MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Kon Tum, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Kon Tum.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Kon Tum là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Kon Tum là 58.

2. Mã bưu chính 58 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 58 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Kon Tum.

Ngoài ra, Mã bưu chính 58 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Kon Tum.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Kon Tum

Mã bưu chính tỉnh Kon Tum có 5 số là 58, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Kon Tum, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Kon Tum sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 581251

Tên bưu cục: 156 Phan Đình Phùng

Điện thoại: 060862092

Địa chỉ: Sô´156, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung Quang Trung Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 581003

Tên bưu cục: 48 Trần Phú

Điện thoại: 060911888

Địa chỉ: Sô´48, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi Thắng Lợi Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583090

Tên bưu cục: 732

Điện thoại: 060832200

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Kan Đắk Kan Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583571

Tên bưu cục: Bảo Quốc

Điện thoại: 060821235

Địa chỉ: Bản Làng Rắc, Xã Ya Xiêr Ya Xiêr Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 581250

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 02603869947

Địa chỉ: Sô´281, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung Quang Trung Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583110

Tên bưu cục: Bờ Y

Điện thoại: 02603832053

Địa chỉ: Thôn Tà Ka, Xã Pờ Y Pờ Y Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583507

Tên bưu cục: B­ưu Cục Thương Mại

Điện thoại: 060821816

Địa chỉ: Thôn 2, Thị Trấn Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 581590

Tên bưu cục: Chư H Reng

Điện thoại: 02603861681

Địa chỉ: Thôn Diêm Trung, Xã Chư HReng Chư HReng Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 582801

Tên bưu cục: Công Sênh

Điện thoại: 060831193

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Cảnh Tân Cảnh Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583058

Tên bưu cục: Đăk Ang

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang Đắk Ang Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583050

Tên bưu cục: Đắk Ang

Điện thoại: 02603887400

Địa chỉ: Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang Đắk Ang Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 581460

Tên bưu cục: Đắk Blà

Điện thoại: 02603861683

Địa chỉ: Thôn Kon Tu 2, Xã Đắk Blà Đắk Blà Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583365

Tên bưu cục: Đắk Blô

Điện thoại: 0349420691

Địa chỉ: Thôn Bung Tôn, Xã Đắk B Lô Đắk B Lô Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 581490

Tên bưu cục: Đắk Cấm

Điện thoại: 02603861682

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Cấm Đắk Cấm Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583330

Tên bưu cục: Đắk Choong

Điện thoại: 0903210329

Địa chỉ: Thôn Mô Man, Xã Đắk Choong Đắk Choong Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583030

Tên bưu cục: Đắk Dục

Điện thoại: 02603887200

Địa chỉ: Thôn Dục Nhày 1, Xã Đắk Dục Đắk Dục Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583200

Tên bưu cục: Đắk Glei

Điện thoại: 02603834111

Địa chỉ: Sô´455, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei Đắk Glei Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583210

Tên bưu cục: Đắk Glei

Điện thoại: 060834111

Địa chỉ: Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei Đắk Glei Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583220

Tên bưu cục: Đắk Glei

Điện thoại: 02603834111

Địa chỉ: Sô´455, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei Đắk Glei Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583260

Tên bưu cục: Đắk Glei

Điện thoại: 02603834111

Địa chỉ: Sô´455, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei Đắk Glei Kon Tum

Xem chi tiết>>