MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Phú Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 296220

Tên bưu cục: Ấm Hạ

Điện thoại: 883216

Địa chỉ: Khu 4, Xã Ấm Hạ Ấm Hạ Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292520

Tên bưu cục: An Đạo

Điện thoại: 829598

Địa chỉ: Khu 11, Xã An Đạo An Đạo Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292010

Tên bưu cục: Bạch Hạc

Điện thoại: 02103862008

Địa chỉ: Tổ 7a, Khu phố Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc Bạch Hạc Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 293220

Tên bưu cục: Bản Nguyên

Điện thoại: 825703

Địa chỉ: Khu 1, Xã Bản Nguyên Bản Nguyên Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295360

Tên bưu cục: Bằng Doãn

Điện thoại: 882174

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Bằng Doãn Bằng Doãn Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296363

Tên bưu cục: Bằng Giã

Điện thoại: 679312

Địa chỉ: Khu 10, Xã Bằng Giã Bằng Giã Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296350

Tên bưu cục: Bằng Giã

Điện thoại: 679108

Địa chỉ: Khu 8, Xã Bằng Giã Bằng Giã Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295330

Tên bưu cục: Bằng Luân

Điện thoại: 882003

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Bằng Luân Bằng Luân Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292600

Tên bưu cục: Bảo Thanh

Điện thoại: 773084

Địa chỉ: Khu 3, Xã Bảo Thanh Bảo Thanh Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 294630

Tên bưu cục: Bảo Yên

Điện thoại: 877331

Địa chỉ: Khu 5 - Bảo Yên, Xã Bảo Yên Bảo Yên Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 291090

Tên bưu cục: BCP Việt Trì

Điện thoại: 02103856117

Địa chỉ: Sô´1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát Tiên Cát Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 291850

Tên bưu cục: Bến Gót

Điện thoại: 911351

Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố Việt Hưng, Phường Bến Gót Bến Gót Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292500

Tên bưu cục: Bình Bộ

Điện thoại: 829505

Địa chỉ: Khu 7, Xã Bình Bộ Bình Bộ Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295170

Tên bưu cục: Ca Đình

Điện thoại: 648003

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ca Đình Ca Đình Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297000

Tên bưu cục: Cẩm Khê

Điện thoại: 889110

Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao Sông Thao Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297010

Tên bưu cục: Cẩm Khê

Điện thoại: 889103

Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao Sông Thao Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297020

Tên bưu cục: Cẩm Khê

Điện thoại: 02103889402

Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao Sông Thao Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297050

Tên bưu cục: Cẩm Khê

Điện thoại: 02103889402

Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao Sông Thao Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296530

Tên bưu cục: Cáo Điềṇ

Điện thoại: 682191

Địa chỉ: Khu 3, Xã Cáo Điền Cáo Điền Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 293631

Tên bưu cục: Cao Du 1

Điện thoại: 710700

Địa chỉ: Ngõ 3, Phố Nguyễn Du, Phường Âu Cơ Âu Cơ Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 293280

Tên bưu cục: Cao Xá

Điện thoại: 788281

Địa chỉ: Khu Thị Tứ 1, Xã Cao Xá Cao Xá Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297090

Tên bưu cục: Cấp Dẫn

Điện thoại: 889470

Địa chỉ: Thôn Phú Long, Xã Cấp Dẫn Cấp Dẫn Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297380

Tên bưu cục: Cát Trù

Điện thoại: 888001

Địa chỉ: Khu 4, Xã Cát Trù Cát Trù Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295430

Tên bưu cục: Cầu Hai

Điện thoại: 02103835215

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Chân Mộng Chân Mộng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295910

Tên bưu cục: Chí Chủ

Điện thoại: 886008

Địa chỉ: Khu 9, Xã Chí Tiên Chí Tiên Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 294940

Tên bưu cục: Chí Đám

Điện thoại: 880546

Địa chỉ: Thôn Đám 2, Xã Chí Đám Chí Đám Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295925

Tên bưu cục: Chí Tiên

Điện thoại: 3886008

Địa chỉ: Khu 9, Xã Chí Tiên Chí Tiên Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296470

Tên bưu cục: Chính Công

Điện thoại: 883588

Địa chỉ: Khu 5, Xã Chính Công Chính Công Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292931

Tên bưu cục: Chu Hóa

Điện thoại: 826835

Địa chỉ: Khu 4, Xã Chu Hoá Chu Hoá Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292110

Tên bưu cục: Chu Hóa

Điện thoại: 02103826835

Địa chỉ: Khu 4, Xã Chu Hoá Chu Hoá Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296310

Tên bưu cục: Chuế Lưu

Điện thoại: 679817

Địa chỉ: Khu 3, Xã Chuế Lưu Chuế Lưu Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297160

Tên bưu cục: Chương Xá

Điện thoại: 637061

Địa chỉ: Thôn Quyết thắng, Xã Chương Xá Chương Xá Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 294120

Tên bưu cục: Cổ Tiết

Điện thoại: 02103796526

Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá Hưng Hoá Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 298720

Tên bưu cục: Cự Đồng

Điện thoại: 878238

Địa chỉ: Xóm Liên Đồng, Xã Cự Đồng Cự Đồng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 298350

Tên bưu cục: Cự Thắng

Điện thoại: 878222

Địa chỉ: Xóm Đồng Dài, Xã Cự Thắng Cự Thắng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295630

Tên bưu cục: Đại An

Điện thoại: 885683

Địa chỉ: Khu 4, Xã Đại An Đại An Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295080

Tên bưu cục: Đại Nghĩa

Điện thoại: 880800

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đại Nghĩa Đại Nghĩa Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296560

Tên bưu cục: Đại Phạm

Điện thoại: 883642

Địa chỉ: Khu 7, Xã Đại Phạm Đại Phạm Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296610

Tên bưu cục: Đan Hà

Điện thoại: 837030

Địa chỉ: Khu 3, Xã Đan Hà Đan Hà Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296630

Tên bưu cục: Đan Thượng

Điện thoại: 680025

Địa chỉ: Khu 3, Xã Đan Thượng Đan Thượng Phú Thọ

Xem chi tiết>>