MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Hồ Chí Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 736514

Tên bưu cục: (EMS) Đại lý Golden Energy

Điện thoại: 08.39970311

Địa chỉ: Sô´13, Đường Phan Đình Giót, Phường Số 2 Số 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717739

Tên bưu cục: (TTCC)

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´355, Đường Nơ Trang Long, Phường Số 13 Số 13 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736150

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Agents

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736140

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Ba Vì

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736102

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Đội giao nhận

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736106

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Đội phát hàng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736107

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Đội phát Q1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736108

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Đội phát QTB

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736104

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Phát hàng quốc tế

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736105

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Phát tại quầy Ba Vì

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736109

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Phát tại quầy HTM

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736160

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục UPS

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736115

Tên bưu cục: [EMS] COD TP.HCM

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´20, Đường Cộng Hòa, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736513

Tên bưu cục: [EMS] Đại lý Anpha

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6, Đường Sông Đáy, Phường Số 2 Số 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 750259

Tên bưu cục: [EMS] Đại lý Trịnh Thái Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´610, Đường Phan Văn Trị, Phường Số 2 Số 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 744790

Tên bưu cục: [EMS] Giao dịch 3 tháng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1336, Đường Ba Tháng Hai, Phường Số 2 Số 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 749305

Tên bưu cục: [EMS] Giao dịch Quận 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´992, Đường Nguyễn Trãi, Phường Số 14 Số 14 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700915

Tên bưu cục: [EMS] HCM EMS QT

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736111

Tên bưu cục: [EMS] HCM EMS QT (Chuyển hoàn)

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736112

Tên bưu cục: [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710228

Tên bưu cục: [EMS] Lãnh sự quán Mỹ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´04, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé Bến Nghé Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 702003

Tên bưu cục: [EMS] Nguyễn Công Trứ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´216, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Nguyễn Thái Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 701002

Tên bưu cục: [EMS] Phát hàng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé Bến Nghé Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736103

Tên bưu cục: [EMS] Phát hoàn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 713530

Tên bưu cục: [EMS] Trần Não

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´51, Đường Trần Não (UBND Phường Bình An), Phường Bình An Bình An Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700901

Tên bưu cục: [TW] GD Cục BĐTW Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´116, Đường Trần Quốc Toản, Phường Số 7 Số 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700902

Tên bưu cục: [TW] KT Cục BĐTW Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´116, Đường Trần Quốc Toản, Phường Số 7 Số 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758614

Tên bưu cục: 100

Điện thoại: 7828955

Địa chỉ: Sô´17/8, Ấp 1, Xã Phú Xuân Phú Xuân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756708

Tên bưu cục: 101

Điện thoại: 7750291

Địa chỉ: Sô´02, Khu phố 4, Phường Tân Quy Tân Quy Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756113

Tên bưu cục: 102

Điện thoại: 7732134

Địa chỉ: Sô´13/8, Khu phố 2, Phường Phú Thuận Phú Thuận Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758513

Tên bưu cục: 103

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´324/14, Ấp 3, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758618

Tên bưu cục: 104

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´18/2a, Ấp 1, Xã Phú Xuân Phú Xuân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756011

Tên bưu cục: 105

Điện thoại: 7851523

Địa chỉ: Sô´2/5, Khu phố 3, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758615

Tên bưu cục: 106

Điện thoại: 7829201

Địa chỉ: Sô´c17, Ấp 5, Xã Phú Xuân Phú Xuân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756515

Tên bưu cục: 107

Điện thoại: 7720572

Địa chỉ: Sô´112, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758110

Tên bưu cục: 107

Điện thoại: 7516055

Địa chỉ: Sô´81, Ấp 5, Xã Phước Kiểng Phước Kiểng Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756413

Tên bưu cục: 108

Điện thoại: 7732301

Địa chỉ: Sô´438, Khu phố 2, Phường Bình Thuận Bình Thuận Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756516

Tên bưu cục: 109

Điện thoại: 7750591

Địa chỉ: Sô´128/38, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 758506

Tên bưu cục: 110

Điện thoại: 7818749

Địa chỉ: Sô´829, Ấp 1, Xã Hiệp Phước Hiệp Phước Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756812

Tên bưu cục: 111

Điện thoại: 7720500

Địa chỉ: Sô´61/1, Khu phố 4, Phường Tân Kiểng Tân Kiểng Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>