MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Hoà Bình, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Hoà Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Hoà Bình là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Hoà Bình là 35.

2. Mã bưu chính 35 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 35 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Hoà Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 35 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Hoà Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Hoà Bình

Mã bưu chính tỉnh Hoà Bình có 5 số là 35, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Hoà Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Hoà Bình sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 355970

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 01643333143

Địa chỉ: Thôn Chợ Đập, Xã An Bình An Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 355960

Tên bưu cục: An Lạc

Điện thoại: 0918370465

Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã An Lạc An Lạc Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 354540

Tên bưu cục: Ân Nghĩa

Điện thoại: 0915413454

Địa chỉ: Khu phố Re, Xã Ân Nghĩa Ân Nghĩa Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 355640

Tên bưu cục: Ba Hàng Đồi

Điện thoại: 02183873101

Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Thanh Nông Thanh Nông Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 353320

Tên bưu cục: Ba Khan

Điện thoại: 01697249445

Địa chỉ: Xóm Xóm 1, Xã Ba Khan Ba Khan Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 353740

Tên bưu cục: Bắc Phong

Điện thoại: 01648048649

Địa chỉ: Xóm Xóm Tiềng, Xã Bắc Phong Bắc Phong Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 355290

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 01232599382

Địa chỉ: Xóm Cầu, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 352910

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 01695785903

Địa chỉ: Xóm Hß duíi, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 351368

Tên bưu cục: Bắc Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 3895204

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Sủ Ngòi Sủ Ngòi Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 355420

Tên bưu cục: Bãi Chạo

Điện thoại: 02183872192

Địa chỉ: Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn Tú Sơn Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 351725

Tên bưu cục: Bãi Lạng

Điện thoại: 02183826888

Địa chỉ: Tiểu Khu 3, Thị Trấn Lương Sơn Lương Sơn Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 351530

Tên bưu cục: Bãi Nai

Điện thoại: 02183842233

Địa chỉ: Xóm Bãi Nai, Xã Mông Hoá Mông Hoá Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 354870

Tên bưu cục: Bảo Hiệu

Điện thoại: 0913902208

Địa chỉ: Xóm Thượng, Xã Bảo Hiệu Bảo Hiệu Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 353400

Tên bưu cục: Bao La

Điện thoại: 0918827958

Địa chỉ: Thôn xóm long sắng, Xã Bao La Bao La Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 351050

Tên bưu cục: BCP Hòa Bình

Điện thoại: 02183853663

Địa chỉ: Tổ 1b, Tổ 1a, Phường Tân Thịnh Tân Thịnh Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 351610

Tên bưu cục: BĐVHX Hợp Thịnh

Điện thoại: 02183842137

Địa chỉ: Xóm Hạnh Phúc, Xã Hợp Thịnh Hợp Thịnh Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 353940

Tên bưu cục: Bình Cảng

Điện thoại: 0968295594

Địa chỉ: Xóm Cảng, Xã Bình Cảng Bình Cảng Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 353960

Tên bưu cục: Bình Chân

Điện thoại: 01255089535

Địa chỉ: Xóm Dµi ngoµi, Xã Bình Chân Bình Chân Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 353980

Tên bưu cục: Bình Hẻm

Điện thoại: 01634606263

Địa chỉ: Xóm Quốc 1, Xã Bình Hẻm Bình Hẻm Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 355310

Tên bưu cục: Bình Sơn

Điện thoại: 02183872786

Địa chỉ: Xóm Khăm, Xã Bình Sơn Bình Sơn Hoà Bình

Xem chi tiết>>