MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Hải Phòng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185011

Tên bưu cục: An Đồng

Điện thoại: 871235

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Khê, Xã An Đồng An Đồng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184900

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184880

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253770166

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183950

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 857010

Địa chỉ: Sô´249, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Lam Sơn Lam Sơn Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184800

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253871568

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184860

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253871568

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184940

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 570900

Địa chỉ: Thôn Ngọ Dương(nd1,nd2,nd3,nd4,nd5), Xã An Hoà An Hoà Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186370

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 884769

Địa chỉ: Thôn An Lãng, Xã An Hoà An Hoà Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184870

Tên bưu cục: An Hồng

Điện thoại: 749842

Địa chỉ: Thôn Lê Lác 2, Xã An Hồng An Hồng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185300

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253872398

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185360

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253672100

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185390

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253672100

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183020

Tên bưu cục: An Lư

Điện thoại: 774612

Địa chỉ: Thôn An Thắng, Xã An Lư An Lư Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183320

Tên bưu cục: An Sơn

Điện thoại: 673340

Địa chỉ: Thôn Trại Sơn, Xã An Sơn An Sơn Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185530

Tên bưu cục: An Thái

Điện thoại: 879207

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thạch Lựu, Xã An Thái An Thái Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185320

Tên bưu cục: An Thắng

Điện thoại: 872337

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quyết Tiến, Xã An Thắng An Thắng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185500

Tên bưu cục: An Thọ

Điện thoại: 879206

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trần Thành, Xã An Thọ An Thọ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185330

Tên bưu cục: An Tràng

Điện thoại: 02253891000

Địa chỉ: Sô´0, Thôn An Tràng, Thị trấn Trường Sơn Trường Sơn Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186770

Tên bưu cục: Anh Dũng

Điện thoại: 860579

Địa chỉ: Thôn Trà Khê, Phường Anh Dũng Anh Dũng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185850

Tên bưu cục: Bắc Hưng

Điện thoại: 882802

Địa chỉ: Thôn Trung Hưng, Xã Bắc Hưng Bắc Hưng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184830

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 871241

Địa chỉ: Thôn Bắc Hà, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 187200

Tên bưu cục: Bạch Long Vĩ

Điện thoại: 02253889378

Địa chỉ: Khu 1, Đảo Bạch Long Vĩ Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 187210

Tên bưu cục: Bạch Long Vĩ

Điện thoại: 02253889378

Địa chỉ: Khu 1, Đảo Bạch Long Vĩ Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185750

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 883549

Địa chỉ: Làng Pháp Xuyên(cụm Dân Cư Số 3), Xã Bạch Đằng Bạch Đằng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 187140

Tên bưu cục: Bàng La

Điện thoại: 662097

Địa chỉ: Thôn Tiểu Bàng, Phường Bàng La Bàng La Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185380

Tên bưu cục: Bát Trang

Điện thoại: 872292

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nghĩa Trang, Xã Bát Trang Bát Trang Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181160

Tên bưu cục: BCP Trung Tâm

Điện thoại: 02253823778

Địa chỉ: Sô´5, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai Minh Khai Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181060

Tên bưu cục: BĐ Hệ I

Điện thoại: 031.842500

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181600

Tên bưu cục: BĐ Hệ I

Điện thoại: 031.842500

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183081

Tên bưu cục: Bến Rừng

Điện thoại: 875032

Địa chỉ: Thôn Do Nghi, Xã Tam Hưng Tam Hưng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 181290

Tên bưu cục: Cảng Mới

Điện thoại: 02253534047

Địa chỉ: Sô´tổ 3, Khu phố Vi, Phường Quán Toan Quán Toan Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186510

Tên bưu cục: Cao Minh

Điện thoại: 884616

Địa chỉ: Thôn Tây Am, Xã Cao Minh Cao Minh Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183280

Tên bưu cục: Cao Nhân

Điện thoại: 673338

Địa chỉ: Thôn Nhân Lý, Xã Cao Nhân Cao Nhân Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185710

Tên bưu cục: Cấp Tiến

Điện thoại: 883083

Địa chỉ: Thôn Phú Xuân, Xã Cấp Tiến Cấp Tiến Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 187580

Tên bưu cục: Cát Bi

Điện thoại: 976100

Địa chỉ: Sô´0, Cụm 7, Phường Nam Hải Nam Hải Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183711

Tên bưu cục: Cát Dài

Điện thoại: 851020

Địa chỉ: Sô´195, Đường Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài Cát Dài Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 187430

Tên bưu cục: Cát Hải

Điện thoại: 02253888951

Địa chỉ: Sô´0, Tiểu Khu 1b, Thị Trấn Cát Bà Cát Bà Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 187450

Tên bưu cục: Cát Hải

Điện thoại: 02253888951

Địa chỉ: Sô´0, Tiểu Khu 1b, Thị Trấn Cát Bà Cát Bà Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 187300

Tên bưu cục: Cát Hải

Điện thoại: 022533888951

Địa chỉ: Sô´0, Tiểu Khu 1b, Thị Trấn Cát Bà Cát Bà Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185770

Tên bưu cục: Cầu Đầm

Điện thoại: 883207

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đoàn Lập Đoàn Lập Hải Phòng

Xem chi tiết>>