tiến Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 139014

Tên bưu cục: Anh Ngữ QTế

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>