MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Hải Phòng, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Hải Phòng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Hải Phòng là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Hải Phòng là 18.

2. Mã bưu chính 18 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 18 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 18 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Hải Phòng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Hải Phòng

Mã bưu chính tỉnh Hải Phòng có 5 số là 18, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Hải Phòng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Hải Phòng sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185011

Tên bưu cục: An Đồng

Điện thoại: 871235

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Khê, Xã An Đồng An Đồng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184900

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184880

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253770166

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183950

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 857010

Địa chỉ: Sô´249, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Lam Sơn Lam Sơn Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184800

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253871568

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184860

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253871568

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184940

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 570900

Địa chỉ: Thôn Ngọ Dương(nd1,nd2,nd3,nd4,nd5), Xã An Hoà An Hoà Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186370

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 884769

Địa chỉ: Thôn An Lãng, Xã An Hoà An Hoà Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184870

Tên bưu cục: An Hồng

Điện thoại: 749842

Địa chỉ: Thôn Lê Lác 2, Xã An Hồng An Hồng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185300

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253872398

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185360

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253672100

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185390

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253672100

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183020

Tên bưu cục: An Lư

Điện thoại: 774612

Địa chỉ: Thôn An Thắng, Xã An Lư An Lư Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183320

Tên bưu cục: An Sơn

Điện thoại: 673340

Địa chỉ: Thôn Trại Sơn, Xã An Sơn An Sơn Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185530

Tên bưu cục: An Thái

Điện thoại: 879207

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thạch Lựu, Xã An Thái An Thái Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185320

Tên bưu cục: An Thắng

Điện thoại: 872337

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quyết Tiến, Xã An Thắng An Thắng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185500

Tên bưu cục: An Thọ

Điện thoại: 879206

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trần Thành, Xã An Thọ An Thọ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185330

Tên bưu cục: An Tràng

Điện thoại: 02253891000

Địa chỉ: Sô´0, Thôn An Tràng, Thị trấn Trường Sơn Trường Sơn Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186770

Tên bưu cục: Anh Dũng

Điện thoại: 860579

Địa chỉ: Thôn Trà Khê, Phường Anh Dũng Anh Dũng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185850

Tên bưu cục: Bắc Hưng

Điện thoại: 882802

Địa chỉ: Thôn Trung Hưng, Xã Bắc Hưng Bắc Hưng Hải Phòng

Xem chi tiết>>