MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Nghệ An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 465710

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 0963538767

Địa chỉ: Xóm 8 Quyết Thắng, Xã An Hoà An Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472400

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 02383872151

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472430

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 02383872151

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472460

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 02383872151

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 476100

Tên bưu cục: Ba Bến

Điện thoại: 0949791067

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Thanh Thịnh Thanh Thịnh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471680

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02388717101

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 469367

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 0946890247

Địa chỉ: Bản Mánh, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 466730

Tên bưu cục: Bắc Thành

Điện thoại: 0987615211

Địa chỉ: Xóm bắc sơn 1, Xã Bắc Thành Bắc Thành Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471689

Tên bưu cục: Bài Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Xuân Sơn, Xã Bài Sơn Bài Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471540

Tên bưu cục: Bài Sơn

Điện thoại: 0965599012

Địa chỉ: Xóm Mỹ Sơn, Xã Bài Sơn Bài Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 473419

Tên bưu cục: Bản Vẽ

Điện thoại: 749116

Địa chỉ: Bản Vẽ, Xã Yên Na Yên Na Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 473870

Tên bưu cục: Bảo Nam

Điện thoại: 0943787769

Địa chỉ: Bản Nam Tiến, Xã Bảo Nam Bảo Nam Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 466990

Tên bưu cục: Bảo Nham

Điện thoại: 0949019588

Địa chỉ: Xóm Trạm, Xã Bảo Thành Bảo Thành Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 466991

Tên bưu cục: Bảo Thành

Điện thoại: 01637567184

Địa chỉ: Xóm Đồng Mỹ, Xã Bảo Thành Bảo Thành Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471415

Tên bưu cục: BC KHL Đô Lương

Điện thoại: 0941238088

Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Đô Lương Đô Lương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 474325

Tên bưu cục: BC KHL Hưng Nguyên

Điện thoại: 02383821101

Địa chỉ: Khối 15, Thị Trấn Hưng Nguyên Hưng Nguyên Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 463310

Tên bưu cục: BC KHL Nghi Lộc

Điện thoại: 02383613128

Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Quán Hành Quán Hành Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 478168

Tên bưu cục: BC KHL Phía Bắc

Điện thoại: 02383844917

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461004

Tên bưu cục: BC KHL Phía Đông

Điện thoại: 02383846334

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461091

Tên bưu cục: BC KHL Phía Nam

Điện thoại: 02383832308

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 478169

Tên bưu cục: BC KHL Phía Tây

Điện thoại: 02383834313

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 464915

Tên bưu cục: BC KHL Quỳnh Lưu

Điện thoại: 02383864343

Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát Cầu Giát Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461580

Tên bưu cục: BCP HÀNG NẶNG VINH

Điện thoại: 0912410567

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 479220

Tên bưu cục: BCP Hoàng Mai

Điện thoại: 02383658657

Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện Quỳnh Thiện Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 468220

Tên bưu cục: BCP Nghĩa Đàn

Điện thoại: 02383962963

Địa chỉ: Khối Tân Cường, Thị trấn Nghĩa Đàn Nghĩa Đàn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 478950

Tên bưu cục: BCP Phía Bắc

Điện thoại: 02383844917

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 478960

Tên bưu cục: BCP phía Đông

Điện thoại: 02383846334

Địa chỉ: Đường LêNin, Phường Hưng Phúc Hưng Phúc Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 478970

Tên bưu cục: BCP Phía Nam

Điện thoại: 02383832308

Địa chỉ: Sô´181, Đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô Trung Đô Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 478980

Tên bưu cục: BCP Phía Tây

Điện thoại: 02383 834 313

Địa chỉ: Sô´160, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đội Cung Đội Cung Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 477460

Tên bưu cục: BCP TX Thái Hòa

Điện thoại: 0233881288

Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu Hoà Hiếu Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472456

Tên bưu cục: BDVH long son

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Long Sơn Long Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461090

Tên bưu cục: Bến Thủy

Điện thoại: 02383555206

Địa chỉ: Sô´168, Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy Bến Thủy Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461591

Tên bưu cục: Bến Xe Khách

Điện thoại: 834029

Địa chỉ: Sô´77, Đường lê lợi khối 1, Phường Lê Lợi Lê Lợi Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 462430

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 944101

Địa chỉ: Khối 9, Phường Nghi Tân Nghi Tân Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472630

Tên bưu cục: Bình Sơn

Điện thoại: 02383726112

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Bình Sơn Bình Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 464400

Tên bưu cục: Bình Thắng

Điện thoại: 0911481858

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thắng Diễn Thắng Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 471700

Tên bưu cục: Bồi Sơn

Điện thoại: 01667552991

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Bồi Sơn Bồi Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 473080

Tên bưu cục: Bồng Khê

Điện thoại: 01636234066

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hoàn, Xã Bồng Khê Bồng Khê Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 467540

Tên bưu cục: Bưu Cục 1/5

Điện thoại: 0975837987

Địa chỉ: Khối Tân Cường, Thị trấn Nghĩa Đàn Nghĩa Đàn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461772

Tên bưu cục: C1 Quang Trung

Điện thoại: 831670

Địa chỉ: Tổ C2,C3, Khối 6, Phường Quang Trung Quang Trung Nghệ An

Xem chi tiết>>