MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Ninh Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 434071

Tên bưu cục: Ân Hòa

Điện thoại: 01627235736

Địa chỉ: Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà Ân Hoà Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431050

Tên bưu cục: BCP Ninh Bình

Điện thoại: 02293876666

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432010

Tên bưu cục: Bích Động

Điện thoại: 02293618010

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải Ninh Hải Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434280

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 02293863328

Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn Bình Minh Bình Minh Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432060

Tên bưu cục: Cầu Yên

Điện thoại: 02293610001

Địa chỉ: Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An Ninh An Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434110

Tên bưu cục: Chất Bình

Điện thoại: 01676444899

Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Chất Bình Chất Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434120

Tên bưu cục: Chính Tâm

Điện thoại: 0949223699

Địa chỉ: Thôn Cách Tâm, Xã Chính Tâm Chính Tâm Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433760

Tên bưu cục: Chợ Bút

Điện thoại: 02293836002

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Yên Mỹ Yên Mỹ Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434560

Tên bưu cục: Chợ Cát

Điện thoại: 02293843008

Địa chỉ: Thôn 20, Xã Khánh Trung Khánh Trung Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431000

Tên bưu cục: Chợ Rồng

Điện thoại: 884064

Địa chỉ: Ngõ 8, Đường Vân Giang, Phường Vân Giang Vân Giang Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434580

Tên bưu cục: Chợ Xanh

Điện thoại: 02293841259

Địa chỉ: Xóm Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện Khánh Thiện Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434340

Tên bưu cục: Cồn Thoi

Điện thoại: 0976456640

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Cồn Thoi Cồn Thoi Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432850

Tên bưu cục: Cúc Phương

Điện thoại: 0918307669

Địa chỉ: Thôn Nga 3, Xã Cúc Phương Cúc Phương Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433950

Tên bưu cục: DAI LY CAU THONG NHAT

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm Phát Diệm Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433949

Tên bưu cục: DAI LY DUONG GIUA

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm Phát Diệm Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431502

Tên bưu cục: DAI LY HOAI

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành Nam Thành Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431086

Tên bưu cục: DAI LY HUYEN

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thanh Bình Thanh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431380

Tên bưu cục: DAI LY KIM

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431430

Tên bưu cục: DAI LY NA

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433948

Tên bưu cục: DAI LY NAM DAN

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm Phát Diệm Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432016

Tên bưu cục: DAI LY NINH HAI

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải Ninh Hải Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432090

Tên bưu cục: DAI LY NINH MY

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Đông Đình, Xã Ninh Mỹ Ninh Mỹ Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431192

Tên bưu cục: DAI LY Th­UONG

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 10 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bích Đào Bích Đào Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432100

Tên bưu cục: DAI LY TRUONG YEN

Điện thoại:

Địa chỉ: Hợp tác xã Thắng Thành, Xã Trường Yên Trường Yên Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431041

Tên bưu cục: DAI LY TUAN

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Vân Giang Vân Giang Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431213

Tên bưu cục: DAI LY VAN

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 10 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bích Đào Bích Đào Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431431

Tên bưu cục: DAI LY XUAN

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433390

Tên bưu cục: Đền Dâu

Điện thoại: 0918432898

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Nam Sơn Nam Sơn Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434230

Tên bưu cục: Định Hóa

Điện thoại: 01652979245

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Định Hoá Định Hoá Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431280

Tên bưu cục: Đinh Thị Hòa

Điện thoại: 030887488

Địa chỉ: Đường Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành Đông Thành Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434012

Tên bưu cục: Đồng Hướng

Điện thoại: 0917623355

Địa chỉ: Thôn Hướng Đạo, Xã Đồng Hướng Đồng Hướng Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432810

Tên bưu cục: Đồng Phong

Điện thoại: 0968997334

Địa chỉ: Thôn Phong Lai 2, Xã Đồng Phong Đồng Phong Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433481

Tên bưu cục: Đông Sơn

Điện thoại: ??0989873622

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đông Sơn Đông Sơn Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432640

Tên bưu cục: Đức Long

Điện thoại: 01256103279

Địa chỉ: Thôn Hiền Quan 1, Xã Đức Long Đức Long Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431060

Tên bưu cục: Ga

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình Thanh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433340

Tên bưu cục: Gềnh

Điện thoại: ?0941326196.

Địa chỉ: Thôn Lý Nhân, Xã Yên Bình Yên Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432300

Tên bưu cục: Gia Hòa

Điện thoại: 01254248092

Địa chỉ: Thôn An Ninh, Xã Gia Hoà Gia Hoà Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432360

Tên bưu cục: Gia Hưng

Điện thoại: 0917030569

Địa chỉ: Thôn Hoa Tiên, Xã Gia Hưng Gia Hưng Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432400

Tên bưu cục: Gia Lạc

Điện thoại: 0982117109

Địa chỉ: Thôn Lạc Khoái, Xã Gia Lạc Gia Lạc Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432230

Tên bưu cục: Gia Lập

Điện thoại: 02293503327

Địa chỉ: Thôn Tân Long Mỹ, Xã Gia Lập Gia Lập Ninh Bình

Xem chi tiết>>