MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hưng Yên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Hưng Yên, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Hưng Yên.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Hưng Yên là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Hưng Yên là 16.

2. Mã bưu chính 16 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 16 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Hưng Yên.

Ngoài ra, Mã bưu chính 16 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Hưng Yên.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Hưng Yên

Mã bưu chính tỉnh Hưng Yên có 5 số là 16, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Hưng Yên

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Hưng Yên, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Hưng Yên sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 163202

Tên bưu cục: ̣ Mỹ Hào 2

Điện thoại: 942745

Địa chỉ: Sô´27, Phố Nối, Thị Trấn Bần Yên Nhân Bần Yên Nhân Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 162931

Tên bưu cục: ̣ Yên Mỹ 1

Điện thoại: 972646

Địa chỉ: Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp Nghĩa Hiệp Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 161180

Tên bưu cục: An Tảo 1

Điện thoại: 556340

Địa chỉ: Sô´311, Đường Lê Văn Lương, Phường An Tảo An Tảo Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 161800

Tên bưu cục: Ân Thi

Điện thoại: 02213 837837

Địa chỉ: Sô´1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi Ân Thi Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 161810

Tên bưu cục: Ân Thi

Điện thoại: 02213837837

Địa chỉ: Sô´1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi Ân Thi Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 161850

Tên bưu cục: Ân Thi

Điện thoại: 02213830210

Địa chỉ: Sô´1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi Ân Thi Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 161360

Tên bưu cục: An Viên

Điện thoại: 873030

Địa chỉ: Khu Nội Thượng, Xã An Viên An Viên Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 162540

Tên bưu cục: An Vỹ

Điện thoại: 910516

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã An Vĩ An Vĩ Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 161370

Tên bưu cục: Ba Hàng

Điện thoại: 877707

Địa chỉ: Khu phố Ba Hàng, Xã Thủ Sĩ Thủ Sĩ Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 161900

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02213836034

Địa chỉ: Thôn Phần Hà, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 163330

Tên bưu cục: Bạch Sam

Điện thoại: 945101

Địa chỉ: Thôn Bến, Xã Bạch Sam Bạch Sam Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 161860

Tên bưu cục: Bãi Sậy

Điện thoại: 02213836007

Địa chỉ: Thôn Bối Khê, Xã Bãi Sậy Bãi Sậy Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 163201

Tên bưu cục: Bần

Điện thoại: 943103

Địa chỉ: Phố Bần, Thị Trấn Bần Yên Nhân Bần Yên Nhân Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 161220

Tên bưu cục: BCP Hưng Yên

Điện thoại: 02213.863714

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Tảo An Tảo Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 162660

Tên bưu cục: Bình Kiều

Điện thoại: 910219

Địa chỉ: Thôn Bình Kiều, Xã Bình Kiều Bình Kiều Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 162590

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 915925

Địa chỉ: Thôn Thiết Trụ, Xã Bình Minh Bình Minh Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 162594

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Thiết Trụ, Xã Bình Minh Bình Minh Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 162511

Tên bưu cục: Bô Thời

Điện thoại: 0221 3920101

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến Hồng Tiến Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 163265

Tên bưu cục: Bưu cục Khu công nghiệp

Điện thoại: 02213943024

Địa chỉ: Thôn Tháp, Xã Dị Sử Dị Sử Hưng Yên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 162000

Tên bưu cục: Cẩm Ninh

Điện thoại: 02213830102

Địa chỉ: Thôn Ninh Thôn, Xã Cẩm Ninh Cẩm Ninh Hưng Yên

Xem chi tiết>>