MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lai Châu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Tỉnh / Thành phố Lai Châu, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính tại tỉnh / thành phố Lai Châu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Lai Châu là gì?

Mã bưu chính của tỉnh / thành phố Lai Châu là 39.

2. Mã bưu chính 39 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 39 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Tỉnh / thành phố Lai Châu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 39 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Tỉnh / thành phố Lai Châu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Tỉnh / Thành phố Lai Châu

Mã bưu chính tỉnh Lai Châu có 5 số là 39, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Tỉnh / Thành phố Lai Châu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, quận huyện, phường xã, tỉnh thành phố Lai Châu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Lai Châu sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 391150

Tên bưu cục: Bản Bo

Điện thoại: 0917053286

Địa chỉ: Bản Bản Bo, Xã Bản Bo Bản Bo Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391300

Tên bưu cục: Bản Giang

Điện thoại: 0917911165

Địa chỉ: Bản Bản Giang, Xã Bản Giang Bản Giang Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391320

Tên bưu cục: Bản Hon

Điện thoại: 0916696404

Địa chỉ: Bản Bản Hon 1, Xã Bản Hon Bản Hon Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391590

Tên bưu cục: Bản Lang

Điện thoại: 01274961101

Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang Bản Lang Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391061

Tên bưu cục: Bản Mới

Điện thoại: 878826

Địa chỉ: Bản San Thàng 1, Xã San Thàng San Thàng Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391131

Tên bưu cục: Bình Lư

Điện thoại: 01682288515

Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư Bình Lư Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391920

Tên bưu cục: Bum Nưa

Điện thoại: 884000

Địa chỉ: Bản Bum, Xã Bum Nưa Bum Nưa Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391990

Tên bưu cục: Bum Tở

Điện thoại:

Địa chỉ: Bản Phìn Khò, Xã Bum Tở Bum Tở Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391099

Tên bưu cục: Bưu cục 3 Đoàn Kết

Điện thoại: 02133791515

Địa chỉ: Sô´185, Đường trần hưng đạo, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 392680

Tên bưu cục: Căn Co

Điện thoại: 0964495784

Địa chỉ: Bản Căn Co, Xã Căn Co Căn Co Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 392130

Tên bưu cục: Can Hồ

Điện thoại: 885600

Địa chỉ: Bản Kan Hồ, Xã Kan Hồ Kan Hồ Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 392380

Tên bưu cục: Chăn Nưa

Điện thoại: 0975999655

Địa chỉ: Bản Chiềng Chăn, Xã Chăn Nưa Chăn Nưa Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391655

Tên bưu cục: Dào San

Điện thoại: 0943512173

Địa chỉ: Bản Hợp 1, Xã Dào San Dào San Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391024

Tên bưu cục: Đoàn Kết

Điện thoại: 875426

Địa chỉ: Khu phố Phong Châu1, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 390900

Tên bưu cục: hệ 1 lai châu

Điện thoại: 021333876647

Địa chỉ: Đường lê lợi, Phường Tân Phong Tân Phong Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 393780

Tên bưu cục: Hố Mít

Điện thoại: 0975541446

Địa chỉ: Thôn Suối Lĩnh Mông, Xã Hố Mít Hố Mít Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391151

Tên bưu cục: Hồ Thầu

Điện thoại: 01694466817

Địa chỉ: Bản Rường Ổi, Xã Hồ Thầu Hồ Thầu Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391750

Tên bưu cục: Hoang Thèn

Điện thoại: 01233315729

Địa chỉ: Bản Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn Hoang Thèn Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 392530

Tên bưu cục: Hồng Thu

Điện thoại: 091629846222

Địa chỉ: Bản Nà Kế 1, Xã Hồng Thu Hồng Thu Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 391980

Tên bưu cục: Hua Bum

Điện thoại: 884600

Địa chỉ: Bản Hua Bum, Xã Hua Bum Hua Bum Lai Châu

Xem chi tiết>>