MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Hải Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 173641

Tên bưu cục: Ái Quốc 2

Điện thoại: 751357

Địa chỉ: Thôn Tiền Trung, Xã Ái Quốc Ái Quốc Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173460

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 01239523302

Địa chỉ: Thôn An Đông, Xã An Bình An Bình Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172370

Tên bưu cục: An Châu

Điện thoại: 01299632891

Địa chỉ: Thôn Tiền, Xã An Châu An Châu Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 176230

Tên bưu cục: An Đức

Điện thoại: 02203569600

Địa chỉ: Thôn Vân Cầu, Xã An Đức An Đức Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174520

Tên bưu cục: An Lạc

Điện thoại: 02203888100

Địa chỉ: Thôn Bờ Đa, Xã An Lạc An Lạc Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173410

Tên bưu cục: An Lâm

Điện thoại: 0942250523

Địa chỉ: Thôn An Lương, Xã An Lâm An Lâm Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172850

Tên bưu cục: An Lương

Điện thoại: 0947116599

Địa chỉ: Thôn An Lại, Xã An Lương An Lương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173801

Tên bưu cục: An Lưu 2

Điện thoại: 0220822299

Địa chỉ: Khu phố Vinh Quang, Thị Trấn Kinh Môn Kinh Môn Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173960

Tên bưu cục: An Phụ

Điện thoại: 0945205637

Địa chỉ: Thôn Hòe Trì, Xã An Phụ An Phụ Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173880

Tên bưu cục: An Sinh

Điện thoại: 01297043991

Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên 1, Xã An Sinh An Sinh Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173560

Tên bưu cục: An Sơn

Điện thoại: 0942254172

Địa chỉ: Thôn Cõi, Xã An Sơn An Sơn Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 176790

Tên bưu cục: An Thanh

Điện thoại: 01639520688

Địa chỉ: Thôn Thanh Kỳ, Xã An Thanh An Thanh Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174336

Tên bưu cục: Bắc An

Điện thoại: 0912015992

Địa chỉ: Thôn Cổ Mệnh, Xã Bắc An Bắc An Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173920

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 0961018879

Địa chỉ: Thôn Đại Uyên, Xã Bạch Đằng Bạch Đằng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171110

Tên bưu cục: BCP Hải Dương

Điện thoại: 02203852430

Địa chỉ: Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu Ngọc Châu Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171911

Tên bưu cục: Bến Hàn 16

Điện thoại: 830980

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 5 A, Phường Cẩm Thượng Cẩm Thượng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174300

Tên bưu cục: Bến Tắm

Điện thoại: 02203887101

Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Phường Bến Tắm Bến Tắm Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173260

Tên bưu cục: Bình Dân

Điện thoại: 0976782796

Địa chỉ: Thôn Phát Minh, Xã Bình Dân Bình Dân Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 175100

Tên bưu cục: Bình Giang

Điện thoại: 02203777112

Địa chỉ: Khu 1 ( Đường Điện Biên ), Thị Trấn Kẻ Sặt Kẻ Sặt Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 175120

Tên bưu cục: Bình Giang

Điện thoại: 02203777112

Địa chỉ: Khu 1 ( Đường Điện Biên ), Thị Trấn Kẻ Sặt Kẻ Sặt Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 175310

Tên bưu cục: Bình Giang

Điện thoại: 02203777112

Địa chỉ: Khu 1 ( Đường Điện Biên ), Thị Trấn Kẻ Sặt Kẻ Sặt Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171734

Tên bưu cục: Bình Hàn Số 11

Điện thoại: 832319

Địa chỉ: Đường Đinh văn Tả, Phường Bình Hàn Bình Hàn Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 176540

Tên bưu cục: Bình Lãng

Điện thoại: 0917094289

Địa chỉ: Thôn Thwợng Hải, Xã Bình Lãng Bình Lãng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 175250

Tên bưu cục: Bình Xuyên

Điện thoại: 0941103016

Địa chỉ: Thôn Như, Xã Bình Xuyên Bình Xuyên Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174950

Tên bưu cục: Cẩm Điền

Điện thoại: 0916393169

Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Cẩm Điền Cẩm Điền Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174800

Tên bưu cục: Cẩm Định

Điện thoại: 01254076999

Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Cẩm Định Cẩm Định Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 175000

Tên bưu cục: Cẩm Đoài

Điện thoại: 0983119883

Địa chỉ: Thôn Ha Xá, Xã Cẩm Đoài Cẩm Đoài Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174980

Tên bưu cục: Cẩm Đông

Điện thoại: 0965447588

Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Cẩm Đông Cẩm Đông Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174810

Tên bưu cục: Cẩm Giàng

Điện thoại: 02203786101

Địa chỉ: Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174700

Tên bưu cục: Cẩm Giàng

Điện thoại: 02203786101

Địa chỉ: Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174770

Tên bưu cục: Cẩm Giàng

Điện thoại: 02203786101

Địa chỉ: Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách Lai Cách Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174880

Tên bưu cục: Cẩm Giàng Ga

Điện thoại: 02203789101

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Cẩm Giàng Cẩm Giàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174820

Tên bưu cục: Cẩm Hoàng 11

Điện thoại: 0220780393

Địa chỉ: Thôn Phí Xá, Xã Cẩm Hoàng Cẩm Hoàng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174910

Tên bưu cục: Cẩm Hưng

Điện thoại: 0917197032

Địa chỉ: Thôn Đồng Xuyên, Xã Cẩm Hưng Cẩm Hưng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 173270

Tên bưu cục: Cẩm La

Điện thoại: 0941786513

Địa chỉ: Thôn Minh Tiến, Xã Cẩm La Cẩm La Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174930

Tên bưu cục: Cẩm Phúc

Điện thoại: 0982796742

Địa chỉ: Thôn Nguyễn A, Xã Cẩm Phúc Cẩm Phúc Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174850

Tên bưu cục: Cẩm Sơn

Điện thoại: 0943728050

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Sơn Cẩm Sơn Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171910

Tên bưu cục: Cẩm Thượng

Điện thoại: 842602

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 5 A, Phường Cẩm Thượng Cẩm Thượng Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174780

Tên bưu cục: Cẩm Vũ

Điện thoại: 0915208801

Địa chỉ: Thôn Phú Lộc, Xã Cẩm Vũ Cẩm Vũ Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 174750

Tên bưu cục: Cao An

Điện thoại: 01249129290

Địa chỉ: Thôn Đào Xá, Xã Cao An Cao An Hải Dương

Xem chi tiết>>