MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Sóc Trăng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 951148

Tên bưu cục: 1/18 Phú Lợi 1

Điện thoại: 616996

Địa chỉ: Sô´349, Đường Phú Lợi 1, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951147

Tên bưu cục: 100 Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 615461

Địa chỉ: Sô´124, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951405

Tên bưu cục: 114 Mậu Thân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´114, Đường Mậu Thân, Phường 8 Số 8 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951355

Tên bưu cục: 12 Đồng Khởi

Điện thoại: 615459

Địa chỉ: Sô´12, Đường Đồng khởi, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951546

Tên bưu cục: 124 Trần Hưng Đạo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´254, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 10 Số 10 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951197

Tên bưu cục: 129 Đường 30/4

Điện thoại: 615425

Địa chỉ: Sô´129, Đường 30/4, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951040

Tên bưu cục: 143 Hai Bà Trưng

Điện thoại: 610108

Địa chỉ: Sô´143, Đường Hai Bà Trưng, Phường 1 1 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951002

Tên bưu cục: 150 Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 615421

Địa chỉ: Sô´156, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1 1 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951321

Tên bưu cục: 164 Mạc Đỉnh Chi

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´164, Đường Mạc Đỉnh Chi, Phường 9 Số 9 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951486

Tên bưu cục: 168 Điện Biên Phủ

Điện thoại: 3616949

Địa chỉ: Sô´252, Đường Điện Biên Phủ, Phường 6 Số 6 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951154

Tên bưu cục: 173 Trần Bình Trọng

Điện thoại: 3628369

Địa chỉ: Sô´173, Đường Trần Bình Trọng, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951151

Tên bưu cục: 19B Quốc Lộ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´19B, Đường Quốc Lộ 1a ( Khóm 3 Phường 2), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951443

Tên bưu cục: 1A Hùng Vương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1A, Đường Hùng Vương, Phường 6 Số 6 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951265

Tên bưu cục: 217d Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´247, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951266

Tên bưu cục: 242A Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´298, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951000

Tên bưu cục: 3/2

Điện thoại: 614329

Địa chỉ: Sô´119, Đường 3/2, Phường 1 1 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951485

Tên bưu cục: 31 Yết Kiêu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´46, Đường Yết Kêu, Phường 6 Số 6 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951269

Tên bưu cục: 337 B Lê Hồng Phong

Điện thoại: 625337

Địa chỉ: Sô´373, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951302

Tên bưu cục: 359 Nguyễn Huệ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´359, Đường Nguyễn huệ, Phường 9 Số 9 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951196

Tên bưu cục: 391 Đường 30/4

Điện thoại: 615418

Địa chỉ: Sô´391, Đường 30/4, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951264

Tên bưu cục: 448a Vành Đai Cổng Đỏ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´197, Đường Dương Minh Quan, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951525

Tên bưu cục: 48 Quốc Lộ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´191A, Đường Quốc Lộ 1a K1 P7, Phường 7 Số 7 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951267

Tên bưu cục: 490 Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´580, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951268

Tên bưu cục: 51 Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´51, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951336

Tên bưu cục: 568 Vành Đai Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 615429

Địa chỉ: Sô´568, Đường Vành đai lý thường kiệt, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951001

Tên bưu cục: 57 Đinh Tiên Hoàng

Điện thoại: 3615474

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1 1 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951337

Tên bưu cục: 586 Lý Thường Kiệt

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´586, Đường Vành đai lý thường kiệt, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951073

Tên bưu cục: 58a Quốc Lộ 1a

Điện thoại: 3615440

Địa chỉ: Sô´605, Đường Quốc Lộ 1a ( Khóm 4 Phường 2), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951384

Tên bưu cục: 62 Long Phú

Điện thoại: 615426

Địa chỉ: Sô´860, Đường Phạm Hùng, Phường 8 Số 8 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951335

Tên bưu cục: 620 Mạc Đỉnh Chi

Điện thoại: 615414

Địa chỉ: Sô´620, Đường Mạc đỉnh chi, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951071

Tên bưu cục: 65a Trần Hưng Đạo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´65A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951524

Tên bưu cục: 65b Bố Thảo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´63, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7 Số 7 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951198

Tên bưu cục: 67 Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: 615427

Địa chỉ: Sô´79, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951153

Tên bưu cục: 72 Trương Công Định

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´72, Đường Trương Công Định, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951150

Tên bưu cục: 81A Quốc lộ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´800, Đường Quốc Lộ 1a ( Khóm 7 Phường 2 ), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951330

Tên bưu cục: 92 Đồng Khởi

Điện thoại: 615460

Địa chỉ: Sô´92, Đường Đồng khởi, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 952060

Tên bưu cục: An Lạc Tây

Điện thoại: 02993878729

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Lạc Tây An Lạc Tây Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 952106

Tên bưu cục: An Lạc Thôn 1

Điện thoại: 880188

Địa chỉ: Ấp An Ninh 2, Xã An Lạc Thôn An Lạc Thôn Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 952180

Tên bưu cục: An Mỹ

Điện thoại: 02993876021

Địa chỉ: Ấp Phú Tây, Xã An Mỹ An Mỹ Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 952181

Tên bưu cục: An Mỹ 1

Điện thoại: 02993877867

Địa chỉ: Ấp Ba, Xã An Mỹ An Mỹ Sóc Trăng

Xem chi tiết>>